Аналіз регуляторного впливу до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо поліпшення доступу до інформації осіб з порушеннями слуху"
опубліковано 08 грудня 2015 року о 15:49

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту Закону України

«Про внесення змін до деяких законів України щодо поліпшення доступу до інформації осіб з порушеннями слуху»

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Всього в Україні проживає 2,7 млн. інвалідів – майже 6% від загальної чисельності населення. Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права інвалідів, відтак орієнтується на посилення соціального захисту та підтримки людей з інвалідністю.

Статтею 34 Конституції України передбачено, що кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Статтею 23 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» визначено, що телерадіоорганізації (незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування) забезпечують субтитрування або переклад на жестову мову офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 2 плану заходів щодо поліпшення доступу до інформації осіб з вадами слуху шляхом субтитрування і сурдоперекладу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 209 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 № 659), Державному комітету телебачення і радіомовлення України у 2012 році передбачено забезпечити внесення змін до законів України «Про телебачення і радіомовлення» та «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» щодо:

визначення в обсязі добового телевізійного мовлення частки програм, доступних для сприйняття особами з вадами слуху;

урахування під час проведення серед телерадіоорганізацій конкурсу на отримання ліцензії на мовлення намірів телерадіоорганізацій щодо здійснення субтитрування або сурдоперекладу телевізійної продукції.

В лютому місяці поточного року проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо поліпшення доступу до інформації осіб з вадами слуху» (надалі – законопроект) внесено на розгляд Уряду.

11.03.2015 на засіданні Уряду відкладено прийняття рішення щодо законопроекту, доручено Держкомтелерадіо разом з Міністерством інформаційної політики України опрацювати питання реалізації положень законопроекту.

Держкомтелерадіо звернувся до МІП щодо погодження законопроекту. Свої листом МІП висловив суттєві зауваження до законопроекту, врахування яких потребувало додаткового узгодження із заінтересованими органами та інститутами громадянського суспільства, що представляють інтереси осіб з вадами слуху.

У зв’язку з цим були проведені узгоджувальні наради за участю представників Держкомтелерадіо, МІП, Мінсоцполітики, Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю та інститутів громадянського суспільства, що представляють інтереси осіб з вадами слуху (Українське товариство глухих, Всеукраїнське громадське соціально-політичне об'єднання «Національна Асамблея інвалідів України», Всеукраїнська організація інвалідів «Союз організацій інвалідів України»).

В ході обговорення учасники нарад дійшли висновку, що на сьогодні поточна редакція законопроекту втратила свою актуальність та потребує суттєвого доопрацювання з урахуванням висловлених пропозицій та зауважень.

Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю своїм листом від 26.11.2015 № 36-01/534 надав пропозиції до законопроекту, підготовлені за участю ВГО «Національна Асамблея інвалідів України», Національного комітету спорту інвалідів, ВГОІ «Українське товариство глухих», Ради перекладачів жестової мови Київської організації УТОГ і Лабораторії жестової мови Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

У зв’язку з цим, Держкомтелерадіо підготовлено законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо поліпшення доступу до інформації осіб з порушеннями слуху».

2. Цілі державного регулювання

Основною ціллю проекту Закону України є забезпечення належного доступу до інформації осіб з порушеннями слуху.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Під час підготовки проекту Закону України було опрацьовано два альтернативних варіанти досягнення зазначеної вище цілі.

Перша альтернатива – залишити правове регулювання у визначеній сфері без змін. Дана альтернатива є неефективною і неприйнятною.

Друга альтернатива – знайшла своє відображення у положеннях проекту Закону України, якими пропонується внести зміни до Законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про кінематографію», «Про рекламу», «Про вибори Президента України», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», «Про телебачення і радіомовлення», «Про вибори народних депутатів України», «Про засади державної мовної політики», «Про всеукраїнський референдум» «Про Суспільне телебачення і радіомовлення», «Про місцеві вибори».

Запропоновані зміни сприятимуть реалізації державної політики у сфері праці та соціальної політики, дасть змогу визначити частку добового телевізійного мовлення програм (передач) доступних для сприйняття особами з порушеннями слуху, встановити нові вимоги для отримання ліцензії на мовлення, покласти додаткові зобов’язання на телерадіоорганізації, надати повноваження Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення щодо забезпечення прав телеглядачів і радіослухачів з порушеннями слуху, привести законодавство про вибори та у сфері телебачення і радіомовлення у відповідність до Конституції України і Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Проектом Закону України пропонується внести зміни до Законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про кінематографію», «Про рекламу», «Про вибори Президента України», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», «Про телебачення і радіомовлення», «Про вибори народних депутатів України», «Про засади державної мовної політики», «Про всеукраїнський референдум» «Про Суспільне телебачення і радіомовлення», «Про місцеві вибори».

Запропоновані зміни сприятимуть реалізації державної політики у сфері праці та соціальної політики, дасть змогу визначити частку добового телевізійного мовлення програм (передач) доступних для сприйняття особами з порушеннями слуху, встановити нові вимоги для отримання ліцензії на мовлення, покласти додаткові зобов’язання на телерадіоорганізації, надати повноваження Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення щодо забезпечення прав телеглядачів і радіослухачів з порушеннями слуху, привести законодавство про вибори та у сфері телебачення і радіомовлення у відповідність до Конституції України і Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Оцінка можливості впровадження регуляторного акту та виконання його вимог суб’єктами ринку висока.

Прийняття даного регуляторного акту сприятиме реалізації державної політики у сфері праці та соціальної політики, дасть змогу визначити частку добового телевізійного мовлення програм (передач) доступних для сприйняття особами з порушеннями слуху, встановити нові вимоги для отримання ліцензії на мовлення, покласти додаткові зобов’язання на телерадіоорганізації, надати повноваження Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення щодо забезпечення прав телеглядачів і радіослухачів з порушеннями слуху, привести законодавство про вибори та у сфері телебачення і радіомовлення у відповідність до Конституції України і Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання.

Запровадження зазначеного проекту Закону України забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Суб’єкти

Вигоди

Витрати

Держава

приведення національного законодавства у відповідність з Конвенцією ООН про права інвалідів;

формування поваги до прав осіб з порушеннями слуху.

Додаткові витрати відсутні

Суб’єкти господарювання

розширення кола споживачів аудіовізуальної продукції

Витрати, пов’язані з

субтитруванням або перекладом на жестову мову офіційних повідомлень, кіно, відеофільмів, передач і програм.

Громадяни

забезпечення доступності для сприйняття особами з порушеннями органів слуху продукції телерадіоорганізацій;

реалізація конституційного права на інформацію, максимальне задоволення культурно-освітніх, духовних потреб осіб з порушеннями слуху; посилення відповідальності за порушення прав інвалідів

Додаткові витрати відсутні

Виходячи з даного аналізу вигод і витрат, витрати є меншими від вигод, що підтверджує необхідність прийняття даного регуляторного акту.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Закон України набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Термін дії Закону України є необмеженим у часі до прийняття нового нормативно-правового акту або втрати ним чинності.

8. Показники результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акту є покращення інформаційного забезпечення осіб з порушеннями слуху.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – вище середнього, оскільки проект Закону України для громадського обговорення розміщено у підрубриці «Проекти законів» рубрики «Законопроектна діяльність», у підрубриці «Проекти регуляторних актів» рубрики «Регуляторна діяльність» та у підрубриці «Електронні консультації з громадськістю» рубрики «Взаємодія з громадськістю» офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Аналіз результативності запровадження регуляторного акта буде проводитись шляхом моніторингу стану дотриманням телерадіоорганізаціями вимог законодавства України щодо частки у загальному обсязі мовлення офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм, адаптованих для сприйняття особами з вадами слуху шляхом субтитрування або перекладу на жестову мову.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів із повторного відстеження.

 

 

Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко

«___» грудня 2015 р.

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux