Наказ Держкомтелерадіо
від 11 червня 2019 р. № 254
Київ
Про внесення змін до інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг

Відповідно до статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги»

НАКАЗУЮ:

 1. Внести зміни до наказу Держкомтелерадіо від 17.05.2017 № 83 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг», виклавши інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг з видачі та анулювання дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України (додатки 1 – 4), в редакції, що додається.
 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомтелерадіо від 27.12.2017 № 548 «Про внесення змін до інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг».
 3. Сектору консультацій з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ (Божко С.М.) оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо.
 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови Богдан ЧЕРВАК

Додаток 1

до наказу Держкомтелерадіо

від 10 червня 2019 р №254

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

з видачі дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

 Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Державний комітет телебачення

і радіомовлення України

2

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01001

3

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер: з 09:00 до 18:00

П’ятниця: з 09:00 до 16:45

Обідня перерва: з 13:00 до 13:45

4

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

(044) 278-89-42

svk@tvradio.gov.ua

http://comin.kmu.gov.ua

 Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

5

Закони України

Стаття 197 Митного кодексу України;

стаття 281 Закону України «Про видавничу справу»

6

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 262 «Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України» (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України

від 15.05.2019 № 396)

7

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Держкомтелерадіо від 31.01.2017 № 21 «Про затвердження Положення про експертну раду Державного комітету телебачення і радіомовлення України з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України»;

наказ Держкомтелерадіо від 03.03.2017 № 47 «Про затвердження Критеріїв оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України»;

наказ Держкомтелерадіо від 27.04.2017 р. № 73 «Про затвердження Положення про Реєстр видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України»;

наказ Держкомтелерадіо від 21.04.2017 р. № 69 «Про затвердження Рекомендацій з підготовки рецензії щодо оцінки та характеристики змісту видання (із змінами, внесеними згідно з наказом Держкомтелерадіо

від 19.10.2018 № 689)

 Умови отримання адміністративної послуги 

8

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення суб’єкта господарювання

(уповноваженого ним органу або особи)

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги

до них

Заява про надання дозволу, в якій зазначаються повна назва видання мовою оригіналу та українською мовою, країна-виробник, рік виходу у світ, кількість примірників, що ввозяться на митну територію України;

один примірник оригіналу видання, що ввозиться;

оригінал або нотаріально засвідчена в установленому порядку копія угоди, укладеної з власником прав на видання, що підтверджує надання права на розповсюдження видавничої продукції на території України, разом з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально;

рецензія, складена державною мовою фахівцем (експертом) щодо оцінки та характеристики змісту видання, засвідчена підписом власника прав на видання

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подається суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою):

у паперовій формі особисто або поштовим відправленням до адміністратора центру надання адміністративних послуг;

в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

12

Строк надання адміністративної послуги

Протягом десяти календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі дозволу, до Держкомтелерадіо

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Подання суб’єктом господарювання не в повному обсязі пакета документів, необхідних для одержання дозволу;

виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

негативний висновок експертної ради

14

Результат надання адміністративної послуги

Дозвіл (відмова у видачі дозволу) на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

15

Способи отримання відповіді (результату)

У день прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) дозволу вноситься відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України.

Відомості з реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України, Держкомтелерадіо з використанням спеціального програмно-інформаційного комплексу передає до інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів у режимі реального часу.

Про відмову у видачі дозволів суб’єкту

господарювання повідомляється письмово через центр надання адміністративних послуг

Додаток 2

до наказу Держкомтелерадіо

від 10 червня 2019 р №254

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

з видачі дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України


Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Етапи опрацювання

заяви про надання

адміністративної послуги


Відповідальна

особа

Структурні підрозділи Держкомтелерадіо, відповідальні за етап
(дію, рішення)

Строки

виконання

етапів

1. Прийняття за актом прийому-передачі заяви та документів, необхідних для отримання дозволу, від адміністратора центру надання адміністративних послуг

Спеціаліст відділу аналізу видавничої продукції

Управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції

В порядку надходження


2. Перевірка повноти та правильності оформлення документів, відповідності змісту видавничої продукції критеріям оцінки видавничої продукції

Спеціаліст відділу аналізу видавничої продукції

Управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції

Протягом трьох днів з дня отримання


3. Оформлення висновку про повноту та правильність оформлення документів, відповідність змісту видавничої продукції критеріям оцінки видавничої продукції

Спеціаліст відділу аналізу видавничої продукції

Управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції

Не пізніше наступного дня після завершення перевірки


4. Передача документів на розгляд експертної ради (у разі виявлення за результатами перевірки ознак невідповідності видавничої продукції критеріям оцінки видавничої продукції)

Спеціаліст відділу аналізу видавничої продукції

Управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції

Не пізніше наступного дня після завершення перевірки


4.1. Сповіщення членів експертної ради про проведення засідання та передача їм копій документів у електронному вигляді

Секретар

експертної ради


Не пізніше двох днів до початку засідання

4.2. Проведення засідання експертної ради

Голова

експертної ради


Не пізніше третього дня після сповіщення членів експертної ради

4.3. Складання висновку експертної ради, який оформлюється протоколом засідання

Секретар

експертної радиВ день проведення засідання

5. Підготовка проекту наказу

про затвердження протоколу засідання експертної ради

та/або про надання (відмову

у наданні) дозволу

Спеціаліст відділу аналізу видавничої продукції

Управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції

Не пізніше наступного дня після оформлення висновку


6. Видання наказу

Голова Держкомтелерадіо або особа, яка виконує його обов’язки


Не пізніше наступного дня після оформлення висновку

7. Внесення запису про надання дозволу до інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів та

реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України

Спеціаліст відділу ведення реєстру видавничої продукції

Управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції

В день видання наказу


8. Повідомлення суб’єкта господарювання через центр надання адміністративних послуг про відмову у видачі дозволу

Спеціаліст відділу аналізу видавничої продукції

Управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції

В день видання наказу


Загальна кількість днів надання послуги

10

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

10 календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі дозволу, до Держкомтелерадіо

Додаток 3

до наказу Держкомтелерадіо

` від 10 червня 2019 р №254

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

з анулювання дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

 Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Державний комітет телебачення

і радіомовлення України

2

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01001

3

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер: з 09:00 до 18:00

П’ятниця: з 09:00 до 16:45

Обідня перерва: з 13:00 до 13:45

4

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

(044) 278-89-42

svk@tvradio.gov.ua

http://comin.kmu.gov.ua

 Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

5

Закони України

стаття 281 Закону України «Про видавничу справу»

6

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 №262 «Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України» (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України

від 15.05.2019 № 396)

7

Акти центральних органів виконавчої влади

наказ Держкомтелерадіо від 27.04.2017 № 73 «Про затвердження Положення про Реєстр видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України»

 Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення суб’єкта господарювання

(уповноваженого ним органу або особи)

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява про анулювання дозволу


10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подається суб’єктом господарювання

(уповноваженим ним органом або особою):

у паперовій формі особисто або поштовим відправленням до адміністратора центру

надання адміністративних послуг;

в електронній формі через Єдиний державний

портал адміністративних послуг

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

12

Строк надання адміністративної послуги

Десять робочих днів з дня надходження

заяви до Держкомтелерадіо

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутні

14

Результат надання адміністративної послуги

Анулювання дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

15

Способи отримання

відповіді (результату)

Запис про видачу дозволу вилучається з інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів та Реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України.

Копія рішення про анулювання дозволу через центр надання адміністративних послуг надсилається суб’єкту господарювання

Додаток 4

до наказу Держкомтелерадіо

від 10 червня 2019 р №254

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

з анулювання дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України


Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Етапи опрацювання

заяви про надання

адміністративної послуги


Відповідальна

особа

Структурні підрозділи Держкомтелерадіо, відповідальні за етап
(дію, рішення)

Строки

виконання

етапів

1. Прийняття за актом прийому-передачі заяви про анулювання дозволу від адміністратора центру надання адміністративних послуг

Спеціаліст відділу ведення реєстру видавничої продукції

Управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції

В порядку надходження


2. Розгляд заяви, підготовка проекту наказу про

анулювання дозволу


Спеціаліст відділу ведення реєстру видавничої продукції

Управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції

Протягом трьох днів з дня надходження заяви


3. Видання наказу про анулювання дозволу

Голова Держкомтелерадіо або особа, яка виконує його обов’язки


Не пізніше п’яти днів з дня надходження заяви

4. Вилучення запису про анулювання дозволу з інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів та

реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України

Спеціаліст відділу ведення реєстру видавничої продукції

Управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції

В день видання наказу

5. Надсилання копії рішення про анулювання дозволу через центр надання адміністративних послуг суб’єкту господарювання

Спеціаліст відділу ведення реєстру видавничої продукції

Управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції

Не пізніше п’яти робочих днів з дня видання наказу

Загальна кількість днів надання послуги

10

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

Не визначено


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux