ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження мовлення громад на принципах суспільного мовлення"
опубліковано 10 липня 2015 року о 16:43

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження мовлення громад на принципах суспільного мовлення»

 

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Закон України «Про телебачення і радіомовлення»

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. Для цілей цього Закону вживаються такі терміни:

громадські телерадіоорганізації – телерадіоорганізації, які відповідно до закону є неприбутковими організаціями, створеними з метою задоволення інформаційних потреб територіальних громад;

 

 

 

державні телерадіоорганізації – телерадіоорганізації, які є державними підприємствами і засновані органами державної влади;

комунальні телерадіоорганізації – створені органами місцевого самоврядування за участі територіальної громади у встановленому законом порядку телерадіоорганізації, не менше половини акцій або часток статутного капіталу яких перебувають у комунальній власності;

Суспільне телебачення і радіомовлення України – організаційно-правова форма некомерційного телебачення і радіомовлення, засади діяльності якої визначено Законом України «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України»;

 

Стаття 11. Структура національного телебачення і радіомовлення України

 

1. Структуру національного телебачення і радіомовлення України становлять: комунальні телерадіоорганізації, публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – НСТУ), Державна телерадіокомпанія «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення», державне підприємство «Парламентський телеканал «Рада», приватні (незалежно від способу розповсюдження програм), громадські та інші телерадіоорганізації, засновані відповідно до вимог законодавства.

 

Стаття 13. Державні телерадіоорганізації

 

1. Порядок створення державних телерадіоорганізацій, порядок призначення їх керівників, формування керівних та наглядових органів визначаються законами України.

2. Державні телерадіоорганізації можуть створюватися органами державної влади відповідно до їх функцій та повноважень. Державні телерадіоорганізації є державними підприємствами.

6. Організаційно-правовий статус обласних державних телерадіокомпаній може бути змінений лише на статус громадських телерадіокомпаній.

Стаття 16. Комунальні телерадіоорганізації

 

1. Комунальні телерадіоорганізації створюються територіальними громадами.

2. Рішення про створення та фінансування комунальної телерадіоорганізації приймається відповідним органом місцевого самоврядування.

Стаття 18. Громадські телерадіоорганізації

 

1. Громадські телерадіоорганізації створюються фізичними та/або юридичними особами з метою задоволення інформаційних потреб територіальних громад у порядку, визначеному цим Законом, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та Законом України «Про об'єднання громадян».

2. Громадські телерадіоорганізації не мають права займатися підприємницькою діяльністю і здійснюють лише некомерційну господарську діяльність.

3. Громадські телерадіоорганізації мають статус неприбуткових організацій.

 

Доповнено

 

 

 

 

Стаття 31. Плата за видачу, продовження,

переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення та ліцензій провайдера програмної послуги

4. НСТУ звільняється від внесення плати за видачу, переоформлення та продовження ліцензій на мовлення.

 

Стаття 49. Розповсюдження офіційних повідомлень та іншої обов'язкової інформації

 

1. Державні та комунальні телерадіоорганізації зобов'язані безкоштовно передавати офіційні повідомлення Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та Конституційного Суду України, офіційні повідомлення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади – на підвідомчу їм територію.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. Для цілей цього Закону вживаються такі терміни:

громадські телерадіоорганізації – телерадіоорганізації, які є неприбутковими юридичними особами, засновані органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями з метою задоволення культурних, науково-просвітницьких та інформаційних потреб, вільного і відкритого обговорення важливих проблем територіальних громад;

державні телерадіоорганізації – телерадіоорганізації, засновані органами державної влади;

 

 

Виключено

 

 

 

 

 

 

Виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 11. Структура національного телебачення і радіомовлення України

 

1. Структуру національного телебачення і радіомовлення України становлять: публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – НСТУ), Державна телерадіокомпанія «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення», державне підприємство «Парламентський телеканал «Рада», приватні (незалежно від способу розповсюдження програм), громадські та інші телерадіоорганізації, засновані відповідно до вимог законодавства.

 

 

 

 

Стаття 13. Державні телерадіоорганізації

 

1. Порядок створення державних телерадіоорганізацій, порядок призначення їх керівників, формування керівних та наглядових органів визначаються законами України.

Виключено

 

 

 

Виключено

 

 

 

 

 

Виключено

 

 

 

 

 

 

Стаття 18. Громадські телерадіоорганізації

 

1. Громадські телерадіоорганізації створюються органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями з метою задоволення культурних, науково-просвітницьких та інформаційних потреб, вільного і відкритого обговорення важливих проблем територіальних громад.

2. Діяльність громадських телерадіоорганізацій провадиться на принципах, передбачених Законом України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України».

3. Громадські телерадіоорганізації мають статус неприбуткових юридичних осіб.

4. Громадське об’єднання має право заснувати громадську телерадіоорганізацію після отримання статусу юридичної особи у формі непідприємницького товариства, статутна мета (цілі) якого відповідають частині першій цієї статті Закону.

 

Стаття 31. Плата за видачу, продовження,

переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення та ліцензій провайдера програмної послуги

4. НСТУ, громадські телерадіоорганізації звільняються від внесення плати за видачу, переоформлення та продовження ліцензій на мовлення.

Стаття 49. Розповсюдження офіційних повідомлень та іншої обов'язкової інформації

 

1. Державні та громадські телерадіоорганізації зобов'язані безкоштовно передавати офіційні повідомлення Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та Конституційного Суду України, офіційні повідомлення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади – на підвідомчу їм територію.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад

 

1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання:

1) затвердження регламенту ради;

8) заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

Стаття 43. Питання, які вирішуються районними і обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях

 

1. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання:

1) обрання голови ради, відповідно заступника голови районної ради та першого заступника, заступника голови обласної ради, звільнення їх з посади;

7) заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

 

 

 

 

 

Доповнено

 

Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад

 

1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання:

1) затвердження регламенту ради;

8) заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення керівників засобів масової інформації, членів наглядових рад громадських телерадіоорганізацій;

Стаття 43. Питання, які вирішуються районними і обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях

 

1. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання:

1) обрання голови ради, відповідно заступника голови районної ради та першого заступника, заступника голови обласної ради, звільнення їх з посади;

7) заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення керівників засобів масової інформації, членів наглядових рад громадських телерадіоорганізацій;

Стаття 81. Діяльність громадських телерадіоорганізацій, заснованих органами місцевого самоврядування

1. Громадські телерадіоорганізації, які засновані органами місцевого самоврядування, є комунальними аудіовізуальними засобами масової інформації.

2. Діяльність громадських телерадіоорганізацій, заснованих органами місцевого самоврядування, провадиться на принципах, передбачених Законом України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України».

3. Нагляд за діяльністю громадської телерадіоорганізації, яка заснована органом місцевого самоврядування, здійснює Наглядова рада, що діє в межах повноважень, визначених Статутом громадської телерадіоорганізації.

4. До Наглядової ради громадської телерадіоорганізації, яка заснована органом місцевого самоврядування, входять представники територіальної громади.

Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»

Стаття 16. Висвітлення діяльності органів державної влади

та органів місцевого самоврядування в інформаційних програмах

 

Національна телекомпанія України і Національна радіокомпанія України включають до інформаційних програм у день, коли відбувалася відповідна подія, повідомлення про:

особливо актуальні рішення Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховного Суду України, Конституційного Суду України;

звернення і послання Президента України, заяви Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Верховного Суду України та Конституційного Суду України;

міжнародні контакти та переговори в Україні і за кордоном Президента України, Голови Верховної Ради України, делегацій Кабінету Міністрів України, офіційні візити парламентських делегацій, глав іноземних держав та урядів до України;

прес-конференції, важливі зустрічі з громадянами та виступи Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Голови Верховного Суду України та Голови Конституційного Суду України;

інші суспільно значимі факти діяльності органів державної влади України;

важливі факти діяльності органів місцевого самоврядування.

 

 

 

Доповнено

 

 

 

Стаття 16. Висвітлення діяльності органів державної влади

та органів місцевого самоврядування в інформаційних програмах

 

Національна телекомпанія України і Національна радіокомпанія України включають до інформаційних програм у день, коли відбувалася відповідна подія, повідомлення про:

особливо актуальні рішення Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховного Суду України, Конституційного Суду України;

звернення і послання Президента України, заяви Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Верховного Суду України та Конституційного Суду України;

міжнародні контакти та переговори в Україні і за кордоном Президента України, Голови Верховної Ради України, делегацій Кабінету Міністрів України, офіційні візити парламентських делегацій, глав іноземних держав та урядів до України;

прес-конференції, важливі зустрічі з громадянами та виступи Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Голови Верховного Суду України та Голови Конституційного Суду України;

інші суспільно значимі факти діяльності органів державної влади України;

важливі факти діяльності органів місцевого самоврядування.

Громадські телерадіоорганізації включають до інформаційних програм у день, коли відбувалася відповідна подія, повідомлення про прийняті органами місцевого самоврядування рішення з важливих та актуальних для відповідної територіальної громади питань, звернення та заяви голів органів місцевого самоврядування та іншу суспільно важливу інформацію регіонального та місцевого значення.

 

 

В.о. Голови Держкомтелерадіо Б.О. Червак

«___» липня 2015 р.

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux