Рішення колегії Держкомтелерадіо від 24.02.2015 №2/2 "Про стан інформаційного простору Івано-Франківської області"
опубліковано 26 лютого 2015 року о 09:59

Tryzub

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Р І Ш Е Н Н Я К О Л Е Г І Ї

 

24 лютого 2015 р. м. Київ № 2/2

 

 

Про стан інформаційного простору

Івано-Франківської області

 

Заслухавши інформацію доповідачів, колегія відзначає, що інформаційний простір Івано-Франківської області характеризується достатньо широким спектром електронних та друкованих засобів масової інформації, видавництв і видавничих організацій, підприємств поліграфії та книгорозповсюдження. У регіоні створено належні умови для вільного та безперешкодного функціонування суб’єктів інформаційних відносин та професійної діяльності журналістів.

Враховуючи важливість інформаційної складової у діяльності місцевої влади, запроваджено та діє Програма розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2011-2015 роки (підпрограма «Висвітлення роботи обласної ради та органів місцевого самоврядування в засобах масової інформації»), регіональна цільова Програма підтримки книговидання на 2011-2015 роки, Програма захисту і розвитку української мови на 2013-2015 роки. На реалізацію заходів зазначених програм у 2014 році з обласного бюджету було виділено 1,7 млн. грн. У 2015 році фінансування передбачено на такому ж рівні.

 

Телебачення і радіомовлення

На території області зареєстровано 36 юридичних осіб, які мають ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. З них: 11 ліцензій на аналогове (ефірне телемовлення), 4 ліцензії на ведення власного мовлення в кабельних мережах, 18 ліцензій провайдерів програмної послуги, ліцензії на цифрове мовлення (DVB-T2). У цілому вони володіють 51-єю ліцензією Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

У цифровому стандарті транслюються програми 32-х мовників (29 загальнонаціональних та 3 місцеві).

Усі без винятку телерадіоорганізації на території області ведуть власне мовлення винятково державною мовою.

В області здійснено низку заходів щодо розвитку цифрового мовлення.

На сьогодні близько 43% населення області отримали можливість цілодобово безкоштовно приймати у стандарті DVB-T2 32 телепрограми загальнонаціональних мовників.

Покриття області сигналом цифрового телебачення мультиплексу МХ-5 здійснюється передавачами, розміщеними у м. Івано-Франківську, с. Микуличин Яремчанського р-ну, с. Мала Тур'я Долинського р-ну.

Водночас, на значній території області є проблеми з технічним покриттям багатоканальної телемережі. Зокрема не охоплено покриттям цифрового ефірного телесигналу території Косівського, Верховинського, Рогатинського, Калуського, Городенківського та Снятинського районів.

В області реалізовувалася програма забезпечення пільгових категорій населення засобами прийому цифрового телерадіомовлення.

До Держкомтелерадіо передано 31542 заяви від жителів області. Мешканці області отримали 19414 безкоштовних телетюнерів.

Івано-Франківська ОДТРК «Карпати» веде цифрове ефірне телевізійне мовлення 24 години на добу на обласній мережі 5-го мультиплексу в населених пунктах - м. Івано-Франківськ, с. Мала Тур`я Долинського р-ну, с. Дебеславці Коломийського р-ну та с. Микуличин Яремчанського р-ну. Покриття становить 34 % території області (близько 40% населення).

Обласне проводове радіо веде мовлення в діапазоні УКХ на каналі УР-1: м. Івано-Франківськ - частота 71,24 МГц (охоплення: м. Івано-Франківськ та область); смт. Верховина - частота 103,6 МГц, (охоплення: смт. Верховина), 1,044 МГц (охоплення: Верховинський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський райони та м. Яремче). Охоплення програмами мешканців області складає 73 %.

Середньодобовий обсяг мовлення на каналі УР-1 становить 2 години 15 хвилин у відрізках згідно із ліцензією.

(87,5-108,0 МГц) та УКХ-ЧМ (65,9-74,0 МГц) радіомовлення здійснюється на території Івано-Франківської області в мережі ОДТРК «Карпати» 24 години на добу. На частоті 72,02 МГц - м. Івано-Франківськ, на 101,7 МГц - смт. Верховина, на частоті 100 МГц – м. Косів, с. Мала Тур`я Долинського р-у. Слухати радіопрограми ОДТРК «Карпати» мають можливість близько 80% мешканців області. Трансляція програм радіо у мережі INTERNET в режимі он-лайн ведеться 24 години на добу.

Разом з тим, ОДТРК не має ліцензії на поширення радіосигналу у Городенківському, Снятинському та Рогатинському районах з причини відсутності вільних частот.

Водночас, стан технологічного обладнання Івано-Франківської ОДТРК не відповідає сучасним вимогам.

За останні роки спостерігається тенденція щодо суттєвого скорочення системи проводового радіомовлення. Протягом 2014 року кількість основних радіоточок зменшилась на 4696 та станом на 01 січня 2015 року складає лише 23206. У зв’язку з цим в окремих районах припиняється діяльність радіоокомпаній, що здійснюють мовлення у проводовій системі.

 

Проблемні питання

1. Існує нагальна потреба у технічному переоснащенні Івано-Франківської ОДТРК.

2. Потребують вирішення технічні проблеми щодо покриття цифровим ефірним сигналом території Косівського, Верховинського, Рогатинського, Калуського, Городенківського та Снятинського районів.

Книговидання та книгорозповсюдження, друковані засоби масової інформації

Книговидання та книгорозповсюдження

До Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції внесено 63 суб’єкти, розміщені на території області. Суб’єкти видавничої справи області за видами діяльності поділяються таким чином: видавці – 28; виготівники – 19; розповсюджувачі – 3; поєднують декілька видів діяльності – 13 (у т. ч. видавничу діяльність і виготовлення видавничої продукції – 7; видавничу діяльність і розповсюдження видавничої продукції – 4; виготовлення і розповсюдження видавничої продукції – 2).

Найбільш потужними поліграфічними підприємствами області є видавництва ТзОВ «Місто НВ», ТзОВ «Лілея НВ», «Нова Зоря» ( м. Івано-Франківськ), ПАТ «Коломийська друкарня ім. Шухевича» (м. Коломия), ТзОВ «Дискурсус» (с. Брустури Косівського району).

За кошти, передбачені на фінансування заходів регіональної цільової Програми підтримки книговидання на 2011-2015 роки та Програми захисту і розвитку української мови на території Івано-Франківської області на 2013-2015 роки, у 2014 році надруковано 15 книг загальним тиражем 11700 примірників на загальну суму 362,783 тис. грн. Зокрема, в рамках відзначення 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка, видано книгу М. Савчука «Наш усміхнений батько Тарас», надруковано збірник творів місцевих авторів «Літературне Прикарпаття», літературно-краєзнавчий альманах «Ямгорів». Профінансовано роботи з упорядкування словника «Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові», які здійснює Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника. Підтримуючи випуск краєзнавчої та патріотичної літератури, надруковано книгу-альбом С. Бугрій «Івано-Франківщина. Погляд зблизька» тиражем 100 примірників на суму 12,5 тис. грн.; книгу «Снятинщина. Історико-етнографічний нарис» тиражем 134 примірники на суму 50,0 тис. грн.

Основна частина книг, виданих за бюджетні кошти, безоплатно передається для поповнення фондів бібліотек області.

В області функціонує 131 об’єкт книгорозповсюдження - 58 книжкових магазинів, 22 кіоски, 51 відділ у торгових закладах. Лідерами за кількістю книготорговельних підприємств та точок продажу книг є міста Івано-Франківськ та Калуш.

Розповсюдження книжкової продукції відбувається також через відділення УДППЗ «Укрпошта».

Недостатній розвиток мережі об’єктів торгівлі друкованою продукцією в селах та селищах області пояснюється малою кількістю населення та нерентабельною діяльністю зазначених спеціалізованих об’єктів.

Видавничі організації області систематично беруть участь у спеціалізованих виставкових заходах, в тому числі міжнародних.

Періодичні друковані засоби масової інформації

В області зареєстровано 473 друковані засоби масової інформації місцевої сфери розповсюдження. Зокрема, з них: газет – 392; журналів – 44; альманахів – 7; бюлетенів – 17; збірників – 7; газетно-журнальних видань – 4; дайджестів – 1; додаток до газет – 1.

Засновниками 293 друкованих ЗМІ є юридичні особи (в т. ч. 29 видань засновано органами місцевого самоврядування, 24 – органами виконавчої влади, 26 – політичними партіями, 57 – громадськими організаціями, 14 – релігійними організаціями, 20 – навчальними закладами, 123 – суб’єктами господарювання), 180 – фізичні особи.

Близько 90 % тиражу комунальних засобів масової інформації та від 10 до 50 % тиражу інших видань розповсюджується за передплатою, решта через мережу торгових закладів УДППЗ «Укрпошта» та приватними розповсюджувачами.

На території області діє 114 кіосків з продажу періодичних друкованих видань. Крім того, періодичні друковані засоби масової інформації розповсюджуються у 467 відділеннях зв’язку, які діють на території області, а також в палатках виносної торгівлі та прилавках в торгових закладах.

В області здійснюються заходи щодо реформування місцевих комунальних засобів масової інформації. Вивчаються шляхи реформування, джерела фінансування витрат, створення відповідних економічних умов для незалежної діяльності, забезпечення дотримання соціальних прав та гарантій журналістів.

Забезпечено контроль за виконанням вимог Законів України «Про мораторій на відчуження від редакцій державних та комунальних засобів масової інформації приміщень та майна» та «Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок».

Проблемні питання

1. Низький рівень забезпечення населення сільської місцевості книготорговельними послугами, зокрема, не дотримуються вимоги щодо функціонування об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 № 902, потребує збільшення асортимент книжкової продукції та кількості видань місцевих авторів.

2. Відсутність фінансування з місцевого бюджету заходів, спрямованих на співпрацю між місцевими органами виконавчої влади та комунальними друкованими засобами масової інформації.

 

Доступ до публічної інформації

Офіційний веб-сайт обласної державної адміністрації містить розділ «Доступ до публічної інформації», де у рубриці «Звіти» оприлюднюються матеріали про результати розгляду запитів на інформацію.

У 2014 році до облдержадміністрації надійшло 422 запити на інформацію, з яких 5 надіслано належним розпорядникам інформації (у зв’язку з тим, що облдержадміністрація не була розпорядником інформації).

Найбільш запитуваною була правова інформація (35 запитів), інформація про стан довкілля (19 запитів ), діяльність місцевих органів виконавчої влади (14 запитів). Основним каналом надходження запитів є електронна пошта (105), поштою (43). Основними запитувачами є фізичні особи (72), юридичні особи (56), об’єднання громадян без статусу юридичної особи (15), засоби масової інформації (16).

Нормативно-правові акти із грифом «Для службового користування» переглядаються відповідно до пункту 2 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної інформації». Загальна кількість нормативно-правових актів із грифом «Для службового користування» – 452, з них переглянуто 200.

Відповіді на запити надавалися своєчасно. Судових позовів від запитувачів до Івано-Франківської облдержадміністрації протягом 2014 року не було.

Враховуючи вищевикладене, колегія

УХВАЛИЛА:

1.  Інформацію доповідачів взяти до відома.

1.1. Стан розвитку інформаційної та видавничої сфер Івано-Франківської області визнати задовільним.

1.2. Рекомендувати Івано-Франківській обласній державній адміністрації розглянути на засіданні колегії обласної державної адміністрації питання інформаційного простору області та визначити шляхи вирішення актуальних проблем, зокрема, з метою посилення інформаційної безпеки, передбачити реалізацію невідкладних заходів щодо забезпечення покриття впевненим телерадіосигналом загальнонаціональних мовників районів, де такий сигнал відсутній.

2.  Рекомендувати Івано-Франківській обласній державній адміністрації та Івано-Франківській обласній раді сприяти:

забезпеченню на території області належного контролю із дотримання вимог законодавства України щодо недопущення будь-якого втручання в професійну діяльність представників засобів масової інформації;

включенню до Програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2015 рік підрозділу «Розвиток інформаційного простору», передбачивши в обласному бюджеті кошти на реалізацію відповідних заходів;

своєчасному перерахуванню підрозділами Держказначейства бюджетних коштів комунальним засобам масової інформації;

збільшенню накладів та розширенню асортименту книжкової продукції, що випускається в області;

розбудові мережі книгорозповсюдження та забезпечення жителів сільської місцевості області книготорговельними послугами відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України нормативів щодо функціонування об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією.

3.  Івано-Франківській ОДТРК (Приймак В.І.):

здійснювати необхідні заходи із підготовки та впровадження суспільного телерадіомовлення;

у співпраці з Національною радіокомпанією України вжити заходів щодо розбудови сучасної мережі FM - діапазони;

посилити контроль за виробництвом і трансляцією теле- та радіопрограм для державних потреб;

вдосконалити творчо - виробничий процес для актуалізації телерадіопрограм, підвищення їх конкурентоспроможності, в тому числі вивчити питання щодо співпраці з посольствами сусідніх держав стосовно використання їх національних фільмотек;

активізувати роботу з пошуку додаткових джерел наповнення спеціального фонду телерадіокомпанії.

4.  Департаменту телебачення і радіомовлення (Абрамов С. О.):

сприяти технічному переоснащенню Івано-Франківської ОДТРК сучасним теле- та радіообладнанням;

до 2 березня 2015 року підготувати звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення стосовно пришвидшення розроблення ДП «Український державний центр радіочастот» висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення у населених пунктах Івано-Франківської області;

спільно з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення вивчити питання доцільності встановлення компанією «Зеонбуд» ретрансляторів у гірських районах, що є значно дешевшим ніж встановлення нових станцій мультиплексування (не потребує окремого ліцензування).

5.  Департаменту видавничої справи і преси (Кононенко О.А.):

спільно з департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації (Дебенко І.Б.) проаналізувати та до 16 березня 2015 року надати керівництву Держкомтелерадіо інформацію про стан дотримання у Івано-Франківській області вимог щодо функціонування об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 № 902;

сприяти участі видавців Івано-Франківської області у міжнародних виставкових заходах.

6.  Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Дебенко І.Б.) сприяти:

активізації діяльності щодо роз’яснення актуальних питань зовнішньої та внутрішньої політики держави, оперативного реагування на зовнішні негативні інформаційні впливи з боку іноземних держав, зокрема Російської Федерації, здійснення моніторингу місцевих друкованих та електронних засобів масової інформації з метою виявлення закликів до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність, пропаганду війни, сепаратизму і тероризму;

випуску друком кращих зразків літературної творчості місцевих авторів Івано-Франківської області, поповненню бібліотечних фондів новими зразками книжкової продукції, популяризації читання;

забезпеченню дотримання на території області Закону України «Про мораторій на відчуження від редакцій державних та комунальних ЗМІ приміщень та майна»;

підвищенню кваліфікації журналістів місцевих засобів масової інформації.

7.  Департаменту інформаційної політики (Радзієвський І.А.):

під час підготовки матеріалів з питань про стан інформаційного простору областей для розгляду на наступних засіданнях колегії Держкомтелерадіо передбачати інформування про заходи, що здійснюються місцевими органами виконавчої влади з розповсюдження української друкованої продукції в зоні проведення антитерористичної операції та забезпечення виконання рішень відповідних органів державної влади щодо заборони трансляції російських телеканалів.

аналізувати стан виконання цього рішення колегії та звітувати відповідно до Положення про колегію Держкомтелерадіо.

8.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника Голови Держкомтелерадіо Червака Б.О. та заступника Голови Держкомтелерадіо Кравченка Д.В.

 

Голова колегії О.І. Наливайко

 

 

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux