Рішення колегії Держкомтелерадіо від 26.01.2016 № 1/1 "Про підсумки роботи Державного комітету телебачення і радіомовлення України у 2015 році та основні завдання на 2016 рік"
опубліковано 03 лютого 2016 року о 17:08

Tryzub

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Р І Ш Е Н Н Я К О Л Е Г І Ї

 

26 січня 2016 р. м. Київ № 1/1

 

 

Про підсумки роботи Державного комітету

телебачення і радіомовлення України

у 2015 році та основні завдання на 2016 рік

 

Заслухавши та обговоривши доповідь Голови Держкомтелерадіо Наливайка О.І., колегія відзначає, що впродовж 2015 року Держкомтелерадіо спрямовував свою діяльність на забезпечення захисту конституційних прав громадян на інформацію, дотримання принципів свободи слова, утвердження національних інтересів в інформаційній та видавничій сферах, інтеграцію України у світовий інформаційний простір.

Продовжувалася робота з удосконалення медійного законодавства. Загалом в 2015 році підготовлено 54 проекти нормативно-правових актів.

Налагоджено ефективну співпрацю з представниками майже 30 інститутів громадянського суспільства, які беруть активну участь в обговоренні проектів нормативно-правових актів, що розробляються Держкомтелерадіо.

Верховною Радою України прийнято Закони України «Про внесення змін до деяких законів України щодо Суспільного телебачення і радіомовлення України» та «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».

Здійснено практичні кроки з розбудови Суспільного телебачення і радіомовлення.

Вжито заходів щодо припинення діяльності державних телерадіоорганізацій (далі – ДТРО) та державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» шляхом приєднання до НТКУ. Національною телекомпанією України створено філії (регіональні та центральні дирекції). Переміщено до Києва Державну телерадіомовну компанію «Крим», забезпечено безперервне мовлення державних телерадіоорганізацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо, в період їх реорганізації, проведено оцінку цілісних майнових комплексів цих юридичних осіб.

Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення переоформлено ліцензії на мовлення ДТРО на НТКУ у зв’язку зі змінами умов діяльності, пов’язаними з реорганізацією.

У зв’язку з інформаційною агресією РФ проти України координувалася робота ДТРО з додержання критеріїв основних тематичних напрямів мовлення під час вироблення теле- та радіопрограм для державних потреб в особливих умовах. Державними мовниками основну увагу приділено змістовному наповненню інформаційного, інформаційно-аналітичного та публіцистичного мовлення, зокрема висвітленню заходів, спрямованих на патріотичне виховання громадян, захист безпеки держави, реакції на зовнішньополітичні виклики.

Започатковано проект «Розкажи про героя», мета якого збирати на одній інтернет-платформі аудіовізуальні твори про події на сході України, протистояння українського народу загарбницькій політиці Росії, подвиги, бойовий шлях Збройних Сил України, Національної гвардії, добровольчих батальйонів, волонтерів, лікарів та інших учасників визвольної війни українського народу. На інтернет-платформі у відкритому доступі та з правом подальшого поширення у ЗМІ розміщено понад 165 унікальних аудіовізуальних творів (фільми, теле- та радіопрограми, ролики), які надані телерадіоорганізаціями усіх форм власності.

Відновлено мовлення Донецької та Луганської ОДТРК та розширено трансляції програм українських мовників на тимчасово окупованій території.

Втілюється в життя проект створення єдиної національної радіомережі Українського радіо.

Здійснено низку заходів щодо розвитку іномовлення в умовах інформаційної агресії з боку Російської Федерації.

24 грудня 2015 року прийнято Закон України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», в рамках реалізації якого, Держкомтелерадіо затверджено Порядок формування переліку друкованих ЗМІ та редакцій, що підлягають реформуванню на першому етапі.

Забезпечено сприяння дотриманню рівного доступу учасників виборчого процесу до засобів масової інформації під час виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, що відбулися 25 жовтня 2015 року.

Вживалися заходи щодо створення сприятливих умов для діяльності суб’єктів видавничої справи.

З метою вирішення суттєвих проблем, що стримують розвиток цієї сфери, в тому числі підвищення конкурентоспроможності української книги як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо підготовлення, виготовлення, розповсюдження книжок та періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва).

Розроблено та внесено на розгляд Уряду Концепцію державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року.

Проводилася робота з формування та реалізації програми «Українська книга», яка є одним із дієвих важелів стимулювання видавничої справи.

Державним бюджетом України на випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга» у 2015 році було передбачено видатки у сумі 40 475,6 тис. грн.

До переліків книжкових видань, передбачених до випуску з урахуванням внесених змін та доповнень, включено 255 видань 63 видавців загальним тиражем 495,7 тис. примірників.

Програму виконано у повному обсязі.

Завдяки державній підтримці забезпечено випуск низки соціально значущих видань для задоволення загальнодержавних потреб в книжковій продукції. В рамках програми побачила світ низка різножанрових видань у серії «Бібліотека українського воїна». Збільшилася кількість назв спеціалізованої книжкової продукції, спрямованої на задоволення культурно-духовних потреб людей із обмеженням зору, виготовленої шрифтом Брайля термографічним рядково-крапковим методом друку.

ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» працювало стабільно, значно перевиконавши основні показники фінансового плану. Очікуване виконання фінансового плану 2015 року компанії за показником «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» складає 136 відсотків від планового показника; «Чистий прибуток» – 165 відсотків. ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» за 2015 рік сплачено податків та зборів до бюджетів та фондів всіх рівнів 648 тис. гривень, що на 245 тис. гривень більше, ніж було заплановано. Обсяг випуску книжкової продукції у натуральному виразі у 2015 році становив 105,1 млн. аркушів-відбитків та газетної продукції у розмірі 25,7 млн. примірників.

Тривала робота щодо реформування державних видавництв, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо.

Державною науковою установою «Книжкова палата України імені Івана Федорова» виконано 3 наукові роботи, тематику яких було схвалено відповідним рішенням колегії Держкомтелерадіо.

В Укртелерадіопресінституті підвищили кваліфікацію за всіма формами навчання – 1333 особи (з них: з відривом від виробництва – 1072, без відриву від виробництва – 261).

Проведено 29 тематичних семінарів з питань інформаційної безпеки та інформаційних війн, в тому числі виїзний дводенний семінар-тренінг у Краматорську для журналістів філій НТКУ Донецької та Луганської регіональних дирекцій.

Забезпечено участь вітчизняних видавців у виставкових заходах: 67-му Франкфуртському міжнародному книжковому ярмарку; ХХІІ Мінській міжнародній книжковій виставці-ярмарку, ХІ Київській міжнародній книжковій виставці, Київській міжнародній книжковій виставці «Книжкові контракти».

До Держкомтелерадіо надійшло 140 запитів на інформацію. Із них отримано поштою – 74, електронною поштою – 46, телефоном – 20.

Усі запити було задоволено.

70 запитувачам надано роз’яснення окремих положень Закону України «Про доступ до публічної інформації».

За дорученнями Кабінету Міністрів України розглянуто 100 скарг від громадян про порушення, на їх думку, вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» посадовими особами центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Проведено моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади щодо оприлюднення на них інформації, обов’язковість розміщення якої визначається Законом України «Про доступ до публічної інформації», та про результати поінформовано Кабінет Міністрів України.

Водночас, колегія звертає увагу на недостатнє покриття домогосподарств цифровим сигналом стандарту DVB-T2, низький рівень забезпечення населення телетюнерами, а також низку інших проблем впровадження цифрового мовлення.

Обмеженість вільного радіочастотного ресурсу в діапазоні 87,5-108,0 МГц змушує державних, а невдовзі суспільних, мовників шукати інші можливості для розвитку радіомереж, у тому числі, шляхом модернізації національних мереж радіомовлення в діапазоні середніх хвиль.

Проблемним залишається поширення програм українських теле- та радіоканалів на тимчасово окуповану територію, а також територію прикордонних з РФ областей.

Потребують удосконалення механізми захисту вітчизняного книжкового ринку від видавничої продукції, що походить з РФ, та загрожує національній безпеці України.

Враховуючи зазначене, та з метою безумовного виконання основних завдань і функцій, покладених на Держкомтелерадіо з реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, колегія

УХВАЛИЛА:

1. Інформацію Голови Держкомтелерадіо Наливайка О.І. про підсумки роботи Державного комітету телебачення і радіомовлення України у 2015 році та основні завдання на 2016 рік взяти до відома.

2. Визначити пріоритетними завданнями Держкомтелерадіо у 2016 році:

захист національного інформаційного простору шляхом запобігання внутрішньому і зовнішньому інформаційному впливу, зокрема з боку Російської Федерації, який загрожує інформаційній безпеці держави, суспільства, особи;

сприяння забезпеченню конституційних прав громадян на свободу слова та інформацію, захист професійних прав журналістів;

організаційно-правове забезпечення створення Суспільного телебачення і радіомовлення України;

адаптація вітчизняного законодавства у сфері телебачення і радіомовлення до норм та стандартів законодавства Європейського Союзу;

сприяння переходу українського телебачення і радіо на мовлення у цифровому форматі;

організаційно-правове забезпечення реформування державних та комунальних друкованих засобів масової інформації;

створення належних умов для розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження, популяризації книговидавничої продукції та читання, захист вітчизняного ринку від книжкової продукції, що походить з РФ, та загрожує національній безпеці.

3. Держкомтелерадіо забезпечити:

3.1. Сприяння поширенню програм українських теле- та радіоканалів на тимчасово окуповану територію України, в тому числі шляхом поновлення роботи філії НТКУ – Кримська регіональна дирекція.

3.2. Організацію додаткового телерадіомовлення у прикордонних з Російською Федерацією областях для протидії інформаційній агресії шляхом розвитку мереж мовлення.

3.3. Належне технічне оснащення Луганської і Донецької філій НТКУ.

3.4. Модернізацію та розвиток мережі радіомовлення НТКУ, якою до 2016 року здійснювала мовлення Національна радіокомпанія України.

3.5. Розширення мережі радіомовлення НТКУ на територію Донецької і Луганської областей.

3.6. Сприяння збільшенню виробництва і трансляції теле- та радіопрограм патріотичної тематики.

3.7. Надання пропозицій Міністерству культури України стосовно удосконалення Закону України «Про засади державної мовної політики» щодо використання української мови в засобах масової інформації.

3.8. Співпрацю з громадськими організаціями, які опікуються питаннями Криму, з метою реалізації спільних заходів та проектів щодо задоволення інформаційних потреб населення півострова та вимушених переселенців із Криму.

3.9. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови «Про затвердження порядку виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі або поранення журналіста під час виконання ним професійних обов’язків».

3.10. Вжиття заходів щодо організаційно-правового забезпечення захисту дітей від інформації, що може зашкодити їхньому здоров’ю і розвитку.

3.11. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо поліпшення доступу до інформації осіб з порушеннями слуху.

3.12. Реалізацію заходів із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у сфері надання доступу до публічної інформації.

3.13. Проведення моніторингу інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади та підготовку пропозицій щодо удосконалення структури та функціонування цих веб-сайтів.

3.14. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

3.15. Завершення формування Національною телекомпанією України єдиного електронного архіву аудіовізуальних творів, виготовлених державними телерадіокомпаніями.

3.16. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про аудіовізуальні послуги.

3.17. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо запровадження мовлення громад на принципах суспільного мовлення.

3.18. Розроблення плану заходів щодо забезпечення соціально незахищених верств населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення.

3.19. Підготовку звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з пропозицією створення в Україні мереж цифрового мовлення за еталонною конфігурацією планування ЕКП-2, що забезпечить мобільний прийом сигналів цифрового телевізійного мовлення.

3.20. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо затвердження переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на першому етапі.

3.21. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України плану заходів з реалізації Концепції державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року.

3.22. Розроблення та реалізацію концепції реформування державних видавництв.

3.23. Організацію та проведення засідання Міжвідомчої комісії з питань сприяння розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження щодо розроблення механізмів захисту вітчизняного книжкового ринку від видавничої продукції, що походить з РФ, та загрожує національній безпеці України.

3.24. Виконання заходів, спрямованих на підготовку і випуск Великої української енциклопедії.

3.25. Сприяння забезпеченню книжковою продукцією бібліотек, навчальних та лікувальних закладів Луганської та Донецької областей.

3.26. Організаційне забезпечення участі українських видавців у 68-й Франкфуртській міжнародній виставці-ярмарку.

3.27. Сприяння переведенню в цифровий формат і відкриттю для загального доступу друкованих видань, що зберігаються у фондах Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова» за рахунок міжнародної технічної допомоги.

3.28. Сприяння будівництву другої черги книгосховища Державного архіву друку Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова».

3.29. Проведення в установленому законодавством порядку аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ ДАК «Укрвидавполіграфія» та акціонерних товариств, акції яких передано до статутного фонду цієї компанії, з метою забезпечення ефективного управління її корпоративними правами.

3.30. Здійснення нагляду за цільовим використанням міжнародної технічної допомоги в рамках реалізації проектів, беніфіціаром яких виступає Держкомтелерадіо.

3.31. Проведення моніторингу щодо залучення міжнародної технічної допомоги в сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері.

3.32. Реалізацію заходів, спрямованих на перетворення Укртелерадіопресінституту у сучасний центр підвищення кваліфікації працівників ЗМІ, шляхом упровадження інтенсивних форм навчання та новітніх методик.

3.33. Безумовне дотримання вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, законів України «Про звернення громадян», «Про статус народного депутата», «Про доступ до публічної інформації», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», Інструкції з діловодства, посилення персональної відповідальності керівників та працівників структурних підрозділів апарату, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо, за дотриманням виконання завдань і термінів, визначених актами і дорученнями Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами і рішеннями колегії Держкомтелерадіо.

3.34. Безумовне дотримання підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо, вимог Бюджетного кодексу України, Закону України про Державний бюджет України, Закону України «Про управління об’єктами державної власності», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та чинного законодавства з питань соціальних відносин.

3.35. Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів підвідомчими бюджетними установами (організаціями), недопущення утворення дебіторської та кредиторської заборгованості зі сплати комунальних послуг, енергоносіїв та інших статей витрат.

3.36. Ефективне управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо.

4. Керівникам структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій, що опікуються питаннями інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, з метою реалізації Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» забезпечити тісну співпрацю з редакціями друкованих засобів масової інформації, що підлягають реформуванню.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову колегії.

 

 

Голова колегії О.І. Наливайко

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux