Рішення колегії Держкомтелерадіо від 25.10.2016 №8/29 "Про стан інформаційного простору Рівненської області"
опубліковано 03 листопада 2016 року о 10:54

Tryzub

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Р І Ш Е Н Н Я К О Л Е Г І Ї

 

25 жовтня 2016 р. м. Київ № 8/29

 

Про стан інформаційного простору

Рівненської області

 

Заслухавши інформацію доповідачів, колегія відзначає, що інформаційний простір Рівненської області характеризується широким спектром аудіовізуальних та друкованих засобів масової інформації, видавництв і видавничих організацій, підприємств поліграфії та книгорозповсюдження. В області створено належні умови для вільного та безперешкодного функціонування суб’єктів інформаційних відносин та професійної діяльності журналістів.

Враховуючи важливість інформаційної складової в діяльності місцевої влади, реалізуються Програма забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору Рівненської області на 2016 -2020 роки, Програма підтримки книговидання, сприяння книгорозповсюдженню та популяризації історичних досліджень у Рівненській області на 2015-2017 роки. В районах та містах діють місцеві програми підтримки комунальних засобів масової інформації.

Телебачення і радіомовлення

У телерадіопросторі Рівненської області працює 28 телерадіокомпаній, у тому числі 23 загальнонаціональних і регіональних та 5 місцевих. Найбільший з телерадіоканалів – філія НТКУ «Рівненська регіональна дирекція».

Найвідомішою серед недержавних телерадіокомпаній є ТРК «Рівне-1». Помітне місце в інформаційній сфері області займають ТРК «Ритм», ТРК «Сфера-ТВ», а також ТРК «Дубно».

Трансляція телеканалу «РТБ» філії НТКУ «Рівненська регіональна дирекція» здійснюється в цифровому форматі у мультиплексі МХ-5 з використанням передавачів в населених пунктах Антополі, Дубровиці та Вараші, та в аналоговому форматі – на 59 ТВК в Антополі та 30 ТВК у Дубровиці. Охоплює сигналом 78 % населення області.

Ліцензії на телевізійне мовлення Рівненської філії НТКУ дозволяють транслювати програми 24 години на добу, з них 12 годин – власного мовлення.

В стадії оптимізації перебуває місцева радіомережа радіо «Рівне FM» філії НТКУ «Рівненська регіональна дирекція». На базовому передавачі в с. Антопіль радіостанція мовить 4 години на добу, на передавачі в м. Острог радіостанція виходить в ефір цілодобово, на передавачі в м. Вараш – 20 годин. Радіо «Край» філії НТКУ «Рівненська регіональна дирекція» виходить в ефір в УКХ діапазоні на частоті 66,53 МГц та у проводовій мережі області. Відповідно до ліцензій час мовлення 2 год.10 хв. щодоби.

Водночас, стан технологічного обладнання філії не відповідає сучасним вимогам.

За останні роки спостерігається тенденція до суттєвого скорочення системи проводового радіомовлення. Так, якщо на початку 2010 року на Рівненщині нараховувалося 42 тисячі радіоточок, то станом на 1 жовтня 2016 року їх залишилося близько 15 тисяч.

Рівненською облдержадміністрацією здійснюється моніторинг місцевих аудіовізуальних засобів масової інформації з метою виявлення матеріалів, що закликають до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність, пропаганду війни, сепаратизму і тероризму. Реалізуються заходи щодо припинення здійснення ретрансляції заборонених російських телеканалів на території області.

Проблемні питання

1. Забезпечення абсолютного покриття території області вітчизняним та місцевим телерадіомовленням, у тому числі цифровим мовленням стандарту DVB-T2, шляхом прорахунку частот та надання ліцензій (тимчасових ліцензій) на мовлення.

2. Завершення будівництва вежі у с. Копань Демидівського району для поширення радіо та телевізійного сигналу в південних районах Рівненської області.

3. Розвиток мереж розповсюдження 3-х каналів Українського радіо (УР-1, «Промінь», «Культура») в FM-діапазоні на всій території області.

4. Забезпечення соціально незахищених категорій населення телетюнерами DVB-T2 за кошти місцевого бюджету та інших джерел.

5. Оновлення технічної бази студійних павільйонів, ефірних, монтажних та апаратних філії НТКУ «Рівненська регіональна дирекція», а також знімальної техніки.

Книговидання та книгорозповсюдження, друковані засоби масової інформації

Книговидання та книгорозповсюдження

У Рівненській області нараховується 59 суб’єктів видавничої справи – видавців, виготівників поліграфічної продукції і книгорозповсюджувачів. Більшість поліграфічних підприємств області переважно спеціалізуються на випуску газетної та рекламної продукції. Усі поліграфічні підприємства знаходяться у приватній власності.

У 2015 році в області було видано 213 назв видань загальним тиражем 104,3 тисячі примірників.

Програмою підтримки книговидання, сприяння книгорозповсюдженню та популяризації історичних досліджень у Рівненській області на 2015-2017 роки передбачено надання фінансової підтримки місцевим авторам.

Крім того, діють регіональні програми підтримки книговидання, книгорозповсюдження та популяризації читання. Загалом у 2016 році з районних і міських бюджетів на видання творів місцевих авторів виділено більше 460 тис. грн. Фінансову підтримку отримують, передусім ті видання, котрих не достатньо в бібліотеках та школах Рівненської області. Тому особливий акцент – на історичних, краєзнавчих виданнях, а також книгах для дітей.

Провідним поліграфічно-видавничим підприємством області є ППФ «Волинські обереги». В області спостерігається динаміка зменшення обсягів виробництва продукції поліграфічними підприємствами у районах. Застаріле обладнання друкарень та, як наслідок, низька якість друку призводять до погіршення їх фінансово-економічного стану. Районні друкарні в основному спеціалізуються на випуску бланків, окремих районних газет.

Станом на 1 липня 2016 року в області налічувалося 179 об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією, з них 41 – книжкових магазинів. Упродовж 2014-2015 років спостерігалася позитивна динаміка щодо їх створення. Разом з тим, з початку 2016 року кількість книготорговельних об’єктів зменшилося на 8 одиниць.

Щороку у бібліотечних, освітніх, музейних закладах проводяться літературно-краєзнавчі заходи – презентації книг, автограф-сесії, зустрічі з письменниками краю, виставки.

Періодичні друковані засоби масової інформації

У Рівненській області зареєстровано 142 друкованих ЗМІ, переважна більшість з яких – газети. Загальний разовий передплатний тираж видань обласної сфери розповсюдження становить 156,2 тис. прим., районної і міської – 31,3 тис. прим. На Рівненщині виходить 20 газет, серед співзасновників яких є або ж були органи влади.

Розповсюдження друкованих видань у роздріб здійснюється через УДППЗ «Укрпошта». Значна частина накладу, особливо комунальних газет, розповсюджується шляхом передплати.

Розповсюдження друкованих видань у роздріб здійснюється через УДППЗ «Укрпошта». Значна частина накладу, особливо комунальних газет, розповсюджується шляхом передплати. Забезпечення населення пресою також здійснюється через 437 стаціонарних відділень поштового зв'язку, а також через 5 пересувних відділень. З початку 2016 року реалізовано 343 197 примірників друкованих видань Рівненської області.

Проблемні питання

1. Незавершений процес реформування комунальних засобів масової інформації.

2. Низький рівень забезпечення населення сільської місцевості книготорговельними послугами. Потребує збільшення асортимент книжкової продукції та кількість видань місцевих авторів.

3. Фізично і морально застаріле матеріально-технічне обладнання комунальних районних друкарень, відсутність замовлень призводять до погіршення їх фінансово-економічного стану.

Доступ до публічної інформації

В апараті Рівненської обласної державної адміністрації діє самостійний структурний підрозділ – сектор доступу до публічної інформації та із захисту персональних даних.

Форми запитів із стислою інструкцією щодо процедури подання запиту та її отримання розміщено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації. Створено відповідний розділ сайту – «Доступ до публічної інформації».

У 2015 році та за дев’ять місяців 2016 року до апарату обласної державної адміністрації надійшло та опрацьовано 503 запити на отримання інформації. Усі запити на інформацію були своєчасно розглянуті, порушень розгляду запитів та судових позовів від запитувачів до Рівненської облдержадміністрації не було.

 

Враховуючи вищевикладене, колегія

УХВАЛИЛА:

1. Інформацію доповідачів взяти до відома.

1.1. Стан розвитку інформаційної та видавничої сфер Рівненської області визнати задовільним.

1.2. Рекомендувати Рівненській обласній державній адміністрації розглянути на засіданні колегії обласної державної адміністрації питання щодо актуальних проблем інформаційного простору області та визначити шляхи їх вирішення.

2. Рекомендувати Рівненській обласній державній адміністрації та Рівненській обласній раді сприяти:

захисту прав журналістів у процесі реформування державних та комунальних друкованих ЗМІ;

забезпеченню на території області належного контролю за дотриманням вимог законів щодо недопущення втручання в професійну діяльність представників засобів масової інформації;

збільшенню накладів та розширенню асортименту книжкової продукції, що випускається в області;

розбудові мережі книгорозповсюдження та забезпеченню жителів сільської місцевості області книготорговельними послугами відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України нормативів щодо функціонування об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією.

3. Національній телекомпанії України (Аласанія З.Г.):

здійснювати необхідні заходи з підготовки та впровадження суспільного телерадіомовлення, зокрема щодо філії НТКУ «Рівненська регіональна дирекція»;

вдосконалити творчо-виробничий процес філії НТКУ «Рівненська регіональна дирекція» для актуалізації телерадіопрограм, підвищення їх конкурентоспроможності;

забезпечити збільшення філією НТКУ «Рівненська регіональна дирекція» виробництва теле- та радіопрограм патріотичної та контрпропагандистської тематики;

забезпечити виконання рішення колегії Держкомтелерадіо від 23.06.2016 № 6/19 в частині створення спільних проектів для прикордонного мовлення та проектів національно-патріотичної тематики.

4. Управлінню телебачення і радіомовлення (Білоус М.А.):

до 11 листопада 2016 року підготувати звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення стосовно сприяння розбудові цифрового телебачення у районах Рівненської області, де відсутнє покриття;

здійснювати контроль за виконанням Національною телекомпанією України державного замовлення на виробництво і трансляцією теле- та радіопрограм для державних потреб в частині, що стосуються філії НТКУ «Рівненська регіональна дирекція».

5. Управлінню видавничої справи і преси (Кононенко О.А.) спільно з управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Рівненської обласної державної адміністрації (Корольчук О.В.) проаналізувати та до 11 листопада 2016 року надати керівництву Держкомтелерадіо детальну інформацію про стан книговидання та книгорозповсюдження у Рівненській області.

6. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Рівненської обласної державної адміністрації (Корольчук О.В.):

6.1. Сприяти:

активізації діяльності щодо роз’яснення актуальних питань зовнішньої та внутрішньої політики держави, оперативному реагуванню на негативні інформаційні впливи з боку іноземних держав, зокрема Російської Федерації;

підвищенню кваліфікації журналістів місцевих засобів масової інформації;

інформаційному супроводу проведення в області мобілізації та підтримці Збройних Сил України, Національної гвардії України.

6.2. Забезпечити виконання Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».

6.3. Спільно з управлінням культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації сприяти збільшенню асортименту книжкової продукції для задоволення інформаційних потреб населення області та популяризації видань місцевих авторів, а також участі представників видавничої галузі області у міжнародних книжкових виставкових заходах.

7. Управлінню розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції (Радзієвський І.А.) аналізувати стан виконання цього рішення колегії та звітувати відповідно до вимог Положення про колегію Держкомтелерадіо.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника Голови Держкомтелерадіо Червака Б.О.

 

 

Голова колегії О.І. Наливайко

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux