Рішення колегії від 29.10.2013 №9/34 "Про стан інформаційного простору Харківської області"
опубліковано 01 листопада 2013 року о 11:47


 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я   К О Л Е Г І Ї

 

29 жовтня 2013 р.          м. Київ                      № 9/34

 

 

Про стан інформаційного простору

Харківської області

 

Заслухавши інформацію доповідачів, колегія відзначає, що інформаційний простір Харківської області представляють електронні та друковані засоби масової інформації, видавництва і видавничі організації, підприємства поліграфії і книгорозповсюдження. У регіоні створено умови для вільного функціонування засобів масової інформації всіх форм власності.

Враховуючи важливість інформаційної складової в діяльності місцевої влади, на Харківщині реалізується Програма розвитку інформаційного простору області на 2011 - 2015 роки.

 

Телебачення і радіомовлення

У телепросторі області функціонує 28 загальнонаціональних, 22 регіональні та 70 місцевих телерадіокомпаній, 4 провайдери програмної послуги з юридичними адресами в інших регіонах; у радіопросторі - 13 загальнонаціональних та регіональних ефірних радіокомпаній, 1 загальнонаціональна проводова радіокомпанія.

Структура власності телерадіокомпаній Харківщини виглядає наступним чином:

·   державна - 1;

·   комунальна - 18;

·   приватна - 63. 

В області здійснено низку заходів щодо розвитку цифрового мовлення.

Передавачі цифрового ефірного наземного мовлення встановлені на вежах Харківського ОРТПЦ в 6 населених пунктах:  м. Харків, м. Ізюм, м. Лозова, м. Куп’янськ, смт. Великий Бурлук, смт. Кегичівка

На сьогоднішній день близько 90% населення регіону отримали можливість цілодобово безкоштовно приймати у стандарті DVB-T2 32 телепрограми 4-х мультиплексів: МХ-1, МХ-2, МХ-3 (загальнонаціональні канали) та МХ-5 (загальнонаціональні та 4 регіональні і місцеві канали).

У 2012 році в області реалізовано програму забезпечення пільгових категорій населення засобами прийому цифрового телерадіомовлення (телетюнерами). 

До Держкомтелерадіо України передано 69575 заяв від жителів області. На сьогодні 42676 мешканців області забезпечено безкоштовними телетюнерами.

Єдиною державною телерадіокомпанією є Харківська обласна державна телерадіокомпанія, яка охоплює аналоговим телевізійним сигналом 60% та цифровим телевізійним сигналом близько 90% населення області.

Слід відзначити позитивні зміни, що відбулись в ефірі Харківської ОДТРК, зокрема щодо оновленої подачі телевізійних матеріалів. Водночас, багатьом телепрограмам ОДТРК бракує технічної якості, що здебільшого обумовлено застарілим технологічним обладнанням. Зокрема, існує нагальна потреба у технічній модернізації пересувної телевізійної станції для забезпечення високоякісних позастудійних зйомок.

Вимагає активізації участь компанії у проектах спільного виробництва телевізійних програм. Так, за результатами 2013 року до програм спільного виробництва потрапило лише 43 інформаційні матеріали.

Апартно-студійний комплекс Харківської ОДТРК розташований в орендованих приміщеннях виробничо-експлуатаційного підприємства «Будинок державної промисловості «Держпром», який належить до комунальної форми власності. Щорічне відшкодування експлуатаційних витрат складає 1,7 млн. грн.

Обласне проводове радіо «Говорить Харків» мовить на першому каналі проводового мовлення (УР-1). Власне мовлення здійснюється в обсязі 15 годин 20 хвилин на тиждень. На сьогодні існує потреба в отриманні для обласного радіо FM-частоти.

 За останні роки спостерігається тенденція щодо скорочення системи проводового радіомовлення. Так, у 2010 р. кількість радіоточок становила - 248 672 одиниць,  у 2011 р. - 230 000, у 2012 р. - 216 211, станом на 01.10.2013 - 176 044.

 

Проблемні питання

1. Існує нагальна потреба у технічному переоснащенні Харківської ОДТРК.

2.  Харківська ОДТРК не має власного приміщення для розміщення обласного телебачення. Будинок обласного радіо потребує ремонту та реконструкції.

3. Мережа проводового радіомовлення постійно руйнується та не відновлюється.

Книговидання та книгорозповсюдження, друковані засоби масової інформації

Книговидання та книгорозповсюдження

На сьогодні в області до Державного реєстру видавців, виготівників та розповсюджувачів видавничої продукції внесено 700 суб’єктів видавничої справи (218 - фізичних, 482 - юридичних осіб).

До найбільш потужних суб’єктів видавничої справи області відносяться видавництво ТОВ «Фоліо», ТОВ «Золоті сторінки», видавництво ТОВ «Ранок», ТОВ «Фактор-друк», ТОВ поліграфічне товариство «Колорит» тощо.

Протягом 2012 року суб’єктами видавничої справи області виготовлено 183 назви книжкової продукції загальним накладом 74,8 тис. прим., в тому числі української мовою - 120 назв загальним тиражем 46,6 тис. прим.

Переважна більшість книжкової продукції - книги місцевих авторів, краєзнавча, історична і навчально-методична література.

Всього протягом 2001-2012 років суб’єктами видавничої справи області виготовлено понад 2080 назв книжкової продукції загальним накладом більше ніж 860,0 тис. примірників.

В області здійснюються заходи щодо розвитку мережі книгорозповсюдження. Зокрема широко розповсюджена виїзна торгівля, яку здійснюють суб’єкти підприємницької діяльності, розширюється мережа книгорозповсюдження в тому числі шляхом відкриття відділів, секцій та куточків з продажу книг в  місцевих магазинах.

Розповсюдження книжкової продукції відбувається також через відділенняУДППЗ «Укрпошта».

Недостатній розвиток мережі об’єктів торгівлі друкованою продукцією в селах та селищах області пояснюється малою кількістю населення та нерентабельною діяльністю зазначених спеціалізованих об’єктів.

 

Видавничі організації Харківщини систематично беруть участь у спеціалізованих виставкових заходах, в тому числі міжнародних.

В області здійснюють діяльність 4 комунальні поліграфічні підприємства: Богодухівська районна друкарня, КП «Лозівська друкарня», КП «Чугуївська міська друкарня», КП «Борівська районна друкарня». Основною проблемою поліграфічних підприємств залишається пошук замовників бланкової, етикетної, книжково-журнальної продукції та періодичних видань.

 

Періодичні друковані засоби масової інформації

В області зареєстровано 743 друковані засоби масової інформації. З них: 595 газет, 126 журналів, 5 збірників, 7 бюлетенів, 5 додатків до газети газетного типу, 2 довідники, 1 дайджест, 1 каталог, 1 альманах.

За цільовим призначенням видання поділяються на загальнополітичні -52, з питань економіки і бізнесу - 31, навчальні - 2, виробничо-практичні - 5, наукові - 4, науково-виробничі - 1, науково-популярні - 11, довідкові - 11, літературно-художні - 3, з питань мистецтва - 6, для дозвілля - 25, інформаційні - 487, спортивні - 5, юридичні - 5, медичні - 6,  релігійні - 2, екологічні - 3, туристичні - 2,  рекламні - 76, для дітей - 2, для жінок - 1, для молоді - 3.

За мовами  видань зареєстровано: виключно українською - 17, виключно російською - 330, українською і російською - 281, українською та іншими мовами - 58, російською та іншими мовами - 57.

Станом на 01.10.2013 разовий передплатний тираж  комунальних друкованих видань області складає 93,7 тис. прим., видань інших форм власності - 773,8 тис. прим., з них видань України - 363,7 тис. прим., періодичних видань країн СНД - 714 прим., місцевих видань - 410,1 тис. прим.

Кількість періодичних друкованих видань на 1 жителя в області складає 0,3 примірника.

  Найбільший тираж обласної газети «Слобідський край» - 16771 прим., Красноградської районної газети «Вісті Красноградщини» - 5326 прим., Богодухівської районної газети «Маяк» - 4846 прим., Балаклійської районної газети «Вісті Балаклійщини» - 4751 прим., Барвінківської районної газети «ВістіБарвінківщини» - 4175 прим.

Станом на 01.10.2013 розповсюдження періодичних видань в роздріб на території області здійснюється в 661 відділенні поштового зв’язку, в тому числі міських 231 та  сільських 430, а також у 225 кіосках, у тому числі в Харкові - у 194 кіосках, в області - у 31 кіоску.

Всі редакції комунальних ЗМІ області комп’ютеризовані, мають доступ до мережі Інтернет.

В області здійснюються заходи щодо реформування комунальних друкованих ЗМІ. Харківщина обрана регіоном реалізації пілотного проекту з роздержавлення районних газет. Його учасниками стануть «Сільські новини»Валківського району, «Красная звезда» Чугуївського району, «Трибуна трудящих» Харківського району, «Зоря» Золочівського району, «Промінь»Краснокутського району, «Маяк» Богодухівського району, «Наш край»Кегичівського району, «Обрії Ізюмщини» Ізюмського району та «ВісникКуп'янщіни» Куп’янського району. Їх досвід буде поширено на решту газет Харківщини.

 

Проблемні питання

Низький рівень забезпечення населення області книготорговельними послугами, зокрема, не дотримуються вимоги щодо функціонування об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 №902;

потребує збільшення асортимент  книжкової продукції та кількості видань місцевих авторів. 

 

Доступ до публічної інформації

Всього за період  з травня 2011 року по жовтень 2013 року до обласної державної адміністрації надійшло 1759 запитів на інформацію (станом на 01.10.2013 - 601 запит). З них: задоволено - 69%, надіслано за належністю - 24%, надано відмову - 7%. У середньому до обласної державної адміністрації щомісячно надходить 50-60 запитів на інформацію.

Разом зі статистичними даними на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації висвітлюється тематика найбільш запитуваної інформації (питання культури, освіти і науки, соціального захисту населення, охорони здоров’я, економіки, земельних відносин тощо).

З метою контролю ситуації в районах області щодо виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» управління забезпечення доступу до публічної інформації обласної державної адміністрації з 10.06.2011 щотижнево проводить моніторинги якісного наповнення офіційних веб-сайтів 27 районних державних адміністрацій на відповідність  вимогам зазначеного закону.

Для надання практичної та методичної допомоги районним державним адміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення організовуються семінари з питань реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» : у 2012 році - 7, у 2013 році - 2.

Враховуючи вищевикладене, колегія

УХВАЛИЛА:

 

1. Інформацію доповідачів взяти до відома.

1.1. Стан розвитку інформаційної та видавничої сфер Харківської  області визнати задовільним.

1.2. Рекомендувати Харківській обласній державній адміністрації розглянути на засіданні колегії обласної державної адміністрації питання інформаційного простору області та визначити шляхи вирішення актуальних проблем.

2. Рекомендувати Харківській обласній державній адміністрації та Харківській обласній раді сприяти:

захисту прав журналістів у процесі реформування державних та комунальних ЗМІ;

забезпеченню на території області належного контролю із дотримання вимог законів щодо недопущення будь-якого втручання в професійну діяльність представників засобів масової інформації;

розбудові мережі книгорозповсюдження та забезпечення жителів сільської місцевості області книготорговельними послугами відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України нормативів щодо функціонування об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією.

3. Харківській ОДТРК (Гулевський С.В.):

до 11 листопада 2013 року надати Держкомтелерадіо України  програму комплексного технічного переоснащення Харківської ОДТРК;

посилити роботу з пошуку додаткових джерел наповнення спеціального фонду телерадіокомпанії;

вжити заходів щодо активізації участі у спільних телевізійних проектах державних телерадіокомпаній.

4. Департаменту видавничої справи і преси (Кононенко О.А.):

спільно з департаментом масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації (Маренич В.М.) проаналізувати і до 2 грудня 2013 року підготувати інформацію про стан дотримання у Харківській області вимог щодо функціонування об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 № 902;

сприяти участі видавців Харківської області у міжнародних виставкових заходах.

5. Департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації (Маренич В.М.):

– сприяти збільшенню асортименту книжкової продукції для задоволення інформаційних потреб населення області та популяризації видань місцевих авторів;

– вживати заходів щодо розширення участі представників видавничої галузі області у міжнародних книжкових виставках;

– забезпечувати дотримання на території області Закону України «Про мораторій на відчуження від редакцій державних та комунальних ЗМІ приміщень та майна»;

– забезпечити інформаційний супровід ходу реалізації на Харківщині пілотного проекту з роздержавлення  районних комунальних  друкованих засобів масової інформації.

6. Департаменту інформаційної політики (Червак Б.О.) аналізувати стан виконання цього рішення колегії та звітувати відповідно до Положення про колегію Держкомтелерадіо України. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника та заступника Голови Держкомтелерадіо України відповідно до розподілу обов’язків.

 

 

Голова колегії            /підпис/            О.В. Курдінович

 

 

 

 

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux