Рішення колегії Держкомтелерадіо від 27.10.2015 №8/32 "Про стан інформаційного простору Кіровоградської області"
опубліковано 30 жовтня 2015 року о 10:13

 

Tryzub

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Р І Ш Е Н Н Я К О Л Е Г І Ї

 

27 жовтня 2015 р. м. Київ № 8/32

 

 

Про стан інформаційного простору

Кіровоградської області

 

Заслухавши інформацію доповідачів, колегія відзначає, що інформаційний простір Кіровоградської області характеризується достатньо широким спектром аудіовізуальних та друкованих засобів масової інформації, видавництв і видавничих організацій, підприємств поліграфії та книгорозповсюдження. У регіоні створено належні умови для вільного та безперешкодного функціонування суб’єктів інформаційних відносин та професійної діяльності журналістів.

Телебачення і радіомовлення

На території Кіровоградської області функціонують 19 суб’єктів інформаційної діяльності у сфері теле- та радіомовлення. З них: 2 суб’єкти володіють ліцензіями на право теле- та радіомовлення, 3 суб’єкти – телемовлення, 14 суб’єктів – радіомовлення. У цифровому стандарті транслюються програми 3 місцевих мовників.

Кіровоградська обласна державна телерадіокомпанія - одна із найпотужніших регіональних телерадіомовників. Телевізійні програми мають змогу дивитися 71% населення області в аналоговому форматі і 55% - в цифровому форматі.

В області триває перехід від аналогового стандарту телемовлення до цифрового. Телекомпанії, що отримали ліцензії на право здійснювати мовлення у стандарті DVB-T2 у мультиплексі МХ-5, успішно опанували новий формат.

Цифрові мультиплекси стандарту DVB-T2 встановлено у 6 населених пунктах Кіровоградської області: м. Кіровоград, м. Олександрія, м. Новоукраїнка, м. Новомиргород, м. Новоархангельськ, смт. Устинівка.

Із 34 606 поданих заяв від пільгових категорій населення безкоштовними телетюнерами в області забезпечено 21 230 заявників.

Вступив у фазу практичної реалізації проект запуску суспільного телерадіомовлення.

Спостерігається тенденція до збільшення обсягу програм власного виробництва.

Місцевою владою здійснюється щоденний моніторинг місцевих аудіовізуальних засобів масової інформації з метою виявлення матеріалів, що закликають до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність, пропаганду війни, сепаратизму і тероризму. За результатами проведеної роботи фактів порушення законодавства в інформаційній сфері не виявлено.

Реалізуються заходи щодо припинення здійснення ретрансляції заборонених російських телеканалів на території області.

Проблемні питання

1. Існує нагальна потреба у поліпшенні якості сигналу цифрового мовлення, зокрема в Голованівському, Гайворонському та Ульяновському районах;

2. Суттєве погіршення фінансового стану районних редакцій проводового радіомовлення ставить низку мовників на межу припинення існування;

3.  Гостро актуальною залишається проблема розбудови мережі FМ -діапазону державних мовників (в області Національна радіокомпанія України має лише 7 частотних присвоєнь (м. Олександрія, м. Світловодськ, смт. Смоліно, м. Ульяновка, м. Долинська, м. Новоукраїнка, м. Гайворон).

Книговидання та книгорозповсюдження, друковані засоби масової інформації

Книговидання та книгорозповсюдження

До Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції внесено 38 видавців та виготівників видавничої продукції, розміщених на території області (28 - Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, 9 - управлінням інформаційної діяльності облдержадміністрації).

Суб’єкти видавничої справи за видами діяльності та формою власності: видавнича - 4 (4 - приватної форми власності); виготовлення - 13 (10 приватної форми власності, 3 - комунальної форми власності); видавнича/виготовлення - 19 (16 - приватної форми власності, 1 - державної форми власності, 2 - комунальної форми власності). Крім того, поєднують кілька видів діяльності, зокрема «видавнича/виготовлення» із книгорозповсюдженням 8 суб'єктів.

Динаміка видання книжкової продукції в області протягом 2012 - І півріччя 2015 року має такі параметри: 2012 рік - 184 назви, тираж - 66,6 тис. прим., 2013 рік - 188 назв, тираж - 113,2 тис. прим., 2014 рік - 185 назв, тираж - 65,0 тис. прим., І півріччя 2015 - 90 назв, тираж - 25,2 тис. прим.

В області діє цільова програма розвитку книговидання та книгорозповсюдження на 2011-2015 роки. За час дії програми було видано 44 назви книжкових видань загальним тиражем 35,6 тис. примірників. На видання зазначеної книжкової продукції було виділено 1 136 тис. грн. з обласного бюджету.

У рамках дії програми реалізовувалися регіональні ініціативи «Історія рідного краю» та «Література рідного краю». Протягом 2012-2014 років було видано 19 назв книг загальним тиражем 9,5 тис. прим. на загальну суму 167,0 тис. грн. (кошти благодійних фондів, спонсорів, меценатів).

Книжкова продукція, що видавалася у рамках програми розповсюджувалася виключно серед бібліотечних та освітніх закладів області.

До системи книгорозповсюдження Кіровоградської області входять 94 суб'єкти. З них 88 - приватної форми власності, 2 - комунальної форми власності, 4 - державної форми власності.

У порівнянні із 2014 роком кількість суб'єктів книгорозповсюдження зменшилася на 5 одиниць. Це, насамперед, пов'язано із складною економічною ситуацією протягом 2014-2015 років, яка призвела до закриття суб'єктів торгівлі у зв'язку із зменшенням купівельної спроможності населення. Ще однією негативною тенденцією є зменшення кількості суб'єктів книгорозповсюдження комунальної форми власності: 2014 рік - 5 суб'єктів, 2015 рік - 2 суб'єкти.

Найбільше книготорговельних магазинів та точок продажу книг знаходиться у містах: Кіровоград (37 суб'єктів: книгарні книготорговельних мереж - 3; приватні книгарні – 9; кіоски або ятки - 26), Олександрія (7 суб'єктів: приватні книгарні - 3; кіоски або ятки - 4), Знам'янка (6 суб'єктів: приватні книгарні - 3; кіоски або ятки - 3), Світловодськ (5 суб'єктів: приватні книгарні - 1; кіоски або ятки - 4).

Недостатня забезпеченість об’єктами з роздрібного продажу книжкової продукції у малонаселених селах та селищах області, зокрема 987 малонаселених сіл та селищ не мають зазначених об’єктів.

Розповсюдження книжкової продукції відбувається також через мережу відділень Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».

З метою забезпечення виконання Указу Президента України «Про деякі заходи державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні» керівництвом облдержадміністрації доручено місцевим органам влади сприяти розвитку мережі книгорозповсюдження, зокрема збільшенню об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією, та забезпечити збереження за видавництвами, видавничими організаціями, книготорговельними підприємствами приміщень, що перебувають у комунальній власності та орендуються ними.

Періодичні друковані засоби масової інформації

Станом на 01.10.2015 в області зареєстровано 568 друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження різноманітної тематичної спрямованості. За сферою розповсюдження: обласна сфера розповсюдження - 317; міськрайонна сфера розповсюдження - 251. За видами видань: газет - 497; журналів - 46; збірників - 25. За тематичним спрямуванням: загальнополітичне - 268; навчальне, наукове - 28; спортивне - 8; інформаційно-рекламне - 207; релігійне - 25; літературно-мистецьке - 8; видання для дітей та молоді - 24.

Виключно українською мовою випускаються 404 видання, українською мовою разом з іншими - 88, російською - 76.

Серед періодичних друкованих видань однією з найвпливовіших є газета «Народне слово», співзасновниками якої є обласна державна адміністрація та обласна рада, а сферою розповсюдження - обласний центр і райони області. За рівнем тиражності, серед газет, які поширюються по всій території області, слід виокремити «Діалог» (тираж 33 930 прим.), «Сільське життя плюс» (тираж 25 076 прим.), «Нова газета» (тираж 14 000 прим.).

Станом на 01.09.2015 у порівнянні із 2014 роком загальний тираж друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження зменшився на 12%.

З метою розповсюдження періодичних видань за передплатою та забезпечення широкого загалу споживачів друкованими виданнями Кіровоградська дирекція УДППЗ «Укрпошта» 28 вересня 2015 року розпочала передплатну кампанію на 2016 рік. Передплатна кампанія на загальнодержавні видання триватиме до 15 грудня 2015 року, на обласні та районні видання до 25 грудня, на видання зарубіжних країн до 26 жовтня та до 7 грудня.

Прийом передплати проводиться безпосередньо на 506 об'єктах поштового зв'язку та листоношами на дільницях за місцем проживання передплатників.

Проблемні питання

1.Низький рівень забезпечення населення сільської місцевості книготорговельними послугами, зокрема, не дотримуються вимоги щодо функціонування об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 № 902, потребує збільшення асортименту книжкової продукції та кількості видань місцевих авторів.

2. Зменшення тиражів друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження.

Доступ до публічної інформації

За період із 01 січня по 30 вересня 2015 року до Кіровоградської обласної державної адміністрації надійшло 136 запитів на публічну інформацію, з них 9 по суті були скаргами, заявами, пропозиціями чи клопотаннями про надання роз’яснень.

Обласною державною адміністрацією створено систему обліку публічної інформації (база МySQL), яка розміщена у рубриці «Доступ до публічної інформації» офіційного веб-сайту облдержадміністрації і постійно оновлюється. Аналогічні «Системи обліку публічної інформації» діють у структурних підрозділах облдержадміністрації, районних державних адміністраціях, виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення, які наповнюються розпорядниками інформації. Зазначені системи функціонують на веб-сайті облдержадміністрації.

Станом на 01.10.2015 в системі обліку публічної інформації обласної державної адміністрації розміщено 40,3 тис. документів.

Судових позовів про порушення законодавства у сфері доступу до публічної інформації за період з 01 січня по 30 вересня 2015 року до обласної державної адміністрації не надходило.

Враховуючи вищевикладене, колегія

УХВАЛИЛА:

1.Інформацію доповідачів взяти до відома.

1.1.Стан розвитку інформаційної та видавничої сфер Кіровоградської області визнати задовільним.

1.2.Рекомендувати Кіровоградській обласній державній адміністрації розглянути на засіданні колегії обласної державної адміністрації питання щодо проблем інформаційного простору області та визначити шляхи вирішення актуальних проблем, зокрема, з метою посилення інформаційної безпеки, передбачити реалізацію невідкладних заходів щодо забезпечення покриття впевненим телерадіосигналом національних мовників районів, де такий сигнал відсутній.

2.Рекомендувати Кіровоградській обласній державній адміністрації та Кіровоградській обласній раді сприяти:

забезпеченню на території області належного контролю за дотриманням вимог законодавства України щодо недопущення будь-якого втручання в професійну діяльність представників засобів масової інформації;

збільшенню накладів та розширенню асортименту книжкової продукції, що випускається в області;

розбудові мережі книгорозповсюдження та забезпечення жителів сільської місцевості області книготорговельними послугами відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України нормативів щодо функціонування об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією.

3. Голові комісії з реорганізації Кіровоградської ОДТРК (Мурований В.Ж.):

здійснювати необхідні заходи з підготовки та впровадження суспільного телерадіомовлення;

посилити контроль за виробництвом і трансляцією теле- та радіопрограм для державних потреб;

вдосконалити творчо-виробничий процес для актуалізації телерадіопрограм, підвищення їх конкурентоспроможності.

4.Управлінню телебачення і радіомовлення (Ободович О.О.) до 10 листопада 2015 року підготувати звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення стосовно розбудови цифрового телебачення в Кіровоградській області.

5.Управлінню видавничої справи і преси (Кононенко О.А.) спільно з управлінням інформаційної діяльності Кіровоградської облдержадміністрації (Солтик Ю.М.) проаналізувати та до 1 грудня 2015 року надати керівництву Держкомтелерадіо інформацію про стан дотримання в Кіровоградській області вимог щодо функціонування об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 № 902.

6.Управлінню інформаційної діяльності Кіровоградської облдержадміністрації (Солтик Ю.М.)

6.1.Сприяти:

активізації діяльності щодо роз’яснення актуальних питань зовнішньої та внутрішньої політики держави, оперативному реагуванню на негативні інформаційні впливи з боку іноземних держав, зокрема Російської Федерації;

забезпеченню дотримання на території області Закону України «Про мораторій на відчуження від редакцій державних та комунальних ЗМІ приміщень та майна»;

підвищенню кваліфікації журналістів місцевих засобів масової інформації;

налагодженню обміну книжковою продукцією, випущеною за кошти місцевих бюджетів, з іншими областями;

інформаційному супроводу проведення мобілізації та підтримки української армії в області;

спрямуванню частини книжкової продукції, виданої в рамках обласної цільової програми розвитку книговидання та книгорозповсюдження на 2011-2015 роки, до військових частин, задіяних в зоні проведення антитерористичної операції;

6.2.Розробити проект обласної цільової програми розвитку книговидання та книгорозповсюдження на 2016-2020 роки та внести його на розгляд обласної державної адміністрації та обласної ради.

7. Управлінню розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції (Радзієвський І.А.) аналізувати стан виконання цього рішення колегії та звітувати відповідно до вимог Положення про колегію Держкомтелерадіо.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника Голови Держкомтелерадіо Червака Б.О.

 

 

Голова колегії О.І. Наливайко

 

 

 

 

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux