АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235 і від 5 квітня 2017 р. № 262"
опубліковано 23 січня 2019 року о 11:59

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235 і від 5 квітня 2017 р. № 262»

 

I. Визначення проблеми

08.12.2016 Верховною Радою України прийнято Закон України № 1780-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту» (далі – Закон), яким внесено зміни до законів України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про видавничу справу», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» в частині:

1) заборони використання друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції для:

закликів до захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу або територіальної цілісності України;

пропаганди війни, насильства та жорстокості;

розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі;

пропаганди комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки;

популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України;

2) надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в інформаційній сфері, повноважень щодо прийняття рішення на підставі висновків експертної ради про віднесення видавничої продукції, що має походження (виготовлена) та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, до такої, яка заборонена до розповсюдження на території України, та накладення адміністративно-господарських санкцій у вигляді штрафу до розповсюджувачів такої продукції з подальшим її вилученням з обігу;

3) запровадження процедури видачі дозвільного документу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, на митну територію України.

З метою реалізації Закону Кабінетом Міністрів України прийнято постанови:

від 05.04.2017 № 235 «Про затвердження Порядку вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу»;

від 05.04.2017 № 262 «Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України».

Так, в результаті запровадження дозвільної системи у сфері імпорту видавничої продукції походженням з території держави-агресора з полиць українських книгарень повністю зникла література антиукраїнського змісту.

Крім того, реалізація Закону призвела до значного скорочення легального імпорту, що сприяє утворенню нових ніш на ринку і відкриває нові перспективи для українських видавців та поліграфістів.

Однак, досвід реалізації Закону свідчить, що механізм обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту потребує вдосконалення.

У зв’язку з цим та з метою вдосконалення механізму обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту 11 жовтня п.р. під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Кириленка В.А. за участю органів державної влади, представників громадськості проведено нараду з порушеного питання.

За результатами такої наради прийнято рішення щодо опрацювання вдосконалення механізму обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту шляхом внесення змін до відповідних нормативно-правових актів.

Враховуючи зазначене та з огляду на важливість порушеного питання, виникла необхідність у внесенні змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235 і від 5 квітня 2017 р. № 262.

 

Визначення основних груп (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

-

Держава

Так

-

Суб’єкти господарювання,

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

Так

-

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Проектом постанови передбачається внести зміни до Порядку вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235, і Порядку видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 262.

Зазначені цілі державного регулювання будуть досягнуті з дня набрання чинності постановою.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Збереження чинного регулювання

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 235 затверджено Порядок вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу».

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 262 затверджено Порядок видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України.

На сьогодні, зазначені порядки потребують доопрацюванню з метою вдосконаленню механізму обмеженню доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.

 

Обраний спосіб

Розробка проекту нормативно-правового акту, який би вдосконалив механізм обмеженню доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Збереження чинного регулювання

здійснення діяльності суб’єктами господарювання в правовому полі;

захист національного інформаційного простору;

дотримання вимог законодавства України щодо заборони пропаганди ксенофобії, тероризму, сепаратизму, тощо;

захист інформаційного простору від умисного зовнішнього впливу на суспільну свідомість та поширення антиукраїнських поглядів;

обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.

Відсутні

 

Обраний спосіб

вдосконалення механізму обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.

Прийняття та реалізація постанови Кабінету Міністрів України не потребує додаткових матеріальних та інших витрат

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Збереження чинного регулювання

забезпечення інформаційних прав та свобод громадян

Відсутні

 

Обраний спосіб

вдосконалення механізму захисту від видавничої продукції антиукраїнського змісту, що загрожує моралі громадян, порушує їх права і свободи або закликають до порушення громадського порядку

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

Х

Х

Х

3322

3322

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

Х

Х

Х

100 %

100 %

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Збереження чинного регулювання

Відсутні

ускладнення здійснення суб’єктами господарювання своєї діяльності, що негативно впливає на розвиток підприємництва у видавничій сфері.

 

Обраний спосіб

забезпечення динамічного розвитку ринку української літератури;

підтримка книжкової торгівлі та забезпечення розвитку українського книговидання.

витрати, пов’язані з процедурою отримання первинної інформації про отримання дозволу та процедурою його отримання (витрати часу на отримання інформації, вартість часу)

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Збереження чинного регулювання

3

На сьогодні постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 235 затверджено Порядок вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу».

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 262 затверджено Порядок видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України.

Обраний спосіб

4

Прийняття нормативно-правового акту, який би вдосконалив механізм обмеженню доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Збереження чинного регулювання

Відсутні

Відсутні

Частиною третьою статті 281 Закону України «Про видавничу справу» передбачено, що видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 235 затверджено Порядок вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу».

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 262 затверджено Порядок видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України.

Положення зазначених нормативно-правових актів потребують вдосконаленню.

Обраний спосіб

Захист національного інформаційного простору;

дотримання вимог законодавства України щодо заборони пропаганди ксенофобії, тероризму, сепаратизму, тощо;

захист інформаційного простору від умисного зовнішнього впливу на суспільну свідомість та поширення антиукраїнських поглядів;

обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.

Витрати, пов’язані з отриманням дозволу на ввезення видавничої продукції, що походить з держави-агресора, тимчасово окупованої території України.

Прийняття нормативно-правового акту дасть можливість вдосконалити механізм обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Збереження чинного регулювання

Відсутні

Відсутні

Обраний спосіб

Причини для відмови відсутні, оскільки обрана альтернатива дасть можливість вдосконалити механізм обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.

Відсутні

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмом, який забезпечить розв’язання зазначеної проблеми є прийняття регуляторного акта, який дасть можливість вдосконалити механізм обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.

Заходами, які необхідно здійснити суб’єктам господарювання, є подання до компетентного органу необхідних документів для отримання на отримання дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, на митну територію України.

Заходами, які необхідно здійснити компетентному органу державної влади, є реєстрація отриманих документів та їх розгляд. У разі відповідності видавничої продукції відповідним критеріям – здійснення процедури схвалення та видачі відповідного дозволу.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування додаткових витрат не зазнають.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків. Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії постанови Кабінету Міністрів України є необмеженим у часі до прийняття нового нормативно-правового акту, втрати ним чинності або втрати чинності акта вищої юридичної сили.

Термін набрання чинності регуляторним актом – з дня, наступного за днем його опублікування.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – прямих надходжень до державного бюджету не передбачається.

2. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта – 3322.

3. Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта – 335,00 грн. одноразово під час підготовки та необхідних документів на отримання дозволу.

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – вище середнього, оскільки проект постанови оприлюднено у підрозділі «Проекти актів Кабінету Міністрів України» розділу «Законопроектна діяльність» та у підрозділі «Проекти регуляторних актів» розділу «Регуляторна політика» офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо.

5. Статистичні показники:

кількість суб’єктів господарювання, які отримали відповідні дозволи на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, на митну територію України;

кількість суб’єктів господарювання, яким відмовлено в отриманні відповідних дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, на митну територію України;

обсягів вилученої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Аналіз результативності запровадження регуляторного акта буде проводитись шляхом аналізу статистичних показників, а саме:

загальної кількості виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, на митну територію України;

загальної кількості суб’єктів господарювання, яким відмовлено в отриманні відповідних дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, на митну територію України;

обсягів вилученої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу

Базове відстеження здійснюватиметься після набрання чинності цим актом шляхом аналізу статистичних даних про кількість примірників видавничої продукції, які не дозволені до розповсюдження на території України.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження з метою подальшого удосконалення вищезазначеного регуляторного акта.

Цільові групи, які залучатимуться для проведення відстеження, - суб’єкти господарювання, які здійснюють розповсюдження видавничої продукції, ввезеної з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, на митну територію України.

 

 

Голова Держкомтелерадіо О.І. Наливайко

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з «01» лютого 2016 р. по «15» жовтня 2018 р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Круглий стіл «Заборона ввезення російських книг» (11.02.2016)

60

Взято участь народними депутатами України, представниками органами виконавчої влади, видавцями, експертами, на якому обговорювалося питання заборони ввезення на територію України книжкової продукції з країни агресора - Російської Федерації.

Під час засідання круглого столу було висловлено низку пропозицій щодо конкретних заходів з боку держави, спрямованих на забезпечення динамічного розвитку ринку української літератури:

- розроблення механізмів кредитування видавничої галузі та залучення в неї інвестицій, підтримка книжкової торгівлі та започаткування широкої і тривалої кампанії, спрямованої на заохочення різних вікових груп населення до читання;

- боротьба проти поширення контрабандної та піратської книжкової продукції, а також піратського контенту в мережі Інтернет;

- монетизація пільг по оренді для книжкової торгівлі;

- встановлення норми (відсоткової) наявності книжок, виданих в Україні, в місцях продажу.

Пропозиції щодо запровадження ліцензування книжкової продукції, яка надходить з Російської Федерації, введення ембарго на поставку в Україну книжкової та іншої друкованої продукції, виготовленої в Росії, не знайшли однозначної підтримки серед експертів та громадськості.

При цьому абсолютна більшість видавців України підтримують необхідність запровадження законодавчих механізмів унеможливлення потрапляння на територію України українофобської та пропагандистської російської літератури.

Політика захисту інформаційного простору від умисного зовнішнього впливу на суспільну свідомість та поширення антиукраїнських поглядів має ґрунтуватись не на тотальній забороні друкованої продукції, що імпортується в Україну, а стосуватись лише окремих видань, щодо яких буде встановлено їх пропагандистський характер виключно у передбаченому законодавством порядку та на засадах колегіальності у прийнятті подібних рішень.

2

Нарада під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Кириленка В.А. за участю органів державної влади, представників громадськості з питань вдосконалення механізму обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.

15

За результатами такої наради прийнято рішення щодо опрацювання вдосконалення механізму обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту шляхом внесення змін до відповідних нормативно-правових актів.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 3322 (одиниць), у тому числі мікропідприємництва 3322 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 % (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

Х

Х

Х

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Х

Х

Х

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Х

Х

Х

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Х

Х

Х

5

Інші процедури (уточнити)

Одержання нотаріально засвідченої в установленому порядку копії угоди з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально від власника прав на видання, який підтверджує надання права на розповсюдження видавничої продукції на території України

 

Одержання рецензії державною мовою фахівця (експерта) щодо оцінки та характеристики змісту видання, засвідчену підписом власника відповідних прав на видання

Відправка поштою документів та матеріалів, необхідних для отримання дозволу на ввезення видавничої продукції, що походить з держави-агресора, тимчасово окупованої території України

 

 

min: 100 грн. (для одного примірника видання)

 

 

 

 

 

min: 200 грн.

(для одного примірника видання)

 

 

min: 35 грн.

 

 

min: 100 грн.

(для одного примірника видання)

 

 

 

 

min: 200 грн.

(для одного примірника видання)

 

min: 35 грн.

 

 

min: 500 грн.

(для одного примірника видання)

 

 

 

 

 

min: 1000 грн.

(для одного примірника видання)

 

 

min: 175 грн.

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

min: 335 грн.

Х

min: 1675 грн.

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

3322

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

min: 1112810 грн.

Х

min: 5564350 грн.

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

Пошук за допомогою мережі Інтернет постанови - max: 10 хв.

Пошук за допомогою мережі Інтернет постанови - max: 10 хв.

Пошук за допомогою мережі Інтернет постанови - max: 10 хв.

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

Х

Х

Х

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

Х

Х

Х

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

Х

Х

Х

13

Інші процедури (уточнити)

Х

Х

Х

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

Х

Х

Х

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

3322

Х

Х

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

Х

Х

Х

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

 

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
(назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

Витрати залишаться на існуючому рівні

Витрати залишаться на існуючому рівні

Витрати залишаться на існуючому рівні

Витрати залишаться на існуючому рівні

Витрати залишаться на існуючому рівні

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

Х

Х

Х

Х

Х

камеральні

Х

Х

Х

Х

Х

виїзні

Х

Х

Х

Х

Х

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

Х

Х

Х

Х

Х

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

Х

Х

Х

Х

Х

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

Х

Х

Х

Х

Х

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

Х

Х

Х

Х

Х

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 
__________________ 
__________________

Х

Х

Х

Х

Х

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

Х

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

Х

__________ 
   * Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу), необхідно визначити повний запланований річний бюджет нового органу (структурного підрозділу) 0 х 5 років = 0 гривень.

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять  років, гривень

________

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Х

Х

Х

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

min: 1112810 грн.

min: 5564350 грн.

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Х

Х

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

min: 1112810 грн.

min: 5564350 грн.

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Х

Х

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

Х

Х

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачається.

 

 

Голова Держкомтелерадіо О.І. Наливайко

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux