Зміни до Галузевої угоди між Державним комітетом телебачення і радіомовлення України та Профспілкою працівників культури України на 2017-2021 роки у видавничо-поліграфічній сфері

Державний комітет телебачення і радіомовлення України (далі – Держкомтелерадіо) в особі Голови Наливайка Олега Ігоровича та Профспілкою працівників культури України (далі – Профспілка) в особі Голови Перелигіної Людмили Федорівни (далі – Сторони), з метою врахування рекомендацій Міністерства соціальної політики України
від 23.06.2017 № 12987/0/2-17/27 вносять до діючої Галузевої угоди наступні зміни:

1. Друге речення абзацу сьомого Загальних положень після слів «є обов’язковими для всіх суб’єктів,» доповнити словами «що перебувають у сфері дії сторін, які підписали Угоду.».

Пункт 1.1.7 доповнити абзацом такого змісту:

«Сприяти у вирішенні питань щодо:

 • запровадження суб’єктами господарювання програм та стандартів соціальної відповідальності бізнесу, створення галузевих та корпоративних фондів професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників з дотриманням положень Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»;
 • запровадження дуальної форми підготовки у співпраці з навчальними закладами.».

Пункт 2.3.1 після слів «заробітної плати» доповнити словами
«а також сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших платежів до Пенсійного фонду України».

Пункт 3.2.23 після слів «за рахунок власних коштів» доповнити словом «Підприємств».

Пункт 6.2.6 викласти в новій редакції:

«6.2.6. Розглядати пропозиції щодо включення представника Профспілки до складу Громадської ради при Держкомтелерадіо.

Передбачати участь представників Профспілки у консультаціях, переговорах з питань, що є предметом цієї Угоди, та стосуються соціально-трудової сфери».

У пункті 6.2.9 перед словами «Поширювати усі соціально-побутові пільги» додати слова «Рекомендувати роботодавцям».

Додатки 2, 3, 4 та 5 до Галузевої Угоди викласти в новій редакції (додаються).

Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення 

України 

____________ О.І. Наливайко

 Голова Профспілки працівників  

 культури України  

 _____________ Л.Ф. Перелигіна

«____» __________ 2017 року

Додаток 2

до Галузевої угоди між Державним комітетом телебачення

 і радіомовлення України та Профспілкою працівників

культури України на 2017-2021 роки


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

посад, професій з ненормованим робочим днем

видавництв, підприємств, установ, організацій сфери

Державного комітету телебачення і радіомовлення України,

робота на яких передбачає надання додаткової відпустки

тривалістю до 7 календарних днів

Керівники, інженерно-технічні працівники та інші фахівці 
Директори, керівники та їх заступники
Начальники відділів та їх заступники
Головні бухгалтери та їх заступники
Начальники цехів, відділень, дільниць, лабораторій, майстерень та їх заступники
Головні: інженери, механіки, енергетики, технологи, економісти та інші
Провідні: інженери, економісти, бухгалтери, програмісти та інші
Старші: інспектори з основної діяльності, диспетчери, лаборанти, майстри, майстри контрольні, коректори у видавничій діяльності, табельники, інспектори та інші
Завідувачі: канцелярії, складу, експедиції, пункту медичного, бібліотеки, архіву, господарства та інші
Інженери всіх спеціальностей, економісти, механіки, диспетчери, юрисконсульти, інспектори, бухгалтери, майстри, майстри контрольні, техніки
Наукові співробітники
Палітурники
Різальники дерев’яного шрифту
Друкарі всіх найменувань
Реставратори

Головні редактори, шеф-редактори

Головні художники

Завідувачі редакцій

Завідувачі відділів з основних видів діяльності

Менеджери

Дизайнери видавничої продукції

Маркетологи у видавничо-поліграфічній діяльності

Провідні: редактори, редактори наукові, редактори художні, редактори технічні та інші

Редактори, редактори наукові, редактори художні, редактори технічні, технологи-видавці, технологи електронних мультимедійних видань та інші

І категорії

ІІ категорії

без категорії

Організатори із збуту видавничої продукції

Референти директорів видавництв

Фахівці видавничо-поліграфічного виробництва

Фахівці видавничо-поліграфічного виробництва із систем цифрового опрацювання інформації

Оператори електронного складання та верстання

Архіваріус, секретар, друкарка, бібліотекар, бібліограф, диспетчер, касир, водій автотранспортних засобів, відповідальний черговий, комірник, агент з постачання, охоронник та інші

Примітка: Журналістам, які користуються відпусткою на підставі статті 13 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», додаткові щорічні відпустки за ненормований характер роботи не надаються.

Додаток 3

до Галузевої угоди між Державним комітетом телебачення

 і радіомовлення України та Профспілкою працівників

культури України на 2017-2021 роки

П Е Р Е Л І К

професій і посад, які дають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці

Виробництва, роботи, цехи, професії та посади

Максимальна тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, календарних днів

ВИРОБНИЦТВО ДРУКАРСЬКИХ ФОРМ


Робітники


Виливальник, зайнятий відливанням шрифту та складального матеріалу з друкарського сплаву, що містить свинець

7

Вулканізаторник друкарських форм

4

Гальванотипіст, зайнятий:

оксидуванням та виготовленням біметалевих форм та форм глибокого друку

виготовленням інших форм гальванічним способом


7

4

Ґільйоширник (поліграфічне виробництво)

7

Комірник, зайнятий на роботах із шрифтом та формами з друкарського сплаву, що містить свинець

7

Копіювальник друкарських форм

4

Коректор (переддрукарські процеси поліграфічного виробництва)

4

Монтажист, зайнятий виготовленням форм для плоского, високого та глибокого друку

4

Оброблювач кліше

4

Перебивач форм глибокого друкування

4

Полірувальник формних циліндрів глибокого друкування, зайнятий поліруванням із застосуванням хромової пасти

7

Пробіст високого друкування, зайнятий на роботах:

з формами, що містять свинець

з іншими формами


7

4

Пробіст офсетного плоского друкування

4

Ретушер (поліграфічне виробництво), зайнятий ретушуванням негативів та діапозитивів для високого, плоского та глибокого друку

7


Складач ручним способом, складач на складальних рядковиливальних машинах, складач на машинах

7

Стереотипер, зайнятий обробкою стереотипів та зніманням матриць, відливанням стереотипів із свинцевих сплавів

7

Травильник форм глибокого друкування, травильник кліше

7

Фотограф (поліграфічне виробництво), зайнятий виготовленням негативів (позитивів) для високого, офсетного плоского та глибокого друкування

4


Фотоцинкограф

4

Хромолітограф

7

Шліфувальник літоофсетних форм

4

ВИРОБНИЦТВО ШРИФТІВ


Комплектувальник шрифтової продукції, зайнятий на роботах з продукцією із сплаву, що містить свинець


7

Оброблювач шрифтової продукції, зайнятий на роботах з продукцією із сплаву, що містить свинець

7

Гравер шрифту, гравер друкарських форм, нотографік, зайняті:

на роботах із сплавами, що містить свинець; обслуговуванням машин глибокого друку; на діапозитивах та формних пластинах топографічних, географічних, геологічних морських та спеціальних планів та карт, виготовленням пуансонів

на всіх інших роботах
7

4

Юстирувальник, зайнятий на роботах із шрифтовою продукцією із сплаву, що містить свинець


7

ДРУКАРСЬКІ ПРОЦЕСИ


Друкар флексографічного друкування

7

Друкар брайлівського друкування

7

Друкар високого друкування

7

Друкар глибокого друкування

7

Друкар офсетного плоского друкування

7

Друкар друкарсько-висікального автомата

7

Друкар трафаретного друкування

7

Накладальник на друкарських машинах та приймальник на машинах та агрегатах, зайняті в процесі анілінового, брайлівського, високого, глибокого, плоского, трафаретного друку та на друкарсько-висікальних автоматах7

БРОШУРУВАЛЬНО-ПАЛІТУРНІ ПРОЦЕСИ


Бронзувальник, приймальник на машинах та агрегатах, які працюють на бронзувальних машинах

7

Брошурувальник, зайнятий наклеюванням та сушінням географічних карт на полотні із застосуванням клею, що містить дивінілстирол або хромпік

Брошурувальник, зайнятий прийманням продукції з лакувально-гумувальних, лініювальних машин та зошитових агрегатів

Брошурувальник, зайнятий фальцюванням друкованих листів

4


4


4

Друкар-тиснильник

4

Машиніст лакувально-ґумувальної машини

4

Машиніст лініювальної машини

4

Машиніст аґреґатів для виготовлення зошитів

4

Машиніст фальцювальних машин та брошурувальник, зайняті прийманням продукції та фальцюванням під час роботи в друкарських цехах


4

Машиніст адресувальної машини

4

Машиніст ламінувальної машини

4

Інші професії поліграфічного виробництва


Акліматизатор, зайнятий акліматизацією паперу безпосередньо у цехах плоского, високого та глибокого друку

4


Виливальник валиків

4

Гравер друкарських форм, гравер шрифту, нотогравер, зайняті:

на роботах із сплавами, що містять свинець;

обслуговуванням машин глибокого друку; на діапозитивах та формних пластинах топографічних, географічних, геологічних, морських та спеціальних планів та карт, виготовленням пуансонів

на всіх інших роботах
7


4

Комірник, зайнятий зберіганням формних циліндрів у цехах глибокого друку

4

Клеєвар, зайнятий приготуванням клеїв на основі латексів або з добавлянням хромпіку

4

Колорист та фарботерник, зайняті на роботах:

із свинцевими, аніліновими, бензольними та толуольними фарбами

з іншими фарбами


7

4

Контролер у поліграфічному виробництві, обліковець, приймальник-відправник, зайняті контролем, прийманням, відбракуванням, сортуванням, рахуванням та зв'язуванням друкованої продукції:

у цехах глибокого друку

у формних цехах та цехах плоского та високого друку7

4

Налагоджувальник поліграфічного устаткування, зайнятий обслуговуванням:

цехів та дільниць високого, глибокого та анілінового друку, складального, стереотипного, шрифтоливарного та нотодрукарського виробництва

інших цехів
7

4

Плавильник металу та сплавів, зайнятий плавленням друкарського сплаву, що містить свинець

7

Підсобний робітник, який працює з металевою фольгою, зайнятий на роботах з відливання та оброблення стереотипів; плавлення друкарського сплаву, що містить свинець; транспортування набору та очищення складальних кас від свинцевого пилу; знімання матриць; очищення матриць та складальних машин; змивання друкарських форм та валиків; прокладання та вибирання прокладного паперу у цехах високого та глибокого друку; доставлення паперу та напівфабрикатів у цехах глибокого друку; у словолитному та шрифтоливарному виробництвах

Підсобний робітник, зайнятий у друкарських цехах прибиранням та перевезенням важких речей


7


4

Препаратор, зайнятий приготуванням розчинів у формних та друкарських цехах

4

Прибиральник виробничих приміщень, безпосередньо зайнятий прибиранням у цехах:

глибокого друку,

високого та плоского друку, складальному, стереотипному, цинкографічному цехах, на дільницях змивання форм та валиків у травильному та гальванічному відділеннях, формному та фарботерному цехах, шрифтоливарному виробництві


74

Слюсар-ремонтник та електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування у цехах:
глибокого друку
інших


7

4

Травильник скла плавиковою кислотою

7

Керівники


Майстер та майстер старший цехів:

складального, стереотипного, високого та глибокого друку, шрифтоливарного та нотодрукарського виробництва, фарботерного, формного
плоского друку, штемпельно-граверного та металографського


7


4

Додаток 4

до Галузевої угоди між Державним комітетом телебачення 

і радіомовлення України та Профспілкою працівників

культури України на 2017-2021 роки

Рекомендаційна шкала

міжпосадових співвідношень в оплаті праці керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців видавництв та видавничих організацій

Посади та професії

Коефіцієнти 

диференціації

посадових

окладів

1

2

Головний редактор, шеф-редактор

3,28-3,55

Головні: художник, технолог, економіст та інші

2,65-3,3

Завідувачі редакціями

2,58-3,1

Завідувачі відділів з основних напрямків діяльності

2,48-2,78

Завідувачі інших відділів, редакцій, секторів, бюро, лабораторій

1,91-2,4

Менеджер

2,28-2,53

Провідні: редактор, редактор художній, редактор технічний та інші

2,28-2,53

Редактор, редактор художній, редактор технічний та інші:

І категорії

ІІ категорії

без категорії


1,9-2,3

1,8-2,12

1,78-2,07

Провідні: інженер, програміст, економіст, бухгалтер та інші

1,9-2,3

Інженер, економіст, бухгалтер та інші:

І категорії

ІІ категорії

без категорії


1,8-2,12

1,78-2,07

1,68-1,96

Старший коректор у видавничій діяльності

1,3-1,68

Оператор комп’ютерної верстки

1,9-2,3

Оператор комп’ютерного набору

1,8-2,12

Завідувачі: канцелярії, складу, бібліотеки, архіву, господарства та інші

1,19-1,39

Архіваріус, секретар, друкарка, бібліотекар, бібліограф, диспетчер, касир, водій автотранспортних засобів, відповідальний черговий, комірник, агент з постачання, охоронник та інші

1,08-1,26

Прибиральник службових приміщень, черговий, комендант, експедитор та інші робітники

1-1,15

Примітка. 

За коефіцієнт «1» прийнято розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом та збільшеного не менше, ніж на 10 відсотків.

Посадові оклади заступників керівника видавництва/видавничої організації та керівників структурних підрозділів встановлюються на 5-15%, головного бухгалтера – на 10-30 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника.

Додаток 5

до Галузевої угоди між Державним комітетом телебачення

 і радіомовлення України та Профспілкою працівників

культури України на 2017-2021 роки  

Рекомендаційна шкала 

 міжпосадових співвідношень в оплаті праці керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців поліграфічних підприємств

Посади та професії

Коефіцієнти

диференціації

посадових

окладів

1

2

Головний інженер

3,42-3,62

Начальники провідних відділів

3,23-3,45

Головні: технолог, енергетик, механік, конструктор, економіст, художник та інші

2,95-3,29

Начальники основних відділів

2,76-3,14

Начальники інших відділів

2,4-2,84

Начальники самостійних лабораторій, бюро у разі відсутності відповідних відділів


2,24-2,51

Начальники лабораторій, бюро, завідувачі секторів у відділах

1,84-2,2

Начальники обслуговуючих відділів

2,11-2,32

Начальники основних виробничих цехів

2,3-3,4

Начальники інших виробничих цехів

1,83-3,14

Начальники дільниць основних виробничих цехів

1,81-2,74

Начальники самостійних дільниць та інших допоміжних цехів

1,81-2,67

Старші: майстер, майстер контрольний виробничої дільниці

1,81-2,6

Майстер, майстер контрольний виробничої дільниці

1,67-2,2

Майстер іншої дільниці, механік

1,48-2

Провідні інженери: конструктор, технолог, електронік, програміст та інші

2,2-2,8

Інженери І-ІІ категорії: конструктор, технолог, електронік, програміст, дизайнер

1,8-2,52

Провідні: інженери інших фахів, економіст, бухгалтер та інші

1,83-2,67

Старший диспетчер виробництва

1,82-2,4

Товарознавець, товарознавець І-ІІ категорії

1,83-2,64

Інженери та інші спеціалісти І-ІІ категорії

1,6-2,24

Інженери та інші

1,48-2,08

Техніки, механіки усіх фахів І-ІІ категорії, диспетчер та інші

1,36-1,78

Техніки усіх фахів, механіки, лаборант

1,26-1,49

Завідувачі: канцелярії, центрального складу, бібліотеки

1,60-1,70

Завідувачі друкарського бюро;

старші: касир, інспектор, інкасатор та інші

1,45-1,65


Завідувачі архіву, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, фотолабораторії, друкарка І категорії та інші

1,40-1,55

Секретар, касир, диспетчер з відпуску готової продукції , експедитор з перевезення вантажів, інспектор, інкасатор, старший табельник та інші

1,25-1,35


Секретар-друкарка, друкарка, агент з постачання, рахівник, кресляр, нарядник, обліковець, табельник, копіювальник, експедитор, завідувач камери схову, діловод, калькулятор, архіваріус та інші

1,00-1,20

Примітка. 

За коефіцієнт «1» прийнято розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом та збільшеного не менше, ніж на 10 відсотків.

Посадові оклади заступників керівника підприємства та керівників структурних підрозділів встановлюються на 5-15%, головного бухгалтера – на 10-30 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux