Рішення колегії Держкомтелерадіо від 31.01.2017 № 1/1 "Про підсумки роботи Державного комітету телебачення і радіомовлення України у 2016 році та основні завдання на 2017 рік"
опубліковано 09 лютого 2017 року о 14:02

Tryzub

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Р І Ш Е Н Н Я К О Л Е Г І Ї

 

31 січня 2017 р. м. Київ № 1/1

 

Про підсумки роботи Державного комітету

телебачення і радіомовлення України

у 2016 році та основні завдання на 2017 рік

 

Заслухавши та обговоривши доповідь Голови Держкомтелерадіо Наливайка О.І., колегія відзначає, що впродовж 2016 року Держкомтелерадіо спрямовував свою діяльність на забезпечення захисту конституційних прав громадян на інформацію, дотримання принципів свободи слова, утвердження національних інтересів в інформаційній та видавничій сферах, інтеграцію України у світовий інформаційний простір.

Здійснено практичні кроки із завершення процесу створення Суспільного телебачення і радіомовлення.

28 грудня 2016 року Кабінет Міністрів України за поданням Держкомтелерадіо затвердив статут ПАТ «НСТУ».

19 січня 2017 року Національна телекомпанія України з її філіями перетворена у публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України». Відповідний запис внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У зв’язку з військовою та інформаційною агресією РФ проти України координувалася робота підвідомчих телерадіоканалів, зокрема прикордонних філій НТКУ, щодо додержання критеріїв основних тематичних напрямів мовлення під час виробництва теле- та радіопрограм для державних потреб в особливих умовах. НТКУ та її філіями основну увагу приділено змістовному наповненню інформаційного, інформаційно-аналітичного та публіцистичного мовлення, спрямованого на патріотичне виховання громадян, захист безпеки держави, реакції на зовнішньополітичні виклики.

Спільно із Донецькою та Луганською ОВЦДА, Концерном РРТ, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та Міністерством інформаційної політики вжито заходів щодо збільшення охоплення населення Донбасу телерадіопрограмами філій НТКУ «Донецька регіональна дирекція» та «Луганська регіональна дирекція» шляхом розвитку мереж мовлення на територіях Донецької та Луганської областей, підконтрольних українській владі.

Станом на 31.12.2016 НТКУ отримала дозволи Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на тимчасове мовлення на території проведення антитерористичної операції з використанням 18 частотних присвоєнь для теле- і радіомовлення в Донецькій області і 17 частотних присвоєнь для теле- і радіомовлення в Луганській області.

Відновлено діяльність Кримської філії НТКУ та поширення програм українських теле- та радіоканалів на тимчасово окуповану територію АР Крим.

Супутникове мовлення телеканалу «UA:Крим» та розвиток телерадіомовлення в південних районах Херсонської області забезпечать дієве протистояння російській інформаційній агресії та надійну присутність українського телерадіомовлення в інформаційному просторі АР Крим.

Для поширення спеціально виготовлених програм центральної дирекції НТКУ «Українське радіо» (україномовних і російськомовних) задіяно середньохвильовий передавач радіоцентру с. Луч Миколаївської філії Концерну РРТ потужністю 800 кВт на частоті 1431 кГц з використанням антенної системи спрямованої дії, у тому числі на Південно-Східний регіон.

Передавач поширює передачі Українського радіо російською мовою в обсязі 4 години на добу в проміжку з 18.00 по 22.00 та охоплює мовленням Європу, включаючи Південні, Східні та Північні території Російської Федерації і країни Балтії.

Крім того, з радіоцентру с. Луч Миколаївської філії Концерну РРТ, здійснюється трансляція Першої програми Українського радіо на частоті 549 кГц ранковим (06:00-14:00) та вечірнім (16:00-22:00) блоками загалом 14 годин на добу, що дає можливість приймати радіосигнал на території АР Крим та у вечірні години – на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, частині території Росії.

Продовжується реалізація проекту створення єдиної національної радіомережі Українського радіо. На сьогодні FM-мережа першого каналу Українського радіо налічує до 145 радіочастот по всій країні.

На виконання Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» наказом Держкомтелерадіо затверджено Порядок формування переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на першому етапі.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 848 затверджено Перелік друкованих засобів масової інформації та редакцій, реформування яких здійснюється на першому етапі.

Формується Зведений перелік об’єктів реформування.

Розроблено проект Порядку надання адресної фінансової підтримки реформованим друкованим засобам масової інформації місцевої сфери розповсюдження.

Вживалися заходи щодо створення сприятливих умов для діяльності суб’єктів видавничої справи.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України схвалено Концепцію державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року. На виконання розпорядження розроблено та внесено на розгляд Уряду План заходів щодо реалізації Концепції державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року.

Проведено роботу з формування та реалізації програми «Українська книга», яка є одним із дієвих важелів стимулювання видавничої справи.

Державним бюджетом України на випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга» у 2016 році було передбачено видатки у сумі 41 575,6 тис. грн.

До переліку книжкових видань, передбачених до випуску за програмою «Українська книга» на 2016 рік, включено 241 видання 78 видавців загальним тиражем 402,2 тис. примірників.

Програму виконано у повному обсязі.

Завдяки державній підтримці видано низку соціально значущих видань для задоволення загальнодержавних потреб в книжковій продукції.

Забезпечено участь вітчизняних видавців у ХІІ Київській міжнародній книжковій виставці та VІІ Київській міжнародній книжковій виставці «Книжкові контракти».

З метою створення механізму контролю за імпортом видавничої продукції з країни-агресора Верховною Радою України прийнято розроблений Держкомтелерадіо Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту».

Для забезпечення підтримки державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції громадянами України Держкомтелерадіо підготовлено, Кабінетом Міністрів України схвалено та внесено на розгляд Президента України проект Державної програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 – 2020 роки.

У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо поліпшення доступу до інформації осіб з порушеннями слуху», розроблений Держкомтелерадіо з метою посилення соціального захисту та підтримки людей з інвалідністю.

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» здійснювалася робота із забезпечення доступу до публічної інформації в Держкомтелерадіо.

У 2016 році до Держкомтелерадіо надійшло 112 запитів на інформацію. Усі запити було задоволено.

85 запитувачам надано роз’яснення окремих положень Закону України «Про доступ до публічної інформації».

За дорученнями Кабінету Міністрів України розглянуто 149 скарг від громадян про порушення, на їх думку, вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» посадовими особами центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Проведено моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади щодо оприлюднення на них інформації, обов’язковість розміщення якої визначається Законом України «Про доступ до публічної інформації», та про результати поінформовано Кабінет Міністрів України.

Водночас, колегія звертає увагу на незадовільне покриття прикордонних областей країни цифровим ефірним наземним мовленням, особливо тих, що межують з Російською Федерацією. Актуальним залишається розвиток мереж цифрового ефірного мовлення шляхом розбудови регіональних цифрових мультиплексів для покриття територій, де відсутнє цифрове мовлення. Суттєвою проблемою є й те, що у населення недостатньо відповідних пристроїв прийому цифрових сигналів. При цьому Планом заходів щодо впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення не передбачено забезпечення пільгових категорій телетюнерами.

Колегія також зазначає, що покриття FM-мережі Українського радіо залишається недостатнім для забезпечення належних умов доступу громадян України до програм суспільного мовника. З огляду на обмеженість вільного радіочастотного ресурсу в діапазоні 87,5-108,0 МГц, актуальним є питання розвитку радіомовлення на середніх хвилях.

Проблемним залишається поширення програм українських теле- та радіоканалів на тимчасово окуповану територію, а також територію прикордонних з РФ областей. У зв’язку з цим, вкрай важливим є збільшення охоплення спеціальними програмами українських мовників території прикордонних областей, в тому числі Донецької та Луганської, шляхом розвитку мереж мовлення НСТУ.

Враховуючи зазначене, та з метою безумовного виконання основних завдань і функцій, покладених на Держкомтелерадіо з реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, колегія

УХВАЛИЛА:

1. Інформацію Голови Держкомтелерадіо Наливайка О.І. про підсумки роботи Державного комітету телебачення і радіомовлення України у 2016 році та основні завдання на 2017 рік взяти до відома.

Визнати позитивною роботу Держкомтелерадіо у 2016 році.

2. Визначити пріоритетними завданнями Держкомтелерадіо у 2017 році:

забезпечення в межах повноважень акціонера ефективної діяльності публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;

сприяння реформуванню державних та комунальних друкованих ЗМІ;

захист національного інформаційного простору шляхом запобігання внутрішньому і зовнішньому інформаційному впливу, зокрема обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту;

інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

сприяння переходу українського телебачення на мовлення у цифровому форматі;

створення належних умов для розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження, популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання;

сприяння збереженню фонду друкованої продукції Державного архіву друку Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова»;

забезпечення дотримання підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо, вимог Бюджетного кодексу України, Законів України про Державний бюджет України, «Про управління об’єктами державної власності», «Про публічні закупівлі», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та чинного законодавства з питань соціальних відносин;

забезпечення контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, збереженням та належним використанням державного майна в сфері управління Держкомтелерадіо.

3. Держкомтелерадіо забезпечити:

3.1. Ефективне управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі ПАТ «НСТУ» та ДАК «Укрвидавполіграфія».

3.2. Підготовку та затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «НСТУ»;

3.3. Затвердження фінансового плану ПАТ «НСТУ» та звітів про його виконання.

3.4. Перетворення державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» у публічне акціонерне товариство «Укртелефільм», сто відсотків акцій якого належать державі, та приєднання його до ПАТ «НСТУ».

3.5. Розробку та затвердження стратегічного плану розвитку публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об’єднання».

3.6. Сприяння поширенню програм українських теле- та радіоканалів на тимчасово окуповану територію України.

3.7. Сприяння збільшенню охоплення населення території прикордонних областей, в тому числі Донецької та Луганської, програмами регіональних телерадіоканалів шляхом розвитку їх мереж мовлення.

3.8. Реалізацію заходів з підготовки та проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу «Євробачення».

3.9. Підготовку та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо здійснення аудіокоментування телепродукту».

3.10. Створення Міжвідомчої комісії з питань виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов’язків.

3.11. Реалізацію в межах компетенції заходів із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд».

3.12. Проведення моніторингу інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади та підготовку пропозицій щодо удосконалення структури та функціонування цих веб-сайтів.

3.13. Реалізацію заходів щодо реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».

3.14. Підготовку та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».

3.15. Реалізацію Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту», зокрема підготовку:

проектів постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволу на ввезення з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України видавничої продукції, що може бути розповсюджена на території України» та «Про затвердження Порядку вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України без відповідного дозволу»;

критеріїв оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України;

порядку накладення Державним комітетом телебачення і радіомовлення адміністративно-господарських штрафів за порушення вимог статті 28-1 Закону України «Про видавничу справу».

3.16. Сприяння переведенню у цифровий формат кіно-та відеопродукції, виготовленої державним підприємством «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм»;

3.17. Участь у заходах щодо захисту радіочастотного ресурсу для потреб вітчизняного ефірного цифрового телерадіомовлення.

3.18. Координацію виконання Державної програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 – 2020 роки.

3.19. Здійснення нагляду за цільовим використанням міжнародної технічної допомоги в рамках реалізації проектів, беніфіціаром яких виступає Держкомтелерадіо.

3.20. Виконання заходів, спрямованих на підготовку Великої української енциклопедії.

3.21. Сприяння наданню книжкової продукції бібліотекам, навчальним та лікувальним закладам Луганської та Донецької областей.

3.22. Сприяння переведенню в цифровий формат і відкриттю для загального доступу друкованих видань, що зберігаються у фондах Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова» за рахунок міжнародної технічної допомоги.

3.23. Сприяння будівництву другої черги книгосховища Державного архіву друку Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова».

3.24. Підвищення ефективності роботи Укртелерадіопресінституту шляхом упровадження інтенсивних форм навчання, виїзних семінарів та новітніх методик.

3.25. Безумовне дотримання вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, законів України «Про звернення громадян», «Про статус народного депутата», «Про доступ до публічної інформації», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», Інструкції з діловодства, посилення персональної відповідальності керівників та працівників структурних підрозділів апарату, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо, за дотриманням виконання завдань і термінів, визначених актами і дорученнями Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами і рішеннями колегії Держкомтелерадіо.

3.26. Безумовне дотримання підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо, вимог Бюджетного кодексу України, Законів України про Державний бюджет України, «Про управління об’єктами державної власності», «Про публічні закупівлі», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та чинного законодавства з питань соціальних відносин.

3.27. Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів підвідомчими бюджетними установами (організаціями), недопущення утворення дебіторської та кредиторської заборгованості зі сплати комунальних послуг, енергоносіїв та інших статей витрат.

3.28. Розробку підприємствами та організаціями дієвих заходів щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати та недопущення її виникнення в подальшому.

4. Рекомендувати керівникам структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій, що опікуються питаннями інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, з метою реалізації Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» забезпечити тісну співпрацю з редакціями друкованих засобів масової інформації, що підлягають реформуванню.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову колегії.

 

Голова колегії О.І. Наливайко

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux