Рішення колегії від 02.10.2014 № 5/16 "Про стан інформаційного простору Чернівецької області"
опубліковано 06 жовтня 2014 року о 10:37

Tryzub

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Р І Ш Е Н Н Я К О Л Е Г І Ї

 

2 жовтня 2014 р. м. Київ № 5/16

 

 

Про стан інформаційного простору

Чернівецької області

 

Заслухавши інформацію доповідачів, колегія зазначає, що інформаційний простір Чернівецької області представляють електронні та друковані засоби масової інформації, видавництва і видавничі організації, підприємства поліграфії і книгорозповсюдження. У регіоні створено умови для вільного функціонування засобів масової інформації всіх форм власності.

Враховуючи важливість інформаційної складової в діяльності місцевої влади, реалізується комплексна Програма розвитку інформаційної та видавничої галузей Чернівецької області на 2011-2015 роки.

Телебачення і радіомовлення

У телерадіопросторі Чернівецької області здійснюють діяльність 26 місцевих телерадіоорганізацій, в тому числі ефірних телерадіоорганізацій - 8, кабельного мовлення - 2, редакцій районного і місцевого проводового радіомовлення - 10, провайдерів програмної послуги - 9. Крім того, на 12-ти аналогових телеканалах здійснюють мовлення 13 загальнонаціональних телемовників, у багатоканальній (цифровій) мережі - 28 загальнонаціональних телемовників.

Також 5 загальнонаціональних і регіональних радіомовників здійснюють діяльність на ФМ-частотах.

В області здійснено низку заходів щодо розвитку цифрового мовлення.

На сьогодні близько 70% населення області отримали можливість цілодобово безкоштовно приймати у стандарті DVB-T2 32 телепрограми загальнонаціональних мовників.

Передавачі цифрового ефірного наземного мовлення встановлені на вежах Чернівецького ОРТПЦ в 2 населених пунктах: м. Чернівці - потужність передавача 500Вт (охоплення населення 753165 чол.) та м. Новодністровськ - потужність передавача 500Вт (охоплення населення 212535 чол.)

Водночас на значній території області є проблеми з технічним покриттям багатоканальної телемережі, пов’язані із складністю рельєфу місцевості. Гострою проблемою є відсутність передавачів цифрового мовлення в смт. Путила, м. Сторожинець, м. Вижниця, с. Рукшин Хотинського району.

В області реалізовувалась програма забезпечення пільгових категорій населення засобами прийому цифрового телерадіомовлення.

До Держкомтелерадіо передано 16607 заяв від жителів регіону. Мешканці області отримали 13280 безкоштовних телетюнерів.

Чернівецька ОДТРК мовить 24 години у складі мультиплексу МХ5 багатоканальної мережі цифрового мовлення в м. Чернівці та м. Новодністровськ; 4 години на добу на 34 телевізійному каналі аналогового мовлення; в усіх кабельних та ІР мережах м. Чернівці, в кабельних мережах м. Хотин, м. Новодністровськ, м. Снятин, м. Городенка (Івано-Франківська область) 24 години на добу. Телеканал «Буковина» одним з перших в Україні розпочав роботу в Інтернеті в режимі он-лайн.

Програмами компанії охоплено близько 70% населення області.

Обласне радіо «Буковина» веде мовлення 18 годин на добу в діапазоні середніх та ультракоротких хвиль, а також 15 годин 01 хвилину на тиждень (в середньому - 2 години 10 хвилин в день) в FM- діапазоні.

В ефірі ОДТРК транслюються теле- і радіопередачі мовами національних меншин, що проживають в області, зокрема румунською та молдавською.

Водночас, стан технологічного обладнання Чернівецької ОДТРК не відповідає сучасним вимогам. Переважна більшість знімальної та записуючої апаратури морально застаріла та фізично зношена.

За останні роки спостерігається тенденція щодо суттєвого скорочення системи проводового радіомовлення. Станом на 01.01.2012 кількість радіоточок в області складала 52249, на 01.01.2013 - 45540, на 01.01.2014 - 38203, станом на 15.09.2014 - 34249.

Проблемні питання

1. Існує нагальна потреба у технічному переоснащенні Чернівецької ОДТРК.

2. Актуальним є вирішення питання щодо встановлення додаткових передавачів цифрового мовлення в смт. Путила, м. Сторожинець, м. Вижниця, с. Рукшин Хотинського району.

3. Мережа проводового радіомовлення постійно руйнується та не відновлюється.

Книговидання та книгорозповсюдження, друковані засоби масової інформації

Книговидання та книгорозповсюдження

На сьогодні в області до Державного реєстру видавців, виготівників та розповсюджувачів видавничої продукції внесено 59 суб’єктів підприємницької діяльності. Видавничою діяльністю займаються 10 суб’єктів, видавничою діяльністю, виготовленням і розповсюдженням - 8, видавничою діяльністю і виготовленням - 7, виготовленням - 21, розповсюдженням - 9, виготовленням і розповсюдженням - 3, видавничою діяльністю і розповсюдженням - 1.

Всі зареєстровані суб’єкти діють на території області.

Одним із провідних поліграфічних підприємств регіону є друкарня Ант ЛТД, де встановлено сучасне поліграфічне обладнання. Якісну технічну базу також мають друкарні «Колір-Друк», ПП Ключук, «Буковинський видавничий дім» та видавництва «Букрек», «Друк-Арт». В області функціонують 8 районних друкарень, 6 з них районної комунальної власності.

 

В межах Програми розвитку інформаційної та видавничої галузей краю надається фінансова підтримка випуску видань місцевих авторів і популяризації книги та читання.

За час дії Програми надано сприяння випуску 224 виданням місцевих авторів різних жанрів.

Основна частина книг, виданих за бюджетні кошти, безоплатно передається для поповнення фондів бібліотек області.

Станом на 1 вересня 2014 року в області випущено 212 назв книг і брошур, загальним накладом 127,3 тис. примірників, в тому числі 183 видання накладом 85,3 тис. примірників українською мовою.

Найбільше в області видається науково-навчальної, дитячої літератури, а також книги краєзнавчої, історичної, мистецької тематики.

В області функціонує 267 торговельних об’єктів, де можна придбати книгу, в тому числі магазинів - 36, з них 4 - мережевих супермаркети. В обласному центрі збережено мережу комунальних підприємств книгорозповсюдження.

Крім того, розповсюдження книжкової продукції відбувається також через відділення УДППЗ «Укрпошта».

Недостатній розвиток мережі об’єктів торгівлі друкованою продукцією в селах та селищах області пояснюється малою кількістю населення та нерентабельною діяльністю зазначених спеціалізованих об’єктів.

Видавничі організації області систематично беруть участь у спеціалізованих виставкових заходах, в тому числі міжнародних.

Періодичні друковані засоби масової інформації

В області зареєстровано 309 друкованих засобів масової інформації, 15 з яких комунальні газети (2 засновані органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, 9 - органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади спільно з трудовими колективами редакцій газет, 4 - органами місцевого самоврядування).

За інформацією Головного управління юстиції в Чернівецькій області впродовж цього року станом на 15 вересня зареєстровано 10 друкованих засобів масової інформації та 1 перереєстровано. З них первинна реєстрація (окремо газет, видань журнального типу та інших видань): газети - 3, видання журнального типу - 5. За тематичним спрямуванням: 3 - загальнополітичні, 3 - довідкові, 1 - дозвілля, 2 - рекламні, 1 - для дітей. За мовою видань: українською - 4, українською і російською - 5, мовами нацменшин - 1 (румуномовне). Засновниками чотирьох друкованих видань є приватні юридичні особи, шести - фізичні особи.

Станом на 1 вересня 2014 року в області передплачено 73730 примірників обласних періодичних видань, 51662 примірники районних газет, а також 73 примірники «Офіційного вісника Президента України», 71 примірник «Офіційного вісника України» та 713 примірників газети «Урядовий кур’єр».

Станом на 15 вересня 2014 року у Чернівецькій області функціонують 54 кіоски з продажу періодики, а також майже 300 прилавків у поштових відділеннях та у місцях продажу інших товарів, де можна придбати друковані періодичні видання.

В області здійснюються заходи щодо реформування місцевих комунальних засобів масової інформації. Вивчаються шляхи реформування, джерела фінансування витрат, створення відповідних економічних умов для незалежної діяльності, забезпечення дотримання соціальних прав та гарантій журналістів.

Забезпечено контроль за виконанням вимог законів України «Про мораторій на відчуження від редакцій державних та комунальних засобів масової інформації приміщень та майна» та «Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок».

Проблемні питання

Низький рівень забезпечення населення книготорговельними послугами, зокрема, не дотримуються вимоги щодо функціонування об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 № 902, потребує збільшення асортимент книжкової продукції та кількості видань місцевих авторів.

Доступ до публічної інформації

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації в розділі «Доступ до публічної інформації» розміщено інформацію щодо порядку забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядниками якої є державна адміністрація, перелік інформації з обмеженим доступом. Затверджено інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію. Крім того, відповідну інформацію розміщено на інформаційних стендах обласної державної адміністрації.

Для запитувачів інформації створено належні умови для отримання завірених копій актів обласної державної адміністрації.

В рамках угод про висвітлення діяльності обласної державної адміністрації та обласної ради в місцевих друкованих виданнях «Буковина», «Погляд», «Ва-Банк», «Версії» систематично оприлюднюється інформація, визначена у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форми запитів на інформацію.

У поточному році до обласної державної адміністрації надійшло 84 запити, в тому числі 12 від представників ЗМІ. У жодному випадку порядок та строки їх розгляду, передбачені чинним законодавством, не було порушено.

Враховуючи вищевикладене, колегія

УХВАЛИЛА:

1. Інформацію доповідачів взяти до відома.

1.1. Стан розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернівецької області визнати задовільним.

1.2. Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації розглянути на засіданні колегії обласної державної адміністрації питання інформаційного простору області та визначити шляхи вирішення актуальних проблем.

2. Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації та Чернівецькій обласній раді сприяти:

забезпеченню на території області належного контролю із дотримання вимог законів щодо недопущення будь-якого втручання в професійну діяльність представників засобів масової інформації відповідно до доручення Президента України від 21 червня 2012 р. № 1-1/1212;

діяльності засобів масової інформації, які розвивають культуру та мови національних меншин;

розбудові мережі книгорозповсюдження та забезпеченню жителів сільської місцевості області книготорговельними послугами відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України нормативів щодо функціонування об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією.

збереженню та розвитку системи проводового радіомовлення.

3. Чернівецькій ОДТРК (Годнюк Л.О.):

взяти активну участь у розбудові обласного сегменту Суспільного телебачення і радіомовлення;

у співпраці з Національною радіокомпанією України вжити заходів щодо розбудови сучасної мережі FM діапазона;

посилити контроль за виконанням державного замовлення на виробництво та розповсюдження теле- і радіопрограм;

вдосконалити творчо - виробничий процес для актуалізації телерадіопрограм, підвищення їх конкурентоспроможності;

активізувати роботу з пошуку додаткових джерел наповнення спеціального фонду телерадіокомпанії.

4. Департаменту телебачення і радіомовлення (Абрамов С. О.):

сприяти технічному переоснащенню Чернівецької ОДТРК сучасним теле- та радіообладнанням;

до 13 жовтня 2014 року підготувати звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо розбудови цифрового телебачення в Чернівецькій області шляхом розбудови додаткових передавальних станцій цифрового мовлення в смт. Путила, м. Сторожинець, м. Вижниця, с. Рукшин Хотинського району.

 

5. Департаменту видавничої справи і преси (Кононенко О.А.):

спільно з управлінням суспільних комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації (Тимофійчук-Степанова М.І) проаналізувати і до 1 грудня 2014 року надати Держкомтелерадіо інформацію про стан дотримання у Чернівецькій області вимог щодо функціонування об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 № 902;

проаналізувати стан виконання обласними державними адміністраціями протокольного рішення за результатами засідання Міжвідомчої комісії з питань сприяння розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження під головуванням Віце-прем’єр-міністра України О.Сича та до 31 жовтня 2014 року поінформувати керівництво Держкомтелерадіо;

сприяти участі видавців Чернівецької області у міжнародних виставкових заходах.

6. Управлінню суспільних комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації (Тимофійчук-Степанова М.І) сприяти:

активізації діяльності місцевих засобів масової інформації щодо роз’яснення актуальних питань зовнішньої та внутрішньої політики держави та оперативного реагування на зовнішні негативні інформаційні впливи з боку іноземних держав;

участі видавців Чернівецької області у міжнародних виставкових заходах;

збільшенню асортименту книжкової продукції для задоволення інформаційних потреб населення області, в т.ч. представників національних меншин;

забезпеченню дотримання на території області вимог Закону України «Про мораторій на відчуження від редакцій державних та комунальних ЗМІ приміщень та майна».

7. Департаменту інформаційної політики (Червак Б.О.) аналізувати стан виконання цього рішення колегії та звітувати відповідно до Положення про колегію Держкомтелерадіо.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Держкомтелерадіо Кравченка Д.В.

 

 

 

Голова колегії О.І. Наливайко

 

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux