Рішення колегії Держкомтелерадіо від 29.01.2019 №1/1 "Про підсумки роботи Державного комітету телебачення і радіомовлення України у 2018 році та основні завдання на 2019 рік"
опубліковано 08 лютого 2019 року о 10:34

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Р І Ш Е Н Н Я К О Л Е Г І Ї

 

29 січня 2019 р. м. Київ   № 1/1

 

Про підсумки роботи Державного комітету

телебачення і радіомовлення України

у 2018 році та основні завдання на 2019 рік

 

Заслухавши та обговоривши доповідь Голови Держкомтелерадіо Наливайка О.І., колегія відзначає, що впродовж 2018 року Держкомтелерадіо спрямовував свою діяльність на реформування державних та комунальних друкованих ЗМІ, забезпечення в межах повноважень акціонера ефективної діяльності публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», сприяння переходу українського телебачення на мовлення у цифровому форматі, захист національного інформаційного простору шляхом обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту, інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, на забезпечення конституційних прав громадян на свободу слова та інформацію, захист професійних прав журналістів, реалізацію національних програм з питань забезпечення ґендерної рівності.

Завершився трирічний період реформування державних і комунальних ЗМІ, встановлений Законом України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» (далі - Закон). 

Впродовж цього часу Держкомтелерадіо систематично здійснював моніторинг процесу реформування друкованих ЗМІ та редакцій з метою забезпечення їх функціонування, збереження назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості. 

Впродовж 2016-2017 років проблемні питання, що виникали у процесі реалізації Закону, розглядалися колегією Держкомтелерадіо щопівріччя. Упродовж 2018 року колегія розглянула проблемні питання реформування комунальних друкованих ЗМІ у Запорізькій (березень 2018 року), Дніпропетровській (квітень 2018 року), Закарпатській (червень 2018 року), Київській (жовтень 2018 року) областях. 

Протягом всього періоду реформування Держкомтелерадіо приділяв значну увагу підвищенню кваліфікації журналістів редакцій, що реформуються. Так, Український інститут підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси протягом 2016-2018 років забезпечив проведення навчальних семінарів для редакторів комунальних видань з актуальних питань реформування. 

Важливою була співпраця Держкомтелерадіо, Національної спілки журналістів України, інших журналістських організацій в рамках проекту «Підтримка сталого реформування державних та комунальних ЗМІ», який реалізовувався за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Продуктивною також була співпраця в рамках проекту «Свобода медіа в Україні» за сприяння Ради Європи та Європейського Союзу.

На сьогодні до Зведеного переліку об’єктів реформування внесено 760 державних і комунальних друкованих ЗМІ (662 - комунальних, 98 - державних). На кінець 2018 року реально виходило 607 комунальних та 81 державний друкований ЗМІ. Зведений перелік розміщено на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо в розділі «Реформування друкованих ЗМІ» та оновлювався щомісячно. 

Станом на 29 січня 2019 року реформовано 507 друкованих ЗМІ та редакцій, а саме: 480 - комунальних (що складає близько 80 % від загальної кількості видань, що реально виходили), 27 - державних (що складає близько 33 % від загальної кількості видань, що реально виходили). 

Лідерами процесу реформування є Кіровоградська, Житомирська, Хмельницька, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська області. Відповідно аутсайдерами цього процесу залишились Київська, Закарпатська області та місто Київ. 

Щодо реформування державних ЗМІ необхідно зазначити, що цей процес відбувався значно повільніше у порівнянні з реформуванням комунальної преси. Часто функції редакцій в державних ЗМІ відігравали структурні підрозділи органів влади або відповідних державних підприємств. У таких випадках відсутній трудовий колектив, який міг би використати своє право вибору способу реформування. Після реформування, засновниками таких ЗМІ, часто виступали державні установи та державні підприємства, що було єдиним шляхом збереження таких ЗМІ після виходу центральних органів виконавчої влади зі складу співзасновників.

Загалом, характерними перешкодами на шляху реформування були: проблеми з укладенням угоди між засновником і правонаступником, необхідної для державної перереєстрації видання в органах юстиції; проблеми з наданням редакції реформованого ЗМІ пріоритетного права на висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; порушення гарантованого права на пільгову оренду приміщення; трудові спори; майнові спори; відсутність дієвого механізму впливу на засновника (співзасновників), які порушують вимоги Закону; неможливість здійснити виділ редакції з комунального підприємства, що здійснює кілька видів діяльності; відсутність рішень військово-цивільних адміністрацій про реформування друкованих ЗМІ, засновниками яких до 2014 року виступали відповідні місцеві органи самоврядування; заборона перетворення такої організаційно-правової форми юридичної особи як установа; відсутність чіткої визначеності підсудності спорів з питань реформування. Такі спори розглядались як адміністративними, так і господарськими судами.

Втрата з 1 січня 2019 року фінансування з боку органів влади та органів місцевого самоврядування є болісною для багатьох редакцій. Тому Закон надає можливість отримання редакціями місцевих ЗМІ фінансової допомоги після реформування за умови їх функціонування, збереження назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості. 

З метою виконання вимог статті 12 Закону розроблено проект Порядку надання адресної фінансової підтримки реформованим друкованим засобам масової інформації місцевої сфери розповсюдження. Відповідні пропозиції були надані Мінфіну під час формування проекту Державного бюджету України як на 2017, так і на 2018 рік. Однак Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» видатки на державну підтримку реформованим друкованим засобам масової інформації місцевої сфери розповсюдження так і не було передбачено. Водночас у Плані пріоритетних дій Уряду на 2019 рік передбачено подання Кабінету Міністрів України на затвердження Порядку надання адресної фінансової підтримки реформованим друкованим засобам масової інформації місцевої сфери розповсюдження. У зв’язку з цим, Держкомтелерадіо надав пропозиції Мінфіну в частині передбачення в Державному бюджеті України на 2019 рік видатків на це у розмірі 37 млн. грн. Крім того, з огляду на необхідність завершення реформування та з метою збереження періодичних друкованих видань як важливого джерела інформації для громадян України, Держкомтелерадіо досягнуто домовленості з Міністерством юстиції України щодо сприяння перереєстрації тих видань, редакції яких подали необхідні документи до територіальних управлінь юстиції до 31.12.2018. 

У 2018 році Держкомтелерадіо забезпечувалася, в межах повноважень акціонера, діяльність публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Триває процес перетворення державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» у публічне акціонерне товариство «Укртелефільм».

У 2018 році забезпечено виконання завдань в рамках Плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України, затвердженої Указом Президента України від 21 лютого 2017 р. № 43. 

Виконано завдання щодо заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 779. 

Тривала робота з недопущення на український ринок іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту. Протягом 2018 року Держкомтелерадіо надано 97 відмов у видачі дозволів на ввезення 477 000 примірників видань антиукраїнського змісту. Складено 27 адміністративно-господарських протоколів щодо порушення правил розповсюдження видавничої продукції. Сума штрафних санкцій склала 1005210 грн.

Протягом 2018 року опрацьовано 835 заяв від суб’єктів видавничої справи стосовно їх внесення до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції.

Внесено до Державного реєстру - 635 суб’єктів видавничої справи. 

На кінець 2018 року у Державному реєстрі зберігаються відомості про 7137 суб’єктів видавничої справи (5474 - юридичні особи, 1663 - фізичні особи).

Надавалась методологічна допомога з питань розробки проектів стратегічних планів державних видавництв: Національного видавництва дитячої літератури «Веселка», ДП «Державне спеціалізоване видавництво «Техніка», ДП «Державне спеціалізоване видавництво «Вища школа», ДП «Державне спеціалізоване видавництво «Мистецтво», ДП «Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Світ», ДП «Державне спеціалізоване видавництво «Музична Україна», ДП «Спеціалізоване видавництво «Либідь», ДП «Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво «Карпати», ДП «Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво «Каменяр, ДП «Державне спеціалізоване видавництво художньої літератури «Дніпро». Стратегічні плани розвитку державних підприємств видавничої сфери затверджено наказом Держкомтелерадіо від 08.06.2018 № 352. 

Державною науковою установою «Книжкова палата України імені Івана Федорова» виконано 2 наукові теми: «Розроблення і комплексний аналіз адміністративних даних випуску видань України у 2017-2018 рр. та формування електронних довідково-інформаційних ресурсів» і «Розроблення баз даних державної бібліографічної реєстрації обов’язкового примірника документів України 2017-2018 рр. та ретроспективного фонду періодики 1960 р., образотворчих і картографічних видань 1950 р.». 

Продовжувалася робота щодо підготовки та видання Великої української енциклопедії. Державною науковою установою «Енциклопедичне видавництво» підготовлено та видано тематичні словники з окремих наукових напрямів - «Соціологічні науки», «Фізика», «Радіоелектроніка», «Релігієзнавство», колективну монографію «Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі». На базі Укртелерадіопресінституту зроблено запис 75 статей ВУЕ для портальної версії. Колективом установи здійснено комплекс робіт над вдосконаленням порталу та осмисленням концепції електронної версії ВУЕ (е-ВУЕ). З метою популяризації проекту «Велика українська енциклопедія» 13.12.2018 колективом установи презентовано портальну версію Великої української енциклопедії (е-ВУЕ).

У 2018 році до Держкомтелерадіо надійшло 132 запити на інформацію. Усі запити було задоволено. 78 запитувачам надано роз’яснення окремих положень Закону України «Про доступ до публічної інформації». За дорученнями Кабінету Міністрів України розглянуто 134 скарг від громадян про порушення, на їх думку, вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» посадовими особами центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Проведено моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади щодо оприлюднення на них інформації, обов’язковість розміщення якої визначається Законом України «Про доступ до публічної інформації», та про результати поінформовано Кабінет Міністрів України.

У 2018 році Держкомтелерадіо був залучений до виконання 4 національних програм з питань забезпечення ґендерної рівності. В рамках виконання зазначених національних програм та планів дій Держкомтелерадіо спільно з Українським інститутом підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси, ВГО «Центр - Розвиток демократії» та іншими громадськими організаціями і партнерами проведено низку заходів, спрямованих на інформування громадськості з питань запобігання дискримінації та запровадження ідей прав людини і втілення цінностей ґендерної рівності в суспільстві, а також врахування ґендерного компоненту в діяльності ЗМІ.

Водночас, колегія звертає увагу на проблему недостатнього фінансування ПАТ «НСТУ»Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» передбачено бюджетне фінансування НСТУ у сумі 1 005 000,1 тис. гривень, що не відповідає вимогам Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», яким встановлена норма фінансування в розмірі 0,2% від видатків загального фонду державного бюджету України за попередній рік. Таким чином, обсяг фінансування у 2019 році повинен скласти 1 816 933,1 тис. гривень. Сума необхідних додаткових коштів складає 811933,0 тис. гривень.

Відсутні кошти на державну фінансову допомогу реформованим виданням місцевої сфери розповсюдження.

Проблемним також є питання відсутності промоції українських книг в засобах масової інформації. 

Враховуючи зазначене, та з метою безумовного виконання основних завдань і функцій, покладених на Держкомтелерадіо з реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, колегія

УХВАЛИЛА:

1. Інформацію Голови Держкомтелерадіо Наливайка О.І. про підсумки роботи Державного комітету телебачення і радіомовлення України у 2018 році та основні завдання на 2019 рік взяти до відома.

2. Визначити пріоритетними завданнями Держкомтелерадіо у 2019 році:

сприяння повноцінному функціонуванню Суспільного телебачення і радіомовлення України; 

підтримка становлення ефективних та незалежних місцевих (регіональних) засобів масової інформації;

підвищення рівня підтримки громадянами України державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції; 

підвищення рівня поінформованості широких верств населення про можливості та перспективи членства України в ЄС;

недопущення на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту;

підтримка реалізації проекту підготовки та видання Великої української енциклопедії;

підвищення ефективності використання і забезпечення доступу до друкованої продукції Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова»;

забезпечення дотримання підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо, вимог Бюджетного кодексу України, Законів України про Державний бюджет України, «Про управління об’єктами державної власності», «Про публічні закупівлі», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та чинного законодавства з питань соціальних відносин;

забезпечення контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, збереженням та належним використанням державного майна в сфері управління Держкомтелерадіо;

продовження роботи щодо впровадження гендерних підходів у діяльність Держкомтелерадіо.

3. Держкомтелерадіо забезпечити:

3.1. Інформаційно-правову підтримку редакцій друкованих ЗМІ після завершення процесу реформування.

3.2. Розробку програми з підтримки регіональних медіа, які мають стати інформаційними майданчиками для висвітлення важливих питань життя місцевих громад.

3.3. Затвердження фінансового плану ПАТ «НСТУ» та звітів про його виконання.

3.4. Продовження роботи щодо виконання заходів з перетворення державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» у публічне акціонерне товариство «Укртелефільм»

3.5. Ефективне управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі ПАТ «НСТУ» та АТ ДАК «Укрвидавполіграфія».

3.6. Імплементацію Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 21 лютого 2017 р. № 43.

3.7. Реалізацію Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції України на 2018-2021 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 779-р.

3.8. Здійснення нагляду за цільовим використанням міжнародної технічної допомоги в рамках реалізації проектів, беніфіціаром яких виступає Держкомтелерадіо.

3.9. Недопущення ввезення на український ринок іноземної видавничої продукції антиукраїнського змісту, в тому числі підготовку законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.

3.10. Виконання заходів, спрямованих на підготовку Великої української енциклопедії.

3.11. Сприяння переведенню в цифровий формат і відкриттю для загального доступу друкованих видань, що зберігаються у фондах Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова». 

3.12. Підготовку та внесення на розгляд Уряду проекту нормативно-правового акта щодо приєднання України до міжнародної системи стандартної нумерації серіальних видань (ISSN).

3.13. Безумовне дотримання підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо, вимог Бюджетного кодексу України, Законів України про Державний бюджет України, «Про управління об’єктами державної власності», «Про публічні закупівлі», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та чинного законодавства з питань соціальних відносин.

3.14. Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів підвідомчими бюджетними установами (організаціями), недопущення утворення дебіторської та кредиторської заборгованості зі сплати комунальних послуг, енергоносіїв та інших статей витрат.

3.15. Розробку госпрозрахунковими підприємствами, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо, та АТ ДАК «Укрвидавполіграфія» дієвих заходів щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати та недопущення її виникнення в подальшому.

3.16. Підготовку пропозицій Фонду державного майна України щодо включення об’єктів права державної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації.

3.17. Підготовку та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».

3.18Проведення моніторингу інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади та підготовку пропозицій щодо удосконалення структури та функціонування цих веб-сайтів.

3.19. Подальше впровадження нових інноваційних підходів до організації навчального процесу Укртелерадіопресінституту.

3.20. Виконання Комплексної програми впровадження ґендерних підходів у діяльність Держкомтелерадіо на 2019-2020 роки та Плану заходів з її реалізації на 2019 рік, інтегрування ґендерної компоненти в усі напрями діяльності Держкомтелерадіо.

3.21. Безумовне дотримання вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, законів України «Про звернення громадян», «Про статус народного депутата», «Про доступ до публічної інформації», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», Інструкції з діловодства, посилення персональної відповідальності керівників та працівників структурних підрозділів апарату, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо, за дотриманням виконання завдань і термінів, визначених актами і дорученнями Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами і рішеннями колегії Держкомтелерадіо.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову колегії.

Голова колегії     О.І. Наливайко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux