Проект закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії інформаційній агресії іноземних держав"
опубліковано 14 липня 2014 року о 16:22

ПРОЕКТ

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії інформаційній агресії іноземних держав

___________________________

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст.131) доповнити статтями 361-3, 361-4, 362-1 такого змісту:

«Стаття 361-3. Несанкціоноване втручання в роботу державних електронних інформаційних ресурсів або інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, критичних об’єктів національної інформаційної інфраструктури

1. Несанкціоноване втручання в роботу державних електронних інформаційних ресурсів або інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем критичних об’єктів національної інформаційної інфраструктури, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, –

карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних і технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, –

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних і технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.

Примітка. У статтях 361-3 і 362-1 цього Кодексу під критичним об’єктом національної інформаційної інфраструктури слід розуміти об’єкт, на якому наявна принаймні одна інформаційна (автоматизована), телекомунікаційна або інформаційно-телекомунікаційна система, порушення функціонування якої може призвести до: надзвичайної ситуації техногенного характеру; спричинити негативний вплив на стан екологічної безпеки держави; спричинити негативний вплив на стан енергетичної безпеки держави; спричинити негативний вплив на стан економічної безпеки держави, порушити стале функціонування банківської або фінансової системи держави; порушити стале функціонування транспортної інфраструктури держави; блокувати роботу або спричинити руйнування стратегічно важливих для економіки та безпеки держави підприємств, систем життєзабезпечення та об’єктів підвищеної небезпеки; блокувати діяльність органів державної влади чи органів місцевого самоврядування; порушити стале функціонування інформаційної або телекомунікаційної інфраструктури держави, у тому числі її взаємодію з відповідними інфраструктурами інших держав; блокувати діяльність військових формувань, інших суб’єктів сектору національної безпеки та оборони, органів військового управління Збройних Сил України, систем керування зброєю; призвести до масових заворушень; спричинити розголошення державної таємниці.

Стаття 361-4. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, що оброблюється в державних електронних інформаційних ресурсах

1. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, що оброблюється в державних електронних інформаційних ресурсах, –

караються позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані збут або розповсюдження зазначеної інформації, які є власністю винної особи.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, –

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані збут або розповсюдження зазначеної інформації, які є власністю винної особи.

Стаття 362-1. Несанкціоновані дії з інформацією, що оброблюється в державних електронних інформаційних ресурсах або інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних системах критичних об’єктів національної інформаційної інфраструктури, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації

1. Несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, що оброблюється в державних електронних інформаційних ресурсах або інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних системах критичних об’єктів національної інформаційної інфраструктури, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації, –

караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних і технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.

2. Несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, що оброблюється в державних електронних інформаційних ресурсах або інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних системах критичних об’єктів національної інформаційної інфраструктури, якщо це призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації, –

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних і технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, –

караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних і технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.».

2. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст.169 ):

1) доповнити статтею 183-7 такого змісту:

«Стаття 183-7. Особливості провадження у справах за зверненням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо тимчасової заборони розповсюдження та/або ретрансляції телерадіопрограм іноземних засобів масової інформації на території України.

1. Адміністративний позов про тимчасову заборону розповсюдження та/або ретрансляції телерадіопрограм, які походять з-поза меж України, на території України подається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за її місцезнаходженням протягом десяти днів з дня виявлення порушень.

2. Адміністративна справа про тимчасову заборону розповсюдження та/або ретрансляції телерадіопрограм, які походять з-поза меж України, на території України вирішується судом протягом десяти днів після відкриття провадження.

3. Суд задовольняє вимоги позивача в інтересах національної безпеки та громадського порядку в разі, якщо визнає, що розповсюдження та/або ретрансляції телерадіопрограм, які походять з-поза меж України, на території України створює реальну небезпеку територіальній цілісності держави, містять заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, до розв’язування агресивної війни або воєнного конфлікту, до масових заворушень чи вчинення кримінальних правопорушень, розпалює ворожнечу чи ненависть на основі національності, раси, релігії, статі або за іншою ознакою та забороняє розповсюдження та/або ретрансляції телерадіопрограм іноземних засобів масової інформації на території України до шести місяців.

4. Постанова суду у справах про тимчасову заборону розповсюдження та/або ретрансляції телерадіопрограм іноземних засобів масової інформації на території України виконується негайно.

5. Копії судового рішення невідкладно видаються особам, які брали участь у справі, або надсилаються їм, якщо вони не були присутні під час його проголошення.»;

2) перше речення частини першої статті 256 доповнити пунктом такого змісту:

«11) тимчасову заборону розповсюдження та/або ретрансляції телерадіопрограм іноземних засобів масової інформації на території України.».

3. Абзац перший частини другої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) після цифр «359» доповнити цифрами «361-3, 361-4, 362-1».

4. Внести до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155; 2014 р., № 12, ст.178) такі зміни:

1) частину четверту статті 28 викласти у такій редакції:

«4. Ліцензіати (крім супутникового та кабельного мовлення) у проміжках часу між 07.00 та 23.00 повинні дотримуватися таких пропорцій між українськими та іноземними програмами:

передачі українською мовою повинні становити не менше 50 відсотків часу мовлення на добу для програм загальнонаціонального мовлення та не менше 75 відсотків часу мовлення на добу для програм Суспільного телебачення і радіомовлення України;

європейській твори повинні становити не менше 60 відсотків часу мовлення на добу та не менше 55 відсотків часу мовлення у проміжках часу між 19.00 та 24.00 (за винятком часу, відведеного на рекламу, новини, спортивні передачі);

європейські твори незалежного виробництва повинні становити не менше 10 відсотків часу щомісячного мовлення. Не менше половини таких творів повинні бути створені впродовж попередніх п’яти років.

Європейськими творами незалежного виробництва є твори, що були створені іншою особою, ніж телерадіоорганізація, за умови, що така особа не є пов’язаною особою такого суб’єкта.»;

2) статтю 42 доповнити частиною третьою такого змісту:

«3. На території України заборонено ретрансляцію теле- та/чи радіопрограм, що містять заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, до розв’язування агресивної війни або воєнного конфлікту, до масових заворушень чи вчинення кримінальних правопорушень, розпалюють ворожнечу чи ненависть на основі національності, раси, релігії, статі або за іншою ознакою.».

У звязку з цим частини третю – п’яту вважати відповідно частинами четвертою – шостою;

3) перше речення частини другої статті 49 викласти в такій редакції:

«2. Телерадіоорганізації, незалежно від форм власності, зобовязані невідкладно та безкоштовно оприлюднювати повідомлення про надзвичайні ситуації, а також інформацію Антитерористичного центру при Службі безпеки України, що стосується проведення антитерористичної операції.»;

4) частину першу статті 59 доповнити новим пунктом такого змісту:

«ї) дотримуватися передбачених частиною четвертою статті 28 цього Закону пропорцій у своїх програмах;»;

5) статтю 71 доповнити частинами п’ятою – сьомою такого змісту:

«5. Якщо зміст телерадіопрограм іноземних засобів масової інформації містить заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, до розв’язування агресивної війни або воєнного конфлікту, розпалення ворожнечі чи ненависті на основі національності, раси, релігії, статі або за іншою ознакою, Національна рада звертається до суду з позовною заявою про тимчасове припинення розповсюдження або ретрансляції таких телерадіопрограм на території України (строком до 6 місяців).

6. Рішення Національної ради про звернення до суду щодо тимчасової заборони розповсюдження та/або ретрансляції телерадіопрограм іноземних засобів масової інформації на території України приймається на підставі офіційного моніторингу телерадіопрограм та/або інших документальних свідчень.

7. У випадку, якщо протягом встановленого судом строку тимчасової заборони розповсюдження та/або ретрансляції, зміст телерадіопрограм іноземних засобів масової інформації не зазнає змін і містить заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, до розв’язування агресивної війни або воєнного конфлікту, розпалення ворожнечі чи ненависті на основі національності, раси, релігії, статі або за іншою ознакою, Національна рада звертається до суду з позовною заявою про продовження тимчасової заборони розповсюдження та/або ретрансляції телерадіопрограм на аналогічний строк.»;

6) у статті 72 слова «подання до суду справи» у всіх відмінках замінити словами «подання до суду позовної заяви» у відповідному відмінку.

5. Статтю 13 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2005 p., № 16, ст. 265; 2006 p., № 18, ст. 155; 2011 р., № 28, ст. 252; 2013 р., № 58, ст. 2091) доповнити абзацом такого змісту:

«звернення до суду з позовною заявою щодо тимчасової заборони розповсюдження та/або ретрансляції телерадіопрограм іноземних засобів масової інформації на території України.».

6. Частину сьому статті 25 Закону України «Про інформацію» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 313) доповнити новим абзацом такого змісту:

«Реєстрація журналістів, інших працівників іноземних засобів масової інформації в Україні проводиться Міністерством закордонних справ України в установленому ним порядку.».

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 6, який набирає чинності через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.

_______________

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux