Наказ Держкомтелерадіо
від 12 жовтня 2018 р. № 668
Київ
Про затвердження Порядку обробки повідомлень про корупцію в Держкомтелерадіо

Відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» з метою визначення послідовності дій посадових осіб Держкомтелерадіо при отриманні, реєстрації та попередньому розгляді повідомлень про корупцію,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Державного комітету телебачення і радіомовлення України, що додається.
 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника апарату Держкомтелерадіо Радзієвського І.А.

В. о. Голови Держкомтелерадіо  Б.О. Червак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету телебачення

і радіомовлення України

«12» жовтня 2018 року № 668

Порядок обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Державного комітету телебачення і радіомовлення України

 1. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає послідовність дій посадових осіб Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі Держкомтелерадіо) при отриманні, реєстрації та розгляді повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», що надходять через спеціальну телефону лінію, офіційний вебсайт Держкомтелерадіо, електронну пошту сектору з питань запобігання і виявлення корупції (далі – Сектор), іншими засобами поштового зв’язку та на особистому прийомі громадян.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають такі значення:

 • анонімне повідомлення – повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства відповідно до частини п’ятої статті 53 Закону;
 • повідомлення про корупцію – повідомлення про порушення вимог Закону, що містить інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону особами, визначеними статтею 3 Закону.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про звернення громадян».

3. Інформація, наведена у повідомленні про корупцію, має містити факти про порушення вимог Закону особами, визначеними статтею 3 Закону, має містити одну або декілька з таких ознак щодо:

 • отримання неправомірної вигоди, подарунка;
 • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 • одержання пільг, послуг і майна органом державної влади;
 • спільної роботи близьких родичів;
 • сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
 • недотримання правил етичної поведінки;
 • фінансового контролю;
 • організації роботи із запобігання і виявлення корупції;
 • проведення спеціальної перевірки.

4. Реквізитами повідомлення є:

 1. прізвище, ім’я, по батькові, адреса та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення);
 2. прізвище, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;
 3. текст повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інше порушення Закону, яка може бути перевірена.

Повідомлення, які надходять через офіційний вебсайт Держкомтелерадіо, електронну пошту Сектору, направляються з підписом у сканованому вигляді.

Повідомлення, які не містять зазначених реквізитів, залишаються без розгляду, а викладена у них інформація може використовуватися Держкомтелерадіо під час реалізації ним своїх повноважень.

5. Вимоги до анонімних повідомлень про корупцію та порядок їх розгляду визначаються Законом.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

6. Повідомлення, що надійшли через спеціальну телефонну лінію, офіційний вебсайт Держкомтелерадіо, електронну пошту Сектору, приймаються працівниками Сектору.

Прийняття повідомлень, що надійшли до Держкомтелерадіо поштою, здійснюється загальним відділом адміністративно-господарського управління (далі – Загальний відділ).

2. Порядок отримання повідомлень, що надходять через спеціальну телефону лінію

З метою прийому телефонних дзвінків від осіб, які бажають повідомити про можливі факти порушення вимог Закону в Держкомтелерадіо створена спеціальна телефонна лінія.

Номер телефону, за яким працює спеціальна телефонна лінія, та графік роботи спеціальної телефонної лінії підлягає опублікуванню на офіційному вебсайті Держкомтелерадіо.

Спеціальна телефонна лінія працює у робочі дні з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00 та в п’ятницю з 9:00 до 16:45 (з перервою з 13:00 до 13:45).

3. Повідомлення, що надійшло на спеціальну телефону лінію Держкомтелерадіо, вноситься працівником Сектору, який прийняв повідомлення до Форми повідомлення про корупцію, що надійшло на спеціальну телефонну лінію Держкомтелерадіо (додаток 1) із зазначенням таких реквізитів:

 1. інформація про заявника (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи; найменування юридичної особи; контактний номер телефону; реквізити для листування: поштова адреса та/або адреса електронної пошти);
 2. детальна інформація про факти порушення вимог Закону особами, визначеними у статті 3 Закону, що стала підставою для повідомлення на спеціальну телефонну лінію;
 3. інформація про те, чи звертався заявник з аналогічним повідомленням до інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

У разі, якщо під час телефонної розмови неможливо встановити суть можливого правопорушення, працівник Сектору пропонує заявнику звернутися до Держкомтелерадіо письмово, або направити повідомлення через офіційний вебсайт, або на електронну пошту Сектору.

При прийнятті повідомлення через спеціальну телефону лінію працівник Сектору повідомляє заявника, що вказана у повідомленні інформація буде використана Держкомтелерадіо під час реалізації ним своїх повноважень, а у разі бажання заявника отримати відповідь від Держкомтелерадіо – повідомляє заявника про необхідність направлення ним повідомлення за його особистим підписом засобами поштового зв’язку, або у сканованому вигляді через офіційний вебсайт, або електронну пошту Сектору для отримання письмової відповіді від Держкомтелерадіо.

 3. Порядок отримання повідомлень, що надходять через офіційний  вебсайт Держкомтелерадіо та електронну пошту Сектору

1. Для отримання повідомлень через офіційний вебсайт Держкомтелерадіо на головній сторінці вебсайту створено банер «Повідом про корупцію».

2. Для осіб, які надають допомогу у запобіганні і протидії корупції (викривачів), на офіційному вебсайті Держкомтелерадіо створена захищена поштова скринька, через яку здійснюється передача інформації від викривачів до Сектору, відповідального за розгляд надісланого викривачем повідомлення.

Доступ до електронної пошти мають лише працівники Сектору.

3. Інформація про повідомлення, що надходять через офіційний вебсайт Держкомтелерадіо в розділ «Запобігання корупції» та на електронну пошту, вноситься працівниками Сектору до Реєстру обліку повідомлень про корупцію (додаток 2).

4. Повідомлення, що надходять на офіційний вебсайт Держкомтелерадіо в розділ «Запобігання корупції» та електронну пошту, іншими засобами поштового зв’язку, повинні містити інформацію та відповідати вимогам, зазначеним у пунктах 4, 5 розділу І цього Порядку.

 4. Попередній розгляд повідомлень та їх реєстрація

1. Повідомлення, що надійшли до Держкомтелерадіо через його офіційний вебсайт, спеціальну телефонну лінію, електронну пошту Сектору, підлягають попередньому розгляду в Секторі.

2. Попередній розгляд повідомлень здійснюється у день їх надходження, або не пізніше наступного робочого дня за днем отримання, завідувачем Сектору або особою, яка виконує його обов’язки.

3. На стадії попереднього розгляду здійснюється відбір повідомлень, що не відповідають вимогам Закону.

Якщо повідомлення не відповідає вимогам Закону, уповноваженим підрозділом:

 • за анонімним повідомленням – інформується Голова Держкомтелерадіо або особа, яка виконує його обов’язки;
 • за не анонімним повідомленням – інформується викривач.

4. Повідомлення, що відповідають вимогам Закону, не пізніше наступного робочого дня, після попереднього розгляду передаються начальнику Загального відділу або особі, яка виконує його обов’язки для реєстрації.

5. Реєстрація повідомлень, що надійшли до Держкомтелерадіо через його офіційний вебсайт, спеціальну телефонну лінію, електронну пошту Сектору, іншими засобами поштового зв’язку та на особистому прийомі громадян проводиться Загальним відділом відповідно до Інструкції з діловодства у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України, затвердженої наказом Держкомтелерадіо від 10.08.2012 р. № 208.

6. Після реєстрації повідомлення передаються Загальним відділом до Сектору для інформування Голови Держкомтелерадіо або особи, яка виконує його обов’язки.

7. Анонімне повідомлення про корупцію або інше повідомлення про корупцію стосовно працівників Держкомтелерадіо невідкладно передається Загальним відділом Голові Держкомтелерадіо або особі, яка виконує його обов’язки. Голова Держкомтелерадіо або особа, яка виконує його обов’язки приймає рішення щодо перевірки інформації, зазначеної у повідомленні, шляхом накладення відповідної резолюції. Після накладення резолюції повідомлення передається до Сектору.

8. Інформація про результати розгляду повідомлень вноситься до Реєстру обліку повідомлень про корупцію (додаток 2).

 5. Строки розгляду повідомлень

1. Повідомлення, що містять обов’язкові реквізити, зазначені у пункті 4 розділу І цього Порядку, підлягають обов’язковому розгляду Сектором.

2. Сектор у термін протягом 5 робочих днів від дня, наступного за днем реєстрації повідомлення забезпечує надсилання інформаційного листа автору повідомлення про прийняття повідомлення до розгляду (крім повідомлень про корупцію, які стосуються порушень вимог фінансового контролю, строки розгляду яких встановлені у Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 р. № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069).

3. Анонімне повідомлення про корупцію підлягає перевірці у термін не більше 15 днів від дня його отримання, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, Голова Держкомтелерадіо або особа, яка виконує його обов’язки, продовжують термін розгляду повідомлення до 30 днів від дня його отримання.

4. Контроль за дотриманням строків, визначених у пунктах 2, 3 цього розділу, покладається на завідувача Сектору або особу, яка виконує його обов’язки.

6. Прикінцеві положення

1. Повідомлення, отримані через спеціальну телефону лінію, електронну пошту та офіційний вебсайт Держкомтелерадіо, зберігаються на електронних носіях інформації у Секторі протягом року з дня їх отримання або протягом терміну зберігання матеріалів перевірки, яка проведена на підставі такого повідомлення.

Після закінчення зазначеного строку повідомлення видаляється з електронного носія інформації, про що складається відповідний акт.

Повідомлення, які стали підставою для проведення перевірки, підлягають зберіганню протягом терміну зберігання матеріалів цієї перевірки, встановленого законодавством.

2. Право підпису інформаційного листа автору повідомлення має керівник апарату Держкомтелерадіо, або особа, яка виконує його обов’язки.

3. Контроль за технічним і організаційним забезпеченням роботи спеціальної телефонної лінії, розділу «Повідом про корупцію» офіційного вебсайту Держкомтелерадіо та зберіганням електронних носіїв інформації із записами повідомлень, отриманих через спеціальну телефону лінію та офіційний вебсайт Держкомтелерадіо, здійснюється адміністртивно-господарським управлінням апарату Держкомтелерадіо.

4. Доступ до зареєстрованих повідомлень в апараті Держкомтелерадіо мають:

 • начальник Загального відділу;
 • керівник апарату Держкомтелерадіо;
 • завідувач сектору з питань запобігання і виявлення корупції;
 • керівник(и) Підрозділу(ів) з розгляду, особа(и), яка(і) виконує(ють) його(їх) обов’язки (в частині повідомлень, розгляд яких належить до компетенції очолюваного ними самостійного структурного підрозділу апарату Держкомтелерадіо);
 • посадові особи Держкомтелерадіо (в частині повідомлень, розгляд яких їм доручено керівником самостійного структурного підрозділу апарату Держкомтелерадіо).

5. Працівникам Держкомтелерадіо забороняється розголошувати інформацію, що міститься у повідомленні, а також інформацію про працівників Держкомтелерадіо, які розглядають конкретне повідомлення, особам, які не мають безпосереднього відношення до розгляду повідомлень.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux