Рішення колегії Держкомтелерадіо від 23 червня 2015 № 6/21 "Про стан інформаційного простору Тернопільської області"
опубліковано 26 червня 2015 року о 12:44

 

Tryzub

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Р І Ш Е Н Н Я К О Л Е Г І Ї

 

23 червня 2015 р. м. Київ № 6/21

 

Про стан інформаційного простору

Тернопільської області

 

Заслухавши інформацію доповідачів, колегія відзначає, що інформаційний простір Тернопільської області характеризується достатньо широким спектром аудіовізуальних та друкованих засобів масової інформації, видавництв і видавничих організацій, підприємств поліграфії та книгорозповсюдження. У регіоні створено належні умови для вільного та безперешкодного функціонування суб’єктів інформаційних відносин та професійної діяльності журналістів.

В області реалізується Програма розвитку видавничої справи та інформаційного простору у Тернопільській області на 2014-2016 роки, основними напрямами якої є розвиток видавничої справи та інформаційного простору, популяризація місцевого книговидання, підтримка творчих спілок та співпраця органів державної влади та місцевого самоврядування з засобами масової інформації, а також сприяння комунальним засобам масової інформації в умовах ринкових відносин.

Телебачення і радіомовлення

На території Тернопільської області працюють 10 місцевих та регіональних (в межах області) телеорганізацій та провайдерів програмної послуги, які володіють 13 ліцензіями Національної ради.

У розрізі кожного сегменту місцеві мовники мають: 3 ліцензії на аналогове (ефірне телемовлення); 2 ліцензії на цифрове мовлення (DVB-T2); 1 ліцензію на ведення власного мовлення в кабельних мережах; 7 ліцензій провайдерів програмної послуги.

За формою власності один мовник є державним, 9 - приватні.

В області триває перехід від аналогового стандарту телемовлення до цифрового. Телекомпанії, що отримали ліцензії на право здійснювати діяльність у стандарті DVB-T2 у мультиплексі МХ-5, успішно опанували новий формат. З листопада 2011 року успішно стартувала у цифровому стандарті Тернопільська ОДТРК. У цифровому стандарті транслюються програми 32 мовників (28 загальнонаціональних та 4 місцевих).

За рахунок впровадження цифрового телебачення кількість населення, охопленого телевізійним сигналом, збільшилася в середньому на 11%, а покриття території області на 18%.

Із 32 тисяч поданих заяв від пільгових категорій населення безкоштовними телетюнерами в області забезпечено лише 19 тисяч заявників.

Вступив у фазу практичної реалізації проект суспільного мовлення.

Спостерігається тенденція до збільшення обсягу вітчизняних програм.

На сьогодні частка власного продукту в програмному наповненні місцевого телебачення в середньому становить 69,7 %, національного продукту - 89,7 %. На радіомовленні частки власного та національного продукту складають 99,5 % та 100 % відповідно. Для порівняння: у 2013 році частка власного продукту в ефірі телебачення складала 60,7 %, національного продукту - 88,3 %; в радіомовленні частки власного та національного продукту становили 94,8 % та 95,5 % відповідно. 

Місцевою владою здійснюється щоденний моніторинг місцевих аудіовізуальних засобів масової інформації з метою виявлення матеріалів, що закликають до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність, пропаганду війни, сепаратизму і тероризму. Реалізуються заходи щодо припинення здійснення ретрансляції заборонених російських телеканалів на території області.

Проблемні питання

1. Через відсутність у Борщові радіотелевізійної станції під час формування плану використання радіочастот південна частина області залишається без прорахованого частотного ресурсу, що не дає можливості телевізійним і радіокомпаніям отримати ліцензії на право мовлення на цій території.

2. Гостро актуальною залишається проблема покриття радіосигналами Українського радіо південної частини області, для чого потрібен прорахунок ще чотирьох, як мінімум, додаткових ФМ-частот на вже існуючі вежі.

3. На значній території області існують проблеми з технічним покриттям цифровим ефірним сигналом, пов'язані зі складністю рельєфу місцевості.

4. Суттєве погіршення фінансового стану районних редакцій проводового радіомовлення ставить низку мовників на межу припинення існування.

Книговидання та книгорозповсюдження, друковані засоби масової інформації

Книговидання та книгорозповсюдження

Всього до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції внесено 78 суб’єктів видавничої діяльності, розміщених на території області (31 – Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, 47 – відділом інформаційної діяльності облдержадміністрації).

Суб’єкти видавничої справи за видами діяльності: видавці – 38; виготівники – 30; поєднують декілька видів діяльності – 10 (у т. ч. видавничу діяльність і виготовлення видавничої продукції – 6; видавничу діяльність і розповсюдження видавничої продукції – 4).

Спостерігається тенденція до збільшення випуску книжкової продукції в області. Якщо у 2014 році було випущено 600 найменувань книг та брошур тиражем 5,6 млн. прим, то за 5 місяців 2015 року в області випущено близько 400 найменувань книг та брошур загальним тиражем близько 3 млн. прим. Книжкова продукція видається переважно українською мовою.

Обласній видавничій раді з місцевого бюджету виділено кошти в сумі 185 000 грн. На підтримку 24 проектів місцевих авторів виділено кошти в сумі 96 000 грн. і виготовлено книг загальним тиражем 1 700 прим.

Як важливе і актуальне в реаліях війни на Сході та інформаційної війни з боку Росії, видавничою радою підтримано випуск юридичного посібника «Правовий та соціальний захист бійців АТО» та кишенькового підручника бійця територіальної оборони, які виготовлені та у повному обсязі відправлені бійцям на фронт. Електронні версії цих видань передано Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці для користування бійцями, що знаходяться в зоні АТО.

Також за підтримки видавничої ради готується до друку «Пам’ятка для сімей військовослужбовців АТО», яка призначена для реабілітації військовослужбовців в повоєнний період.

В області функціонують 725 об’єктів книгорозповсюдження, серед яких 49 книжкових магазинів.

Збільшується кількість кіосків та прилавків з продажу книговидавничої продукції. Якщо у 2013 році їх нараховувалось 646, то станом на червень 2015 року – 676.

Найбільше книготорговельних магазинів та точок продажу книг знаходиться у містах: Тернопіль (30 книготорговельних магазинів), Кременець (4 книготорговельні магазини), Бережани (3 книготорговельні магазини) та Чортків (4 книготорговельні магазини).

Розповсюдження книжкової продукції здійснюється також через мережу відділень Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».

Відповідно до рішення сесії Тернопільської обласної ради для книготорговельних підприємств встановлено пільговий коефіцієнт орендної ставки - 5 відсотків від вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом.

Попри існуючі проблеми, здійснюється відновлення торговельної мережі з продажу книг, відкриття спеціалізованих магазинів, книжкових відділів (кіосків) у всіх районних центрах і містах області, а також вивчення і прогнозування попиту населення на книжкову продукцію.

Періодичні друковані засоби масової інформації

Станом на червень 2015 року в області зареєстровано 451 друкований засіб масової інформації місцевої сфери розповсюдження.

Виключно українською мовою випускаються 364 видання, українською мовою разом з іншими – 48, виключно англійською мовою – 2, російською -37.

Серед періодичних друкованих видань найвпливовішим є газета «Свобода», співзасновниками якої є Тернопільська обласна державна адміністрація і Тернопільська обласна рада, а сферою розповсюдження - обласний центр і райони області. Серед газет, які поширюються по всій території області, слід також виокремити «Номер один» (тираж 20 000 прим.), «Вільне життя плюс» (тираж 60 060 прим.), «Наш день» (тираж 15 013 прим.).

88,2 % тиражу комунальних друкованих ЗМІ та від 10 до 50 % тиражу інших видань розповсюджується за передплатою, решта - через торговельну мережу.

У зв’язку зі зменшенням тиражів друкованих періодичних видань, зменшився приблизно на 20 % сегмент преси, що розповсюджується за передплатою.

На території області періодичні друковані засоби масової інформації розповсюджуються у 417 відділеннях зв’язку, а також у близько 200 палатках виносної торгівлі та прилавках у торговельних закладах.

Доступ до публічної інформації

З метою доступу до публічної інформації, яка є у володінні облдержадміністрації, видано розпорядження голови Тернопільської ОДА від 14.03.2012 № 173 «Про систему обліку публічної інформації», забезпечено доступ до системи обліку на офіційному веб-сайті, щотижнево здійснюється оприлюднення розпорядчих документів голови ОДА в системі обліку публічної інформації.

У 2015 році до облдержадміністрації надійшло 258 запитів на інформацію, з яких 109 надіслано належним розпорядникам інформації.

Найбільш запитуваною була правова інформація, інформація про діяльність ОДА, екологічна, довідкова, податкова, статистична. Основними каналами надходження запитів є електронна пошта (185), пошта (48), нарочним (9). Основними запитувачами є фізичні особи (205), решта - юридичні особи (10), об’єднання громадян без статусу юридичної особи (23), засоби масової інформації (3).

Запити розглянуто в установленому законом порядку без порушення встановлених термінів. Протягом шести місяців поточного року судових позовів від запитувачів інформації до Тернопільської ОДА не було.

Враховуючи вищевикладене, колегія

УХВАЛИЛА:

1. Інформацію доповідачів взяти до відома.

1.1. Стан розвитку інформаційної та видавничої сфер Тернопільської області визнати задовільним.

1.2. Рекомендувати Тернопільській обласній державній адміністрації розглянути на засіданні колегії обласної державної адміністрації питання щодо проблем інформаційного простору області та визначити шляхи вирішення актуальних проблем, зокрема, з метою посилення інформаційної безпеки, передбачити реалізацію невідкладних заходів щодо забезпечення покриття впевненим телерадіосигналом національних мовників районів, де такий сигнал відсутній.

2. Рекомендувати Тернопільській обласній державній адміністрації та Тернопільській обласній раді сприяти:

забезпеченню на території області належного контролю за дотриманням вимог законодавства України щодо недопущення будь-якого втручання в професійну діяльність представників засобів масової інформації;

збільшенню накладів та розширенню асортименту книжкової продукції, що випускається в області;

розбудові мережі книгорозповсюдження та забезпечення жителів сільської місцевості області книготорговельними послугами відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України нормативів щодо функціонування об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією;

розробці проекту програми з розбудови цифрового телерадіомовлення в Тернопільській області  на 2015 - 2016 роки.

3.    Тернопільській держтелерадіокомпанії (Заяць Р.М.):

здійснювати необхідні заходи з підготовки та впровадження суспільного телерадіомовлення;

посилити контроль за виробництвом і трансляцією теле- та радіопрограм для державних потреб;

вдосконалити творчо-виробничий процес для актуалізації телерадіопрограм, підвищення їх конкурентоспроможності;

активізувати роботу з пошуку додаткових джерел наповнення спеціального фонду телерадіокомпанії.

4. Департаменту телебачення і радіомовлення (Абрамов С. О.):

сприяти технічному переоснащенню Тернопільської ОДТРК сучасним теле- та радіообладнанням;

до 1 липня 2015 року підготувати звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення стосовно розбудови цифрового телебачення в Тернопільській області.

5. Управлінню видавничої справи і преси (Кононенко О.А.) спільно з Відділом інформаційної діяльності Тернопільської облдержадміністрації (Удич О.Є.) проаналізувати та до 1 серпня 2015 року надати керівництву Держкомтелерадіо інформацію про стан дотримання в Тернопільській області вимог щодо функціонування об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 № 902.

6.Відділу інформаційної діяльності Тернопільської облдержадміністрації (Удич О.Є.):

6.1. Сприяти:

активізації діяльності щодо роз’яснення актуальних питань зовнішньої та внутрішньої політики держави, оперативному реагуванню на негативні інформаційні впливи з боку іноземних держав, зокрема Російської Федерації;

забезпеченню дотримання на території області Закону України «Про мораторій на відчуження від редакцій державних та комунальних ЗМІ приміщень та майна»;

підвищенню кваліфікації журналістів місцевих засобів масової інформації;

налагодженню обміну книжковою продукцією, випущеною за кошти місцевих бюджетів, з іншими областями;

інформаційному супроводу проведення мобілізації та підтримки української армії в області;

спрямуванню частини книжкової продукції, виданої в рамках Програми розвитку видавничої справи та інформаційного простору у Тернопільській області на 2014-2016 роки, до військових частин, задіяних в зоні проведення антитерористичної операції.

6.2. З метою розробки індивідуальних програм економічної підтримки комунальних ЗМІ на період реформування, проаналізувати результати їх господарської діяльності та фінансовий стан, ринок рекламних послуг на території розповсюдження.

7. Управлінню розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції (Радзієвський І.А.) аналізувати стан виконання цього рішення колегії та звітувати відповідно до вимог Положення про колегію Держкомтелерадіо.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника Голови Держкомтелерадіо Червака Б.О.

 

 

Голова колегії О.І. Наливайко

 

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux