Указ Президента України
від 10 вересня 2011 р. № 906/2011
Київ
Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери

З метою стимулювання творчої праці видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, інформаційної сфери, засвідчення їх видатних особистих досягнень та виходячи з необхідності вдосконалення механізму призначення державних стипендій і впорядкування регулювання цих питань, 

П о с т а н о в л я ю:

1. Установити, починаючи з 30 вересня 2011 року, 1200 державних стипендій для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, інформаційної сфери, в тому числі:

1) дворічні:

 • 100 державних стипендій для видатних діячів науки;
 • 100 державних стипендій для видатних діячів освіти;
 • 200 державних стипендій для видатних діячів культури і мистецтва;
 • 150 державних стипендій для видатних діячів охорони здоров'я;
 • 75 державних стипендій для видатних діячів фізичної культури і спорту;
 • 50 державних стипендій для видатних діячів інформаційної сфери;

2) довічні для осіб, які досягли сімдесятирічного віку:

 • 100 державних стипендій для видатних діячів науки;
 • 100 державних стипендій для видатних діячів освіти;
 • 200 державних стипендій для видатних діячів культури і мистецтва (у тому числі 20 довічних державних стипендій для лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка);
 • 50 державних стипендій для видатних діячів охорони здоров'я;
 • 25 державних стипендій для видатних діячів фізичної культури і спорту;
 • 50 державних стипендій для видатних діячів інформаційної сфери.

2. Установити, що розмір державних стипендій, зазначених у статті 1 цього Указу, становить 1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

3. Затвердити Положення про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я,фізичної культури і спорту та інформаційної сфери (додається).

4. Кабінету Міністрів України передбачати у проектах Державного бюджету України фінансування видатків, пов'язаних із виплатою державних стипендій для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери.

5. Установити, що державні стипендії видатним діячам науки, освіти, культури і мистецтва, галузі охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної галузі, призначені в установленому порядку до набрання чинності цим Указом, виплачуються протягом строку, на який їх призначили, в розмірі і порядку, передбачених цим Указом.

6. Визнати такими, що втратили чинність: 

1) Указ Президента України від 14 лютого 1996 року № 128 (128/96) «Про державні стипендії видатним діячам науки, освіти та культури»;

2) Указ Президента України від 13 травня 1996 року № 341 (341/96) «Про Положення про державні стипендії видатним діячам науки, освіти та культури»;

3) Указ Президента України від 22 липня 1997 року № 668 (668/97) «Про поширення чинності Указів Президента України від 14 лютого 1996 року N 128 та від 13 травня 1996 року № 341»;

4) статтю 1 Указу Президента України від 20 жовтня 1998 року № 1152 (1152/98) «Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні»;

5) Указ Президента України від 19 січня 1999 року № 36 (36/99) «Про внесення змін і доповнень до деяких указів Президента України»;

6) Указ Президента України від 4 березня 1999 року № 230 (230/99) «Про довічні стипендії Президента України видатним діячам науки та освіти»;

7) Указ Президента України від 21 лютого 2000 року № 263 (263/2000) «Про підтримку видатних діячів літератури, культури і мистецтва України»;

8) Указ Президента України від 16 січня 2002 року № 24 (24/2002) «Про державну підтримку видатних діячів інформаційної галузі»;

9) Указ Президента України від 25 січня 2002 року № 71 (71/2002) «Питання державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва України»;

10) Указ Президента України від 11 листопада 2002 року № 1002 (1002/2002) «Про внесення змін до Положення про державні стипендії видатним діячам науки, освіти та культури»;

11) статтю 5 Указу Президента України від 6 грудня 2005 року № 1694 (1694/2005) «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров'я населення»;

12) Указ Президента України від 23 січня 2006 року № 58 (58/2006) «Про внесення змін до деяких указів Президента України»;

13) Указ Президента України від 13 липня 2006 року № 611 (611/2006) «Про Положення про стипендії Президента України для видатних діячів галузі охорони здоров'я»;

14) статтю 2 Указу Президента України від 28 листопада 2007 року № 1155 (1155/2007) «Про деякі заходи щодо піднесення ролі української мови»;

15) пункт 2 статті 5 Указу Президента України від 16 травня 2008 року № 444 (444/2008) «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери»;

16) пункти 1 та 2 статті 1 Указу Президента України від 21 липня 2008 року № 642 (642/2008 ) «Про збільшення розміру та кількості стипендій Президента України для видатних спортсменів та їх тренерів».

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 10 вересня 2011 року 

N 906/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 10 вересня 2011 року N 906/2011

ПОЛОЖЕННЯ

про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери

1. Державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та  нформаційної сфери призначаються з метою стимулювання їх творчої праці, засвідчення видатних особистих досягнень.

2. У межах установленої загальної кількості 1200 державних стипендій призначаються:

1) дворічні державні стипендії:

 • 100 державних стипендій для видатних діячів науки;
 • 100 державних стипендій для видатних діячів освіти;
 • 200 державних стипендій для видатних діячів культури і мистецтва;
 • 150 державних стипендій для видатних діячів охорони здоров'я;
 • 75 державних стипендій для видатних діячів фізичної культури і спорту;
 • 50 державних стипендій для видатних діячів інформаційної сфери;

2) довічні державні стипендії:

 • 100 довічних державних стипендій для видатних діячів науки;
 • 100 довічних державних стипендій для видатних діячів освіти;
 • 200 довічних державних стипендій для видатних діячів культури мистецтва (в тому числі 20 державних довічних стипендій для лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка);
 • 50 довічних державних стипендій для видатних діячів охорони здоров'я;
 • 50 довічних державних стипендій для видатних діячів інформаційної сфери;
 • 25 довічних державних стипендій для видатних діячів фізичної культури і спорту.

Дворічні державні стипендії, зазначені у підпункті 1 цього пункту, можуть призначатися повторно.

Довічні державні стипендії, зазначені у підпункті 2 цього пункту, призначаються особам, які досягли сімдесятирічного віку.

Особі може бути призначена і виплачуватися одночасно лише одна державна стипендія.

3. Державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, інформаційної сфери (далі – державні стипендії) призначаються указом Президента України.

4. На здобуття державних стипендій може бути висунуто наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, діячів культури і мистецтва, медичних та фармацевтичних працівників, діячів фізичної культури і спорту, інформаційної сфери за особистий вагомий внесок у розвиток науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, багаторічне сумлінне виконання професійних обов'язків, високий професіоналізм.

При цьому враховується також наявність наукових публікацій, підручників, державних нагород, почесних звань, результатів інтелектуальної творчої діяльності тощо.

Не висуваються на здобуття державних стипендій особи, які в установленому порядку отримують довічну плату за звання дійсного члена або члена-кореспондента Національної академії наук України та галузевих академій наук.

5. Висування кандидатів на здобуття державних стипендій здійснюють центральні та місцеві органи виконавчої влади, президії Національної академії наук України та галузевих академій наук, заклади та установи охорони здоров'я, освіти, культури, вчені, педагогічні, художні та інші ради таких закладів і установ, творчі спілки, національні спортивні федерації, інші громадські організації шляхом внесення своїх пропозицій щодо кандидатур на отримання державних стипендій:

1) стосовно діячів науки – до Державного агентства з питань науки,інновацій та інформатизації України;

2) стосовно діячів освіти, фізичної культури та спорту - до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

3) стосовно діячів культури і мистецтва – до Міністерства культури України;

4) стосовно діячів охорони здоров'я – до Міністерства охорони здоров'я України;

5) стосовно діячів інформаційної сфери – до Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

6. Конкурсний відбір кандидатів проводять комісії, які утворюються в центральних органах виконавчої влади, зазначених у підпунктах 1-5 пункту 5 цього Положення.

За результатами конкурсу відповідні центральні органи виконавчої влади вносять свої пропозиції щодо кандидатур на одержання державних стипендій до Кабінету Міністрів України.

7. Кабінет Міністрів України узагальнює подані пропозиції стосовно кандидатур на одержання державних стипендій, готує і вносить на розгляд Президента України відповідний проект указу Президента України.

Проекти указів Президента України про призначення державних стипендій вносяться на розгляд Президента України двічі на рік - до 30 березня та до 30 вересня.

8. Державні стипендії виплачуються щомісячно, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому набрав чинності указ про їх призначення. Виплата державних стипендій проводиться за місцем роботи або місцем проживання стипендіата.

9. У разі смерті стипендіата виплата державної стипендії припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому помер стипендіат.

Центральні органи виконавчої влади, зазначені у підпунктах 1-5 пункту 5 цього Положення, за пропозиціями яких було призначено державні стипендії, повідомляють у десятиденний строк орган, до якого було внесено таку пропозицію, про смерть стипендіата.

10. Фінансування виплат державних стипендій здійснюється в установленому порядку за рахунок визначених у Державному бюджеті України видатків на ці цілі.

11. Позбавлення стипендіата державної стипендії може бути здійснено Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, який вносив Уряду пропозицію про призначення державної стипендії відповідному стипендіату.

Глава Адміністрації

Президента України С.ЛЬОВОЧКІН


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux