Рішення колегії Держкомтелерадіо від 20 грудня 2016 року № 9/36 "Про тематику наукових робіт у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансову підтримку розвитку наукової інфраструктури на 2017 рік
опубліковано 22 грудня 2016 року о 16:59

Tryzub

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Р І Ш Е Н Н Я К О Л Е Г І Ї

 

20 грудня 2016 р. м. Київ № 9/36

 

 

Про тематику наукових робіт

у сфері засобів масової інформації,

книговидавничої справи та

інформаційно-бібліографічної

діяльності, фінансову підтримку

розвитку наукової інфраструктури

на 2017 рік

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про тематику наукових робіт у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності на 2017 рік, колегія зазначає, що у наступному році планується до виконання три наукові теми (2 − Державною науковою установою «Книжкова палата України імені Івана Федорова», 1 − Державною науковою установою «Енциклопедичне видавництво») за бюджетною програмою 1701020 «Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури».

Державною науковою установою «Книжкова палата України імені Івана Федорова» передбачається: опрацювати первинні адміністративні дані про випуск видавничої продукції у 2016 – 2017 рр. за основними якісними та кількісними показниками; проаналізувати випуск видань за суміжні періоди (2015 – 2016 рр. та грудень 2016 р. – грудень 2017 р.); проаналізувати стан функціонування системи обов’язкового примірника та системи міжнародної стандартної нумерації видань ISBN, ISMN; здійснити моніторинг національних та зарубіжних джерел масової інформації щодо інформаційної насиченості ЗМІ та розробити аналітичні огляди стосовно їхнього евентуального впливу на формування іміджу України у світі, виявлення потенційних загроз національній безпеці України в інформаційній сфері, ознак прихованого інформаційно-психологічного впливу ЗМІ на цільову аудиторію; висвітлення питань книговидавництва в Україні; дослідити стан оформлення видань суб’єктами видавничої справи та скласти аналітичні огляди щодо дотримання положень нормативних документів суб’єктами видавничої справи, сформувати електронні довідково-інформаційні ресурси, що стосуються УДК, ISBN/ISMN, діяльності українських і зарубіжних джерел масової інформації, знаменних і пам’ятних дат, низки інших довідкових, нормативних, інформаційних та інструктивно-методичних матеріалів; здійснити аналітико-синтетичне опрацювання документного потоку видань 2016 – 2017 рр. та створити бази даних електронних каталогів усіх видів неперіодичних 2017 р. та періодичних (газети 2016 р., журнали 2017 р.) видань; державної бібліографії книжкових видань, авторефератів дисертацій, журнальних та газетних статей, рецензій за 2017 р.; нотних, картографічних та образотворчих видань за 2016 р.; створити ретроспективні бази даних образотворчих та картографічних видань 1949 р., періодичних (газет, журналів і збірників) 1959 р.; сформувати бази даних публікацій про Республіку Білорусь та білоруською мовою за 2017 р.; актуалізувати записами поточного року зведені бібліографічні бази даних тощо.

Державною науковою установою «Енциклопедичне видавництво» в рамках виконання наукової теми передбачено: розроблення розширеної версії енциклопедичного порталу Великої української енциклопедії та його програмного забезпечення (залучення новітнього технологічного інструментарію формування змістової складової електронної версії Великої української енциклопедії з пошуковими інструментами, контентом тощо, дозволить максимально використати можливості передових інформаційних технологій); розроблення та удосконалення навігації енциклопедичного порталу (опції «Пошук», «Навігація», «Алфавітний покажчик» тощо), підготовка інструкцій, довідок, методичних рекомендацій, що значно оптимізує роботу порталу; розроблення методики підготовки статей до електронної версії Великої української енциклопедії (літери А-Я); аналіз науково-інформаційного та змістового наповнення сегменту Великої української енциклопедії.

Колегія

УХВАЛИЛА:

 

1. Інформацію про тематику наукових робіт у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансову підтримку розвитку наукової інфраструктури на 2017 рік (далі – тематика наукових робіт на 2017 рік) взяти до відома.

2. Схвалити тематику наукових робіт на 2017 рік, що виконуватимуться за бюджетною програмою 1701020 «Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури» (додається).

3. Управлінню видавничої справи і преси (Кононенко О.А.), Державній науковій установі «Книжкова палата України імені Івана Федорова» (Сенченко М.І.), Державній науковій установі «Енциклопедичне видавництво» (Киридон А.М.) організувати виконання наукових робіт у 2017 році відповідно до схваленої тематики та, у разі необхідності, внести зміни та доповнення після прийняття Державного бюджету України на 2017 рік.

4. Фінансово-економічному управлінню (Бартош Н.В.) забезпечити фінансування наукових робіт на 2017 рік в межах видатків, визначених бюджетною програмою 1701020 «Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури», відповідно до схваленої тематики.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника Голови Держкомтелерадіо Червака Б.О.

 

 

Голова колегії О.І. Наливайко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Схвалено рішенням колегії Держкомтелерадіо від 20.12.2016 № 9/36

 

Т Е М А Т И К А

 

наукових робіт на 2017 рік, що виконуватимуться за бюджетною програмою «Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури»

 

з/п

Найменування теми,

виконавець

 

Термін
виконання,
кв., рік

Очікувані результати

 

Де будуть впроваджені (використані) наукові результати

1

2

3

4

5

1.

Розроблення і комплексний аналіз адміністративних даних випуску видань України у 2016 – 2017 рр. та формування електронних довідково-інформаційних ресурсів.

Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»

2017 р.

Адміністративні дані про випуск видань в Україні за основними кількісними і якісними показниками у 2016 р.; бази даних моніторингу ЗМІ щодо національних потенційних загроз в інформаційній сфері; оперативні дані та прогноз випуску книжкових видань та узагальнені дані про надходження обов’язкових примірників у 2017 р.; електронні ресурси: законодавчих, нормативних, інструктивно-методичних та довідково-інформаційних документів: змін та доповнень до УДК за 2013 рік; користувачів систем ISBN/ISMN; календаря знаменних і пам’ятних дат; списку нестандартизованих скорочень слів та словосполучень у бібліографічних записах, добірки нових надходжень фахових видань з питань видавничої і бібліотечної справи; аналітичні огляди за темою наукової роботи.

Держкомтелерадіо, Державною службою статистики України, іншими органами виконавчої влади, суб’єктами видавничої справи, бібліотеками, інформаційними центрами, науковими установами, профільними навчальними закладами тощо, організаціями в галузі ЗМІ та національної безпеки України, статистичної діяльності, міжнародними організаціями.

2.

Розроблення баз даних державної бібліографічної реєстрації обов’язкового примірника документів України 2016 – 2017 рр. та ретроспективного фонду періодики 1959 р., образотворчих і картографічних видань 1949 р.

Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»

 

 

 

 

2017 р.

Бази даних: електронних каталогів неперіодичних та періодичних (крім газет) і продовжуваних видань за поточний рік, газет за попередній рік; державної поточної бібліографії: «Літопис книг», «Літопис журнальних статей», «Літопис авторефератів дисертацій», «Літопис нот», «Літопис картографічних видань», «Літопис образотворчих видань», «Літопис газетних статей», «Літопис рецензій»; ретроспективної бібліографії за окремими видами видань; тематична база даних; аналітичний огляд за темою наукової роботи.

Держкомтелерадіо, Департаментом атестації кадрів МОН України, іншими органами державної влади; Національною книжковою палатою Білорусі; бібліотеками; суб’єктами видавничої справи; науковими установами; профільними навчальними закладами.

3.

Розроблення науково-інформаційного та змістового наповнення сегменту Великої української енциклопедії

Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»

2017 р.

Розширена версія енциклопедичного порталу Великої української енциклопедії; оновлена базова версія реєстру гасел Словника Великої української енциклопедії; пілотний проект І тому Великої української енциклопедії (електронна версія); концептуальні засади науково-інформаційного та змістового наповнення сегменту Великої української енциклопедії; аналітичні записки за темою наукової роботи.

Держкомтелерадіо, Національною академією наук України та галузевими академіями, науково-дослідними та вищими навчальними закладами

 

 

Начальник управління

видавничої справи і преси О.А. Кононенко

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux