ПРОТОКОЛ № 1 засідання Комісії з реорганізації державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" від 02.03.2016 року
опубліковано 04 березня 2016 року о 10:56

 

ПРОТОКОЛ № 1

засідання Комісії з реорганізації державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» від 02.03.2016 року

 

14 год. 00 хв. м. Київ, вул. Туманяна 15

ПРИСУТНІ: Смаліус Н. М., Мозна І. О., Лабудєва О. Є., Марковець О. О., Бійма О. І., Аніщенко В. П., Артеменко І. В., Оксенюк О. М., Борисевич Т. Ю., Пащенко Л. А., Коваль В. Л., Семенюк В. І.

 

ВІДСУТНІ: Любченко О.М., Пєхова С. В., Казакова О. І.

 

ВИСТУПИЛИ:

Начальник відділу телебачення і радіомовлення Держкомтелерадіо Білоус М.А. Зазначив, що за дорученням керівництва Держкомтелерадіо доводить до присутніх інформацію про те, що враховуючи побажання трудового колективу ДП УСТФ «Укртелефільм», озвучені 25.02.2016 під час зустрічі з членами Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики ВР України, керівництвом Держкомтелерадіо та НТКУ, Головою Держкомтелерадіо наказом від 02.03.2016 № 56 затверджено новий склад Комісії з реорганізації державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» (далі – Комісія) та озвучив склад Комісії (копія наказу додається). Відмітив, що Голова Комісії Любченко О.М. в даний час відсутня, оскільки перебуває на лікарняному. З метою зняття напруги в роботі Комісії керівництво Держкомтелерадіо пропонує провести дане засідання Комісії під головуванням представника Держкомтелерадіо в Комісії Семенюка В.І.

 

Семенюк В.І. Довів, що кількість присутніх на засіданні членів Комісії має кворум, що дозволяє вважати правомірними рішення даної Комісії. Запитав, чи є інші пропозиції. Пропозицій більше не надійшло. Поставив на голосування пропозицію Білоуса М.А.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 7 «Проти» - 0 «Утримались» - 5

Рішення прийнято.

 

Семенюк В.І. Для ведення протоколу засідання Комісії запропонував обрати секретарем Коваля В.Л. Запитав, чи є інші пропозиції. Пропозицій більше не надійшло. Поставив свою пропозицію на голосування.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 8 «Проти» - 3 «Утримались» - 1

Рішення прийнято.

 

Семенюк В.І. Зазначив, що в залі засідання Комісії окрім членів Комісії присутні окремі члени трудового колективу ДП УСТФ «Укртелефільм», працівники Держкомтелерадіо та депутати ВР України. Дане засідання може бути проведено як у відкритому так і закритому режимі. Запропонував засідання Комісії провести у відкритому режимі за умови, що ніхто із присутніх не буде заважати роботі Комісії та попросив висловитися членів Комісії щодо цього питання.

Більшість членів Комісії висловилися за проведення засідання Комісії у відкритому режимі.

 

Семенюк В.І. Поставив свою пропозицію на голосування.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 8 «Проти» - 0 «Утримались» - 4

Рішення прийнято.

 

Семенюк В.І. Для прийняття Комісією будь-яких рішень необхідно затвердити порядок денний роботи Комісії. Запропонував включити до порядку денного такі питання:

1. Підготовка в найкоротший термін наказу про проведення інвентаризації активів і зобов’язань ДП УСТФ «Укртелефільм» та подання його на затвердження Голові Комісії. 2. Підготовка передавального Акту державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» станом на 01.03.2016. Запитав чи є інші пропозиції.

 

Аніщенко В. П. Озвучив думку про те, що більшість членів Комісії від підприємства не в повній мірі розуміє, що в себе включає передавальний Акт. Попросив роз’яснень.

 

Семенюк В.І. Зазначив, що в залі присутня Степанова Н.В., начальник управління внутрішнього аудиту Держкомтелерадіо. Попросив її роз’яснити сутність озвученого питання.

 

Степанова Н.В. Зазначила, що питання підготовки передавального Акту тісно пов’язане з поставленими колективом додатковими питаннями щодо прав трудового колективу та розрахунку з кредиторами та включає в себе, у тому числі надання комісії балансу підприємства, всіх необхідних для проведення інвентаризації документів тощо та власне передачу законних вимог щодо виконання зобов’язань підприємством правонаступнику – на кінцевому етапі – ПАТ НСТУ. Тому на питаннях трудового колективу буде зроблено акцент, у разі надання колективом відповідних пропозицій, проте, додатково вносити їх до порядку денного немає необхідності, оскільки це внесе певну плутанину у разі голосування за питання окремо. На підставі цього даний пункт порядку денного можна викласти у такій редакції: «вжиття заходів щодо надання комісії Балансу (Звіту про фінансовий стан) підприємства за формою № 1 станом на 01.03.2016, документації щодо фінансово-господарської, судової, реєстраційної тощо діяльності, та всіх інших необхідних для проведення інвентаризації документів, колективних договорів, пропозицій трудового колективу для підготовки передавального Акту державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» станом на 01.03.2016».

 

Аніщенко В. П. Запропонував включити в порядок денний питання щодо гарантій трудовому колективу ДП УСТФ «Укртелефільм» дотримання чинного законодавства під час реорганізації підприємства.

 

Бійма О.І. Підтримав пропозицію Аніщенка В.П.

 

Аніщенко В. П. Запропонував включити в порядок денний питання розрахунків з кредиторами.

 

Артеменко І.В. Підтримав пропозицію Аніщенка В.П.

 

Семенюк В.І. Попросив пояснень щодо змісту «розрахунку з кредиторами».

 

Аніщенко В. П. Основним кредитором являється трудовий колектив підприємства і при його реорганізації необхідно буде провести розрахунки з трудовим колективом по існуючих заборгованостях. Хто це буде робити і яким чином?

 

Смаліус Н.М. Запропонувала замість пункту 2 порядку денного, запропонованого Семенюком В.І., включити пункт наступного змісту: на наступне засідання Комісії керівництвом ДП УСТФ «Укртелефільм» подати складений станом на 01.03.2016 баланс ДП УСТФ «Укртелефільм» з таким переліком: перелік об’єктів права інтелектуальної власності, основних засобів, необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидко зношувальних предметів, транспортних засобів, відеотворів; даних щодо кредиторської і дебіторської заборгованості та розшифрування інших статей балансу; акти перевірок усіх контролюючих органів; перелік незавершених судових проваджень (справ) підприємства.

 

Більше пропозицій від членів Комісії не надійшло.

 

Семенюк В.І. Узагальнюючи надані пропозиції погодився із пропозицією Смаліус Н.М. і на своїй пропозиції під пунктом 2 не наполягає. Щодо пропозицій Аніщенка В.П. і Бійми О.І. про гарантії трудовому колективу, то вони постійно озвучуються як членами трудового колективу, так і керівництвом підприємства. Але ці вимоги не оформлені документально. Запропонував керівництву підприємства надати на наступне засідання Комісії вимоги трудового колективу у письмовій формі. Щодо пропозицій Аніщенка В.П. і Артеменка І.В. про розрахунки з кредиторами. Згідно чинного законодавства правонаступником абсолютно усіх зобов’язань підприємства, що припиняє свою діяльність шляхом реорганізації та приєднання до іншого підприємства (в даному випадку до організації НТКУ) є НТКУ. І на зустрічі з трудовим колективом, що мала місце 25.02.2016, керівник НТКУ Аласанія З.Г. підтвердив ці зобов’язання. Вважає, що ця пропозиція Аніщенка В.П. і Артеменка І.В. є частиною пропозиції Аніщенка В.П. і Бійми О.І. Тому їх потрібно розгляди як одне ціле.

Запропонував проголосувати за наступний порядок денний роботи Комісії: 1. Підготовка в найкоротший термін наказу про проведення інвентаризації активів і зобов’язань ДП УСТФ «Укртелефільм» та подання його на затвердження Голові Комісії. 2. Підготовка керівництвом ДП УСТФ «Укртелефільм» складеного станом на 01.03.2016 балансу ДП УСТФ «Укртелефільм» з таким переліком документів: перелік об’єктів права інтелектуальної власності, основних засобів, необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидко зношувальних предметів, транспортних засобів, відеотворів; даних щодо кредиторської і дебіторської заборгованості та розшифрування інших статей балансу; акти перевірок усіх контролюючих органів; перелік незавершених судових проваджень (справ) підприємства та подання його на наступне засідання Комісії. 3. Підготовка керівництвом ДП УСТФ «Укртелефільм» відповідного документу з викладеними в ньому вимогами трудового колективу ДП УСТФ «Укртелефільм» та подання його на розгляд на наступне засідання Комісії.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 12 «Проти» - 0 «Утримались» - 0

Рішення прийнято.

 

УХВАЛИЛИ: для забезпечення заходів із реорганізації ДП УСТФ «Укртелефільм»:

1. Підготувати в найкоротший термін наказ про проведення інвентаризації активів і зобов’язань ДП УСТФ «Укртелефільм» та подати його на затвердження Голові Комісії.

2. Підготувати керівництвом ДП УСТФ «Укртелефільм» складений станом на 01.03.2016 баланс ДП УСТФ «Укртелефільм» з таким переліком: перелік об’єктів права інтелектуальної власності, основних засобів, необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидко зношувальних предметів, транспортних засобів, відеотворів; даних щодо кредиторської і дебіторської заборгованості та розшифрування інших статей балансу; акти перевірок усіх контролюючих органів; перелік незавершених судових проваджень (справ) підприємства та подати його на наступне засідання Комісії.

3. Підготувати керівництвом ДП УСТФ «Укртелефільм» відповідний документ з викладеними в ньому вимогами трудового колективу ДП УСТФ «Укртелефільм» та подати його на розгляд на наступне засідання Комісії.

 

Семенюк В.І. З метою проведення наступного засідання Комісії необхідно визначитися з часом та датою його проведення. З урахуванням Рішення Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики ВР України від 25.02.2016 № 40 запропонував провести чергове засідання Комісії 03.03.2016 о 14 год. Запропонував членам Комісії висловитися по даному питанню.

 

Бійма О.І. Зазначив, що такий строк є нереальним, оскільки деякі члени колективу хворіють і підприємство не встигне в такий стислий термін підготувати зазначені документи. Запропонував наступне засідання Комісії провести 10.03.2016 о 10 год. в приміщенні ДП УСТФ «Укртелефільм».

 

Аніщенко В. П. Підтримав пропозицію Бійми О.І.

 

Більшість членів Комісії погодилися з пропозицією Бійми О.І. Після чого Семенюк В.І. не наполягав на своїй пропозиції та поставив пропозицію Бійми О.І. на голосування.

 

Семенюк В.І. Поставив свою пропозицію на голосування.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 2 «Проти» - 10 «Утримались» - 0

Рішення не прийнято.

 

Семенюк В.І. Поставив пропозицію Бійми О.І. на голосування.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 10 «Проти» - 0 «Утримались» - 2

Рішення прийнято.

 

 

УХВАЛИЛИ: наступне засідання Комісії провести 10.03.2016 о 10 год. в приміщенні ДП УСТФ «Укртелефільм».

 

Головуючий В.І. Семенюк

Секретар В. Л. Коваль

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux