Рішення колегії Держкомтелерадіо від 22.12.2015 №10/42 "Про стан фінансової дисципліни на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Держкомтелерадіо за результатами аудитів, проведених управлінням внутрішнього аудиту у 2015 році"
опубліковано 25 грудня 2015 року о 15:03

Tryzub

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Р І Ш Е Н Н Я К О Л Е Г І Ї

 

22 грудня 2015 р. м. Київ № 10/42

 

Про стан фінансової дисципліни

на підприємствах, в установах та

організаціях сфери управління

Держкомтелерадіо за результатами аудитів,

проведених управлінням

внутрішнього аудиту у 2015 році

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан фінансової дисципліни на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Держкомтелерадіо (далі – підвідомчі підприємства), колегія зазначає про неналежне ведення фінансово-господарської діяльності ДП «Державне спеціалізоване видавництво «Вища школа», ДП «Державне спеціалізоване видавництво художньої літератури «Дніпро» та Державною науковою установою «Енциклопедичне видавництво», що були охоплені внутрішнім фінансовим контролем Держкомтелерадіо у 2015 році.

Так, відповідно до проведених протягом 2015 року аудиторських досліджень в зазначених вище підвідомчих підприємствах встановлено порушень фінансової дисципліни на суму понад 3,5 млн. грн., з них порушень, що призвели до втрат - на суму 472,3 тис. грн. При цьому, сума встановлених фінансових порушень, що призвела до втрат за результатами аудиторських перевірок 2015 року, залишилася на рівні 2014 року, тоді як порушення фінансової дисципліни порівняно з контрольними заходами, проведеними у 2014 році, сумарно збільшилися на 800,0 тис. грн., що свідчить про недотримання фінансової дисципліни на підконтрольних Держкомтелерадіо підприємствах та низький рівень внутрішнього фінансового контролю на них.

Зокрема, аудиторськими дослідженнями встановлені порушення у веденні бухгалтерського обліку на ДП «Державне спеціалізоване видавництво «Вища школа» та ДП «Державне спеціалізоване видавництво художньої літератури «Дніпро» на загальну суму понад 2,4 млн. грн. На ДП «ДСВ «Вища школа» встановлено нестачу державного майна на загальну суму 222,5 тис. грн. та в ДНУ «Енциклопедичне видавництво» виявлено лишки товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 98,2 тис. гривень.

Типовим порушенням на підвідомчих підприємствах є порушення трудового законодавства, розрахунків з оплати праці та нарахування соціальних внесків на загальну суму 127,1 тис. гривень.

На підвідомчих підприємствах мають місце випадки безпідставного витрачання коштів на загальну суму 34,8 тис. грн., в тому числі витрачання бюджетних коштів на суму 32,9 тис. грн. та перевитрати державних коштів під час виконання замовлень за бюджетною програмою «Українська книга» на суму 1,9 тис.; неефективного витрачання коштів на загальну суму 13,9 тис. грн. та інші порушення. Типовим порушенням на підприємствах є також порушення правового характеру.

Однією з проблем ДНУ «Енциклопедичне видавництво» є невиконання вимог наказу Держкомтелерадіо від 26.04.2013 № 82 «Про утворення державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво», яким Голову Комісії з припинення зобов’язано забезпечити передачу на баланс ДНУ «Енциклопедичне видавництво» майна, майнових прав та зобов'язань ДП «ВДСВ «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана та Зводу пам’яток за затвердженими передавальними балансами, якої фактично не відбулось. Не завершення дій Комісії з припинення юридичної особи призвело до не набуття правонаступництва, що в свою чергу унеможливило здійснити ДНУ «Енциклопедичне видавництво» розрахунки за оренду приміщення, послуги зв’язку та комунальні послуги, що призвело до накопичення боргів та нарахування штрафних санкцій. Зокрема, загальна сума боргу за оренду приміщення та комунальні послуги, накопичена за 2013-2014 роки, становить 573,1 тис. грн., в тому числі нараховані штрафи та пеня - 45,0 тис. гривень.

Проведеним аудитом ефективності стану матеріально-технічної бази юридичних осіб, що реорганізуються шляхом приєднання до Національної телекомпанії України та на базі яких утворюватиметься ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», встановлено, що матеріально-технічна база суб’єктів господарювання, що припиняються, потребує оновлення у зв’язку із застарілістю основних засобів; наявне телевізійно-технологічне обладнання в ДТРО не відповідає сучасним вимогам щодо надійності роботи та функціональних можливостей у зв’язку із значним фізичним та моральним зносом; не проведення телерадіоорганізаціями дооцінки об’єктів нерухомого майна та транспортних засобів викривило вартість наявних активів; не оформлення речових прав на майно та земельні ділянки в декількох випадках призвело до втрати майна тощо.

Колегія зазначає, що, незважаючи на те, що впродовж 2015 року вжито заходів щодо вдосконалення роботи внутрішнього аудиту Держкомтелерадіо, основним завданням якого є виявлення за результатами проведених аудитів системних порушень і недоліків на підвідомчих підприємствах, з’ясування і мінімізація ризиків, які негативно впливають на процеси, пов’язані з використанням державних ресурсів, запровадження заходів щодо упередження та запобігання порушенням бюджетного та господарського законодавства, відсоток охоплення контрольними заходами внутрішнього аудиту підвідомчих підприємств через функціонування однієї аудиторської бригади управління залишається низьким.

Враховуючи зазначене, з метою посилення рівня фінансової дисципліни, ефективного використання бюджетних коштів і державного майна колегія

УХВАЛИЛА:

1. Інформацію про стан фінансової дисципліни на підвідомчих підприємствах за результатами проведених у 2015 році внутрішніх аудитів взяти до відома.

2. Звернути увагу керівників підвідомчих підприємств на персональну відповідальність за дотримання норм фінансового та бюджетного законодавства, а також на те, що недотримання вимог законодавства та незабезпечення виконання в установлені строки законних вимог контролюючих органів передбачає кримінальну і адміністративну відповідальність та є підставою для розгляду питання про відповідність займаній посаді керівника підвідомчого підприємства та/або розірвання з ним контракту.

3. Керівникам підвідомчих підприємств:

забезпечити повне усунення виявлених внутрішнім аудитом та зовнішнім державним фінансовим контролем порушень і недоліків у веденні фінансово-господарської діяльності та вжити вичерпних заходів щодо недопущення їх у подальшій роботі;

щоквартально, до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом, надавати управлінню внутрішнього аудиту інформацію про проведені перевірки та інформацію з підтверджуючими документами про стан усунення виявлених внутрівідомчим контролем та органами зовнішнього фінансового контролю порушень і недоліків;

щоквартально, до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом, надавати Держкомтелерадіо інформацію щодо об’єктів державної власності підприємств, установ, організацій, які тимчасово не задіяні в господарській діяльності та можуть бути передані в оренду; інформацію про стан використання підприємствами та організаціями нежитлових будинків та приміщень, що належать до державної власності; відомості про державні підприємства (форма № 1 – реєстр) та відомості про державне майно: відомості про нерухоме державне майно (форма № 2б(д), відомості про державне майно, що не увійшло до статутного фонду господарської організації (форма № 2б(к), відомості про державне майно, яке перебуває на балансі юридичної особи, що не належить до сфери управління відповідного органу державної влади (форма № 2б(і);

забезпечити дотримання норм законів України «Про здійснення державних закупівель», «Про оренду державного та комунального майна», «Про управління об’єктами державної власності», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про відпустки», Бюджетного, Податкового, Господарського кодексів України, Кодексу законів про працю України тощо та посилити відповідальність за дотримання фінансової дисципліни;

забезпечити своєчасне подання до органу управління фінансової звітності з обов’язковим додаванням до неї Пояснювальної записки, та, у разі необхідності, підтверджувати дані оборотно-сальдовими відомостями та іншими підтверджуючими документами;

протягом 2016 року продовжити роботу щодо державної реєстрації прав власності на будівлі, споруди та інші об’єкти нерухомого майна, речові права на які не зареєстровано; оформлення прав постійного користування земельними ділянками, які використовуються без документів, що посвідчують право користування ними, та своєчасно інформувати про проблемні питання орган управління для здійснення заходів реагування.

4. Управлінню внутрішнього аудиту (Степанова Н.В.):

підвищити рівень охоплення контрольними заходами підвідомчих підприємств та тримати на постійному контролі стан усунення порушень і недоліків, що мають місце на підвідомчих Держкомтелерадіо підприємствах, і здійснювати щоквартальний аналіз інформації до повного усунення наявних в системі порушень і недоліків фінансової дисципліни;

продовжити контроль за оформленням підвідомчими підприємствами речових прав на нерухоме майно та надані в постійне користування земельні ділянки;

з метою мінімізації порушень, що мають місце під час використання державного майна та бюджетних коштів, розробити заплановані на 2016 рік Порядки та Методичні рекомендації.

5. Фінансово-економічному управлінню (Бартош Н.В.), управлінню видавничої справи і преси (Кононенко О.А.) посилити контроль за використанням коштів, що спрямовуються підприємствам за бюджетною програмою «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга», та здійснювати аналіз витрат на предмет їх відповідності чинному законодавству.

6. Фінансово-економічному управлінню (Бартош Н.В.) контролювати своєчасне подання фінансової звітності підвідомчими підприємствами та забезпечувати з метою оперативного реагування на наявні проблеми і недоліки у діяльності підвідомчих підприємств її регулярний аналіз на предмет відповідності поданих даних.

7. Фінансово-економічному управлінню (Бартош Н.В.), управлінню телебачення і радіомовлення (Ободович О.О.), управлінню видавничої справи і преси (Кононенко О.А.), управлінню внутрішнього аудиту (Степанова Н.В.) та юридичному відділу (Мировець Т.І.) в межах повноважень активізувати поточний контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів і збереженням державного майна та продовжити роботу з надання роз’яснень та методологічної допомоги підвідомчим підприємствам з питань використання коштів, фінансової дисципліни, управління майном тощо.

9. Ректорові Укртелерадіопресінституту Правденку С.М. під час підготовки проекту Навчального плану підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті на 2016-2017 навчальний рік передбачити підвищення кваліфікації відповідних категорій фахівців підвідомчих підприємств із залученням кваліфікованих викладачів профільних міністерств і відомств.

10. Контроль за виконанням цього рішення колегії покласти на Голову Держкомтелерадіо.

 

Голова колегії О. І. Наливайко

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux