АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України «Про затвердження Порядку видачі (відмови у видачі, анулювання) розповсюджувачу книговидавничої продукції свідоцтва про відповідність, що підтверджує використання розповсюджувачем книговидавничої продукції об’єкта оренди виключно як спеціалізованого магазину для торгівлі книгами»
опубліковано 17 листопада 2022 року о 17:50

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України «Про затвердження Порядку видачі (відмови у видачі, анулювання) розповсюджувачу книговидавничої продукції свідоцтва про відповідність, що підтверджує використання розповсюджувачем книговидавничої продукції об’єкта оренди виключно як спеціалізованого магазину для торгівлі книгами»

 

I. Визначення проблеми

19 червня 2022 року Верховною Радою України за № 2313-ІХ прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження», яким, зокрема, внесено зміни до Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» (далі - Закон).

Так, відповідно до частини першої статті 82 Закону підтримка розповсюджувачів видавничої продукції (книжкової продукції) (далі - розповсюджувач книговидавничої продукції) здійснюється Українським інститутом книги шляхом надання державної субсидії на відшкодування витрат на найм або піднайм (оренду або суборенду) нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень, їх окремих частин) (далі - об’єкт оренди), що використовується як спеціалізований магазин для торгівлі книгами (далі - витрати), у порядку та на умовах, встановлених цим Законом.

Частина друга статті 82 Закону визначає, що для отримання такої державної субсидії розповсюджувач книговидавничої продукції повинен відповідати певним вимогам, зокрема, отримати від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері (Держкомтелерадіо) свідоцтво про відповідність, що підтверджує використання розповсюджувачем книговидавничої продукції об’єкта оренди виключно як спеціалізованого магазину для торгівлі книгами.

Видача (відмова у видачі, анулювання) розповсюджувачу книговидавничої продукції такого свідоцтва здійснюється в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері (Держкомтелерадіо).

З огляду на зазначене, на сьогодні існує необхідність щодо реалізації положень Закону України від 19 червня 2022 р. № 2313-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження» шляхом затвердження відповідного Порядку.


Визначення основних груп (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

-

Держава

Так

-

Суб’єкти господарювання,

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

Так

-

ІІ. Цілі державного регулювання


Метою проекту наказу є затвердження Порядку видачі (відмови у видачі, анулювання) розповсюджувачу книговидавничої продукції свідоцтва про відповідність, що підтверджує використання розповсюджувачем книговидавничої продукції об’єкта оренди виключно як спеціалізованого магазину для торгівлі книгами.


III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Збереження чинного регулювання

Відповідно до частини першої статті 82 Закону підтримка розповсюджувачів видавничої продукції (книжкової продукції) (далі - розповсюджувач книговидавничої продукції) здійснюється Українським інститутом книги шляхом надання державної субсидії на відшкодування витрат на найм або піднайм (оренду або суборенду) нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень, їх окремих частин) (далі - об’єкт оренди), що використовується як спеціалізований магазин для торгівлі книгами (далі - витрати), у порядку та на умовах, встановлених цим Законом.

Частина друга статті 82 Закону визначає, що для отримання такої державної субсидії розповсюджувач книговидавничої продукції повинен відповідати певним вимогам, зокрема, отримати від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері (Держкомтелерадіо) свідоцтво про відповідність, що підтверджує використання розповсюджувачем книговидавничої продукції об’єкта оренди виключно як спеціалізованого магазину для торгівлі книгами.

Видача (відмова у видачі, анулювання) розповсюджувачу книговидавничої продукції такого свідоцтва здійснюється в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері (Держкомтелерадіо).

Відсутність нормативно-правового акту, який би визначав порядок видачі (відмови у видачі, анулювання) розповсюджувачу книговидавничої продукції свідоцтва про відповідність, що підтверджує використання розповсюджувачем книговидавничої продукції об’єкта оренди виключно як спеціалізованого магазину для торгівлі книгами, є неприйнятним.

Обраний спосіб

Розробка проекту нормативно-правового акту, який би визначив порядок видачі (відмови у видачі, анулювання) розповсюджувачу книговидавничої продукції свідоцтва про відповідність, що підтверджує використання розповсюджувачем книговидавничої продукції об’єкта оренди виключно як спеціалізованого магазину для торгівлі книгами2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей


Оцінка впливу на сферу інтересів держави


Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Збереження чинного регулювання

Відсутні

Відсутні

Обраний спосіб

Визнання духовної, науково-освітньої і культурно-творчої функції книги в суспільстві на принципах дотримання свободи у книговидавничій справі, протидії її монополізації, зміцнення матеріально-технічних, організаційних, правових і наукових засад книговидавничої справи, гарантії соціального і правового захисту її працівників, підтримка розвитку національного книговидання.

Прийняття та реалізація наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Збереження чинного регулювання

Відсутні

Відсутні

Обраний спосіб

Задоволення за допомогою книг духовних, освітніх і культурних потреб громадян України, у тому числі осіб з порушеннями зору.

Відсутні


Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання


Згідно даних Державної служби статистики України кількість діючих суб'єктів господарювання в Україні у 2020 році (за КВЕДом 47.61 : Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах) становила 1406 одиниці.

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

Х

Х

6

1400 (200*)

1406 (200)

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

Х

Х

0,42%

99,58%

100 %

*оскільки звернення для одержання державної підтримки є правом суб’єктів господарювання, а не їх обов’язком, фактично під дію регулювання підпадають тільки ті суб’єкти господарювання, які виявили бажання звернутися за відповідною державною підтримкою. Очікується, що щороку кількість таких суб’єктів господарювання не перевищить 15% від загальної кількості субʼєктів. В подальшому розрахунок витрат здійснюється з урахуванням цього припущення

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Збереження чинного регулювання

Відсутні

Відсутні


Обраний спосіб

Підтримка розповсюджувачів видавничої продукції (книжкової продукції) шляхом надання державної субсидії на відшкодування витрат на найм або піднайм (оренду або суборенду) нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень, їх окремих частин), що використовується як спеціалізований магазин для торгівлі книгами.

Відсутні


Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Збереження чинного регулювання. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

Х

Альтернатива 2. Обраний спосіб. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

Х


IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Збереження чинного регулювання

1

На сьогодні в Україні відсутній нормативно-правовий акт, який би визначав порядок видачі (відмови у видачі, анулювання) розповсюджувачу книговидавничої продукції свідоцтва про відповідність, що підтверджує використання розповсюджувачем книговидавничої продукції об’єкта оренди виключно як спеціалізованого магазину для торгівлі книгами, є неприйнятним.

Обраний спосіб

4

Розробка та затвердження порядку видачі (відмови у видачі, анулювання) розповсюджувачу книговидавничої продукції свідоцтва про відповідність, що підтверджує використання розповсюджувачем книговидавничої продукції об’єкта оренди виключно як спеціалізованого магазину для торгівлі книгами.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Збереження чинного регулювання

Економія коштів державного бюджету

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, прогнозується зменшення кількості відповідних суб’єктів підприємництва та зменшення надходжень до бюджету у вигляді сплати податків та інших обов'язкових платежів

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не сприятиме її вирішенню

Обраний спосіб

Сприяння розвитку людського капіталу країни, збільшення кількості нових суб'єктів підприємництва та розвиток існуючих, збільшення надходжень до бюджету у вигляді сплати податків та інших обов'язкових платежів

Прогнозуються витрати у розмірі державної фінансової підтримки у вигляді субсидій

В разі затвердження порядку цілі будуть досягнуті повною мірою, а також вирішена проблематика
Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Збереження чинного регулювання

Зазначена альтернатива не сприятиме вирішенню проблеми, що існує щодо зменшення кількості мережі книгорозповсюджувачів

Відсутні

Обраний спосіб

Обрана альтернатива сприяє створенню нового або розвитку існуючого бізнесу, створенню нових робочих місць, відновленню економічної активності, а також розвитку людського капіталу

ВідсутніV. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується затвердити порядок видачі (відмови у видачі, анулювання) розповсюджувачу книговидавничої продукції свідоцтва про відповідність, що підтверджує використання розповсюджувачем книговидавничої продукції об’єкта оренди виключно як спеціалізованого магазину для торгівлі книгами.

Заходами, які необхідно здійснити Держкомтелерадіо, є підготовка, видання відповідного наказу та його державна реєстрація. В подальшому – видача (відмова у видачі, анулювання) розповсюджувачу книговидавничої продукції згаданого свідоцтва про відповідність.

Заходами, які необхідно здійснити суб’єктам господарювання, є ознайомлення з відповідним наказом та дотримання його вимог.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування додаткових витрат не зазнають.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Відповідно, розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводився. Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва (додаток 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта) не проводився, оскільки питома вага суб’єктів малого (мікро) підприємництва складає 100 %.

Проведено розрахунок витрат суб’єктів малого (мікро) підприємництва (додаток 4 – Тест малого підприємництва),

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)


1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання


Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником протягом травня-червня 2022 року в рамках роботи робочої підгрупи «Книговидання та бібліотеки» робочої групи «Культура та інформаційна політика» при Національній раді з відновлення України від наслідків війни, створеної відповідно до Указу Президента України від 21 квітня 2022 року № 266/2022

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Робочі зустрічі

10-20

Обговорено та узгоджено основні положення проєкту регуляторного акта


2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1406 (200*) одиниць;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 % (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні

(за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) Формула: кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула: прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула: оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула: оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

5

Інші процедури

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

6

Разом, гривень

Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0,00

0,00

0,00

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимог и регулювання, одиниць

 *очікується, що щороку кількість суб’єктів господарювання, що звернулись за відповідною державною підтримкою не перевищить 15% від загальної кількості

200*

200*

200*

8

Сумарно, гривень

Формула: відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

0,00

0,00

0,00

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0,5 год. (час, який витрачається суб’єктом господарювання на пошук нормативно-правового акта в мережі Інтернет та ознайомлення з ним) Х 40,46 грн.* = 20,23 грн.

0,00 грн. (припускається, що суб’єкти господарювання ознайомлюються з вимогами регулювання лише в перший рік)

20,23 грн.

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула: витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

2 год. (середній час, який витрачається суб’єктом господарювання на підготовку пакету документів для подання на розгляд) х 40,46 грн* = 80,92 грн

0,00 грн.

80,92 грн.

11

Процедури офіційного звітування  Формула: витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуютьсяформами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

0,00 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула: витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

2 год. (середній час, який витрачається відповідним органом влади для здійснення перевірки) Х 40,46 грн* = 80,92 грн

2 год. (середній час, який витрачаєтьс я відповідни м органом влади для здійснення перевірки) Х 40,46 грн* = 80,92 грн

404,6 грн

13

Інші процедури (уточнити)

0,00 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

14

Разом, гривень

Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

182,07 грн.

80,92 грн.

505,75 грн.

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

200**

200**

200**

16

Сумарно, гривень

36414 грн.

16184 грн.

101150 грн.* У розрахунку вартості 1 часу роботи використано вартість 1 часу роботи, визначену Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» - 40,46 грн (з 1 жовтня 2022 року). Джерело отримання інформації: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1928-20#Text

** оскільки звернення для одержання державної підтримки є правом суб’єктів господарювання, а не їх обов’язком, фактично під дію регулювання підпадають тільки ті суб’єкти господарювання, які виявили бажання звернутися за відповідною державною підтримкою. Очікується, що щороку кількість таких суб’єктів господарювання не перевищить 15% від загальної кількості субʼєктів (1406 субʼєктів).Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва


Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Реалізація положень регуляторного акта буде здійснюватися державними службовцями відповідно до посадових обов’язків та не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0,00 грн.

0,00 грн.

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

36414 грн.

101150 грн.

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

36414 грн.

101150 грн.

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0,00 (не потребує додаткових витрат)

0,00 (не потребує додаткових витрат)

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

36414 грн.

101150 грн.


5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачається.


VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії наказу є необмеженим у часі до прийняття нового нормативно-правового акту або втрати ним чинності. Також, зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі внесення змін до Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» на виконання якого розроблений цей проект регуляторного акта.

Термін набрання чинності регуляторним актом – з дня, наступного за днем його опублікування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта - надходження не передбачаються.

2. Кількість суб’єктів господарювання, на які поширюється дія акта, - 1 406 (200) суб’єкти господарювання.

3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акта – 100%.


IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстежень статистичних показників результативності акта, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цім регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде проводитись через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних порівняно з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.
Голова Держкомтелерадіо Олег НАЛИВАЙКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux