АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України "Про затвердження Порядку накладення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України адміністративно - господарських штрафів"
опубліковано 28 квітня 2017 року о 17:13

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України «Про затвердження Порядку накладення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України адміністративно - господарських штрафів»

 

I. Визначення проблеми

08.12.2016 Верховною Радою України прийнято Закон України № 1780-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту» (далі – Закон), яким внесено зміни до законів України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про видавничу справу», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» в частині:

1) заборони використання друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції для:

закликів до захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу або територіальної цілісності України;

пропаганди війни, насильства та жорстокості;

розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі;

пропаганди комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки;

популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України;

2) надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в інформаційній сфері, повноважень щодо прийняття рішення на підставі висновків експертної ради про віднесення видавничої продукції, що має походження (виготовлена) та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, до такої, яка заборонена до розповсюдження на території України, та накладення адміністративно-господарських санкцій у вигляді штрафу до розповсюджувачів такої продукції з подальшим її вилученням з обігу;

3) запровадження процедури видачі дозвільного документу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, на митну територію України.

Частинами двадцять першою та двадцять другою статті 281 Закону України «Про видавничу справу» передбачено, що розповсюдження на території України видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, без наявності відповідного дозволу, передбаченого цією статтею, тягне за собою застосування до розповсюджувачів такої продукції адміністративно-господарських санкцій у формі накладення адміністративно-господарського штрафу в розмірі десяти мінімальних заробітних плат за кожен випадок такого розповсюдження, вчиненого вперше, та у розмірі п’ятдесяти мінімальних заробітних плат за кожен наступний випадок такого розповсюдження.

Рішення про накладення штрафу, передбаченого частиною двадцять першою цієї статті, приймає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері, на підставі звернень правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб. Мотиви та обґрунтування щодо визначення розміру адміністративно-господарського штрафу мають міститися в рішенні про накладення штрафу.

У зв’язку з цим виникла необхідність у розробці проекту наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України «Про затвердження Порядку накладення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України адміністративно - господарських штрафів».

 

Визначення основних груп (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

-

Держава

Так

-

Суб’єкти господарювання,

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

Так

-

 

 

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Метою проекту наказу є затвердження порядку накладення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України адміністративно - господарських штрафів за порушення вимог статті 281 Закону України «Про видавничу справу».

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Збереження чинного регулювання

Частинами двадцять першою та двадцять другою статті 281 Закону України «Про видавничу справу» передбачено, що розповсюдження на території України видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, без наявності відповідного дозволу, передбаченого цією статтею, тягне за собою застосування до розповсюджувачів такої продукції адміністративно-господарських санкцій у формі накладення адміністративно-господарського штрафу в розмірі десяти мінімальних заробітних плат за кожен випадок такого розповсюдження, вчиненого вперше, та у розмірі п’ятдесяти мінімальних заробітних плат за кожен наступний випадок такого розповсюдження.

Рішення про накладення штрафу, передбаченого частиною двадцять першою цієї статті, приймає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері, на підставі звернень правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб. Мотиви та обґрунтування щодо визначення розміру адміністративно-господарського штрафу мають міститися в рішенні про накладення штрафу.

Відсутність нормативно-правового акту, який би визначав порядок накладення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України адміністративно - господарських штрафів за порушення вимог статті 281 Закону України «Про видавничу справу», є неприйнятним.

 

Обраний спосіб

Розробка проекту нормативно-правового акту, який би визначив порядок накладення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України адміністративно - господарських штрафів за порушення вимог статті 281 Закону України «Про видавничу справу»

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Збереження чинного регулювання

Відсутні

Відсутні

Обраний спосіб

захист національного інформаційного простору;

дотримання вимог законодавства України щодо заборони пропаганди ксенофобії, тероризму, сепаратизму, тощо;

захист інформаційного простору від умисного зовнішнього впливу на суспільну свідомість та поширення антиукраїнських поглядів;

обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.

Прийняття та реалізація наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Збереження чинного регулювання

Відсутні

Відсутні

 

Обраний спосіб

 

забезпечення інформаційних прав та свобод громадян;

захист від видавничої продукції антиукраїнського змісту, що загрожує моралі громадян, порушує їх права і свободи або закликають до порушення громадського порядку

 

 

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

Х

Х

Х

2445

2445

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

Х

Х

Х

100 %

100 %

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Збереження чинного регулювання

Відсутні

Відсутні

 

Обраний спосіб

забезпечення динамічного розвитку ринку української літератури;

підтримка книжкової торгівлі та забезпечення розвитку українського книговидання.

Відсутні

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Збереження чинного регулювання. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

Х

Альтернатива 2. Обраний спосіб. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

Х

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Збереження чинного регулювання

1

На сьогодні в Україні відсутній нормативно-правовий акт, який би визначав порядок накладення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України адміністративно - господарських штрафів за порушення вимог статті 281 Закону України «Про видавничу справу»

Обраний спосіб

4

Розробка проекту нормативно-правового акту, який би визначав порядок накладення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України адміністративно - господарських штрафів за порушення вимог статті 281 Закону України «Про видавничу справу»

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Збереження чинного регулювання

Відсутні

Відсутні

Частинами двадцять першою та двадцять другою статті 281 Закону України «Про видавничу справу» передбачено, що розповсюдження на території України видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, без наявності відповідного дозволу, передбаченого цією статтею, тягне за собою застосування до розповсюджувачів такої продукції адміністративно-господарських санкцій у формі накладення адміністративно-господарського штрафу в розмірі десяти мінімальних заробітних плат за кожен випадок такого розповсюдження, вчиненого вперше, та у розмірі п’ятдесяти мінімальних заробітних плат за кожен наступний випадок такого розповсюдження.

Рішення про накладення штрафу, передбаченого частиною двадцять першою цієї статті, приймає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері, на підставі звернень правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб. Мотиви та обґрунтування щодо визначення розміру адміністративно-господарського штрафу мають міститися в рішенні про накладення штрафу.

Відсутність нормативно-правового акту, який би визначав порядок накладення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України адміністративно - господарських штрафів за порушення вимог статті 281 Закону України «Про видавничу справу», є неприйнятним.

Обраний спосіб

Частинами двадцять першою та двадцять другою статті 281 Закону України «Про видавничу справу» передбачено, що розповсюдження на території України видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, без наявності відповідного дозволу, передбаченого цією статтею, тягне за собою застосування до розповсюджувачів такої продукції адміністративно-господарських санкцій у формі накладення адміністративно-господарського штрафу в розмірі десяти мінімальних заробітних плат за кожен випадок такого розповсюдження, вчиненого вперше, та у розмірі п’ятдесяти мінімальних заробітних плат за кожен наступний випадок такого розповсюдження.

Рішення про накладення штрафу, передбаченого частиною двадцять першою цієї статті, приймає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері, на підставі звернень правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб. Мотиви та обґрунтування щодо визначення розміру адміністративно-господарського штрафу мають міститися в рішенні про накладення штрафу.

У зв’язку з цим, існує необхідність щодо розробки відповідного нормативно-правового акту,

який би визначав порядок накладення уповноваженими особами

Держкомтелерадіо адміністративно - господарських штрафів за порушення вимог статті 281 Закону України «Про видавничу справу».

Відсутні

Прийняття нормативно-правового акту дасть можливість визначити порядок накладення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України адміністративно - господарських штрафів за порушення вимог статті 281 Закону України «Про видавничу справу».

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Збереження чинного регулювання

Відсутні

Відсутні

Обраний спосіб

Причини для відмови відсутні, оскільки обрана альтернатива дасть можливість визначити механізм накладення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України адміністративно - господарських штрафів за порушення вимог статті 281 Закону України «Про видавничу справу».

Відсутні

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується затвердити порядок накладення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України адміністративно - господарських штрафів за порушення вимог статті 281 Закону України «Про видавничу справу».

Заходами, які необхідно здійснити Держкомтелерадіо, є підготовка, видання відповідного наказу та його державна реєстрація. В подальшому – дотримання процедури оформлення документів щодо застосування адміністративно-господарських штрафів за порушення вимог статті 281 Закону України «Про видавничу справу».

Заходами, які необхідно здійснити суб’єктам господарювання, є ознайомлення з відповідним наказом та дотримання його вимог.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування додаткових витрат не зазнають.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків. Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії наказу є необмеженим у часі до прийняття нового нормативно-правового акту або втрати ним чинності.

Термін набрання чинності регуляторним актом – з дня, наступного за днем його опублікування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів.

2. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта.

3. Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта.

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – вище середнього, оскільки проект наказу оприлюднено у підрозділі «Проекти регуляторних актів» розділу «Регуляторна політика» офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо.

5. Статистичні показники:

загальна кількість виявлених випадків порушень вимог статті 281 Закону України «Про видавничу справу»;

кількість оформлених Держкомтелерадіо документів щодо застосування адміністративно-господарських санкцій;

обсяги вилученої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстежень статистичних показників результативності акта, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цім регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде проводитись через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних порівняно з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

 

Голова Держкомтелерадіо О.І. Наливайко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з «01» лютого 2016 р. по «15» травня 2016 р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Круглий стіл «Заборона ввезення російських книг» (11.02.2016)

60

Взято участь народними депутатами України, представниками органами виконавчої влади, видавцями, експертами, на якому обговорювалося питання заборони ввезення на територію України книжкової продукції з країни агресора - Російської Федерації.

Під час засідання круглого столу було висловлено низку пропозицій щодо конкретних заходів з боку держави, спрямованих на забезпечення динамічного розвитку ринку української літератури:

- розроблення механізмів кредитування видавничої галузі та залучення в неї інвестицій, підтримка книжкової торгівлі та започаткування широкої і тривалої кампанії, спрямованої на заохочення різних вікових груп населення до читання;

- боротьба проти поширення контрабандної та піратської книжкової продукції, а також піратського контенту в мережі Інтернет;

- монетизація пільг по оренді для книжкової торгівлі;

- встановлення норми (відсоткової) наявності книжок, виданих в Україні, в місцях продажу.

Пропозиції щодо запровадження ліцензування книжкової продукції, яка надходить з Російської Федерації, введення ембарго на поставку в Україну книжкової та іншої друкованої продукції, виготовленої в Росії, не знайшли однозначної підтримки серед експертів та громадськості.

При цьому абсолютна більшість видавців України підтримують необхідність запровадження законодавчих механізмів унеможливлення потрапляння на територію України українофобської та пропагандистської російської літератури.

Політика захисту інформаційного простору від умисного зовнішнього впливу на суспільну свідомість та поширення антиукраїнських поглядів має ґрунтуватись не на тотальній забороні друкованої продукції, що імпортується в Україну, а стосуватись лише окремих видань, щодо яких буде встановлено їх пропагандистський характер виключно у передбаченому законодавством порядку та на засадах колегіальності у прийнятті подібних рішень.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 2445 (одиниць), у тому числі мікропідприємництва 2445 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 % (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

1

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

Пошук за допомогою мережі Інтернет наказу - max: 10 хв. Х 3,00 грн. (при мінімальній заробітній платі: 3200 грн)

Пошук за допомогою мережі Інтернет наказу - max: 10 хв.

 

Пошук за допомогою мережі Інтернет наказу - max: 10 хв.

 

2

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

2445

2445

2445

3

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 1 Х рядок 2)

7335 грн.

7335 грн.

36 675 грн.

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

 

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
(назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

30 хв.

4,17 грн.

1

2445

305 870,00

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

Х

Х

Х

Х

Х

камеральні

Х

Х

Х

Х

Х

виїзні

Х

Х

Х

Х

Х

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

Х

Х

Х

Х

Х

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

Х

Х

Х

Х

Х

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

Х

Х

Х

Х

Х

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

Х

Х

Х

Х

Х

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 
__________________ 
__________________

Х

Х

Х

Х

Х

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

305 870,00

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

1 529 347,00

__________ 
   * Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять  років, гривень

 

 

 

 

 

 

 

 

________

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

 

 

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Не змінюється

Не змінюється

Не змінюється

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

Х

Х

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

7335 грн.

36 675 грн.

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

Х

Х

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

305 870,00

1 529 347,00

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

Х

Х

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачається.

 

 

Голова Держкомтелерадіо О.І. Наливайко

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux