Технічне завдання на аудит річної фінансової звітності ПАТ «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання» та його корпоративних підприємств (2016 р.)

I. Введення

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 407 «Про передачу Державному комітету телебачення і радіомовлення повноважень з управління корпоративними правами держави щодо публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання» та наказу Держкомтелерадіо від 17.10.2014 № 141 «Про передачу об'єктів права державної власності» до сфери управління Держкомтелерадіо передано повноваження з управління корпоративними правами держави щодо ПАТ ДАК «Укрвидавполіграфія».

За Актом приймання-передачі від 31 жовтня 2014 року Держкомтелерадіо прийняв повноваження з управління корпоративними правами держави щодо ПАТ ДАК «Укрвидавполіграфія», статутний фонд якої сформовано за рахунок вартості переданих їй акцій в розмірі 294194096 грн. 26 приватних акціонерних товариств, створених на базі державних підприємств (далі – корпоративні підприємства), а саме:

№ з/п

Назва підприємства

Код ЄДРПОУ

Адреса підприємства

Статутний фонд

1.

ПрАТ «Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку»

02426463

02156, м. Київ, вул. Кіото, 25

20560200,0

2.

ПрАТ «Український науково-дослідний інститут поліграфічної промисловості ім. Тараса Шевченка»

02477019

79026, м. Львів, вул. Володимира Великого, 4

5746100,0

3.

ПрАТ «Проектний і науково виробничий центр «Поліном»

02425034

01054, м. Київ, вул. Воровського, 32-б

186800,0

4.

ПрАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас»

02470141

79005, м. Львів, вул. Зелена, 20

5040200,0

5.

ПрАТ «Харківська книжкова фабрика «Глобус»

02470187

61012, м. Харків, вул. Енгельса, 11

18576565,0

6.

ПрАТ «Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе»

02470170

61057, м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, 6/8

8798093,0

7.

ПрАТ Видавництво «Київська правда»

05905674

04136, м. Київ, вул. Маршала Гречка, 13

23187000,0

8.

ПрАТ «Видавництво «Вільна Україна»

05905697

79053, м. Львів, вул. Володимира Великого, 2

12538200,0

9.

ПрАТ «Видавництво «Зоря»

05905591

49051, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, 7

24909300,0

10.

ПрАТ «Видавництво «Харків»

05905728

61037, м. Харків, просп. Московський, 247

15477700,0

11.

ПрАТ «Видавництво «Лугань»

05905585

91055, м. Луганськ, вул. Лермонтова, 1Б

27910900,0

12.

ПрАТ «Видавництво «Поділля»

05905740

29015, м. Хмельницький, просп. Миру, 59

10737200,0

13.

ПрАТ «Видавництво «Наддніпрянська правда»

05905734

73000, м. Херсон, шосе Миколаївське, 5 км

10049800,0

14.

ПрАТ «Видавництво «Закарпаття»

05905616

88000, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 42/1

13882000,0

15.

ПрАТ «Видавництво «Полтава»

05905711

36000, м. Полтава, вул. Котляревського, 38/40

2524428,0

16.

ПрАТ «Кіровоградське видавництво»

05905964

25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2

8557900,0

17.

ПрАТ «Волинська обласна друкарня»

02465973

43010, м. Луцьк, просп. Волі, 27

5901800,0

18.

ПрАТ «Чернівецька обласна друкарня»

02469698

58018, м. Чернівці, вул. Головна, 200

7924100,0

19.

ПрАТ «Сумська обласна друкарня»

02468606

40030,м. Суми, вул. Кірова, 215

4896091,0

20.

ПрАТ «Харківська друкарня № 2»

02470164

61052, м. Харків, вул. Конєва, 10/2

1037750,0

21.

ПрАТ «Поліграфкнига»

02470135

03057, м. Київ, вул. О.Довженко, 3

38713700,0

22.

ПрАТ «Видавництво «Прапор»

02476401

61002, м. Харків, вул. Чубаря, 11

986661,0

23.

ВАТ «Донбаскнига»

04865790

83057, м. Донецьк, вул. Хімків, 44

2259400,0

24.

ПрАТ «Галицька книга»

20820142

79056, м. Львів, вул. Ковельська, 109Б

398100,0

25.

ПрАТ «Укрполіграфпостач»

02471324

03680, м. Київ, провулок Радищева, 4

21382332,0

26.

ПрАТ «Львівполіграфпостач»

02471330

79040, м. Львів, вул. Конюшинна, 3

330586,0

Держкомтелерадіо відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія», враховуючи рішення колегії Держкомтелерадіо від 29 березня 2016 року № 3/6 «Про підсумки діяльності у 2015 році Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об’єднання» та його корпоративних підприємств», оголошує про прийняття заявок для визначення аудиторської компанії для проведення обов’язкової перевірки річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об’єднання» та його корпоративних підприємств (далі – аудит, аудиторська перевірка).

Аудиторська перевірка має бути проведена аудиторською фірмою (далі – аудитором) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 390 «Деякі питання проведення аудиту суб'єктів господарювання державного сектору економіки», стандартів аудиту, що приймаються на основі стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів з дотриманням вимог законів України «Про аудиторську діяльність», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших нормативно-правових актів.

II. Мета і завдання аудиту

 1. Мета проведення аудиту:

 • перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання).

2. Завдання щодо виконання аудиторської перевірки:

Аудитор, що буде відібраний за результатом розгляду заявок, повинен перевірити:

 • відповідність використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності;
 • стан бухгалтерського обліку, його організації та внутрішнього контролю; відповідність діяльності, бухгалтерського обліку ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» національному законодавству, включно з податковим законодавством;
 • облік активів та зобов’язань в розрізі статей фінансової звітності в залежності від узгодженого рівня суттєвості впливу на рішення користувачів;
 • облік доходів та витрат;
 • облік фінансових результатів та використання прибутку (покриття збитків);
 • формування та облік власного капіталу;
 • формування та облік резервного капіталу;
 • дослідження заходів, яких вжито ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» за результатами попередніх аудиторських перевірок і чи були ці заходи адекватними для подолання виявлених недоліків;
 • іншої інформації у відповідності до Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, щодо якої в окремих параграфах аудитор висловлює думку щодо:

а) відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України;

б) наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією (МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність»);

в) виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

г) стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» з наданням оцінки ризиків, пов’язаних із внутрішнім аудитом (контролем), наведенням виявлених значних недоліків, включно з суттєвими недоліками, в межах проведених аудиторських процедур, в мірі, необхідній для висловлення аудитором думки про фінансову звітність;

д) ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності»).

4. Форма подання звіту незалежного аудитора: письмова.

5. Методи перевірки: суцільна, вибіркова в залежності від питань перевірки.

6. Місце перевірки: офіс Замовника; офіс Виконавця.

7. Початок перевірки: з дати надання аудитору повного пакету фінансових звітів.

8. Термін надання аудиторського висновку: не пізніше 28.04.2016 року.

ІІІ. Аудиторські процедури

Аудитор самостійно розробляє, планує та виконує усі необхідні аудиторські процедури, керуючись власним досвідом та Міжнародними стандартами аудиту.

Аудитор самостійно, керуючись власним досвідом та Міжнародними стандартами аудиту, встановлює рівні істотності та проводить оцінку виявлених ризиків та усіх недоліків. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур.

ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» зобов’язується надати аудитору доступ до усієї інформації та документів, які стосуються діяльності та фінансової звітності ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» та корпоративних підприємств, та надати усі необхідні роз’яснення, у тому числі у письмовій формі.

IV. Звіт аудитора

По завершенню перевірки Аудитор повинен представити ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Управлінський лист, в якому міститься висновок аудитора та всі результати перевірки. Перелік результатів перевірки не обмежується обсягом робіт, і аудитор має право торкнутися інших питань. Лист має містити опис використаної методології та обсягу аудиту, перелік виявлених невідповідностей та недоліків, незалежно від їх істотності. Аудитор повинен розробити рекомендації стосовно усунення виявлених недоліків і викласти їх в порядку пріоритетності. Аудитор повинен провести обговорення усіх моментів, вказаних в Управлінському листі, з ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія».

По закінченню аудиту та обговорення з ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» усіх моментів, вказаних в Управлінському листі, аудитор повинен надати Аудиторській звіт, що містить висновок аудитора в якому крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинна бути наведена інформація щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, а також надана оцінка повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану товариства у бухгалтерській звітності.

Аудиторський Звіт повинен містити запевнення у тому, що аудит був виконаний кваліфікованим аудитором у відповідності до міжнародних стандартів аудиту, виданих Міжнародною федерацією бухгалтерів (IFAC).

Аудиторський Звіт повинен містити підпис відповідального аудитора, заголовок та назву аудиторської фірми.

Аудиторський Звіт надається ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» у двох друкованих копіях та в електронному вигляді.

V. Терміни

Пропозиції з цього технічного завдання повинні бути представлені Держкомтелерадіо до 07 квітня 2016 року.

Рішення Наглядової ради ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» про обрання аудитора Компанії та визначення умов договору прийматиметься не пізніше 08 квітня 2016 року. Про рішення Наглядової ради ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» будуть повідомлені усі юридичні особи, які своєчасно надіслали пропозиції.

Проведення аудиторської перевірки має розпочатися не пізніше 11 квітня 2016 року.

Аудиторській звіт повинен бути наданий ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» не пізніше 28 квітня 2016 року.

VІ. Контактна інформація

Перелік необхідних документів для участі в конкурсі:

1. Свідоцтво/виписку про реєстрацію аудиторської компанії.

2. Сертифікат на право займатись аудиторською діяльністю.

3. Документи, які підтверджують, що компанія може проводити перевірку у відповідності до міжнародних стандартів аудиту, виданих Міжнародною федерацією бухгалтерів (ІРАС).

4. Документи, які підтверджуються досвід роботи компанії з акціонерними товариствами.

5. Комерційну пропозицію.

6. Відсутність стягнень з боку Аудиторської палати України до аудиторської фірми або її директора і працівників.

Будь-які питання, пов’язані з цим технічним завданням, направляються в письмовій формі за електронною адресою: pov@tvradio.gov.ua.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux