Рішення колегії від 27.05.2014 №3/8 "Про результати ревізії фінансово-господарської діяльності Держкомтелерадіо України у тому числі щодо виконання окремих бюджетних програм, за період з 01.04.2011 по 01.10.2013, проведеної Державною фінансовою інспекцією України"
опубліковано 30 травня 2014 року о 14:32

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Р І Ш Е Н Н Я К О Л Е Г І Ї

 

27 травня 2014 р. м. Київ № 3/8

 

 

Про результати ревізії фінансово-господарської

діяльності Держкомтелерадіо України,

у тому числі щодо виконання окремих

бюджетних програм, за період з 01.04.2011

по 01.10.2013, проведеної Державною

фінансовою інспекцією України

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про результати ревізії фінансово-господарської діяльності Держкомтелерадіо України, у тому числі щодо виконання окремих бюджетних програм, проведеної Державною фінансовою інспекцією України, колегія зазначає про наявність суттєвих порушень і недоліків фінансово-господарської діяльності в державних телерадіоорганізаціях та Держкомтелерадіо України.

Так, відповідно до проведених протягом 2013 року ревізій 27 державних телерадіоорганізацій встановлено порушень, що призвели до збитків на загальну суму 16,2 млн. грн., порушень ведення бухгалтерського обліку і викривлення балансової вартості активів на суму 101,4 млн. грн., порушень законодавства у сфері державних закупівель (укладання договорів без застосування конкурсних процедур) на загальну суму 36,2 млн. гривень.

Крім того, встановлено низку порушень у діяльності Держкомтелерадіо України, допущених з причини неналежного виконання функцій головного розпорядника бюджетних коштів та відповідального виконавця окремих бюджетних програм, а також неефективного управління фінансовими ресурсами через недотримання норм Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та законів України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» і «Про здійснення державних закупівель».

За результатами проведених ревізій вимоги Державної фінансової інспекції України оскаржено в судовому порядку державними телерадіоорганізаціями на суму 450 тис. грн. (ДТРК «Крим» - на суму 150,0 тис. грн., ДО «Севастопольська РДТРК» - на суму 300,0 тис. грн.).

В частині незгоди з рішенням Державної фінансової інспекції України щодо завищення балансової вартості активів Хмельницької ОДТРК на суму 32,2 млн. грн., та з метою відновлення порушених майнових прав, Держкомтелерадіо України проводить претензійно-позовну роботу щодо оформлення права власності на нежитлову будівлю, що розташована по вул. Володимирській, 92 в м. Хмельницький, за спільними територіальними громадами, сіл, селищ, міст Хмельницької області. За результатами розгляду в апеляційній інстанції, Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 22.04.2014 апеляційну скаргу задоволено, Ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва від 10.02.2014 № 826/1527/14 скасовано, справу направлено для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Також, Держкомтелерадіо України оскаржено вимоги Держфінінспекції України щодо внесення змін до акту виконаних робіт ф. КБ-2 в № 1 від 29.07.2012 та здійснення відповідних коригувань у бухгалтерському обліку на суму завищення вартості робіт 9,3 тис. грн. та ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 29.04.2014 відкрито провадження в адміністративній справі № 826/4850/14.

Колегія констатує, що з метою посилення рівня фінансової дисципліни, ефективного використання бюджетних коштів і державного майна, на проведеному у грудні 2013 року засіданні колегії Держкомтелерадіо України прийнято рішення від 24.12.2013 року № 11/48 про обов’язкове надання щокварталу керівниками підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України інформації з додаванням копій підтверджуючих документів про стан усунення виявлених органами зовнішнього фінансового контролю порушень і недоліків у веденні фінансово-господарської діяльності.

На сьогодні, за поданою інформацією державними телерадіоорганзіаціями, усунуто порушень, що призвели до збитків на суму 7,3 млн. грн., та порушень ведення бухгалтерського обліку і викривлення балансової вартості активів - на суму 64,0 млн. грн. Державними телерадіоорганізаціями здійснюються заходи з усунення порушень, зокрема проводиться претензійно-позовна робота на загальну суму 2,4 млн. гривень.

Колегія зазначає, що управлінням внутрішнього аудиту Держкомтелерадіо України та юридичним відділом налагоджено системний контроль за станом усунення порушень і недоліків у фінансово-господарській діяльності підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України та перебігом розгляду позовів у судах.

Водночас, до сьогодні більшістю державних телерадіоорганізацій не розв’язано проблемні питання, пов’язані з оформленням речових прав на об’єкти державної власності (земельні ділянки, будівлі, споруди та інші об’єкти нерухомого майна): Національна радіокомпанія України, Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька ОДТРК, Івано-Франківська ОДТРК «Карпати», Кіровоградська ОДТРК, ДРТРК «Крим», Львівська, Миколаївська ОДТРК, Одеська ОДТРК, Полтавська ОДТРК «Лтава», Севастопольська, Сумська; Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернігівська ОДТРК; та не проведено дооцінку вартості нерухомого майна: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька ОДТРК, Івано-Франківська ОДТРК «Карпати», Кіровоградська ОДТРК, ДТРК «Крим», Львівська, Миколаївська ОДТРК, Полтавська ОДТРК «Лтава», Харківська ОДТРК, Херсонська ОДТРК «Скіфія», Хмельницька ОДТРК «Поділля-центр» та Черкаська ОДТРК.

З метою вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків та забезпечення ефективного використання державних фінансових ресурсів, наказом Держкомтелерадіо України від 23.04.2014 № 47 затверджено План заходів щодо усунення порушень, виявлених Державною фінансовою інспекцією України при реалізації Держкомтелерадіо України окремих бюджетних програм.

В частині виконання затвердженого плану заходів Держкомтелерадіо України, вжито наступні заходи:

державне замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм на 2014 рік сформовано з урахуванням пріоритетного забезпечення інформаційної безпеки держави, передбачено своєчасне реагування на інформаційні приводи. У 2014 році забезпечено своєчасне укладання державних контрактів та договорів-доручень з державними телерадіоорганізаціями;

до прокуратури Шевченківського району міста Києва листом від 21.05.2014 № 2061/25/12 Держкомтелерадіо України звернувся із заявою про кримінальне правопорушення (за ст. 367 Кримінального кодексу України) на суму 184,5 тис. грн. (внесення недостовірних даних до списків громадян на отримання телетюнерів) та листом від 22.05.2014 № 2085/32/12 до УДППЗ «Укрпошта» - претензію від 22.05.2014 № 1 про відшкодування завданих втрат матеріальних цінностей у кількості 100 одиниць телетюнерів на суму 48,7 тис. грн., що були вручені родичам громадян пільгових категорій, які померли;

підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному комітету телебачення і радіомовлення на 2014 рік» з метою забезпечення доставки телетюнерів у кількості 2569 одиниць, які фактично перебувають в ЦОКК № 5 Київської міської дирекції УДППЗ «Укрпошта», який листом від 22.05.2014 № 2096/23/11 надіслано на погодження до Міністерства фінансів України, Державної фінансової інспекції України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

під час формування попередніх показників проекту Державного бюджету України на 2015 рік та індикативних прогнозних показників обсягів видатків і надання кредитів на 2016 і 2017 роки Держкомтелерадіо України в бюджетній програмі КПКВ 1701080 передбачено видатки в сумі 16,0 млн. грн. на погашення боргу Національної телекомпанії України за кредитною угодою від 16.10.1996 № 18/06-134 (Японський кредит) – лист до Міністерства фінансів України від 29.04.2014 № 1676/23/6.

Враховуючи зазначене, з метою посилення рівня фінансової дисципліни, ефективного використання бюджетних коштів і державного майна колегія

УХВАЛИЛА:

 

1.Інформацію про результати ревізії фінансово-господарської діяльності Держкомтелерадіо України, у тому числі щодо виконання окремих бюджетних програм, за період з 01.04.2011 по 01.10.2013, проведеної Державною фінансовою інспекцією України, взяти до відома.

2.Фінансово-економічному департаменту (Бартош Н.В.), департаменту телебачення і радіомовлення (Абрамов С.О.) та юридичному відділу (Новікова Д.В.):

забезпечити виконання Плану заходів щодо усунення порушень, виявлених Державною фінансовою інспекцією України;

активізувати поточний контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів і збереженням державного майна.

3.Керівникам підвідомчих підприємств, установ та організацій:

продовжити роботу з усунення виявлених порушень і недоліків у веденні фінансово-господарської діяльності та вжити вичерпних заходів щодо недопущення їх у подальшій роботі;

щоквартально, до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надавати управлінню внутрішнього аудиту інформацію з додаванням копій підтверджуючих документів про стан усунення виявлених порушень і недоліків до повного їх усунення;

забезпечити дотримання норм законів України «Про здійснення державних закупівель», «Про оренду державного та комунального майна», «Про управління об’єктами державної власності», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про відпустки», Бюджетного, Податкового, Господарського кодексів України, Кодексу законів про працю України; виконання наказу Держкомтелерадіо України від 28.03.2014 № 33 «Про затвердження Заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених Держкомтелерадіо України, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери його управління, які використовують кошти державного бюджету» (з урахуванням змін) та посилити відповідальність за дотримання фінансової дисципліни;

з метою підтвердження відомостей про державне майно, що надходять за затвердженими Фондом державного майна України формами від підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України для внесення даних щодо об’єктів державної власності до Єдиного реєстру, надати до 27 червня 2014 року Держкомтелерадіо України копії: технічних паспортів приміщень, балансоутримувачем яких є юридичні особи сфери управління Держкомтелерадіо України; державних актів на право користування земельними ділянками; договорів оренди земель; складених суб'єктами оціночної діяльності звітів про оцінку майна; документів про нормативно-грошову оцінку земель та технічних паспортів на автомобільні транспортні засоби.

4.Керівникам підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України, якими не приведено вартість активів до справедливої їх вартості та не зареєстровано речові права на нерухоме майно та земельні ділянки:

надати до 27 червня 2014 року Держкомтелерадіо України детальну інформацію про причини невиконання рішення колегії Держкомтелерадіо України від 25.12.2012 № 10/42 в частині порушеного питання та відповідних листів Держкомтелерадіо України від 06.06.2013 № 3669/32/9, № 3671/32/9 та № 3670/32/9 з наведенням конкретних дій, що вжито, та додаванням копій підтверджуючих документів;

щоквартально інформувати Держкомтелерадіо України щодо вжитих заходів з проведення дооцінки основних засобів, виготовлення технічної документації, оформлення прав постійного користування земельними ділянками, які використовувалися без документів, та державної реєстрації прав власності на будівлі, споруди та інші об’єкти нерухомого майна, право власності на які не було зареєстровано.

5.Управлінню внутрішнього аудиту (Степанова Н.В.):

посилити контроль за станом усунення порушень і недоліків, що мають місце на підвідомчих підприємствах сфери управління Держкомтелерадіо України, та здійснювати щоквартальний аналіз інформації до повного усунення наявних в системі порушень і недоліків фінансової дисципліни;

вжити організаційних зусиль з оформлення підвідомчими підприємствами речових прав на нерухоме майно та надані в постійне користування земельні ділянки.

6.Контроль за виконанням цього рішення колегії покласти на Голову Держкомтелерадіо України.

 

 

Голова колегії О. І. Наливайко

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux