Рішення колегії Держкомтелерадіо 26 травня 2015 № 5/17 "Про стан і перспективи розвитку другого культурно-освітнього телевізійного каналу"
опубліковано 03 червня 2015 року о 10:15

Tryzub

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Р І Ш Е Н Н Я К О Л Е Г І Ї

 

26 травня 2015 р. м. Київ № 5/17

 

Про стан і перспективи розвитку другого

культурно-освітнього телевізійного каналу

 

 

Заслухавши доповідь генерального директора державної телерадіокомпанії «Культура» (далі – ДТРК «Культура») Мазицької Ж.А. колегія зазначає, що згідно з Законом України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» триває процес створення другого культурно-освітнього телевізійного каналу у складі Публічного акціонерного товариства «Національна Суспільна телерадіокомпанія України» (далі – НСТУ).

Мета діяльності та статутні завдання ДТРК «Культура» найбільшою мірою відповідають місії культурно-освітнього телевізійного каналу НСТУ. Тому утворення другого культурно-освітнього каналу НСТУ на її базі є оптимальним та економічно доцільним рішенням. На разі здійснюється підготовка до проведення інвентаризації майна, у тому числі нематеріальних активів ДТРК «Культура», а також визначення частки її внеску до статутного капіталу НСТУ.

Творча концепція телерадіокомпанії спрямована на висвітлення історичного, культурного минулого і сьогодення нашої держави, осмислення місця української культури як вагомої складової світової культурної скарбниці. Основним завданням ДТРК «Культура» є формування національної самосвідомості у підростаючого покоління, поширення знань про українську історію та культуру в світі.

Сьогодні програми ДТРК «Культура» приймаються і транслюються операторами кабельного телебачення у всіх регіонах України. Завдяки супутниковому каналу, сигналом українського телеканалу покрита територія європейської частини Росії, країн Балтії, Європи, Грузії, Вірменії, Туреччини, Ізраїлю та інших країн світу.

Слід зазначити, що упродовж 2012-2015 років вживалися певні заходи щодо розвитку культурно-освітнього телевізійного мовлення в Україні.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 липня 2012 року №436-р було схвалено Концепцію діяльності та розвитку Державної телерадіокомпанії «Культура», згідно з якою, зокрема, передбачалося:

впровадити нову програмну концепцію мовлення ДТРККультура” шляхом створення телевізійних проектів, що відповідають світовим стандартам якості виробництва телевізійних програм, вимогам щодо регулярного оновлення програмного продукту, поширення кращих творів вітчизняної та світової кінематографії, інформування глядацької аудиторії про заходи культурно-мистецького та науково-просвітницького спрямування;

вирішити питання щодо забезпечення необхідними виробничими та адміністративними приміщеннями телерадіокомпанії “Культура” по вул. Мельникова, 42, у м. Києві;

розробити проект технічної модернізації ДТРККультура”, передбачивши в ньому створення відповідних технологічних функціонально-структурних підрозділів згідно із світовими стандартами та з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 943 “Про економію державних коштів” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2816; 2012 р., № 20, ст. 754);

передбачити у проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” капітальні видатки для ДТРК Культура” на виконання ремонтних робіт та закупівлю нового телевізійного технологічного обладнання в обсязі 90 млн. гривень;

здійснити технічне оснащення ДТРК Культура” відповідно до проекту її технічної модернізації.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 року №751-р затверджено План заходів з реалізації Концепції. Планом, зокрема, було передбачено впровадити нову програмну концепцію мовлення ДТРК «Культура», розробити сітку мовлення відповідно до нової концепції мовлення, сприяти налагодженню культурних зв’язків із представниками української діаспори та українських культурно-інформаційних центрів у державах, де живуть українці, передбачити кошти у Державному бюджеті України на 2013 рік на капітальні видатки телерадіокомпанії в обсязі 90 млн. грн. та здійснити технічне оснащення ДТРК «Культура», інші надзвичайно важливі заходи. Зазначені кошти не були передбачені у Державному бюджеті на 2013 рік.

На сьогодні виконано наступні заходи:

впроваджено оновлену сітку мовлення;

розроблено проекти технічної модернізації ДТРК "Культура" (проект пересувної телевізійної станції формату HD; проект комплексу ефірного мовлення з двома каналами автоматизування; проект комплексу мобільної телевізійної техніки. У зв'язку з тим, що первинні проекти апаратно-студійного комплексу були розроблені з урахуванням двох апаратно-студійних блоків АСБ 1 та АСБ 2 під студію площею 250 кв. м. та площею 700 кв. м., а реально виділена студія площею 175 кв. м. Проект апаратно-студійного блоку АСК перероблюється);

вирішено питання забезпечення та ремонту виробничих і адміністративних приміщень по вул. Мельникова, 42;

здійснено частково технічне оснащення (за рахунок бюджету 2012 року частково профінансовано технічне оснащення пересувної телевізійної станції (ПТС) в обсязі 7 млн. 400 тис. грн., відповідно до проекту її технічної модернізації).

Однак, залишається невирішеним питання отримання ліцензії на ефірне мовлення. Зокрема, ДТРК «Культура» на сьогодні веде мовлення лише супутниковим каналом, присутня в мережі Інтернет та кабельних мережах України, але не має частотних присвоєнь в ефірному мовленні. Це значно звужує можливості донесення до аудиторії інформації культурно-освітнього спрямування. Водночас, за умов інформаційної експансії ворожо налаштованих російських телеканалів та радіостанцій роль українського культурно-освітнього телеканалу винятково зростає.

Світове телевізійне мовлення і телевізійна індустрія розвинених країн вже повністю перейшли на сучасні цифрові технології та нові методи роботи. Отже, ДТРК «Культура» для трансляції своїх програм у цифровому стандарті DVB-T2 нагально потребує ліцензії на цифрове мовлення. З переходом на цифровий стандарт ДТРК «Культура» матиме змогу повніше задовольняти інтерес глядачів в загальнонаціональному інформаційному просторі і наповнювати ефір новими якісними медіа-проектами.

Державний, а у найближчий перспективі суспільний, телеканал «Культура» серед вітчизняних електронних засобів масової інформації повинна зайняти особливе місце і виконувати в інформаційному просторі України виняткову місію. Технічна база для виробництва сучасного телевізійного продукту вимагає доукомплектування телевізійним обладнанням відповідно до світових стандартів.

З огляду на зростаючу роль Суспільного телебачення в житті країни, нинішній рівень технічних параметрів та якості культурно-освітнього мовлення, набуває ще більшої актуальності питання вдосконалення взаємодії творчих і технічних підрозділів ДТРК «Культура» та Української студії телевізійних фільмів «Укртелефільм» (далі –студія «Укртелефільм») в процесі виробництва та організації показу телепрограм культурно-освітнього спрямування. Телеканал «Культура» та студія «Укртелефільм» мають разом протистояти наявній деградації моральних та ціннісних орієнтирів в українському суспільстві, яка відбувається внаслідок засилля «масової культури» і комерціалізації культурного життя країни.

Упродовж 2009-2013 років студія «Укртелефільм» демонструвала деякі позитивні зрушення, приділяючи увагу основному статутному завданню –виробництву телекінопродукції. З початком кризи в Україні телекіновиробництво практично припинилося. Разом з тим, студія «Укртелефільм» мала б стати центром розвитку виробничої бази для створення високохудожніх телевізійних програм. Вимагає актуалізації Тематичний план виробництва телепродукції студії «Укртелефільм» на 2016 рік та підвищення ефективності використання знімальних павільйонів Студії.

Колегія вважає, що посилення співпраці ДТРК «Культура» та студії «Укртелефільм» суттєво сприятиме покращенню творчої та технічної якості телевізійного контенту на культурно-освітньому телевізійному каналі.

З метою розвитку другого культурно-освітнього телевізійного каналу Суспільного телебачення, а також активізації виробничої співпраці ДТРК «Культура» та студії «Укртелефільм» колегія

УХВАЛИЛА:

 

1. Інформацію про стан і перспективи розвитку другого культурно-освітнього телевізійного каналу взяти до відома.

2. ДТРК «Культура» (Мазицька Ж.М.) до 15 липня 2015 року:

підготувати та внести на розгляд Держкомтелерадіо нову програмну концепцію ДТРК «Культура» та план технічного переоснащення телекомпанії відповідно до світових стандартів;

опрацювати з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення питання щодо включення культурно-мистецького телеканалу до одного із мультиплексів стандарту DVB-T2;

разом із студією «Укртелефільм» (Петренко В.М.) вжити заходів щодо поглиблення співробітництва у створенні високохудожніх телевізійних програм;

підготувати звернення від імені членів колегії Держкомтелерадіо із залученням відомих громадських діячів та народних депутатів України до Президента України та Прем’єр-міністра України щодо необхідності забезпечення фінансування культурно-освітнього телевізійного каналу в достатньому обсязі.

3. Студії «Укртелефільм» (Петренко В.М.):

до 15 червня 2015 року внести на розгляд Голови Держкомтелерадіо проект Тематичного плану виробництва телевізійної продукції студії «Укртелефільм» на 2016 рік з урахуванням пропозицій ДТРК «Культура» та інших державних телерадіоорганізацій;

продовжити формування повноцінного власного архіву відеопродукції на цифрових носіях;

разом з державними телерадіоорганізаціями опрацювати питання щодо спільного виробництва телевізійної продукції.

4. Управлінню телебачення і радіомовлення (Абрамов С.О.):

взяти участь в опрацюванні питань, визначених у п.п.2,3 цього рішення;

подати фінансово-економічному управлінню (Бартош Н.В.) необхідні обґрунтування та розрахунки для їх врахування під час формування бюджетного запиту Держкомтелерадіо на 2016 рік.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Держкомтелерадіо.

 

 

Голова колегії О.І. Наливайко

 

 

 

 

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux