Рішення колегії Держкомтелерадіо від 19.12.2017 №7/18 "Про тематику наукових робіт у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансову підтримку розвитку наукової інфраструктури на 2018 рік"
опубліковано 28 грудня 2017 року о 16:21

Tryzub

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Р І Ш Е Н Н Я К О Л Е Г І Ї

 

19 грудня 2017 р. м. Київ № 7/18

 

 

Про тематику наукових робіт у сфері

засобів масової інформації, книговидавничої

справи та інформаційно-бібліографічної

діяльності, фінансову підтримку розвитку

наукової інфраструктури на 2018 рік

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про тематику наукових робіт у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності на 2018 рік, колегія зазначає, що у наступному році планується до виконання три наукові теми (2 − Державною науковою установою «Книжкова палата України імені Івана Федорова», 1 − Державною науковою установою «Енциклопедичне видавництво») за бюджетною програмою 1701020 «Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури».

Державною науковою установою «Книжкова палата України імені Івана Федорова» передбачається: здійснити збирання, зведення, угрупування первинних адміністративних даних про випуск видавничої продукції у 2017—2018 рр. за основними якісними та кількісними показниками; проаналізувати випуск видань за суміжні періоди (2016-2017 рр.); провести комплексний аналіз як за окремими видами книжкових видань, так і за якісними їхніми ознаками, зокрема за тематичним спрямуванням видань, цільовим призначенням, мовами, тиражними групами, видавцями тощо; проаналізувати стан функціонування системи обов’язкового примірника та системи міжнародної стандартної нумерації видань ISBN, ISMN; провести моніторинг матеріалів друкованих та електронних ЗМІ з метою встановлення фактів поширення закликів до насильницької зміни або повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність, пропаганду війни, сепаратизму і тероризму, а також з питань євроантлантичної інтеграції України; дослідити стан оформлення видань суб'єктами видавничої справи та скласти аналітичні огляди щодо дотримання положень нормативних документів суб'єктами видавничої справи; сформувати електронні довідково-інформаційні ресурси, що стосуються УДК, ISBN/ISMN, діяльності українських і зарубіжних джерел масової інформації, знаменних і пам’ятних дат, низки інших довідкових, нормативних, інформаційних та інструктивно-методичних матеріалів. Також заплановано здійснити аналітико-синтетичне опрацювання документного потоку видань 2017-2018 рр. та створити бази даних електронних каталогів усіх видів неперіодичних 2018 р. і періодичних (газети 2017 р., журнали 2018 р.) видань; державної бібліографії книжкових видань, авторефератів дисертацій, журнальних та газетних статей, рецензій за 2018 р.; нотних, картографічних та образотворчих видань за 2017 р.; створити ретроспективні бази даних образотворчих і картографічних видань 1950 р., періодичних (газет, журналів і збірників) 1960 р.; сформувати тематичні бази даних публікацій про Республіку Білорусь і білоруською мовою, євроатлантичної інтеграції України за 2018 р.; актуалізувати записами поточного року зведені бібліографічні бази даних; здійснити бібліометричний аналіз баз даних державної бібліографії авторефератів дисертацій за 2017 р. і підготувати аналітичний огляд.

Державною науковою установою «Енциклопедичне видавництво» в рамках виконання наукової теми передбачено: формування розширеної версії енциклопедичного порталу «Великої української енциклопедії» та його програмного забезпечення, а також електронного довідково-інформаційного ресурсу енциклопедичного порталу, науково-редакційна підготовка та розміщення енциклопедичних статей (10 % статей від загального реєстру ВУЕ) в он-лайн версії «Великої української енциклопедії» з пошуковими інструментами, контентом тощо. Формування суспільної обізнаності з темами, пов’язаними з національною та світовою історією, культурою, політикою будуть висвітлюватись у пріоритетних комплексних статтях (лонг-ріди). Комплекс редакційних засад підготовки контенту сучасного мультимедійного енциклопедичного видання передбачається підготувати у «Методичних рекомендаціях із підготовки та оформлення статей на електронний портал «Великої української енциклопедії». Розроблення методики підготовки статей до електронної версії «Великої української енциклопедії» (літери А-Я) дозволить ефективніше та якісніше використовувати авторський потенціал. Оновлення базової версії реєстру гасел Словника «Великої української енциклопедії» передбачає проведення наукових досліджень, пошук теоретико-методологічних підходів та засад наповнення Словника новими термінами. З метою оптимізації та ефективності підготовки «Великої української енциклопедії», заплановано видання тематичних словників з окремих наукових напрямів (зокрема, соціологічні науки, радіоелектроніка, фізика).

Враховуючи викладене колегія

УХВАЛИЛА:

 

1. Інформацію про тематику наукових робіт у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансову підтримку розвитку наукової інфраструктури на 2018 рік (далі – тематика наукових робіт на 2018 рік) взяти до відома.

2. Схвалити тематику наукових робіт на 2018 рік, що виконуватимуться за бюджетною програмою «Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури» (додається).

3. Відділу видавничої справи (Кононенко О.А.), Державній науковій установі «Книжкова палата України імені Івана Федорова» (Сенченко М.І.), Державній науковій установі «Енциклопедичне видавництво» (Киридон А.М.) організувати виконання наукових робіт у 2018 році відповідно до схваленої тематики та, у разі необхідності, внести зміни та доповнення після прийняття Державного бюджету України на 2018 рік.

4. Фінансово-економічному управлінню (Бартош Н.В.) забезпечити фінансування прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок на 2018 рік в межах видатків, визначених бюджетною програмою «Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури», відповідно до схваленої тематики.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника Голови Держкомтелерадіо Червака Б.О.

 

 

Голова колегії О.І. Наливайко

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

Рішення колегії Держкомтелерадіо

від 19 грудня 20177/18

 

 

 

Тематика наукових робіт на 2018 рік,

що виконуватимуться за бюджетною програмою «Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності,

фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури»

 

з/п

Найменування теми, виконавець

Термін виконання, кв., рік

Очікувані результати

Де будуть впроваджені (використані) наукові результати

1

2

3

4

5

1.     

Розроблення і комплексний аналіз адміністративних даних випуску видань України у 2017-2018 рр. та формування електронних довідково-інформаційних ресурсів.

ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова»

2018 рік

Адміністративні дані про випуск видавничої продукції за попередній рік; оперативні дані та прогноз випуску книжкових видань, узагальнені дані про надходження обов’язкових примірників видань у поточному році; електронні довідково-інформаційні ресурси: бази даних законодавчих та нормативних документів, українських і зарубіжних джерел масової інформації, друкованих ЗМІ, користувачів систем ISBN, ISMN, переліку помилок в оформленні вихідних відомостей у виданнях; електронні інформаційні масиви: перевірки національних стандартів, змін та доповнень до УДК, наукових статей до довідника «Календар знаменних і пам’ятних дат», помилкових ISBN, ISMN; аналітичні огляди за темою дослідження; науковий звіт.

Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, Державною службою статистики України, іншими органами виконавчої влади, суб'єктами видавничої справи, бібліотеками, інформаційними центрами, науковими установами, профільними навчальними закладами тощо, організаціями в галузі ЗМІ та національної безпеки України, статистичної діяльності, міжнародними організаціями.

2.     

Розроблення баз даних державної бібліографічної реєстрації обов’язкового примірника документів України 2017-2018 рр. та ретроспективного фонду періодики 1960 р., образотворчих і картографічних видань 1950 р.

ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова»

2018 рік

Бази даних: електронних каталогів неперіодичних та періодичних (крім газет) і продовжуваних видань за поточний рік, газет за попередній рік; державної поточної бібліографії: "Літопис книг", "Літопис авторефератів дисертацій", "Літопис нот", "Літопис картографічних видань", "Літопис образотворчих видань", "Літопис журнальних статей", "Літопис газетних статей", "Літопис рецензій"; ретроспективної бібліографії за окремими видами видань за визначений період; публікацій білоруською мовою і про Республіку Білорусь та щодо євроатлантичної інтеграції України; аналітичні огляди за темою дослідження; науковий звіт.

 

Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, Департаментом атестації кадрів МОН України, іншими органами державної влади; Національною книжковою палатою Білорусі; бібліотеками; суб'єктами видавничої справи; науковими установами; профільними навчальними закладами тощо

3.     

Розроблення концепції науково-інформаційного наповнення онлайн-версії Великої української енциклопедії

та формування електронних довідково-інформаційних ресурсів енциклопедичного порталу

ДНУ «Енциклопедичне видавництво»

2018 рік

Науково-редакційна підготовка та розміщення енциклопедичних статей (10 % статей від загального реєстру «Великої української енциклопедії») в он-лайн версії «Великої української енциклопедії». Формування суспільної обізнаності із темами, пов’язаними з національною та світовою історією, культурою, політикою шляхом публікації на порталі статей (зокрема лонг-рідів). Розробка комплексу редакційних засад підготовки контенту сучасного мультимедійного енциклопедичного видання (оформленого у «Методичних рекомендаціях із підготовки та оформлення статей на електронний портал «Великої української енциклопедії»). Підготовка та видання тематичних словників з окремих наукових напрямів (соціологічні науки, радіоелектроніка, фізика). Оновлення базової версії реєстру гасел Словника «Великої української енциклопедії». Звіт про розроблення концептуальних засад науково-інформаційного наповнення он-лайн версії «Великої української енциклопедії» та аналітичні записки.

Національною академією наук України та галузевими академіями, науково-дослідними на вищими навчальними закладами, Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, субєктами видавничої справи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux