Наказ Держкомтелерадіо
від 30 березня 2018 р.
Київ
Наказ Держкомтелерадіо від 23.03.2018 №180 "Про порядок інформаційного наповнення та технічне забезпечення офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо"

 

http://195.78.68.20/teleradio/img/publishing/?id=120951

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

 

23 березня 2018 р. м. Київ 180

 

 

Про порядок інформаційного наповнення

та технічне забезпечення офіційного

веб-сайту Держкомтелерадіо

З метою вдосконалення функціонування офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо (далі – веб-сайт)

Н А К А З У Ю:

 

1. Затвердити новий Порядок інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо (далі – Порядок), що додається.

2. Сектору консультацій з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ (Божко С.М.):

забезпечити інформаційну та технічну підтримку функціонування веб-сайту;

привести впродовж тижня змістовне наповнення розділів веб-сайту у відповідність до вимог Порядку;

надати пропозиції щодо забезпечення доступності інформації офіційного веб-сайту для користувачів з вадами зору.

3. Керівникам структурних підрозділів Держкомтелерадіо:

забезпечити належну якість підготовки, повноту інформаційних матеріалів та їх подання для оперативного розміщення на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо;

вчасно інформувати про необхідність оновлення або вилучення із веб-сайту Держкомтелерадіо інформації, що втратила актуальність.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомтелерадіо від 29 вересня 2011 року №279 «Про порядок інформаційного наповнення та технічне забезпечення офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо України».

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держкомтелерадіо Червака Б.О.

Голова Держкомтелерадіо О.І. Наливайко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держкомтелерадіо

від «23» березня 2018 р. №180

 

ПОРЯДОК

інформаційного наповнення офіційного веб-сайту

Держкомтелерадіо

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок визначає процедуру систематичного та оперативного оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо в мережі Інтернет з метою забезпечення доступу громадян до інформації, інформування про державну політику в інформаційній та видавничій сферах, підвищення ефективності та забезпечення прозорості діяльності Держкомтелерадіо.

1.2 Веб-сайт www.comin.gov.ua створено на виконання вимог Указу Президента України від 31 липня 2000 року №928 “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні”.

Веб-сайт розміщено на програмно-технічній платформі Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади. Інформаційне наповнення веб-сайту здійснюється з робочих місць Держкомтелерадіо через мережу Інтернет.

1.3 Склад інформації на веб-сайті, її структура та оформлення визначаються вимогами Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації», постанов Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”, від 29 липня 2002 року № 1302 “Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади”, спільного наказу Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України та Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 25 листопада 2002 року № 327/225 «Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2002 року за № 1022/7310, та спільного наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.02.2015 № 24/26 "Про затвердження Змін до Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 березня 2015 р. за № 240/26685.

1.4. Веб-сайт є офіційним джерелом інформації, що забезпечує доступ громадян до інформації про діяльність Держкомтелерадіо та про державну політику в інформаційній та видавничій сферах.

1.5. Веб-сайт містить інформацію, що не суперечить чинному законодавству, зміст якої визначається відповідно до цілей та завдань діяльності Держкомтелерадіо.

1.6. Дизайн та структура веб-сайту, його окремих частин (розділи, підрозділи, сторінки) затверджуються Головою Держкомтелерадіо за пропозицією керівника структурного підрозділу, відповідального за функціонування та інформаційне наповнення веб-сайту.

 

1.7. Система керування інформаційним вмістом веб-сайту органу виконавчої влади повинна мати універсальну модульну архітектуру та включати: модуль адаптації інформації на веб-сайті для користувачів з вадами зору та слуху, модуль системи обліку публічної інформації, модуль пошукової системи, модуль адміністративних послуг, модуль електронних звернень громадян, модуль резервного копіювання даних веб-сайту на випадок непередбаченого збою тощо.

2. Оформлення веб-сайту та його структура

2.1. Веб-сайт оформлюється згідно з Порядком функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади.

2.2. Організація інформаційних матеріалів на веб-сайті має ієрархічну структуру, що передбачає розміщення даних на кількох рівнях – розділ, підрозділ, сторінка.

Кожний розділ веб-сайту відповідає окремому тематичному напряму діяльності Держкомтелерадіо.

2.3. На веб-сайті обов’язково оприлюднюється:

2.3.1. Інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями та нормативно-правові засади діяльності Держкомтелерадіо;

 

2.3.2. Інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

2.3.3. Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних), прийняті Держкомтелерадіо;

 

2.3.4. Проекти нормативно-правових актів;

2.3.5. Перелік та умови отримання адміністративних послуг, що надаються Держкомтелерадіо, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

2.3.6. Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень, дій чи бездіяльності Держкомтелерадіо;

2.3.7. Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає Держкомтелерадіо;

2.3.8. Перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних;

 

2.3.9. Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень Держкомтелерадіо;

 

2.3.10. Плани проведення та порядок денний відкритих засідань;

2.3.11. Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки Держкомтелерадіо;

2.3.12. Загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

2.3.13. Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

2.3.14. Місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти Держкомтелерадіо;

2.3.15. Прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти Голови Держкомтелерадіо та його заступників, а також керівників структурних підрозділів;

2.3.16. Основні функції структурних підрозділів;

2.3.17. Режим роботи та графік прийому громадян;

2.3.18. Вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

2.3.19. Перелік та умови надання послуг, зокрема, й адміністративних, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

2.3.20. Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;

2.3.21. Перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо, та їх керівників;

2.3.22. Інша інформація про діяльність Держкомтелерадіо.

2.4. На веб-сайті повинні бути розміщені посилання на:

- єдиний веб-портал органів виконавчої влади України (Урядовий портал);

- офіційні веб-ресурси Верховної Ради України та Президента України;

- веб-портал «Громадянське суспільство і влада»;

- веб-ресурси підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Держкомтелерадіо;

- сторінку Держкомтелерадіо у соціальній мережі Facebook;

- інші веб-ресурси за потребою.

 

2.5. На початку головної сторінки веб-сайту розміщується зображення Державного Герба України.

2.6. У боковій лівій навігації веб-сайту розміщується інформація про положення, структуру, керівництво Держкомтелерадіо, відомості про діяльність Держкомтелерадіо, матеріали щодо доступу до публічної інформації.

2.7. У верхній навігації розміщуються довідкова та контактна інформація, посилання на Єдиний веб-портал органів виконавчої влади тощо.

2.8. У боковій правій навігації розміщуються оголошення про публічні заходи Держкомтелерадіо, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо.

3. Підготовка матеріалів для оприлюднення на веб-сайті

3.1. Підготовка матеріалів для оприлюднення на веб-сайті здійснюється сектором консультацій з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ.

3.2. Документи та офіційна інформація, передбачена п.2.3 цього Порядку, надається структурними підрозділами апарату Держкомтелерадіо в електронному вигляді для опрацювання та оприлюднення сектором консультацій з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ.

 

3.3. Новини оприлюднюються не пізніше одного робочого дня після події.

 

3.4. Оголошення та анонси оприлюднюються не пізніше ніж за 2 доби до події, у надзвичайних випадках – не пізніше ніж за 1 годину до початку події.

3.5. Інформація, передбачена п.2.3 цього Порядку, підлягає обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

3.6. Проекти нормативно-правових актів, розроблених Держкомтелерадіо, оприлюднюються для публічного громадського обговорення не пізніш ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

3.7.Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну людей, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

3.8. Не допускається розміщення на веб-сайті інформації, оприлюднення якої заборонено законодавством.

3.9. На веб-сайті може розміщуватися інша інформація, яку керівництво Держкомтелерадіо вважатиме за доцільне оприлюднити.

3.10. Інформаційні матеріали мають включати обов'язкову текстову частину та, у разі необхідності, зображення (ілюстрації), табличні матеріали та/або діаграми, відео-аудіо інформацію.

3.11. Інформація в електронному вигляді повинна відповідати таким параметрам:

- текст: шрифт Verdana, розмір 10;

- таблиці: шрифт Verdana, розмір 10, ширина не більше 17 см;

- малюнки: формат .jpg, .gif, .tif, розмір (пікс.) – ширина 180, висота 125;

- формат листа А4, орієнтація книжкова.

3.12. Інформація на веб-сайті подається українською мовою.

 

 

 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux