Постанова Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. № 539
Київ
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб, збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу «EuroNews»

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб, збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу «EuroNews», що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається. 

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 31 травня 2012 р. № 539

ПОРЯДОК 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб, збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу «EuroNews»

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу «EuroNews», для трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб (далі – трансляція теле- та радіопрограм), збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу «EuroNews» (далі – бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Держкомтелерадіо.

Відповідальними виконавцями бюджетної програми і розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня в частині трансляції теле- та радіопрограм є державні телерадіоорганізації, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо, та Національна телекомпанія.

Відповідальними виконавцями бюджетної програми в частині збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції є Держкомтелерадіо, одержувачем бюджетних коштів – Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» (далі – Укрінформ).

Відповідальним виконавцем бюджетної програми в частині створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу «EuroNews» і розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Національна телекомпанія.

3. Держкомтелерадіо забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів.

4. Бюджетні кошти спрямовуються державним телерадіоорганізаціям, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо, Національній телекомпанії на оплату послуг з трансляції теле- та радіопрограм.

Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

 • придбання товарів, робіт і послуг, не пов’язаних із здійсненням трансляції теле- та радіопрограм;
 • оплату посередницьких послуг;
 • здійснення видатків, передбачених іншими бюджетними програмами;
 • трансляцію теле- та радіопрограм, реклами, оголошень, які вироблені на замовлення фізичних та юридичних осіб, а також теле- та радіопрограм, розповсюдження яких заборонено законодавством.

Державні контракти на виконання державного замовлення на трансляцію теле- та радіопрограм на відповідний бюджетний період укладаються з урахуванням вимог Положення про державне замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. № 918 (Офіційний вісник України, 2004 p., № 28, ст. 1897).

Держкомтелерадіо проводить щокварталу аналіз фактично здійснених обсягів трансляції теле- та радіопрограм і розрахунків за надані послуги з метою забезпечення відповідності обсягів державного замовлення на трансляцію бюджетним призначенням.

5. Бюджетні кошти спрямовуються Укрінформу на виконання робіт, пов’язаних із:

 • збиранням, обробленням, перекладом і поширенням інформації про діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших органів державної влади;
 • забезпеченням засобів масової інформації та передплатників інформацією з найважливіших політичних, соціальних та інших питань;
 • створенням та утриманням кореспондентських пунктів в іноземних державах.
 • Розподіл бюджетних коштів здійснюється Держкомтелерадіо відповідно до поданих Укрінформом обґрунтувань потреби в коштах і детальних розрахунків витрат.
 • Укрінформ використовує бюджетні кошти відповідно до плану використання бюджетних коштів, погодженого Держкомтелерадіо.
 • 6. Бюджетні кошти спрямовуються Національній телекомпанії на сплату акціонерному товариству з обмеженою відповідальністю «EURONEWS» щорічного членського внеску та щорічного ліцензійного внеску за право на трансляцію і розповсюдження на території України україномовної версії міжнародного каналу «EuroNews», у тому числі оплату витрат, пов’язаних із закупівлею іноземної валюти і сплатою комісії банку.

Бюджетні кошти використовуються у межах бюджетних асигнувань, визначених кошторисом Національної телекомпанії, з урахуванням обґрунтованих розрахунків щодо обсягу витрат, пов’язаних із сплатою щорічного членського внеску і щорічного ліцензійного внеску.

Держкомтелерадіо подає щокварталу та за підсумками 11 місяців поточного року до 10 числа наступного місяця Мінфіну інформацію про стан виконання ліцензійної угоди від 21 жовтня 2010 р. між акціонерним товариством з обмеженою відповідальністю «EURONEWS» та Національною телекомпанією, власні надходження Національної телекомпанії, отримані від продажу ефірного часу для розміщення реклами, інформаційних матеріалів, а також у вигляді інших надходжень, пов’язаних з функціонуванням україномовної версії міжнародного каналу “EuroNews», залишки бюджетних асигнувань на реєстраційних рахунках Національної телекомпанії та кошти, спрямовані на покриття витрат, пов’язаних з функціонуванням україномовної версії міжнародного каналу «EuroNews».

Казначейство проводить у разі потреби за зверненням Національної телекомпанії для здійснення розрахунків в іноземній валюті операції із закупівлі іноземної валюти за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком на дату проведення операції.

7. Бюджетні кошти використовуються з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору про їх закупівлю на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг з наданням виконавцями заходів завірених копій первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фактично понесені витрати, включені в акти приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.

9. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, облік бюджетних зобов’язань, а також відкриття рахунків в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в установленому законодавством порядку.

10. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувач бюджетних коштів надсилають щомісяця до 20 числа наступного періоду Держкомтелерадіо інформацію про їх використання для її узагальнення і подання Мінфіну до 30 числа зазначеного періоду.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку. 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 31 травня 2012 р. № 539

ПЕРЕЛІК 

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 414 «Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції» (Офіційний вісник України, 2007 p., № 18, ст. 722).

2. Пункт 6 змін, що вносяться до порядків використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмами в інформаційній і видавничій сфері, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. № 127 (Офіційний вісник України, 2008 p., № 18, ст. 484).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 р. № 494 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 414» (Офіційний вісник України, 2010 p., № 48, ст. 1568).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. № 376 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб» (Офіційний вісник України, 2011 p., № 27, ст. 1127).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 401 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу «EuroNews» (Офіційний вісник України, 2011 p., № 28, ст. 1185).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 163 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції» (Офіційний вісник України, 2012 p., № 17, ст. 625).


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux