Порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (нова редакція)
опубліковано 04 грудня 2015 року о 15:32

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (нова редакція)

 

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

Доповнено

 

 

 

 

 

 

 

Доповнено

Стаття 18848. Невиконання законних вимог Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

Невиконання законних вимог Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, її членів або уповноважених працівників її апарату –

тягне за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Те саме діяння, вчинене повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -

тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 24420. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 18848.

Від імені Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право голова та члени Національної ради.

Бюджетний кодекс України

Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України

3. Джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України в частині доходів (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу) є:

Доповнено

 

 

 

Стаття 30. Склад видатків та кредитування Державного бюджету України

4. Кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15частини третьої статті 29 та частини третьої цієї статті цього Кодексу, спрямовуються відповідно на:

Доповнено

Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України

3. Джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України в частині доходів (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу) є:

133) надходження від ліцензійного збору та плати за інші послуги, які надаються Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення;

Стаття 30. Склад видатків та кредитування Державного бюджету України

4. Кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15частини третьої статті 29 та частини третьої цієї статті цього Кодексу, спрямовуються відповідно на:

18) реалізацію бюджетних програм, головним розпорядником коштів за якими є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за рахунок джерел, визначених пунктом 133 частини третьої статті 29 цього Кодексу).

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів»

Стаття 23. Жестова мова як мова осіб з вадами слуху є засобом
спілкування та навчання і захищається державою.

Телерадіоорганізації (незалежно від форми власності та
відомчого підпорядкування) забезпечують субтитрування або переклад
на жестову мову офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів,
передач і програм у порядку та на умовах, визначених Кабінетом
Міністрів України.

Стаття 23. Жестова мова як мова осіб з вадами слуху є засобом
спілкування та навчання і захищається державою.

Суб’єкти надання аудіовізуальної послуги забезпечують доступність програм для сприйняття особами з вадами зору чи слуху шляхом адаптування передач відповідно до Закону України “Про аудіовізуальні послуги”.

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Стаття 7. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

1. Ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:

4) діяльність у галузі телебачення і радіомовлення, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»;

Стаття 7. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

1. Ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:

4) діяльність у сфері надання аудіовізуальних послуг;

Закон України «Про захист економічної конкуренції»

Стаття 4. Державна політика у сфері розвитку економічної
конкуренції та обмеження монополізму

4. Державний контроль за додержанням законодавства про захист
економічної конкуренції, захист інтересів суб'єктів господарювання
та споживачів від його порушень здійснюються органами
Антимонопольного комітету України.

 

 

 

 

Стаття 4. Державна політика у сфері розвитку економічної
конкуренції та обмеження монополізму

4. Державний контроль за додержанням законодавства про захист
економічної конкуренції, захист інтересів суб'єктів господарювання
та споживачів від його порушень здійснюються органами
Антимонопольного комітету України. Державний контроль за дотриманням визначених Законом України “Про аудіовізуальні послуги” обмежень щодо захисту економічної конкуренції у сфері аудіовізуальних послуг здійснює Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Закон України «Про рекламу»

Стаття 1. Визначення термінів

Доповнено

 

 

Стаття 1. Визначення термінів

теле-, радіопередача, програма – передача, програма, на яку поширюється дія Закону України “Про аудіовізуальні послуги”.

 

Стаття 8. Загальні вимоги до реклами

6. Гучність звуку реклами, що транслюється по телебаченню і
радіо
, не повинна перевищувати гучність звуку поточної програми,
передачі.

 

Стаття 8. Загальні вимоги до реклами

6. Гучність звуку реклами, що транслюється відповідно до Закону України «Про аудіовізуальні послуги», не повинна перевищувати гучність звуку поточної програми,
передачі.

Стаття 9. Ідентифікація реклами

4. Логотип телерадіоорганізації, яка здійснює трансляцію
програм, передач, не вважається рекламою.

Стаття 9. Ідентифікація реклами

4. Логотип суб’єкта надання аудіовізуальної послуги, який здійснює трансляцію програм, передач, не вважається рекламою.

Стаття 13. Реклама на телебаченні і радіо

6. Для цілей цієї статті не вважаються рекламою:

трансляція соціальної реклами, якщо вона розповсюджується
телерадіоорганізацією безкоштовно;

анонси власних програм, передач телерадіоорганізації.

 

7. Відповідальність за виконання вимог щодо порядку
розміщення та розповсюдження реклами у програмах, передачах несе
телерадіоорганізація.

9. Трансляція (ретрансляція) реклами, яка міститься у
програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій, що
транслюються (ретранслюються) на територію України, у разі якщо
іноземні телерадіоорганізації не підпадають під юрисдикцію держав
- членів Європейського Союзу або держав, які ратифікували
Європейську конвенцію про транскордонне телебачення,
забороняється.
Трансляція (ретрансляція) реклами, яка міститься у програмах
та передачах іноземних телерадіоорганізацій, які підпадають під
юрисдикцію держав - членів Європейського Союзу або держав, які
ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення,
що транслюються (ретранслюються) на територію України,
дозволяється лише у разі, якщо за трансляцію (ретрансляцію) такої
реклами сплачено юридичній особі України, незалежно від способу
здійснення такої трансляції (ретрансляції).

Забороняється розміщення провайдерами програмної послуги
реклами у програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій.

 

Стаття 13. Реклама при наданні аудіовізуальної послуги

6. Для цілей цієї статті не вважаються рекламою:

трансляція соціальної реклами, якщо вона розповсюджується
суб’єктом надання аудіовізуальної послуги безкоштовно;

анонси власних програм, передач суб’єкта надання аудіовізуальної послуги.

7. Відповідальність за виконання вимог щодо порядку
розміщення та розповсюдження реклами у програмах, передачах несе
суб’єкт надання аудіовізуальної послуги.

9. Трансляція (ретрансляція) реклами, яка міститься у програмах та передачах іноземних суб’єктів надання аудіовізуальної послуги, що транслюються (ретранслюються) на територію України, у разі якщо іноземні суб’єкти надання аудіовізуальної послуги не підпадають під юрисдикцію держав - членів Європейського Союзу або держав, які ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, забороняється.

Трансляція (ретрансляція) реклами, яка міститься у програмах
та передачах іноземних суб’єктів надання аудіовізуальної послуги, які підпадають під юрисдикцію держав - членів Європейського Союзу або держав, які ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, що транслюються (ретранслюються) на територію України, дозволяється лише у разі, якщо за трансляцію (ретрансляцію) такої реклами сплачено юридичній особі України, незалежно від способу здійснення такої трансляції (ретрансляції).

Забороняється розміщення ретрансляторами реклами у програмах та передачах іноземних суб’єктів надання аудіовізуальної послуги.

Стаття 22. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби

1. Реклама тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і
послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими
випускаються тютюнові вироби, забороняється:

на радіо та телебаченні, у тому числі за допомогою
кабельного, супутникового, ІР-телебачення, онлайн-телебачення,
мобільного телебачення, цифрового ефірного телебачення та інших
засобів передавання сигналу
;

2. Реклама алкогольних напоїв, реклама знаків для товарів і
послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими
випускаються алкогольні напої, забороняється:

на радіо та телебаченні з 6 до 23 години;

 

Стаття 22. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби

1. Реклама тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і
послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими
випускаються тютюнові вироби, забороняється:

у програмах та передачах, що розповсюджуються шляхом мовлення (ефірного, кабельного, проводового, супутникового, в мережі Інтернет тощо) або на замовлення за допомогою будь-якої технології з використанням радіочастотного ресурсу чи без нього;

2. Реклама алкогольних напоїв, реклама знаків для товарів і
послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими
випускаються алкогольні напої, забороняється:

у програмах, що розповсюджуються шляхом мовлення, з 6 до 23 години;

Стаття 26. Контроль за дотриманням законодавства про рекламу

1. Контроль за дотриманням законодавства України про рекламу
здійснюють у межах своїх повноважень:

Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення - щодо телерадіоорганізацій усіх форм власності;

 

 

 

Стаття 26. Контроль за дотриманням законодавства про рекламу

1. Контроль за дотриманням законодавства України про рекламу
здійснюють у межах своїх повноважень:

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення – щодо дотримання статті 5 (у частині теле-, радіопередач), частини шостої статті 8, частини другої статті 9, статті 13, абзацу другого частин першої-другої статті 22, частини четвертої статті 22 (у частині теле-, радіопередач) цього Закону;

Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу

4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства
про захист прав споживачів, за поданням державних органів,
зазначених у статті 26 цього Закону, або самостійно у випадках,
передбачених цією статтею, крім тих, які віднесено виключно до
компетенції Антимонопольного комітету України та які регулюються
законодавством з питань авторського права та суміжних прав,
накладає штрафи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України, на:

 

10. Антимонопольний комітет України накладає стягнення на
рекламодавців за порушення законодавства про захист від
недобросовісної конкуренції.

Доповнено

 

 

 

Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу

4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства
про захист прав споживачів, за поданням державних органів,
зазначених у статті 26 цього Закону, або самостійно у випадках,
передбачених цією статтею, крім тих, які віднесено виключно до
компетенції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Антимонопольного комітету України та які регулюються законодавством з питань авторського права та суміжних прав, накладає штрафи у порядку, встановленому Кабінетом МіністрівУкраїни, на:

10. Антимонопольний комітет України накладає стягнення на
рекламодавців за порушення законодавства про захист від
недобросовісної конкуренції.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення притягає до відповідальності за порушення законодавства про рекламу та спонсорство у порядку, передбаченому Законом України “Про аудіовізуальні послуги”.

Закон України «Про телекомунікації»

Стаття 1. Визначення основних термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

телемережі - телекомунікаційні мережі загального
користування, що призначаються для передавання програм радіо- та
телебачення
, а також інших телекомунікаційних і мультимедійних
послуг і можуть інтегруватися з іншими телекомунікаційними
мережами загального користування;

 

Стаття 1. Визначення основних термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

телемережі - телекомунікаційні мережі загального
користування, що призначаються для передавання програм та передач, на які поширюється дія Закону України “Про аудіовізуальні послуги”, а також інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг і можуть інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування;

Стаття 28. Використання телекомунікаційних мереж загального користування для потреб телебачення та радіомовлення

1. Використання ресурсів телекомунікаційних мереж загального користування для потреб телебачення та радіомовлення здійснюється на договірних засадах відповідно до законодавства.

2. Надання телекомунікаційних послуг для потреб телебачення і радіомовлення регулюється Законом України "Про телебачення і
радіомовлення"
.

 

 

Стаття 28. Використання телекомунікаційних мереж загального користування для потреб надання аудіовізуальних послуг

1. Використання ресурсів телекомунікаційних мереж загального користування для потреб надання аудіовізуальних послуг здійснюється на договірних засадах відповідно до законодавства.

2. Надання телекомунікаційних послуг для потреб надання аудіовізуальних послуг регулюється Законом України "Про аудіовізуальні послуги".

Стаття 42. Здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

7. Ліцензуванню підлягають такі види діяльності у сфері
телекомунікацій:

4) надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації
телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення,
проводового радіомовлення
та телемереж.

Стаття 42. Здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

7. Ліцензуванню підлягають такі види діяльності у сфері
телекомунікацій:

4) надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації
телекомунікаційних мереж, мереж ефірного мовлення, проводового мовлення та телемереж.

Закон України «Про радіочастотний ресурс»

Стаття 1. Терміни та їх визначення

радіочастотний спектр - безперервний інтервал радіочастот, не вищий за 3 ТГц;

Доповнено

 

Стаття 1. Терміни та їх визначення

радіочастотний спектр - безперервний інтервал радіочастот, не вищий за 3 ТГц;

телерадіопрограма – програма, на яку поширюється дія Закону України “Про аудіовізуальні послуги”.

Стаття 16. Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"

3. УДЦР здійснює такі види діяльності:

7) підготовка висновків на безпосереднє замовлення для Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення;

Стаття 16. Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"

3. УДЦР здійснює такі види діяльності:

7) підготовка висновків на безпосереднє замовлення для Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб надання аудіовізуальних послуг;

Стаття 21. План використання радіочастотного ресурсу України

10. План використання радіочастотного ресурсу України повинен відповідати інтересам України щодо обороноздатності і безпеки держави, розвитку ринку телекомунікацій, телерадіопростору, впровадження прогресивних радіотехнологій і враховувати рекомендації Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку та директиви ЄС.

Стаття 21. План використання радіочастотного ресурсу України

10. План використання радіочастотного ресурсу України повинен відповідати інтересам України щодо обороноздатності і безпеки держави, розвитку ринку телекомунікацій, аудіовізуальних послуг, впровадження прогресивних радіотехнологій і враховувати рекомендації Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку та директиви ЄС.

Стаття 24. Повноваження Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення:

1) надає пропозиції до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України і Плану використання радіочастотного ресурсу України та бере участь у розробці цих документів з урахуванням потреб телерадіомовлення;

4) замовляє розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення.

Стаття 24. Повноваження Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення:

1) надає пропозиції до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України і Плану використання радіочастотного ресурсу України та бере участь у розробці цих документів з урахуванням потреб надання аудіовізуальних послуг;

4) замовляє розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб надання аудіовізуальних послуг.

Стаття 30. Засади і принципи користування радіочастотним ресурсом України

2. Користування радіочастотним ресурсом України здійснюється на підставі:

2) ліцензій на мовлення, виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, та дозволів на експлуатацію - суб'єктами господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для розповсюдження телерадіопрограм телерадіоорганізаціями;

Стаття 30. Засади і принципи користування радіочастотним ресурсом України

2. Користування радіочастотним ресурсом України здійснюється на підставі:

2) ліцензій на мовлення, виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, та дозволів на експлуатацію - суб'єктами господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для розповсюдження телерадіопрограм суб’єктами надання аудіовізуальних послуг;

Стаття 31. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

5. Користування радіочастотним ресурсом України телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги для потреб телебачення і радіомовлення здійснюється на підставі ліцензії на мовлення та не потребує ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги.

Стаття 31. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

5. Користування радіочастотним ресурсом України для надання аудіовізуальної послуги здійснюється на підставі ліцензії, що видається відповідно до Закону України “Про аудіовізуальні послуги”, та не потребує ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.”

 

Стаття 41. Висновок щодо електромагнітної сумісності

6. Висновок щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення надається за замовленням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Стаття 41. Висновок щодо електромагнітної сумісності

6. Висновок щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб надання аудіовізуальних послуг надається за замовленням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Стаття 42. Порядок отримання дозволів на експлуатацію

4. Термін дії дозволу на експлуатацію не може бути меншим за термін дії відповідної ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або відповідної ліцензії на мовлення. Для загальних користувачів, яким не потрібна ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України, термін дії дозволу на експлуатацію не може бути меншим за п'ять років, якщо інше не передбачено Планом використання радіочастотного ресурсу України або не заявлено суб'єктом господарювання.

 

7. До заяви про видачу дозволу на експлуатацію заявник додає:

3) для радіоелектронних засобів мовлення - копію ліцензії на мовлення або копію ліцензії оператора багатоканальної телемережі, або подання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для багатоканальних телемереж, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України;

Стаття 42. Порядок отримання дозволів на експлуатацію

4. Термін дії дозволу на експлуатацію не може бути меншим за термін дії відповідної ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або відповідної ліцензії, що видається відповідно до Закону України “Про аудіовізуальні послуги. Для загальних користувачів, яким не потрібна ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України, термін дії дозволу на експлуатацію не може бути меншим за п'ять років, якщо інше не передбачено Планом використання радіочастотного ресурсу України або не заявлено суб'єктом господарювання.

7. До заяви про видачу дозволу на експлуатацію заявник додає:

3) для радіоелектронних засобів мовлення - копію ліцензії, що видається відповідно до Закону України “Про аудіовізуальні послуги”;

 

 

Стаття 45. Анулювання дозволу на експлуатацію

2. Підставами для прийняття національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, рішення про анулювання дозволу на експлуатацію є:

2) анулювання ліцензії на мовлення або відповідного подання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо багатоканальних телесистем, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України;

Стаття 45. Анулювання дозволу на експлуатацію

2. Підставами для прийняття національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, рішення про анулювання дозволу на експлуатацію є:

2) анулювання ліцензії, що видається відповідно до Закону України “Про аудіовізуальні послуги”;

 

 

Стаття 50. Особливості використання радіочастотного ресурсу України для потреб телерадіомовлення

1. Порядок використання радіочастотного ресурсу України для потреб телерадіомовлення визначається цим Законом, законами України "Про телебачення і радіомовлення""Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення".

2. Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення визначає відповідно до законодавства про радіочастотний ресурс України користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот, виділених для телерадіомовлення.

3. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення замовляє УДЦР розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення.

4. Присвоєння радіочастот радіоелектронним засобам у смугах радіочастот, виділених для телерадіомовлення, та видача відповідних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів здійснюється УДЦР на підставі ліцензії на мовлення або подання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для багатоканальних телесистем, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України.

...

6. Припинення використання радіоелектронних засобів мовлення здійснюється виключно на підставі анулювання відповідної ліцензії на мовлення або анулювання дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу мовлення. Анулювання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення здійснюється у випадках та в порядку, визначених цим Законом.

Стаття 50. Особливості використання радіочастотного ресурсу України для потреб телерадіомовлення

1. Порядок використання радіочастотного ресурсу України для потреб надання аудіовізуальних послуг визначається цим Законом, Законом України “Про аудіовізуальні послуги”.

2. Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення визначає відповідно до законодавства про радіочастотний ресурс України користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот, виділених для надання аудіовізуальних послуг.

3. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення замовляє УДЦР розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб надання аудіовізуальних послуг.

4. Присвоєння радіочастот радіоелектронним засобам у смугах радіочастот, виділених для надання аудіовізуальних послуг, та видача відповідних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів здійснюється УДЦР на підставі ліцензії, що видається відповідно до Закону України “Про аудіовізуальні послуги”.

 

 

6. Припинення використання радіоелектронних засобів мовлення здійснюється виключно на підставі анулювання відповідної ліцензії або анулювання дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу мовлення. Анулювання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення здійснюється у випадках та в порядку, визначених цим Законом.

Закон України «Про державну службу»

Стаття 2. Сфера дії Закону

2. Дія цього Закону не поширюється на:

Доповнено

 

Стаття 2. Сфера дії Закону

2. Дія цього Закону не поширюється на:

10) членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Закон України «Про засади державної мовної політики»

Стаття 24. Мова засобів масової інформації і видавництв

3. Телерадіоорганізації України можуть на власний розсуд вести мовлення державною мовою, регіональними мовами або мовами меншин, мовами міжнародного спілкування та іншими мовами - як однією, так і кількома мовами. Обсяги загальнодержавного, регіонального і місцевого мовлення державною мовою, регіональними мовами або мовами меншин мають відповідати чисельності мовних груп і визначаються самими мовниками.

4. Трансляція аудіовізуальних творів здійснюється мовою оригіналу або із дублюванням, озвученням чи субтитруванням державною мовою, регіональними мовами або мовами меншин на розсуд телерадіоорганізацій. За наявності технічних можливостей телерадіоорганізації здійснюють трансляцію аудіовізуальних творів кількома мовами із забезпеченням вільного вибору споживачами мови цих творів.

Стаття 24. Мова засобів масової інформації і видавництв

3. Суб’єкти надання аудіовізуальної послуги можуть на власний розсуд вести мовлення державною мовою, регіональними мовами або мовами меншин, мовами міжнародного спілкування та іншими мовами - як однією, так і кількома мовами за умови дотримання вимог до змісту аудіовізуальної інформації, установлених Законом України “Про аудіовізуальні послуги”.

 

4. Трансляція аудіовізуальних творів здійснюється мовою оригіналу або із дублюванням, озвученням чи субтитруванням державною мовою, регіональними мовами або мовами меншин на розсуд телерадіоорганізацій за умови дотримання вимог до змісту аудіовізуальної інформації, установлених Законом України “Про аудіовізуальні послуги. За наявності технічних можливостей телерадіоорганізації здійснюють трансляцію аудіовізуальних творів кількома мовами із забезпеченням вільного вибору споживачами мови цих творів.

 

Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux