Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо поліпшення доступу до інформаціїосіб з порушеннями слуху"
опубліковано 08 грудня 2015 року о 15:36

ПРОЕКТ

Вноситься

 

Кабінетом Міністрів України

А.ЯЦЕНЮК

2015 р.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законів України щодо поліпшення доступу до інформації

осіб з порушеннями слуху

___________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У статті 23 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; 2004 р., № 37, ст. 453; 2012, № 31, ст.381):

1) у назві статті слово “вадами” замінити словом “порушеннями”;

2) частину другу викласти в наступній редакції:

“Телерадіоорганізації (незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування) забезпечують переклад на жестову мову та/або субтитрування офіційних повідомлень, у тому числі виступів вищих посадових осіб держави, та інформації про надзвичайні ситуації (попередження та ризик їх виникнення), що становлять загрозу життю чи здоров’ю громадян України, а також кіно-, відеофільмів, передач і програм з урахуванням вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України. Частка загального обсягу телевізійного добового мовлення, що має бути адаптована для сприйняття особами з порушеннями слуху шляхом перекладу на жестову мову та/або субтитрування, визначається Законом України “Про телебачення та радіомовлення”.”

2. В абзаці двадцять четвертому статті 3 Закону України “Про кінематографію” (Відомості Верховної Ради України, 1998 p., № 22, ст. 114 із наступними змінами) після слова “фільмокопії” доповнити словами “, у тому числі з урахуванням вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України, задля належного сприйняття особами з порушеннями слуху;”.

3. Статтю 8 Закону України “Про рекламу” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2008 р., № 18, ст. 197; 2010 р., № 34, ст. 486; 2012 р., № 39, ст. 463; 2014, № 1, ст.1) доповнити частиною дев’ятою такого змісту:

“9. Політична реклама (передвиборна агітація та агітація референдуму), що транслюється на телебаченні та в мережі Інтернет у режимі відео, має бути адаптована для сприйняття особами з порушеннями слуху шляхом перекладу на жестову мову та/або субтитрування з урахуванням вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України.”.

4. Частину першу статті 561 Закону України «Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 20-21, ст. 291; 2014 р., № 16, ст. 582) доповнити абзацом другим такого змісту:

“Передвиборна агітація, у тому числі політична реклама та теледебати, результати опитувань, пов’язаних з виборами, та результати виборів, що транслюється на телебаченні та в мережі Інтернет у режимі відео, мають бути адаптовані для сприйняття особами з порушеннями слуху шляхом перекладу на жестову мову та/або субтитрування з урахуванням вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України.”.

5. В абзаці восьмому статті 13 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265; 2006 р., № 18, ст. 155; 2011 р., № 28, ст. 252; 2014 р., № 20—21, ст. 715) після слів “здійсненні телерадіомовлення” доповнити словами “, а також частки загального обсягу телевізійного добового мовлення (у тому числі з урахуванням різновиду аудіовізуального продукту, визначеного статтею 23 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”), адаптованої для сприйняття особами з порушеннями слуху шляхом перекладу на жестову мову та/або субтитрування, їх якості;”.

6. У Законі України “Про телебачення і радіомовлення” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155; 2011 р., № 28, ст. 252; 2012 р., № 39, ст. 463, № 40, ст. 478; 2014 р., № 12, ст. 178; 2015, № 45, ст.409):

1) частину шосту статті 6 доповнити абзацами такого змісту:

“Відповідальність за достовірність перекладу на жестову мову та/або субтитрування телевізійного добового мовлення для сприйняття особами з порушеннями слуху несе телерадіоорганізація або визначені нею особи.

Відповідальність за недотримання частки загального обсягу телевізійного добового мовлення (у тому числі з урахуванням різновиду аудіовізуального продукту, визначеного статтею 23 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”), адаптованої для сприйняття особами з порушеннями слуху шляхом перекладу на жестову мову та/або субтитрування, несе телерадіоорганізація.”;

2) частину другу статті 24 доповнити пунктом и) наступного змісту:

“и) інформація про частку загального обсягу телевізійного добового мовлення (у тому числі з урахуванням різновиду аудіовізуального продукту, визначеного статтею 23 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”), адаптація якої здійснюватиметься для сприйняття особами з порушеннями слуху шляхом перекладу на жестову мову та/або субтитрування (за роками). ”;

3) частину другу статті 28 доповнити абзацом такого змісту:

“частку загального обсягу телевізійного добового мовлення (у тому числі з урахуванням різновиду аудіовізуального продукту, визначеного статтею 23 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»), адаптованої для сприйняття особами з порушеннями слуху шляхом перекладу на жестову мову та/або субтитрування, в розмірі не менше 10 відсотків (крім реклами) до 2017 року, 20 відсотків – до 2018 року, 50 відсотків – до/з 2020 року з урахуванням вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України.”;

4) частину четверту статті 57 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:

“особливості адаптації частки загального обсягу телевізійного добового мовлення (у тому числі з урахуванням різновиду аудіовізуального продукту, визначеного статтею 23 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні») для сприйняття особами з порушеннями слуху шляхом перекладу на жестову мову та/або субтитрування;”

5) частину першу статті 59 доповнити пунктом “й” такого змісту:

“й) здійснювати адаптацію частки загального обсягу телевізійного добового мовлення (у тому числі з урахуванням різновиду аудіовізуального продукту, визначеного статтею 23 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні») для сприйняття особами з порушеннями слуху шляхом перекладу на жестову мову та/або субтитрування з урахуванням вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України.”.

6) абзац третій частини першої статті 61 викласти в такій редакції:

“одержувати інформацію про розклад передач. Програми та передачі, що адаптовані для сприйняття особами з порушеннями слуху шляхом перекладу на жестову мову та/або субтитрування, повинні позначатися в розкладі програм телерадіоорганізацій. Відповідна позначка визначається Національною радою з питань телебачення та радіомовлення;”;

7) абзац другий частини першої статті 70 викласти в такій редакції:

“законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення, у тому числі в частині здійснення адаптації частки загального обсягу телевізійного добового мовлення (у тому числі з урахуванням різновиду аудіовізуального продукту, визначеного статтею 23 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні») для сприйняття особами з порушеннями слуху шляхом перекладу на жестову мову та/або субтитрування, їх якості; ”.

7. Статтю 64 Закону України “Про вибори народних депутатів” (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10-11, ст. 73; 2014 р., № 22, ст. 794, № 18-19, ст. 696) доповнити частиною четвертою такого змісту:

“4. Передвиборна агітація, у тому числі політична реклама та теледебати, результати опитувань, пов’язаних з виборами, та результати виборів, що транслюється на телебаченні та в мережі Інтернет у режимі відео, мають бути адаптовані для сприйняття особами з порушеннями слуху шляхом перекладу на жестову мову та/або субтитрування з урахуванням вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України.”.

8. У Законі України “Про засади державної мовної політики” (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 23, ст. 218):

1) частину першу статті 1 доповнити абзацом третім наступного змісту:

“жестова мова – мовна система, де мовною одиницею є жест, яку використовують особи з порушеннями слуху (глухі та слабкочуючі). Особи, які користуються жестовою мовою, мають ті ж самі права, що і представники мовних груп, визначених цим Законом;”;

2) у другому реченні частини четвертої статті 24 після слів “кількома мовами” доповнити словами “, у тому числі із перекладом на жестову мову,”.

9. Частину першу статті 70 Закону України “Про всеукраїнський референдум” (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 44-45, ст.634) доповнити абзацом третім такого змісту:

“Агітація референдуму, у тому числі реклама та теледебати, результати опитувань, пов’язаних з референдумом, та результати референдуму, що транслюється на телебаченні та в мережі Інтернет у режимі відео, мають бути адаптовані для сприйняття особами з порушеннями слуху шляхом перекладу на жестову мову та/або субтитрування з урахуванням вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України.”.

10. У Законі України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України” (Відомості Верховної Ради України, 2014 р. № 27, ст. 904; 2015 р., № 23, ст.159):

1) статтю 18 доповнити частиною четвертою такого змісту:

“4. НСТУ повинно дотримуватися законодавства у сфері телебачення і радіомовлення, у тому числі в частині здійснення адаптації частки загального обсягу телевізійного добового мовлення (у тому числі з урахуванням різновиду аудіовізуального продукту, визначеного статтею 23 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”) для сприйняття особами з порушеннями слуху шляхом перекладу на жестову мову та/або субтитрування, їх якості.”;

2) статтю 20 доповнити частиною третьою такого змісту:

“3. Офіційні виступи і заяви вищих посадових осіб держави, відповідно до частин першої та другої цієї статті, а також інформація про надзвичайні ситуації (попередження та ризик їх виникнення), що становлять загрозу життю чи здоров’ю громадян України, мають бути адаптовані для сприйняття особами з порушеннями слуху шляхом перекладу на жестову мову та/або субтитрування з урахуванням вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України.”.

11. Статтю 50 Закону України “Про місцеві вибори” (Відомості Верховної Ради України 2015 р., № 37-38, ст.366) доповнити частиною п’ятою такого змісту:

“5. Передвиборна агітація, у тому числі політична реклама та теледебати, результати опитувань, пов’язаних з виборами, та результати виборів, що транслюється на телебаченні та в мережі Інтернет у режимі відео, мають бути адаптовані для сприйняття особами з порушеннями слуху шляхом перекладу на жестову мову та/або субтитрування з урахуванням вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України.”.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова
Верховної Ради України

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux