Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2017 р. № 308-р
Київ
Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік (далі — план заходів), що додається.

2. Державному комітету телебачення і радіомовлення:

 • утворити та забезпечити діяльність Міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану заходів;
 • подавати Кабінетові Міністрів України щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформацію про виконання плану заходів;
 • розробити та подати Кабінетові Міністрів України до 5 грудня проект плану заходів на 2018 рік.

3. Центральним і місцевим органам виконавчої влади та іншим заінтересованим органам державної влади:

 • розробити, затвердити та подати Державному комітету телебачення і радіомовлення у місячний строк власні нормативно-правові акти стосовно виконання плану заходів за формою згідно з додатком;
 • подавати Державному комітету телебачення і радіомовлення щокварталу до 25 числа останнього місяця звітного періоду інформацію про виконання плану заходів;
 • подати Державному комітету телебачення і радіомовлення до 24 листопада пропозиції до проекту плану заходів на 2018 рік.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 11 травня 2017 р. № 308-р

План заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік

1. Проводити моніторинг:

1) виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади та іншими заінтересованими органами державної влади цього плану заходів.

Держкомтелерадіо.

Щокварталу;

2) висвітлення засобами масової інформації загальнодержавної та регіональної сфери поширення інформації з питань співробітництва України з НАТО.

Держкомтелерадіо, обласні, Київська міська держадміністрації, неурядові організації (за згодою).

Кожного півроку;

3) веб-сайтів органів державної влади та громадських організацій щодо розміщення інформації з питань євроатлантичної інтеграції України.

Держкомтелерадіо.

Кожного півроку;

4) висвітлення іноземними засобами масової інформації заходів щодо співробітництва України з НАТО.

МЗС, МІП.

Кожного півроку.

2. Проводити у взаємодії з неурядовими організаціями та науковими установами соціологічні дослідження щодо ставлення громадськості та визначення факторів впливу на підтримку НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України.

Обласні, Київська міська держадміністрації, Інститут соціології Національної академії наук (за згодою), неурядові організації (за згодою).

Кожного півроку.

3. Визначити потребу органів державної влади та органів місцевого самоврядування у фахівцях, які залучатимуться до інформаційно- роз’яснювальної роботи з євроатлантичної інтеграції України, а також потребуватимуть відповідного професійного навчання.

НАДС, МІП.

Перше півріччя.

4. Проводити прес-конференції та регулярні брифінги з актуальних питань співробітництва України з НАТО.

Центральні органи виконавчої влади та державні органи, залучені до виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна — НАТО, обласні, Київська міська держадміністрації.

Протягом року.

5. Забезпечити підготовку та сприяти висвітленню у засобах масової інформації загальнодержавної та регіональної сфери поширення інформації про реформування сектору безпеки і оборони України відповідно до стандартів та рекомендацій НАТО, практичну реалізацію проектів у рамках трастових фондів НАТО на підтримку України, а також невійськові ініціативи НАТО, зокрема у сфері екології, енергетичної, ядерної і радіаційної, кібернетичної та інформаційної безпеки.

Центральні органи виконавчої влади та державні органи, залучені до виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна — НАТО, обласні, Київська міська держадміністрації.

Протягом року.

6. Забезпечити:

1) підготовку матеріалів щодо співробітництва України з НАТО та сприяти оприлюдненню їх в іноземних засобах масової інформації.

МЗС, МІП.

Протягом року;

2) функціонування та інформаційне наповнення тематичного веб-порталу “Украна — НАТО”.

МЗС, центральні органи виконавчої влади та державні органи, залучені до виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна — НАТО.

Протягом року.

7. Забезпечити підготовку та розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади, у соціальних мережах інформації про співробітництво України з НАТО та заходи, які здійснюють органи державної влади у сфері євроатлантичної інтеграції України.

Центральні органи виконавчої влади та інші державні органи, обласні, Київська міська держадміністрації.

Протягом року.

8. Здійснювати співпрацю з Мережею партнерства Україна — НАТО під егідою Спільної робочої групи Україна — НАТО з питань воєнної реформи високого рівня з питань підвищення рівня обізнаності громадянського суспільства, а також з громадськими об’єднаннями, що вивчають проблематику відносин з НАТО.

Міноборони, МЗС, Міненерговугілля,Мінприроди, СБУ (за згодою), громадські об’єднання (за згодою).

Протягом року.

9. Сприяти організації ознайомчих візитів до штаб-квартири НАТО (м. Брюссель, Королівство Бельгія) та держав — членів НАТО для представників неурядових організацій (насамперед регіональних), журналістів, діячів науки і культури, викладачів навчальних закладів, які мають вплив на формування громадської думки.

МЗС, МІП, Держкомтелерадіо, МОН, Мінкультури, обласні, Київська міська держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).

Протягом року.

10. Проводити презентації проектів, які реалізуються в рамках Програми НАТО “Наука заради миру і безпеки”.

МОН, МЗС, Національна академія наук (за згодою).

Протягом року.

11. Забезпечити проведення днів євроатлантичного партнерства та тижнів НАТО у військових частинах і вищих навчальних закладах Міноборони, МВС, Національної гвардії, Держприкордонслужби та ДСНС.

Міноборони, МВС, Головне управління Національної гвардії, Адміністрація Держприкордонслужби, ДСНС, МЗС, громадські об’єднання (за згодою).

Протягом року.

12. Проводити на постійній основі інформаційні заходи щодо євроатлантичної інтеграції України на базі Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”.

МІП, Українське національне інформаційне агентство “Укрінформ”, громадські об’єднання (за згодою).

Протягом року.

13. Проводити всеукраїнські конкурси на кращу публікацію в друкованих засобах масової інформації та теле- і радіопередачу про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції.

Держкомтелерадіо, МІП, обласні, Київська міська держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).

Протягом року.

14. Розробити у взаємодії з громадськими об’єднаннями інформаційно-роз’яснювальні видання з питань євроатлантичної інтеграції (брошури, плакати, листівки, календарі тощо) та забезпечити їх розповсюдження.

МІП, МЗС, Міноборони, обласні, Київська міська держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).

Протягом року.

15. Проводити в обласних центрах України публічні заходи із залученням представників органів державної влади, громадських організацій, представників структур НАТО та посольств держав — членів НАТО, акредитованих в Україні, а також засобів масової інформації.

Обласні, Київська міська держадміністрації, МЗС, Держкомтелерадіо, МІП, громадські об’єднання (за згодою).

Протягом року.

16. Забезпечити проведення заходів, присвячених 20-й річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного альянсу.

МЗС, центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).

Протягом року.

17. Організувати проведення тренінгів, спеціалізованих короткострокових навчальних семінарів з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, відповідальних за зв’язки з громадськістю та взаємодію із засобами масової інформації, з питань державної політики в сфері євроатлантичної інтеграції України.

НАДС, МІП, Національна академія державного управління при Президентові України (за згодою), вищі навчальні заклади (за згодою), громадські об’єднання (за згодою).

Протягом року.

18. Провести:

1) навчальні семінари для представників регіональних і місцевих засобів масової інформації з питань співробітництва України з НАТО та державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України.

Держкомтелерадіо, МІП, обласні, Київська міська держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).

Протягом року;

2) тематичні семінари, лекції для учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів з питань державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України.

МОН, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).

Протягом року.

19. Утворити та забезпечити функціонування регіональних інформаційних центрів з питань євроатлантичної інтеграції України в обласних універсальних наукових бібліотеках та бібліотеках вищих навчальних закладів, проводити на їх базі публічні заходи з питань державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України.

Мінкультури, МОН, обласні, Київська міська держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).

Протягом року.

20. Рекомендувати вищим навчальним закладам розробити та ввести до вибіркових навчальних дисциплін курси з питань міжнародної безпеки та державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України.

МОН, інші центральні органи виконавчої влади.

Протягом року.

21. Сприяти підготовці, виданню та розповсюдженню навчальної та науково-популярної літератури для навчальних закладів про євроатлантичну систему безпеки та євроатлантичну інтеграцію України.

МОН, Мінкультури, МЗС, Міноборони, обласні, Київська міська держадміністрації.

Протягом року.

22. Рекомендувати вищим навчальним закладам проводити інформаційні заходи для студентів з актуальних питань євроатлантичної інтеграції України.

МОН, громадські об’єднання (за згодою).

Протягом року.

23. Проводити міжнародні та всеукраїнські заходи, спрямовані на підвищення рівня готовності молоді до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України, зокрема шляхом популяризації ідеї поглиблення співробітництва України з НАТО.

Мінмолодьспорт.

Протягом року.

_____________________


Додаток

до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 11 травня 2017 р. № 308-р

_______________________________________________________

(назва нормативно-правового акта та найменування державного органу)

стосовно виконання плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік

Комунікаційні цілі Концепції

Найменування заходу

Цільова аудиторія

Джерела фінансування

Відповідальні за виконання

Строк виконанняOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux