Рішення колегії від 18.06.2013 № 6/21 "Про стан інформаційного простору Миколаївської області"
опубліковано 21 червня 2013 року о 09:54

Проект

 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Р І Ш Е Н Н Я К О Л Е Г І Ї

 

18 червня 2013 р. м. Київ № 6 /21

 

 

Про стан інформаційного простору

Миколаївської області

 

Заслухавши інформацію доповідачів, колегія відзначає, що інформаційний простір Миколаївської області представляють електронні та друковані засоби масової інформації, видавництва і видавничі організації, підприємства поліграфії і книгорозповсюдження. У регіоні створено належні умови для вільного функціонування засобів масової інформації всіх форм власності.

Телебачення і радіомовлення

У телерадіопросторі області функціонує 44 телерадіоорганізації, у тому числі 32 загальнонаціональні, регіональні та місцеві телерадіоорганізації та 12 загальнонаціональних радіомовників.

5 телерадіоорганізацій відносяться до комунальної форми власності, 3 - до державної, 36 - до приватної.

В області здійснено низку заходів щодо розвитку цифрового мовлення.

На п’яти станціях Миколаївської філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення введено у дію обладнання цифрового ефірного наземного телевізійного мовлення ТОВ «Зеонбуд», яке забезпечує функціонування багатоканальних цифрових телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3 (загальнонаціональне мовлення) та МХ-5 (загальнонаціональне та 4 канали місцевого мовлення). Передавальні станції розташовані у містах Миколаїв, Вознесенськ, Первомайськ, Новий Буг, а також у селі Березнегувате. На сьогодні телевізійне мовлення у стандарті DVB-Т2 ведеться цілодобово і містить 32 телепрограми.

Пільгові верстви населення забезпечувалися цифровими перетворювачами (телетюнерами). До Держкомтелерадіо України передано 40238 заяв від жителів області. На сьогодні 22744 мешканці області забезпечено безкоштовними телетюнерами.

Територія Миколаївської області на 100% охоплена радіопрограмами обласної державної телерадіокомпанії. Обласне проводове радіо «Бузька хвиля» має добовий обсяг власного мовлення 2 години. У середньохвильовому та нижньому УКХ - діапазонах працює радіо «Миколаїв» з добовим обсягом власного мовлення 18 годин.

За останні роки спостерігається тенденція щодо скорочення системи проводового радіомовлення. Так, на початок 2011 року кількість радіоточок складала 16333 одиниці, на початок 2012 року - 14793, станом на 01.05.2013 - 10588.

Проблемні питання

1. Потреба у технічному переоснащенні Миколаївської ОДТРК, зокрема щодо придбання обладнання сучасної пересувної телевізійної станції, оснащеної радіорелейною лінією та здійснення ремонту даху будинку телебачення та радіо.

2. Мережа проводового радіомовлення постійно скорочується.

Книговидання та книгорозповсюдження, друковані засоби масової інформації

 

Книговидання та книгорозповсюдження

На сьогодні в області до Державного реєстру видавців, виготівників та розповсюджувачів видавничої продукції внесено 54 суб’єкти видавничої справи (34 - юридичних та 20 - фізичних осіб).

До найбільш потужних суб’єктів видавничої справи області відносяться КП «Миколаївська обласна друкарня», Миколаївський університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаївський національний аграрний університет, ТОВ фірма «Іліон», ТОВ «Дизайн і поліграфія» тощо.

Протягом 2012 року суб’єктами видавничої справи області виготовлено 173 назви книжкової продукції загальним накладом 69,8 тис. прим., в тому числі української мовою - 108 назв загальним тиражем 44,6 тис. прим. За попередніми даними Книжкової палати України, станом на 01.05.2013, місцевими видавництвами видано 80 назв книжкової продукції загальним накладом 9,2 тис. прим., з них українською мовою - 29 назв друкованих одиниць загальним тиражем 5,4 тис. прим.

Всього протягом 2001-2012 років суб’єктами видавничої справи області виготовлено понад 2073 назви книжкової продукції загальним накладом більше ніж 820,0 тис. прим.

В області здійснюються заходи щодо розвитку мережі книгорозповсюдження. Зокрема надається сприяння збільшенню кількості стаціонарних об’єктів торгівлі книговидавничою продукцією та розширення займаних ними площ. Загалом в області здійснюють діяльність 287 книготорговельних об’єктів.

Розвивається профільна діяльність обласного комунального підприємства «Миколаївкнига», основним видом діяльності якого є розповсюдження видавничої продукції.

Створено та забезпечено актуалізацію бази даних книгорозповсюджувачів області та книготорговельних об’єктів.

Видавничі організації Миколаївщини систематично беруть участь у спеціалізованих виставкових заходах, в тому числі міжнародних.

В області здійснюють діяльність 7 комунальних поліграфічних підприємств: КП «Миколаївська обласна друкарня», Арбузинська районна друкарня, КП «Братська друкарня», КП «Вознесенська друкарня», КП «Видавництво Очаківської міської газети «Очаків», КП «Первомайська друкарня», Видавництво Новобузької районної газети «Вперед».

Миколаївська обласна друкарня залишається лідером з випуску газет. Протягом 2012 року питома вага газетного виробництва в загальному обсязі виробництва складала 83,6%. Підприємство друкує 39 найменувань газет, зокрема районні, обласні газети, а також газету «Факти и комментарии» для південного регіону.

Останніми роками динамічно розвиваються малі приватні поліграфічні підприємства, які використовують техніку для оперативної поліграфії та цифрового друку.

Періодичні друковані засоби масової інформації

На сьогодні  в області зареєстровано 772 друкованих періодичних видань, з яких систематично виходить 101 друкований засіб масової інформації, загальним тиражем 588,2 тис. прим.

Серед зареєстрованих видань області: газет - 505, журналів - 62, бюлетенів - 197, збірників - 3, дайджестів - 2, альманахів - 1.

В області здійснюється випуск 26 комунальних газет. Серед найбільш рейтингових комунальних друкованих ЗМІ є обласна газета «Рідне Прибужжя» та міська газета «Вечерний Николаев».

У 2012 році загальний тираж комунальних видань області склав 91,9 тис. прим., видань інших форм власності 414,0 тис. прим., з них газетних видань та журналів України - 257,4 тис. прим., місцевих видань - 155,1 тис. прим.

Кількість примірників періодичних друкованих засобів масової інформації на 1 особу в області складає 0,3 примірника.

Протягом 2012 року розповсюдження періодичних друкованих видань вроздріб на території області здійснювалося через відділення державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» (330 відділень), кіоски ТОВ «Миколаївпреса» (123 одиниці) та торговельні об’єкти приватних підприємців (69 одиниць).

Загалом в області функціонують 350 кіосків з продажу друкованих засобів масової інформації, з яких 202 - у селах, 42 - у селищах та 106 кіосків - у містах.

Всі редакції комунальних ЗМІ області комп’ютеризовані, мають доступ до мережі Інтернет.

Проблемні питання

Низький рівень забезпечення населення книготорговельними послугами.

Доступ до публічної інформації

Протягом 2012 року до Миколаївської обласної державної адміністрації надійшло 151 запит на інформацію. З них, фізичні особи - 49, юридичні особи - 31, громадські організації - 43, в тому числі від засобів масової інформації - 28. Результати розгляду запитів на інформацію: задоволено - 96 %; надіслано належним розпорядникам інформації - 4 %; відмовлено - не було. Найбільш запитувані документи стосувалися фінансування освіти, реалізації інвестиційних проектів на території області. Також часто запитувалися копії розпоряджень голови обласної державної адміністрації.

У травні, червні та вересні 2012 року проведено короткотермінові семінари-наради стосовно виконання вимог законодавства про доступ до публічної інформації з відповідальними працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та районних державних адміністрацій.

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації створено розділ «Доступ до публічної інформації», де розміщено форми запиту на публічну інформацію, порядок складення та подання до облдержадміністрації  запитів на інформацію, порядок оскарження рішень, дії або бездіяльності розпорядника інформації, перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

Враховуючи вищевикладене, колегія

УХВАЛИЛА:

1. Інформацію доповідачів взяти до відома.

1.1. Стан розвитку інформаційної та видавничої сфер Миколаївської області визнати задовільним.

1.2. Рекомендувати Миколаївській обласній державній адміністрації розглянути на засіданні колегії обласної державної адміністрації питання інформаційного простору області та визначити шляхи вирішення актуальних проблем.

2. Рекомендувати Миколаївській обласній державній адміністрації та Миколаївській обласній раді сприяти:

забезпеченню пільгових верств населення цифровими перетворювачами (телетюнерами) за рахунок коштів обласного бюджету; укладанню між редакціями комунальних друкованих засобів масової інформації та їх засновниками договорів про висвітлення їх діяльності, передбаченню у місцевих бюджетах коштів на фінансово-економічну підтримку комунальних ЗМІ;

збереженню та розширенню системи проводового радіомовлення;

розбудові мережі книгорозповсюдження та забезпечення жителів сільської місцевості області книготорговельними послугами відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України нормативів щодо функціонування об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією;

взаємодії керівництва облдержадміністрації із регіональними засобами масової інформації щодо проведення роз’яснювальної роботи стосовно реалізації пріоритетних напрямів державної політики та змісту впроваджуваних в Україні соціально-економічних реформ.

3. Миколаївській ОДТРК (Митрофанов О.О.):

– забезпечити 24 годинне мовлення на добу телеканалу «Миколаїв» в усіх кабельних мережах області;

- до 15 липня 2013 року надати Держкомтелерадіо України пропозиції щодо потреб у технічному переоснащенні Миколаївської ОДТРК, зокрема стосовно придбання обладнання сучасної пересувної телевізійної станції, оснащеної радіорелейною лінією та проведення ремонту даху будинку телебачення та радіо;

– посилити роботу з пошуку додаткових джерел наповнення спеціального фонду телерадіокомпанії;

– вжити заходів щодо активізації участі у спільних телевізійних проектах державних телерадіокомпаній.

4. Фінансово-економічному департаменту (Бартош Н. В.) разом з департаментом телебачення і радіомовлення (Абрамов С. О.) під час підготовки бюджетного запиту до проекту державного бюджету на 2014 рік враховувати потреби Миколаївської ОДТРК у видатках на технічне переоснащення.

5. Департаменту видавничої справи і преси (Кононенко О.А.):

спільно з департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Миколаївської облдержадміністрації (Малікін О.В.) проаналізувати і до 1 серпня 2013 року підготувати інформацію про стан дотримання у Миколаївській області вимог щодо функціонування об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 № 902;

вивчити позитивний досвід діяльності обласного комунального підприємства «Миколаївкнига» з метою підготовки відповідних рекомендацій іншим комунальним підприємствам книготоргівлі України;

сприяти участі видавців Миколаївської області у міжнародних виставкових заходах.

6. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Миколаївської облдержадміністрації (Малікін О.В.):

надати Держкомтелерадіо України результати соціологічних досліджень щодо способів отримання інформації населенням області;

сприяти збільшенню асортименту книжкової продукції для задоволення інформаційних потреб населення області та популяризації видань місцевих авторів;

вживати заходів щодо розширення участі представників видавничої галузі області у міжнародних книжкових виставках;

проаналізувати об’єктивність статистичних даних, що містяться в опитувальному листі про стан книговидання та книгорозповсюдження, наданому Держкомтелерадіо України;

забезпечувати дотримання на території області Закону України «Про мораторій на відчуження від редакцій державних та комунальних ЗМІ приміщень та майна»;

вивчити питання щодо об’єднання зусиль редакцій комунальних друкованих ЗМІ кількох районів з метою налагодження більш ефективної роботи та збільшення кількості передплатників.

7. Департаменту інформаційної політики (Червак Б.О.) аналізувати стан виконання цього рішення колегії та звітувати відповідно до Положення про колегію Держкомтелерадіо України.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника та заступника Голови Держкомтелерадіо України відповідно до розподілу обов’язків.

 

Голова колегії /підпис/ О.В. Курдінович

 

 

 

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux