ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235 і від 5 квітня 2017 р. № 262"
опубліковано 23 січня 2019 року о 12:01

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235 і від 5 квітня 2017 р. № 262»

 

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235 «Про затвердження Порядку вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу».

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 5 квітня 2017 р. № 235

 

ПОРЯДОК 
вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу

5. Уповноважені посадові особи Держкомтелерадіо (далі - уповноважені особи), перелік яких визначається наказом Держкомтелерадіо, вилучають видавничу продукцію з обігу за місцем фактичного провадження суб’єктом господарювання своєї діяльності, розташування його господарських або інших об’єктів.

6. Під час вилучення з обігу видавничої продукції складається відповідно до порядку, визначеного Держкомтелерадіо, протокол про накладення адміністративно-господарського штрафу, в якому робиться позначка про вилучення видавничої продукції.

На всю вилучену видавничу продукцію видається опис, який складається у двох примірниках. Перший примірник опису вручається суб’єкту господарювання або його представнику, а другий примірник після підписання суб’єктом господарювання або його представником залишається в уповноваженої особи, яка його склала.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 5 квітня 2017 р. № 235

 

ПОРЯДОК 
вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу

5. Уповноважені посадові особи Держкомтелерадіо (далі - уповноважені особи), перелік яких визначається наказом Держкомтелерадіо, вилучають видавничу продукцію з обігу за місцем її фактичного виявлення.

 

6. Під час вилучення з обігу видавничої продукції складається відповідно до порядку, визначеного Держкомтелерадіо, протокол про накладення адміністративно-господарського штрафу, в якому міститься опис видавничої продукції, яка вилучається з обігу.

Протокол про накладення адміністративно-господарського штрафу з описом видавничої продукції, яка вилучається з обігу, складається у двох примірниках. Другий примірник вручається суб’єкту господарювання (його посадовій особі (представнику) або особі, яка безпосередньо здійснює розповсюдження), що притягується до адміністративно-господарської відповідальності, а перший примірник після підписання суб’єктом господарювання (його посадовою особою (представником) або особою яка безпосередньо здійснює розповсюдження), що притягується до адміністративно-господарської відповідальності залишається в уповноваженої особи, яка його склала.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 262 «Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України»

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 5 квітня 2017 р. № 262

 

ПОРЯДОК

видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на

ввезення видавничої продукції, що має походження або

виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

3. Заява про видачу дозволу за формою згідно з додатком 1 подається суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою):

Заява про видачу дозволу реєструється Держкомтелерадіо в день її надходження.

Після отримання заяви та інших документів, необхідних для видачі дозволу, Держкомтелерадіо перевіряє повноту та правильність їх оформлення, а також відповідність змісту видавничої продукції критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, які затверджуються наказом Держкомтелерадіо, та в разі відсутності зауважень видає суб’єкту господарювання дозвіл за формою згідно з додатком 2.

4. Для отримання дозволу суб’єкт господарювання подає такі документи:

8. У день прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) дозволу вноситься відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України.

 

 

 

10. Держкомтелерадіо анулює дозвіл з таких підстав:

Про анулювання дозволу вносяться відповідні записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України.

 

 

 

Додаток 1
до Порядку

____________________________________
(найменування органу видачі дозволу)

____________________________________
(найменування та місцезнаходження юридичної особи або
____________________________________
прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання
фізичної особи - підприємця)
____________________________________
(контактний номер телефону)

 

ЗАЯВА
про видачу дозволу

Прошу видати ______________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові

________________________________________
фізичної особи - підприємця)

дозвіл на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України:

___________________________________________________________

(повна назва видання мовою оригіналу та українською мовою,

___________________________________________________________
країна-виробник, рік виходу у світ, кількість примірників)

 
____________

(підпис)

______________________________

(ініціали та прізвище керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

МП (за наявності)

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Порядку

ДОЗВІЛ
на ввезення видавничої продукції, що має походження
або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора,
тимчасово окупованої території України

від ___ ________ 20__ р. № _____

Державний комітет телебачення і радіомовлення дозволяє
_____________________________________________________________

(найменування та місцезнаходження юридичної особи

____________________________________________________________ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, місце проживання)

ввезти на митну територію України таку видавничу продукцію:

_____________________________________________________________

(повна назва видання мовою оригіналу та українською мовою, країна-виробник, рік виходу у світ,

_____________________________________________________________.

кількість примірників)

Дозвіл дійсний до ___ ____________ 20__ р.

_____________________
(найменування посади особи, що видала дозвіл)

_____________
(підпис)

______________________

(ініціали та прізвище)

МП

Додаток 3
до Порядку

ВІДМОВА
у видачі дозволу на ввезення видавничої продукції, що має
походження або виготовлена та/або ввозиться з території
держави-агресора, тимчасово окупованої території України

від ___ ________ 20__ р. № _____

Державний комітет телебачення і радіомовлення відмовляє у видачі дозволу ____________________________________________________________

(найменування та місцезнаходження юридичної особи

__________________________________________________________
або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, місце проживання)

на ввезення на митну територію України такої видавничої продукції:

___________________________________________________________

(повна назва видання мовою оригіналу та українською мовою, країна-виробник, рік виходу у світ,

__________________________________________________________

кількість примірників)

__________________________________________________________
(підстава для відмови)

____ ____________ 20__ р.

________________
(найменування посади особи, що відмовила у видачі дозволу)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

 

МП

 

Додаток 4
до Порядку

____________________________
(найменування органу видачі дозволу)

____________________________
(найменування та місцезнаходження юридичної особи або


____________________________
прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання фізичної
особи - підприємця)
____________________________
(контактний номер телефону)

ЗАЯВА
про анулювання дозволу

Прошу анулювати дозвіл від ________ ____________________ 20__ р. № ________ на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України: _____________________________________________________________

(повна назва видання мовою оригіналу та українською мовою, країна-виробник,

_____________________________________________________________,

рік виходу у світ, кількість примірників)

виданий ______________________________________________________________

(найменування та місцезнаходження юридичної особи

_____________________________________________________________.

або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, місце проживання)

____________

(підпис)

_________________________________

(ініціали та прізвище керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

МП (за наявності)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 5 квітня 2017 р. № 262

 

ПОРЯДОК

видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на

ввезення видавничої продукції, що має походження або

виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

3. Заява про видачу дозволу за формою згідно з додатком 1 подається суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою):

Виключено

 

Після отримання заяви та інших документів, необхідних для видачі дозволу, Держкомтелерадіо перевіряє повноту та правильність їх оформлення, а також відповідність змісту видавничої продукції критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, які затверджуються наказом Держкомтелерадіо, та в разі відсутності зауважень видає суб’єкту господарювання дозвіл у спосіб, визначений пунктом 8 цього Порядку.

4. Для отримання дозволу суб’єкт господарювання подає такі документи:

8. У день прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) дозволу вноситься відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) дозволу вноситься відповідний запис до реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України.

10. Держкомтелерадіо анулює дозвіл з таких підстав:

Про анулювання дозволу вноситься відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Через 10 робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу запис про видачу дозволу вилучається з Реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України.

 

Додаток 1
до Порядку

_____________________________

(найменування органу видачі дозволу)

____________________________________
(найменування та місцезнаходження юридичної особи або 
____________________________________
прізвище, ім’я, по батькові та місце

проживання фізичної особи — підприємця)
____________________________________
(контактний номер телефону)

 

ЗАЯВА
про видачу дозволу

Прошу видати ______________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище,

ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця)

дозвіл на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України:

повна назва видання мовою оригіналу: ______________________

повна назва видання українською мовою: ____________________

автор або колектив авторів:_________________________________

міжнародний стандартний номер книги (ISBN): _______________

кількість примірників, що ввозяться

на митну територію України: _______________________________

країна-виробник: __________________________________________

найменування (прізвище, ім'я та по батькові) та місцезнаходження видавця: _________________________________

рік випуску видання: ______________________________________

мова видання: _____________________________________________

код товару згідно з УКТЗЕД: ________________________________

 

___________
(дата)

____________

(підпис)

______________________________

(ініціали та прізвище керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

 

Виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Порядку

ВІДМОВА
у видачі дозволу на ввезення видавничої продукції, що має
походження або виготовлена та/або ввозиться з території
держави-агресора, тимчасово окупованої території України

від ___ ________ 20__ р. № _____

Державний комітет телебачення і радіомовлення відмовляє у видачі дозволу __________________________________________________________

(найменування та місцезнаходження юридичної особи

__________________________________________________________
або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, місце проживання)

на ввезення на митну територію України такої видавничої продукції:

__________________________________________________________

(повна назва видання мовою оригіналу та українською мовою, міжнародний стандартний номер книги (ISBN), країна-виробник, рік виходу у світ,

_________________________________________________________

кількість примірників)

_________________________________________________________
(підстава для відмови)

____ ____________ 20__ р.

_____________
(найменування посади особи, що відмовила у видачі дозволу)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

 

 

 

Додаток 3
до Порядку

__________________________
(найменування органу видачі дозволу)

__________________________
(найменування та місцезнаходження юридичної особи або
__________________________
прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання фізичної
особи - підприємця)
__________________________
(контактний номер телефону)

ЗАЯВА
про анулювання дозволу

Прошу анулювати дозвіл від ________ ____________________ 20__ р. № ________ на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України: ___________________________________________________________

(повна назва видання мовою оригіналу та українською мовою, міжнародний стандартний номер книги (ISBN), країна-виробник,

___________________________________________________________,

рік виходу у світ, кількість примірників)

виданий ___________________________________________________________

(найменування та місцезнаходження юридичної особи

__________________________________________________________.

або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, місце проживання)

____________

(підпис)

_________________________________

(ініціали та прізвище керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

 
 
Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко

«22» січня 2019 р.

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux