Рішення колегії Держкомтелерадіо від 30.01.2018 №1/1 "Про підсумки роботи Державного комітету телебачення і радіомовлення України у 2017 році та основні завдання на 2018 рік"
опубліковано 06 лютого 2018 року о 12:09

Tryzub

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Р І Ш Е Н Н Я К О Л Е Г І Ї

 

30 січня 2018 р. м. Київ № 1/1

 

 

Про підсумки роботи Державного

комітету телебачення і радіомовлення

України у 2017 році та основні завдання на 2018 рік

 

Заслухавши та обговоривши доповідь Голови Держкомтелерадіо Наливайка О.І., колегія відзначає, що впродовж 2017 року Держкомтелерадіо спрямовував свою діяльність на забезпечення конституційних прав громадян на свободу слова та інформацію, захист професійних прав журналістів, забезпечення в межах повноважень акціонера ефективної діяльності публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», сприяння переходу українського телебачення на мовлення у цифровому форматі, реформування державних та комунальних друкованих ЗМІ, захист національного інформаційного простору шляхом обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту, інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

19 січня 2017 року Національна телекомпанія України з її філіями перетворена у публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – НСТУ).

Затверджено кодекс корпоративного управління НСТУ, який визначає принципи та стандарти корпоративного управління Товариством.

Триває процес перетворення державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» у публічне акціонерне товариство «Укртелефільм».

Створено необхідні передумови для реалізації заходів з підготовки, проведення та завершення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу «Євробачення». Представники Європейської спілки мовників відзначили, що «Євробачення» в Україні пройшло на високому рівні.

Спільно з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, Держспецзв’язку, НКРЗІ, УДЦР, Концерном РРТ Держкомтелерадіо проводилася практична робота щодо вирішення проблемних питань впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні.

Надано сприяння у проведенні заходів щодо збільшення охоплення населення Донбасу телерадіопрограмами філій НСТУ «Донецька регіональна дирекція» та «Луганська регіональна дирекція» шляхом розвитку мереж мовлення на територіях Донецької та Луганської областей, підконтрольних українській владі.

 

Здійснювались кроки з імплементації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 21 лютого 2017 р. № 43З.

26 жовтня 2017 року Кабінет Міністрів України розпорядженням № 779 схвалив Стратегію комунікацій у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки. З метою її впровадження розроблено проект відповідного Плану заходів на 2018 рік.

Триває реалізація Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».

Результати моніторингу свідчать, що на сьогодні із 244-х учасників першого етапу реформування, що увійшли до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11. 2016 р. № 848, реформовано 133 державних і комунальних друкованих ЗМІ із збереженням назви, цільового призначення, мови видання, тематичної спрямованості. З урахуванням учасників другого етапу реформовано 158 друкованих ЗМІ та редакцій.

Постійно доповнюється Зведений перелік об’єктів реформування за рахунок відомостей, що надходять від засновників (співзасновників). Оновлена інформація регулярно оприлюднюється на веб-сайті Держкомтелерадіо.

Узагальнено результати першого етапу реформування друкованих засобів масової інформації та підготовлено пропозиції про внесення змін до відповідних законодавчих актів.

01 січня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту».

На його виконання розроблено та Кабінетом Міністрів України прийнято постанови від 05.04.2017 № 262 «Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України» та від 05.04.2017 № 235 «Про затвердження Порядку вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу».

У грудні 2017 року введено в дію наказ Держкомтелерадіо «Про затвердження Порядку накладення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України адміністративно-господарських штрафів».

Станом на 01 січня 2018 року субєкти господарювання отримали дозволи на ввезення майже 9 тисяч найменувань видавничої продукції.

Водночас надано 221 відмову у видачі дозволів, з них 21 – на підставі негативних висновків експертної ради Держкомтелерадіо у зв’язку з невідповідністю видань критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України.

До початку вторгнення Росії в Україну вартість всієї легальної російської книжкової продукції, яка надходила на український ринок, складала понад 30 мільйонів доларів США. У 2017 році – не більше ніж 1,5 мільйони доларів США.

Отже запровадження дозвільної системи на ввезення книжкової продукції із держави-агресора не лише стало на заваді російській пропаганді, розпалюванню міжнаціональної ворожнечі, але й створило нові можливості для розвитку українського книжкового ринку, задоволення попиту на перекладну, довідкову, наукову літературу.

Результатом наукової роботи Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова» є 18 прикладних розробок, які впроваджено у роботі видавництв, видавничих організацій та бібліотек України.

Припинено використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впроваджено основну класифікаційну систему - Універсальну десяткову класифікацію.

Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» спрямовувала свою діяльність на підготовку Великої української енциклопедії. Підготовлено друковану та електронну версії її першого тому.

У 2017 році до Держкомтелерадіо надійшло 140 запитів на інформацію. Усі запити було задоволено.

70 запитувачам надано роз’яснення окремих положень Закону України «Про доступ до публічної інформації». За дорученнями Кабінету Міністрів України розглянуто 100 скарг від громадян про порушення, на їх думку, вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» посадовими особами центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Проведено моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади щодо оприлюднення на них інформації, обов’язковість розміщення якої визначається Законом України «Про доступ до публічної інформації», та про результати поінформовано Кабінет Міністрів України.

Водночас, колегія звертає увагу на проблему недостатнього фінансування НСТУ. Зокрема у Державному бюджеті України на 2018 рік передбачено, що фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України становить 776 563,0 тис. грн., тоді як гарантоване законом фінансування НСТУ має складати 1 535 367,1 тис. грн.

Незадовільним є покриття прикордонних областей країни цифровим ефірним наземним мовленням, особливо тих, що межують з Російською Федерацією.

Актуальним залишається розвиток мереж цифрового ефірного мовлення шляхом розбудови регіональних цифрових мультиплексів для покриття територій, де відсутнє цифрове мовлення. Суттєвою проблемою є й те, що у населення недостатньо відповідних пристроїв прийому цифрових сигналів. При цьому Планом заходів щодо впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення не передбачено забезпечення пільгових категорій телетюнерами.

Колегія також стурбована незадовільними темпами реалізації Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації». Зокрема невиконання деякими органами державної влади та місцевого самоврядування положень Закону про реформування. Непоодинокими є випадки звільнення редакторів комунальних ЗМІ без згоди трудового колективу, незаконного відчуження майна редакцій, скорочення штату працівників редакції.

Відсутні кошти на державну фінансову допомогу реформованим виданням місцевої сфери розповсюдження.

Враховуючи зазначене, та з метою безумовного виконання основних завдань і функцій, покладених на Держкомтелерадіо з реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, колегія

УХВАЛИЛА:

1.Інформацію Голови Держкомтелерадіо Наливайка О.І. про підсумки роботи Державного комітету телебачення і радіомовлення України у 2017 році та основні завдання на 2018 рік взяти до відома.

2.Визначити пріоритетними завданнями Держкомтелерадіо у 2018 році:

налагодження повноцінного функціонування Суспільного телебачення і радіомовлення України;

створення на базі державних і комунальних друкованих ЗМІ ефективних незалежних друкованих видань;

підвищення рівня підтримки громадянами України державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції;

підвищення рівня поінформованості широких верств населення про можливості та перспективи членства України в ЄС;

недопущення ввезення на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту;

сприяння збільшенню охоплення населення програмами українського телерадіомовлення;

сприяння переходу українського телебачення і радіо на мовлення у цифровому форматі;

підтримка реалізації проекту щодо підготовки та видання Великої української енциклопедії;

підвищення ефективності використання і забезпечення доступу до друкованої продукції Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова»;

забезпечення дотримання підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо, вимог Бюджетного кодексу України, Законів України про Державний бюджет України, «Про управління об’єктами державної власності», «Про публічні закупівлі», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та чинного законодавства з питань соціальних відносин;

забезпечення контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, збереженням та належним використанням державного майна в сфері управління Держкомтелерадіо.

3.Держкомтелерадіо забезпечити:

3.1.Ефективне управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі ПАТ «НСТУ» та ДАК «Укрвидавполіграфія».

3.2.Затвердження фінансового плану ПАТ «НСТУ» та звітів про його виконання.

3.3.Реалізацію плану перетворення державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» у публічне акціонерне товариство «Укртелефільм», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 15.01.2018 № 22, з метою завершення процесу створення Суспільного мовника в частині приєднання ПАТ «Укртелефільм» до НСТУ.

3.4.Реалізацію заходів щодо реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».

3.5.Імплементацію Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 21 лютого 2017 р. № 43.

3.6.Реалізацію Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції України на 2018-2021 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. №779-р.

3.7.Здійснення нагляду за цільовим використанням міжнародної технічної допомоги в рамках реалізації проектів, беніфіціаром яких виступає Держкомтелерадіо.

3.8.Недопущення ввезення на український ринок іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту, в тому числі підготовку законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.

3.9.Сприяння збільшенню охоплення населення території прикордонних областей, в тому числі Донецької та Луганської, програмами регіональних телерадіоканалів шляхом розвитку їх мереж мовлення.

3.10.Виконання заходів, спрямованих на підготовку Великої української енциклопедії.

3.11.Сприяння переведенню в цифровий формат і відкриттю для загального доступу друкованих видань, що зберігаються у фондах Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова».

3.12.Реалізацію заходів з підготовки та відзначення 100 - річчя з дня заснування Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова».

3.13.Підготовку проекту нормативно-правового акта щодо приєднання України до міжнародної системи стандартної нумерації серіальних видань (ISSN).

3.14.Безумовне дотримання підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо, вимог Бюджетного кодексу України, Законів України про Державний бюджет України, «Про управління об’єктами державної власності», «Про публічні закупівлі», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та чинного законодавства з питань соціальних відносин.

3.15.Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів підвідомчими бюджетними установами (організаціями), недопущення утворення дебіторської та кредиторської заборгованості зі сплати комунальних послуг, енергоносіїв та інших статей витрат.

3.16.Розробку госпрозрахунковими підприємствами, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо, та ПАТ ДАК «Укрвидавполіграфія» дієвих заходів щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати та недопущення її виникнення в подальшому.

3.17.Підготовку пропозицій Фонду державного майна України щодо включення об’єктів права державної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації.

3.18.Підготовку та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів законів України «Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» щодо визнання дітей журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність І групи у зв’язку з виконанням професійних обов’язків, дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність до Конвенції про права осіб з інвалідністю та Факультативного протоколу до неї».

3.19.Внесення змін до нормативно-правових актів в частині збільшення розміру державних премій з метою підвищення їх престижу, заохочення журналістів, авторів, перекладачів художніх та публіцистичних творів до створення нових оригінальних робіт.

3.20.Проведення моніторингу інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади та підготовку пропозицій щодо удосконалення структури та функціонування цих веб-сайтів.

3.21.Підвищення ефективності роботи Укртелерадіопресінституту шляхом упровадження інтенсивних форм навчання, виїзних семінарів та новітніх методик.

3.22.Безумовне дотримання вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, законів України «Про звернення громадян», «Про статус народного депутата», «Про доступ до публічної інформації», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», Інструкції з діловодства, посилення персональної відповідальності керівників та працівників структурних підрозділів апарату, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо, за дотриманням виконання завдань і термінів, визначених актами і дорученнями Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами і рішеннями колегії Держкомтелерадіо.

4.Рекомендувати керівникам структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій, що опікуються питаннями інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, з метою реалізації Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» активізувати роз’яснювальну роботу із засновниками (співзасновниками) комунальних друкованих засобів масової інформації та їх редакціями щодо нагальності ухвалення рішень про реформування і вчинення всіх необхідних кроків з перетворення редакцій у суб’єкти господарювання з огляду на завершення реформи 31 грудня 2018 року.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову колегії.

 

Голова колегії О.І. Наливайко

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux