Наказ Держкомтелерадіо
від 17 травня 2017 р. № 83
Київ
Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг

Відповідно до статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги»,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги з видачі дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України (додатки 1, 2).
 2. Затвердити інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги з анулювання дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України (додатки 3, 4).
 3. Сектору взаємодії із засобами масової інформації (Божко С.М.) оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на першого заступника Голови Держкомтелерадіо Червака Б.О. 

Голова Держкомтелерадіо О.І. Наливайко

Додаток 1

до наказу Держкомтелерадіо

від 17.05. 2017 № 83 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

з видачі дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

 Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Державний комітет телебачення

і радіомовлення України

2

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01001

3

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок-четвер: з 09:00 до 18:00

П’ятниця: з 09:00 до 16:45

Обідня перерва: з 13:00 до 13:45

4

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

(044) 279-39-83

sergiy_oliynik@ukr/net

http://comin.kmu.gov.ua

 Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

5

Закони України

Стаття 197 Митного кодексу України;

стаття 281 Закону України «Про видавничу справу»

6

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 262 «Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України»

7

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Держкомтелерадіо від 31.01.2017 № 21 «Про затвердження Положення про експертну раду Державного комітету телебачення і радіомовлення України з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України»;

наказ Держкомтелерадіо від 03.03.2017 № 47 «Про затвердження Критеріїв оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.05.2017 за № 586/30454);

 Умови отримання адміністративної послуги 

8

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення суб’єкта господарювання (уповноваженого ним органу або особи)

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява про надання, в якій зазначаються повна назва видання мовою оригіналу та українською мовою, країна-виробник, рік виходу у світ, кількість примірників, що ввозяться на митну територію України;

один примірник оригіналу видання, що ввозиться, або його електронний відповідник у форматі PDF;

оригінал або нотаріально засвідчена в установленому порядку копія угоди, укладеної з власником прав на видання, що підтверджує надання права на розповсюдження видавничої продукції на території України, разом з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально;

рецензія, складена державною мовою фахівцем (експертом) щодо оцінки та характеристики змісту видання, засвідчена підписом власника прав на видання

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подається суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою):

у паперовій формі особисто або поштовим відправленням до адміністратора центру надання адміністративних послуг;

в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

12

Строк надання адміністративної послуги

Протягом десяти календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі дозволу, до Держкомтелерадіо

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Подання суб’єктом господарювання не в повному обсязі пакета документів, необхідних для одержання дозволу;

виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

негативний висновок експертної ради

14

Результат надання адміністративної послуги

Дозвіл (відмова у видачі дозволу) на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

15

Способи отримання відповіді (результату)

В день прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) дозволу вноситься відповідний запис до інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів та Реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України

Додаток 2

до наказу Держкомтелерадіо

від 17.05. 2017 № 83 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

з видачі дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Структурні підрозділи Держкомтелерадіо, відповідальні за етап
(дію, рішення)

Строки виконання етапів

1. Прийняття за актом прийому-передачі заяви та документів, необхідних для отримання дозволу, від адміністратора центру надання адміністративних послуг

Спеціаліст загального

відділу

Адміністративно-господарське управління

В порядку надходження


2. Реєстрація заяви про

видачу дозволу у системі електронного документообігу

Спеціаліст загального

відділу

Адміністративно-господарське управління

В день

надходження


3. Передача документів для розгляду в управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції

Спеціаліст загального

відділу

Адміністративно-господарське управління

В день

надходження

4. Перевірка повноти та правильності оформлення документів, відповідності змісту видавничої продукції критеріям оцінки видавничої продукції

Спеціаліст відділу аналізу та розвитку інформаційного простору,

спеціаліст відділу з питань свободи слова та доступу до публічної інформації

Управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції

Протягом трьох днів з дня отримання

5. Оформлення висновку про повноту та правильність оформлення документів, відповідність змісту видавничої продукції критеріям оцінки видавничої продукції

Спеціаліст відділу аналізу та розвитку інформаційного простору,

спеціаліст відділу з питань свободи слова та доступу до публічної інформації

Управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції

Не пізніше наступного дня після завершення перевірки


6. Передача документів на розгляд експертної ради (у разі виявлення за результатами перевірки ознак невідповідності видавничої продукції критеріям оцінки видавничої продукції)

Спеціаліст відділу аналізу та розвитку інформаційного простору,

спеціаліст відділу з питань свободи слова та доступу до публічної інформації

Управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції

Не пізніше наступного дня після завершення перевірки


6.1. Сповіщення членів експертної ради про проведення засідання та передача їм копій документів у електронному вигляді

Секретар

експертної ради


Не пізніше двох днів до початку засідання

6.2. Проведення засідання експертної ради

Голова

експертної ради


Не пізніше третього дня після сповіщення членів експертної ради

6.3. Складання висновку, який оформлюється протоколом засідання експертної ради

Секретар

експертної ради


В день проведення засідання

7. Підготовка проекту наказу

про затвердження протоколу засідання експертної ради та/або про надання (відмову у наданні) дозволу


Спеціаліст відділу аналізу та розвитку інформаційного простору,

спеціаліст відділу з питань свободи слова та доступу до публічної інформації

Управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції

Не пізніше наступного дня після оформлення висновку


8. Видання наказу

Голова Держкомтелерадіо або особа, яка виконує його обов’язки


Не пізніше наступного дня після оформлення висновку

9. Внесення запису про надання дозволу до інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів та

реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України

Спеціаліст відділу аналізу та розвитку інформаційного простору,

спеціаліст відділу з питань свободи слова та доступу до публічної інформації

Управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції

В день видання наказу


10. Повідомлення суб’єкта господарювання через центр надання адміністративних послуг про відмову у видачі дозволу

Спеціаліст відділу аналізу та розвитку інформаційного простору

Управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції

В день видання наказу


Загальна кількість днів надання послуги

10

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

10 календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі дозволу, до Держкомтелерадіо

Додаток 3

до наказу Держкомтелерадіо

від 17.05. 2017 № 83 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

з анулювання дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

 Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Державний комітет телебачення

і радіомовлення України

2

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01001

3

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер: з 09:00 до 18:00

П’ятниця: з 09:00 до 16:45

Обідня перерва: з 13:00 до 13:45

4

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

(044) 279-39-83

sergiy_oliynik@ukr/net

http://comin.kmu.gov.ua

 Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

5

Закони України

стаття 281 Закону України «Про видавничу справу»

6

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 №262 «Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України»

7

Акти центральних органів виконавчої влади

наказ Держкомтелерадіо від 27.04.2017 № 73 «Про затвердження Положення про Реєстр видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України»

 Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення суб’єкта господарювання (уповноваженого ним органу або особи)

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява про анулювання дозволу


10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подається суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою):

у паперовій формі особисто або поштовим відправленням до адміністратора центру надання адміністративних послуг;

в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

12

Строк надання адміністративної послуги

Десять робочих днів з дня надходження заяви до Держкомтелерадіо


13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутні

14

Результат надання адміністративної послуги

Анулювання дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

15

Способи отримання відповіді (результату)

Про анулювання дозволу вноситься відповідний запис до інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів та Реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України.

Копія рішення про анулювання дозволу через центр надання адміністративних послуг надсилається суб’єкту господарювання

Додаток 4

до наказу Держкомтелерадіо

від 17.05. 2017 № 83 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

з анулювання дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Етапи опрацювання

заяви про надання

адміністративної послуги

 

Відповідальна

особа

Структурні підрозділи Держкомтелерадіо, відповідальні за етап
(дію, рішення)

Строки

виконання

етапів

1. Прийняття за актом прийому-передачі заяви про анулювання дозволу від адміністратора центру надання адміністративних послуг

Спеціаліст загального

відділу

Адміністративно-господарське управління

В порядку надходження


2. Реєстрація заяви про анулювання дозволу у системі електронного документообігу

Спеціаліст загального

відділу

Адміністративно-господарське управління

В день

надходження


3. Передача заяви для розгляду

в управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції

Спеціаліст загального

відділу

Адміністративно-господарське управління

В день

надходження


4. Розгляд заяви, підготовка проекту наказу про

анулювання дозволу


Спеціаліст

відділу аналізу та розвитку інформаційного простору,

спеціаліст відділу з питань свободи слова та доступу до публічної інформації

Управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції

Протягом трьох днів з дня надходження заяви


5. Видання наказу про анулювання дозволу


Голова Держкомтелерадіо або особа, яка виконує його обов’язки


Не пізніше п’яти днів з дня надходження заяви


6. Внесення запису про анулювання дозволу до інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів та

реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України

Спеціаліст

відділу аналізу та розвитку інформаційного простору,

спеціаліст відділу з питань свободи слова та доступу до публічної інформації

Управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції

В день видання наказу

7. Надсилання копії рішення про анулювання дозволу через центр надання адміністративних послуг суб’єкту господарювання

Спеціаліст

відділу аналізу та розвитку інформаційного простору

Управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції

Не пізніше п’яти робочих днів з дня видання наказу

Загальна кількість днів надання послуги

10

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

Не визначено


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux