Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про умови оплати праці працівників державних наукових установ "Енциклопедичне видавництво" та "Книжкова палата України імені Івана Федорова"
опубліковано 19 червня 2019 року о 10:24

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про умови оплати праці працівників державних наукових установ «Енциклопедичне видавництво» та «Книжкова палата України імені Івана Федорова»

Мета: підвищення рівня умов оплати праці працівників державних наукових установ «Енциклопедичне видавництво» та «Книжкова палата України імені Івана Федорова».

1. Підстави розроблення проекту акта

Стаття 36 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На сьогодні, Книжкова палата України є єдиною в країні установою, яка поєднує функції центру державної бібліографії; головної організації зі статистичного обліку видань; головної організації зі стандартизації у видавничій справі; Державного архіву друку, фонд якого становить національне надбання; національного агентства Міжнародної стандартної нумерації книжкових (ISBN), нотних (ISMN) та серіальних видань (ISSN); інформаційного центру у видавничій та суміжних галузях.

Книжкова палата України – єдина в країні установа, яка володіє ексклюзивною ліцензією Консорціуму Універсальної десяткової класифікації (УДК), на підставі якої здійснює переклад українською мовою, адаптацію, підтримання в актуальному стані та впровадження в Україні національного еталону УДК – міжнародної класифікаційної системи, яку використовують понад 130 країн світу. Співробітник Книжкової палати України є членом консультаційної ради Консорціуму УДК, що складається з 23 провідних фахівців з УДК з усього світу.

Також, Книжкова палата України – єдина установа, яка збирає, опрацьовує та узагальнює адміністративні дані, що характеризують динаміку та тенденції у видавничій справі, розробляє та обґрунтовує короткострокові і довгострокові прогнози розвитку видавничої та бібліографічної справи в Україні; здійснює контроль за дотриманням суб’єктами видавничої справи положень національних стандартів щодо оформлення вихідних відомостей у виданнях і надає методичну допомогу видавцям; здійснює наукові дослідження в галузі бібліографії, книгознавства, соціології книги та читання, консервації та реставрації документів; наукознавчі дослідження і розробку бібліометричних методів визначення пріоритетних напрямів і рівнів розвитку наукових досліджень.

Книжкову палату України внесено до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» є єдиною в країні, яка займається підготовкою та виданням загальнонаціональної універсальної енциклопедії – «Великої української енциклопедії».

Підготовка «Великої української енциклопедії» відбувається з урахуванням світових практик у сфері опрацювання й систематизації великих масивів інформації, якими є енциклопедії Великої Британії, Канади, Німеччини, Італії, Іспанії, Польщі, США. Базовою основою для створення енциклопедії є багатий досвід попередніх поколінь вітчизняних та діаспорних енциклопедистів.

Перша за доби незалежності України універсальна енциклопедія є багатоаспектним науковим продуктом, орієнтованим на максимально широку читацьку аудиторію та враховує потреби різних категорій користувачів.

Унікальність діяльності Енциклопедичного видавництва пов’язана ще й з тим, що це єдина установа, яка одночасно здійснює підготовку двох самостійних версій універсальної енциклопедії – друкованої та електронної у вигляді енциклопедичного порталу е-ВУЕ.

Працюючи над створенням «Великої української енциклопедії», Енциклопедичне видавництво поєднує функції наукової установи та видавництва. Як наукова установа, Енциклопедичне видавництво займається розробкою теоретико-методологічних засад формування контенту універсальної енциклопедії, організацією та проведенням наукових заходів (конференцій, семінарів, круглих столів) з проблем енциклопедистики. Як наукова установа, Енциклопедичне видавництво інтегрує дослідницький потенціал галузевих академій, наукових установ та закладів вищої освіти. Діяльність Енциклопедичного видавництва вимагає універсальності та багатофункціональності кадрів: наукових працівників, редакторів, фахівців у сфері інформаційних технологій, що також є елементом унікальності Установи.

Крім того, працюючи над вдосконаленням порталу е-ВУЕ, Установа реалізує стратегію захисту та розбудови вітчизняного енциклопедично-інформаційного простору як складової інформаційної безпеки країни в умовах гібридної агресії. Це потребує достовірного та неупередженого подання інформації, гідної репрезентації знань про Україну й світ, що забезпечується в межах реалізації проекту.

Однак виконання унікальних функцій, які здійснюють Книжкова палата України та Енциклопедичне видавництво, нині під загрозою.

Через низький рівень заробітних плат, не конкурентних на ринку праці, в установах дуже високий рівень плинності кадрів. З тієї ж матеріальної причини в установах низький рівень кадрів з науковим ступенем.

Зазначені наукові установи є неприбутковими, які повністю фінансується за рахунок державного бюджету. Середня заробітна плата в установах вдвічі нижча за середню по Україні і майже втричі нижча за середню по м. Києву.

Таке положення унеможливлює залучення молодих, кваліфікованих кадрів — випускників ВНЗ та науковців.

Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» визначено: «Оплата праці наукового працівника повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для його ефективної самостійної творчої діяльності, підвищення престижності професії наукового працівника, стимулювати залучення талановитої молоді до наукової і науково-технічної діяльності та підвищення кваліфікації наукових працівників» (ст. 36, п. 1), а також «Держава гарантує встановлення ставок (окладів) науковим працівникам державних наукових установ (вищих навчальних закладів), виходячи з розрахунку посадового окладу молодшого наукового співробітника на рівні не нижче подвійної середньої заробітної плати у промисловості в цілому по Україні» (ст. 36, п. 2).

Таким чином, лише прийняття державного рішення про підвищення посадових окладів працівників державних наукових установ «Книжкова палата України імені Івана Федорова» та «Енциклопедичне видавництво» може забезпечити укомплектування штату відповідно до обґрунтованих потреб для виконання усіх функцій згідно з законодавством.

3. Суть проекту акта

Метою проекту постанови Кабінету Міністрів України є підвищення рівня умов оплати праці працівників державних наукових установ «Енциклопедичне видавництво» та «Книжкова палата України імені Івана Федорова».

4. Правові аспекти

У дані сфері суспільних відносин діють Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про видавничу справу», Указ Президента України «Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні» від 19.06.2013 № 336/2013 та інші нормативно-правові акти.

Реалізація постанови Кабінету Міністрів України не потребує внесення змін до чинних чи розроблення нових актів.

4¹. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

Проект постанови не стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація постанови Кабінету Міністрів України потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету в сумі 32 782,5 тис. грн.

6. Прогноз впливу

Проект акта за предметом правового регулювання матиме вплив на забезпечення прав та інтересів громадян і держави.

Прогноз впливу додається.

61. Стратегічна екологічна оцінка

Проектом постанови не затверджується документ державного планування, підготовлений з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

Проект постанови стосується соціально-трудової сфери.

Проект постанови стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

8. Громадське обговорення

Проект постанови для громадського обговорення оприлюднено на сайті Міністерства соціальної політики України.

9. Позиція заінтересованих органів

Позиція заінтересованих органів буде відома після опрацювання ними проекту постанови.

10. Правова експертиза

Позиція Міністерства юстиції України буде відома після опрацювання ним проекту постанови.

11. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті постанови Кабінету Міністрів України відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

12. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

13. Прогноз результатів

Прийняття постанови дасть підвищити рівень умов оплати праці працівників державних наукових установ «Енциклопедичне видавництво» та «Книжкова палата України імені Івана Федорова», що сприятиме створенню умов для виконання цими установами покладених на них законодавством завдань у повному обсязі, розширення спектру прикладних наукових досліджень у видавничій галузі та сфері бібліографії України, створенню нових електронних ресурсів для нарощування національного інформаційного фонду і наповнення українського сегменту мережі Інтернет.

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux