АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 950"
опубліковано 29 липня 2014 року о 11:34

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 950»

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Статтею 28 Закону України «Про видавничу справу» встановлено, що діяльність у видавничій справі не може бути використана для закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення.

У видавничій справі, зокрема, забороняється: виготовляти чи розповсюджувати видавничу продукцію порнографічного характеру і таку, що пропагує культ насильства і жорстокості; виготовляти чи розповсюджувати видавничу продукцію, що проповідує релігійні віровчення, які загрожують життю, здоров'ю, моралі громадян, порушують їх права і свободи або закликають до порушення громадського порядку.

Розповсюджувач не має права на розповсюдження видавничої продукції, ввезеної з-за кордону, яка підпадає під обмеження, визначені цією статтею.

Внаслідок недостатньої урегульованості, в національному інформаційному просторі України нині спостерігається низка негативних явищ, які стоять на заваді, як розвитку суб’єктів ринку, так і забезпеченню інформаційних прав та свобод громадян, а подекуди й створюють загрози національній безпеці України.

Відповідно до рішень, ухвалених на засіданні Міжвідомчої комісії з питань сприяння розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження 23 і 29 травня цього року було проведено засідання робочої групи за напрямком «Державний економічний протекціонізм».

За результатами обговорення учасники робочої групи прийшли до висновку про необхідність створення механізму контролю за імпортом видавничої продукції з метою протидії інформаційній агресії Російської Федерації, дотримання вимог законодавства України стосовно заборони пропаганди ксенофобії, тероризму, сепаратизму, охорони авторських прав.

Так, статтею 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» чітко встановлено основні засади та правила, а також випадки запровадження ліцензування (встановлення квот) експорту та імпорту товарів, що, у свою чергу, відповідають загальноприйнятим міжнародним вимогам, а саме нормам та принципам ГАТТ/СОТ.

На виконання статті 16 вказаного Закону, якою передбачені випадки, у разі яких запроваджується ліцензування експорту/імпорту (встановлення квот) товарів, Кабінет Міністрів України щороку приймає рішення про застосування режиму ліцензування експорту (імпорту) товарів, у тому числі встановлення квот (кількісних або інших обмежень), за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики з визначенням конкретного переліку товарів, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню, періоду дії ліцензування та кількісних або інших обмежень щодо кожного товару.

У 2014 році ліцензування та квотування зовнішньоекономічних операцій здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 № 950 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2014 рік», з метою, зокрема формування раціональної структури експорту та імпорту, захисту життя та здоров’я людей, навколишнього природного середовища, рослин, забезпечення енергетичної безпеки держави, удосконалення механізму державного регулювання операцій з кольоровими металами, забезпечення енергетичної безпеки держави, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

З огляду на викладене, виникла необхідність в уточненні переліку товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню, зазначеного постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 № 950.

2. Цілі державного регулювання

Основною ціллю проекту постанови Кабінету Міністрів України є запобігання застосуванню до громадян України методів інформаційної війни та дезінформації, розповсюдження ідеології людиноненависництва, фашизму, ксенофобії і сепаратизму, зупинення посягань на територіальну цілісність та визначений Конституцією України державний устрій.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Під час підготовки проекту постанови Кабінету Міністрів України було опрацьовано три альтернативних варіанти досягнення зазначеної вище цілі.

Перша альтернатива – залишити правове регулювання у визначеній сфері без змін. Дана альтернатива є неефективною і неприйнятною.

Друга альтернатива – прийняття відповідного наказу Держкомтелерадіо України. Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки статтею 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» встановлено, що рішення про застосування режиму ліцензування експорту (імпорту) товарів, у тому числі встановлення квот (кількісних або інших обмежень), приймається Кабінетом Міністрів України.

Третя альтернатива – знайшла своє відображення у положеннях проекту постанови Кабінету Міністрів України, яким пропонується доповнити перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, видавничою продукцією.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Проектом постанови Кабінету Міністрів України пропонується внести зміни у додаток 2 «Перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню» до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 № 950 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2014 рік», доповнивши його наступними позиціями: друковані книги, брошури, листівки і аналогічні друковані матеріали, зброшуровані або у вигляді окремих аркушів; книги-картинки, книги для малювання або для розфарбування дитячі; ноти, друковані або рукописні в оправі або без оправи ілюстровані або неілюстровані; карти географічні, гідрографічні та будь-які інші карти, разом з атласами, настінними картами, топографічними планами і глобусами друковані; поштові картки друковані або ілюстровані; запрошення, вітальні або аналогічні картки ілюстровані або неілюстровані, з конвертами або без конвертів, з прикрасами або без прикрас; друковані календарі всіх видів разом з відривними; матеріали рекламні, товарні каталоги і аналогічна продукція.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Оцінка можливості впровадження регуляторного акту та виконання його вимог суб’єктами ринку висока.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання.

Запровадження зазначеного проекту постанови Кабінету Міністрів України забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

В результаті прийняття даного регуляторного акта будуть створені умови для запобігання застосуванню до громадян України шляхом розповсюдження видавничої продукції методів інформаційної війни та дезінформації, розповсюдження ідеології людиноненависництва, фашизму, ксенофобії і сепаратизму, зупинення посягань на територіальну цілісність та визначений Конституцією України державний устрій.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

 

Суб’єкти

Вигоди

Витрати

Держава

захист національного інформаційного простору;

забезпечення виконання та усунення порушень чинного законодавства у видавничій сфері;

формування раціональної структури експорту та імпорту окремих видів товарів

Додаткові витрати відсутні

Суб’єкти господарювання

створення сприятливих умов для розвитку вітчизняної видавничої справи

Витрати суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюватимуть операції з ввезенням видавничої продукції у режимі неавтоматичного ліцензування, 780 – гривень, у режимі автоматичного ліцензування – 220 гривень

Громадяни

реалізація конституційного права на інформацію;

підвищення якості видавничої продукції на споживчому ринку, відповідність її міжнародним стандартам

Додаткові витрати відсутні

Виходячи з даного аналізу вигод і витрат, витрати є меншими від вигод, що підтверджує необхідність прийняття даного регуляторного акту.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України набирає чинності з дня опублікування.

Термін дії постанови Кабінету Міністрів України до 31 грудня 2014 року.

8. Показники результативності регуляторного акта

Реалізація проекту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з бюджету. Очікуються надходження до Державного бюджету України від плати за ліцензії у 2014 році.

Витрати суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюватимуть операції з ввезення відповідних товарів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2005 № 362, становитимуть у режимі неавтоматичного ліцензування – 780 гривень, у режимі автоматичного ліцензування – 220 гривень.

Основними показниками результативності регуляторного акту є зменшення на книжковому ринку видавничої продукції, яка містить заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, до розв’язування агресивної війни або воєнного конфлікту, до масових заворушень чи вчинення кримінальних правопорушень, розпалює ворожнечу чи ненависть на основі національності, раси, релігії, статі або за іншою ознакою.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – вище середнього, оскільки проект постанови Кабінету Міністрів України оприлюднено у підрубриці «Проекти актів Кабінету Міністрів України» рубрики «Законопроектна діяльність» та у підрозділі «Проекти регуляторних актів» розділу «Регуляторна політика» офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності акта буде здійснюватись шляхом аналізу статистичних показників, а саме: загальної кількості імпортованої видавничої продукції та виявлених фактів порушення вітчизняного законодавства про ввезення з-за кордону видавничої продукції для закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення.

Базове відстеження здійснюватиметься після набрання чинності цим актом шляхом аналізу статистичних даних отриманих від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

У разі надходження пропозицій і зауважень, які заслуговують на увагу, або виявлення неврегульованих і проблемних питань шляхом якісних і кількісних показників дії цього акта, ці питання будуть урегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження з метою подальшого удосконалення вищезазначеного регуляторного акта.

 

 

Голова

Держкомтелерадіо України

«29» липня 2014 р. Олег Наливайко

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux