Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2019 р. № 35-р
Київ
Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки

1. Затвердити план заходів на 2019 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки (далі – план заходів), що додається.

2. Державному комітетові телебачення і радіомовлення:

 • забезпечити діяльність Міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану заходів;
 • подавати щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України інформацію про виконання плану заходів;
 • до 5 грудня 2019 р. розробити та подати Кабінетові Міністрів України проект плану заходів на 2020 рік.

3. Центральним і місцевим органам виконавчої влади за участю інших заінтересованих державних органів:

 • у місячний строк розробити, видати та подати Державному комітетові телебачення і радіомовлення власні акти стосовно виконання плану заходів за формою згідно з додатком;
 • подавати щокварталу до 25 числа останнього місяця звітного періоду Державному комітетові телебачення і радіомовлення інформацію про виконання плану заходів;
 • подати до 1 листопада 2019 р. Державному комітетові телебачення і радіомовлення пропозиції до проекту плану заходів на 2020 рік.

Прем'єр-міністр України В.ГРОЙСМАН

Інд. 55

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 30 січня 2019 р. № 35-р

ПЛАН ЗАХОДІВ 

на 2019 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки

1. Проводити прес-конференції та регулярні брифінги з актуальних питань співробітництва України з НАТО та висвітлювати їх на офіційних веб-сайтах органів державної влади.

Центральні органи виконавчої влади та державні органи (за згодою), залучені до виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО.


Протягом року.

2. Забезпечувати підготовку та сприяти висвітленню у засобах масової інформації загальнодержавної та регіональної сфери розповсюдження інформації про невійськові ініціативи НАТО, зокрема у сфері екології, енергетики, ядерної і радіаційної, кібернетичної та інформаційної безпеки, науково-технічне співробітництво, реалізацію проектів у рамках Трастових фондів НАТО, реформування сектору безпеки та оборони України відповідно до стандартів та рекомендацій НАТО.

Центральні органи виконавчої влади та державні органи (за згодою), залучені до виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО, обласні, Київська міська держадміністрації.


Протягом року.

3. Забезпечувати підготовку та розміщення на веб-сайтах державних органів, у соціальних мережах інформації про співробітництво України з НАТО та заходи, які здійснюються державними органами у сфері євроатлантичної інтеграції України, зокрема у сфері екології, енергетичної, ядерної і радіаційної, кібернетичної та інформаційної безпеки.

Центральні органи виконавчої влади за участю інших державних органів (за згодою), обласні, Київська міська держадміністрації.


Протягом року.

4. Провести такі інформаційно-роз’яснювальні кампанії:

1) Всеукраїнську інформаційно-роз’яснювальну кампанію щодо змісту і засад взаємодії України з НАТО та ролі НАТО у зміцненні міжнародної стабільності і безпеки, у рамках якої забезпечити виготовлення інформаційної, аудіовізуальної, друкованої продукції та розміщення її в ефірі загальнонаціональних та регіональних теле- та радіоканалів, в Інтернеті, громадських місцях, закладах освіти.

Держкомтелерадіо, МІП, МЗС, Міноборони, МОН, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, громадські об’єднання (за згодою).


II квартал;

2) Всеукраїнську інформаційно-роз’яснювальну кампанію про поступи України на шляху до євроатлантичної інтеграції, зокрема щодо впровадження демократичних реформ, використання потенціалу та практичної допомоги держав – членів НАТО, у рамках якої забезпечити виготовлення інформаційної, аудіовізуальної, друкованої продукції та розміщення її в ефірі загальнонаціональних теле- та радіоканалів, в Інтернеті, громадських місцях, закладах освіти.

Держкомтелерадіо, МІП, МЗС, Міноборони, МОН, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, громадські об’єднання (за згодою).


III квартал;

3) інформаційно-роз’яснювальну кампанію про Україну для найбільших європейських держав – членів НАТО та держав, що межують з Україною, з метою формування позитивного ставлення до неї як до держави, яка поділяє демократичні цінності з державами – членами НАТО, а також доведення переваг тісних взаємовідносин з Україною, у рамках якої забезпечити виготовлення інформаційної продукції (аудіовізуальної) і розміщення її в Інтернеті, в тому числі в соціальних мережах, із застосуванням таргетингу.

Держкомтелерадіо, МІП, МЗС, Міноборони, МОН, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, громадські об’єднання (за згодою).


IV квартал;

4) Всеукраїнську інформаційно-роз’яснювальну кампанію щодо впровадження принципів гендерної рівності у складових сектору безпеки і оборони відповідно до рекомендацій НАТО, у рамках якої забезпечити виготовлення інформаційної, аудіовізуальної, друкованої продукції та розміщення її в ефірі загальнонаціональних теле- та радіоканалів, в Інтернеті, громадських місцях, закладах освіти.

Держкомтелерадіо, МІП, МЗС, Міноборони, МОН, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, громадські об’єднання (за згодою).


IV квартал.

5. Провести всеукраїнський конкурс на кращу публікацію в аудіовізуальних (електронних), друкованих засобах масової інформації, теле- і радіопередачу про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції.

Держкомтелерадіо, МІП, обласні, Київська міська держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).


II квартал.

6. Провести тренінги та семінари для засобів масової інформації щодо протидії гібридним загрозам у рамках діяльності Платформи Україна – НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні із залученням експертів державного сектору управління, неурядових організацій, іноземних дипломатичних представництв та представництв міжнародних організацій в Україні.

Держкомтелерадіо, обласні, Київська міська держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).


Протягом року.

7. Провести інформаційний день Програми НАТО «Наука заради миру і безпеки» та здійснити заходи щодо висвітлення відповідної інформації у засобах масової інформації.

МОН, МЗС, Держкомтелерадіо, Національна академія наук (за згодою).


II квартал.

8. Виготовити і розповсюдити друковану продукцію (комікси) освітнього спрямування для учнів закладів загальної середньої освіти.

Держкомтелерадіо, МІП, МОН, обласні, Київська міська держадміністрації, обласні держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).


Протягом року.

9. Забезпечувати функціонування регіональних інформаційних центрів з питань євроатлантичної інтеграції України в обласних публічних бібліотеках та бібліотеках закладів вищої освіти, проводити на їх базі публічні заходи з питань державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України.

Обласні, Київська міська держадміністрації, МЗС, Міноборони, Мінкультури, МОН, громадські об’єднання (за згодою).


Протягом року.

10. Забезпечувати систематичне наповнення, оптимізацію та підтримку тематичного веб-порталу «Україна – НАТО», у тому числі шляхом розміщення банера на офіційних веб-сайтах центральних органів виконавчої влади та інших державних органів.

МЗС, центральні органи виконавчої влади та державні органи (за згодою), залучені до виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО, обласні, Київська міська держадміністрації.


Протягом року.

11. Провести:

1) загальнонаціональне соціологічне дослідження щодо ставлення громадськості до вступу України в НАТО.

Держкомтелерадіо, обласні, Київська міська держадміністрації, Національна академія наук (за згодою), громадські об’єднання (за згодою).


I-II квартал;

2) загальнонаціональне соціологічне дослідження для відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції.

Держкомтелерадіо, обласні, Київська міська держадміністрації, Національна академія наук (за згодою), громадські об’єднання (за згодою).


IV квартал.

12. Забезпечувати анонсування та проведення днів євроатлантичного партнерства та тижнів НАТО у військових частинах і закладах вищої освіти Міноборони, МВС, Національної гвардії, Держприкордонслужби та ДСНС з попереднім інформуванням щодо дат проведення таких днів.

Міноборони, МВС, Головне управління Національної гвардії, Адміністрація Держприкордонслужби, ДСНС, МЗС, громадські об’єднання (за згодою).


Протягом року.

13. Проводити тематичні уроки, виховні години, бесіди, диспути, конкурси творчих робіт, інформаційні марафони для учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, навчальні семінари, конференції, засідання за круглим столом, тематичні лекції для студентів закладів вищої освіти з питань євроатлантичної інтеграції України.

МОН, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).


Протягом року.

14. Організувати підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за зв’язки з громадськістю та взаємодію із засобами масової інформації, за тематичними короткостроковими семінарами на тему: «Інформування громадськості про державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції України» із залученням експертів державного сектору управління, неурядових організацій, іноземних дипломатичних представництв та представництв міжнародних організацій в Україні.

НАДС, обласні, Київська міська держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).


II-III квартали.

15. Проводити моніторинг:

1) виконання цього плану заходів центральними і місцевими органами виконавчої влади та іншими державними органами.

Держкомтелерадіо.


Щокварталу;

2) висвітлення засобами масової інформації загальнодержавної та регіональної сфери розповсюдження інформації з питань співробітництва України з НАТО.

Держкомтелерадіо, обласні, Київська міська держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).


Щокварталу;

3) офіційних веб-сайтів органів державної влади та діяльності громадських об’єднань щодо розміщення інформації з питань євроатлантичної інтеграції України.

Держкомтелерадіо.


Щокварталу.


Додаток

до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 30 січня 2019 р. № 35-р

__________________________________________________________

(назва акта та найменування державного органу)

стосовно виконання плану заходів на 2019 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки

Комунікаційні цілі Концепції

Найменування заходу

Цільова аудиторія

Джерела фінансування

Відповідальні за виконання

Строк виконанняOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux