Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про адміністративні послуги"
опубліковано 29 жовтня 2014 року о 10:55

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

«Про внесення змін до деяких законів України

у зв’язку з прийняттям Закону України

«Про адміністративні послуги»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

На сьогодні Держкомтелерадіо України надає 4 адміністративні послуги: 1 платну та 3 безоплатні, а саме:

видача Свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції;

оформлення подання Держкомтелерадіо України для видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні працівників іноземних засобів масової інформації;

погодження звернення іноземного засобу масової інформації для оформлення довгострокової візи;

видача довідки про випуск та/або розповсюдження не менше як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою.

06.09.2012 прийнято Закон України «Про адміністративні послуги», дія якого поширюється на всі суспільні відносини, пов’язані з наданням адміністративних послуг.

Згідно зі статтею 3 вказаного Закону законодавство у сфері надання адміністративних послуг складається з Конституції України, цього та інших законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері надання адміністративних послуг.

Надання адміністративних послуг здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених законами, які регулюють суспільні відносини у відповідних сферах.

Вимоги цього Закону поширюються на надання суб’єктом надання адміністративних послуг витягів та виписок з реєстрів, свідоцтв, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

Згідно з частиною першою статті 5 зазначеного Закону виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг, встановлюються: підстави для одержання адміністративної послуги; суб'єкт надання адміністративної послуги та його повноваження щодо надання адміністративної послуги; перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги; платність або безоплатність надання адміністративної послуги; граничний строк надання адміністративної послуги; перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

Прийнятим Верховною Радою України Закон України від 01.07.2014 № 1554-VІІ «Про внесення змін до Закону України «Про видавничу справу» порядок видачі Свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції приведено у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги».

Водночас з урахуванням частини першої статті 5 Закону України «Про адміністративні послуги» потребує змін статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», на підставі якої на сьогодні здійснюється видача довідки про випуск та/або розповсюдження не менше як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою.

Разом з цим, 25.12.2011 набрав чинності Закон України від 22.09.2011 № 3773-VI «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», яким ускладнено механізм отримання дозволу представникам іноземних засобів масової інформації для тимчасового проживання на території України.

Частиною одинадцятою статті 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» передбачено оформлення подання органу, відповідального за реалізацію державної політики в інформаційній та видавничій сферах (Держкомтелерадіо) для отримання посвідки Державної міграційної служби України на тимчасове проживання іноземців на території України.

У зв'язку з нововведеннями в іноземних журналістів виникли труднощі через значний перелік документів, необхідних для отримання посвідки на тимчасове проживання, та складність їх оформлення і подачі.

Слід зазначити, що вказаний Закон на стадії його підготовки (у вигляді законопроекту) жодного разу не надходив на погодження до Держкомтелерадіо.

Крім того, абзацом тринадцятим підпункту 3 пункту 11 Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 567, передбачено погодження Держкомтелерадіо України звернення іноземного засобу масової інформації для оформлення довгострокової візи працівникам відповідного засобу масової інформації.

З метою максимального спрощення для працівників іноземних засобів масової інформації оформлення подання та погодження звернення здійснюється листами Держкомтелерадіо.

Зазначимо, що Держкомтелерадіо на своєму офіційному веб-сайті оприлюднив інформацію про те, що необхідно робити для отримання необхідних документів.

Не зважаючи на це, слід визнати, що умови для діяльності працівників іноземних засобів масової інформації в Україні суттєво ускладнились.

З метою комплексного вирішення порушеного питання та приведення окремих положень Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги» пропонуємо скасувати необхідність отримання подання Держкомтелерадіо України для видачі посвідки Державної міграційної служби України на тимчасове проживання іноземців на території України.

У зв’язку з цим, Держкомтелерадіо України пропонується внести зміни до законів України «Про оренду державного та комунального майна» та «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

2. Мета і шляхи її досягнення акта

Проект Закону України розроблено з метою:

приведення окремих положень законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги»;

створення сприятливих умов для провадження господарської діяльності суб’єктами видавничої справи, що забезпечують випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою на рік (за винятком видань рекламного та еротичного характеру);

створення сприятливих умов для провадження професійної діяльності іноземними журналістами на території України.

З цією метою законопроектом передбачається внести зміни до законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Так, законопроектом пропонується узгодити окремі положення статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» з частиною першою статті 5 Закону України «Про адміністративні послуги» щодо надання адміністративної послуги із видачі довідки, що підтверджує право суб’єктів видавничої справи на укладення договору оренди державного та комунального майна без проведення конкурсу.

Відповідно до запропонованих змін таким правом матимуть можливість скористатися вітчизняні видавці та розповсюджувачі видавничої продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою на рік.

Крім того, проектом Закону України пропонується внести зміни до статті 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», відповідно до яких для отримання посвідки Державної міграційної служби України на тимчасове проживання на території України іноземним журналістам не потрібно буде оформлювати подання Держкомтелерадіо.

3. Правові аспекти

Правовою підставою розроблення проекту Закону України є стаття 5 Закону України «Про адміністративні послуги».

У даній сфері суспільних відносин діють Конституція України, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, закони України «Про адміністративні послуги», «Про оренду державного та комунального майна», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні», «Про видавничу справу» та інші нормативно-правові акти.

Реалізація Закону України передбачатиме підготовку постанови Кабінету Міністрів України про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 597 «Про затвердження Порядку визначення обсягу книжкової продукції державною мовою, підготовка, випуск та/або розповсюдження якої здійснюються вітчизняними видавництвами і підприємствами розповсюдження книжкової продукції, для укладення договорів оренди приміщень».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація Закону України не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України погодили проект Закону України без зауважень. Міністерство фінансів України погодило проект Закону України із зауваженнями, які враховано.

Позицію Державної міграційної служби України не погоджено Міністерством внутрішніх справ України.

Фонд державного майна України не погодив законопроект.

На виконання пункту 6 § 37 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, Державним комітетом телебачення і радіомовлення України вжито вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей щодо спірних положень проекту Закону України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61 . Запобігання дискримінації

У проекті Закону України відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України для громадського обговорення оприлюднено:

у підрубриці «Проекти законів» рубрики «Законопроектна діяльність» та у підрубриці «Проекти регуляторних актів» рубрики «Регуляторна політика» офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо;

у підрубриці «Проекти на обговорення» рубрики «Громадянське суспільство і влада» Урядового порталу в мережі Інтернет.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону України є регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики.

Необхідність державного регулювання шляхом прийняття Закону України у запропонованій редакції забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

Прийняття даного регуляторного акту надасть можливість на упорядкувати законодавчому рівні порядок надання адміністративних послуг, що надаються Держкомтелерадіо України.

10-1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація Закону України не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України дозволить привести окремі положення інформаційного законодавства у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги», створити сприятливі умови для провадження іноземними журналістами професійної діяльності на території України, а також господарської діяльності суб’єктами видавничої справи, стимулюючи випуск та розповсюдження книжкової продукції державною мовою.

 

 

Голова Держкомтелерадіо  Олег Наливайко

 

«__» жовтня 2014 р.

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux