Рішення колегії Держкомтелерадіо від 20 грудня 2016 року № 9/37 "Про стан фінансової дисципліни на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Держкомтелерадіо за результатами аудитів, проведених відділом внутрішнього аудиту у 2016 році"
опубліковано 23 грудня 2016 року о 09:45

Tryzub

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Р І Ш Е Н Н Я К О Л Е Г І Ї

 

20 грудня 2016 р. м. Київ № 9/37

 

Про стан фінансової дисципліни

на підприємствах, в установах

та організаціях сфери управління

Держкомтелерадіо за результатами

аудитів, проведених відділом

внутрішнього аудиту у 2016 році

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан фінансової дисципліни на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Держкомтелерадіо (далі – підвідомчі підприємства), колегія зазначає про наявність порушень і недоліків у веденні фінансово-господарської діяльності Національним видавництвом дитячої літератури «Веселка», Державним спеціалізованим автотранспортним підприємством Держкомтелерадіо, ДП «Оздоровчо-лікувальний пансіонат «Ходорів», ДП «Дирекція фестивально-виставкової діяльності», ДП «Державне спеціалізоване видавництво «Мистецтво» та Державним спеціалізованим підприємством «Укртелефільм», що були охоплені внутрішнім фінансовим контролем Держкомтелерадіо у 2016 році.

Так, відповідно до проведених протягом 2016 року аудиторських досліджень в зазначених вище підвідомчих підприємствах встановлено порушень фінансової дисципліни на суму понад 4,9 млн. грн., з них порушень, що призвели до втрат - на суму 466,5 тис. грн. При цьому, сума встановлених фінансових порушень, що призвела до втрат за результатами аудиторських перевірок 2016 року фактично залишилась на рівні 2015 року, тоді як порушення фінансової дисципліни порівняно з контрольними заходами, проведеними у 2015 році, збільшились на 1,4 млн. грн., що свідчить про недотримання фінансової дисципліни на підконтрольних Держкомтелерадіо підприємствах та низький рівень внутрішнього фінансового контролю на них.

Зокрема, аудиторськими дослідженнями встановлені порушення у веденні бухгалтерського обліку в Національному видавництві дитячої літератури «Веселка», Державному спеціалізованому автотранспортному підприємства Держкомтелерадіо, ДП «Оздоровчо-лікувальний пансіонат «Ходорів», ДП «Дирекція фестивально-виставкової діяльності», ДП «Державне спеціалізоване видавництво «Мистецтво» та Державному спеціалізованому підприємстві «Укртелефільм» на загальну суму понад 4,5 млн. грн. В Національному видавництві дитячої літератури «Веселка» та Спец АТП встановлено нестачу державного майна на загальну суму 24,0 тис. гривень.

Одним з видів порушень на підвідомчих підприємствах є порушення трудового законодавства, розрахунків з оплати праці та нарахування соціальних внесків на загальну суму 76,4 тис. грн. На більшості перевірених підприємствах існує значна заборгованість по заробітній платі, авторській винагороді та за цивільно-правовими угодами.

На підвідомчих підприємствах мають місце випадки неефективного витрачання коштів на загальну суму 28,7 тис. грн., порушення, що призвели до втрат на суму 366,0 тис. грн. та інші порушення.

Проведеним аудитом встановлено відсутність ведення фінансового-господарської діяльності на ДП «Оздоровчо-лікувальний пансіонат «Ходорів» та ДП «Дирекція фестивально-виставкової діяльності». На ДП «Оздоровчо-лікувальний пансіонат «Ходорів» відсутні технічні паспорти органів БТІ та документи, що підтверджують право власності Підприємства на будівлі та споруди, а також документи, що засвідчують право власності на автомобілі.

 

Колегія зазначає, що, незважаючи на те, що впродовж 2016 року вжито заходів щодо вдосконалення роботи внутрішнього аудиту Держкомтелерадіо, основним завданням якого є виявлення за результатами проведених аудитів системних порушень і недоліків на підвідомчих підприємствах, з’ясування і мінімізація ризиків, які негативно впливають на процеси, пов’язані з використанням державних ресурсів, запровадження заходів щодо упередження та запобігання порушенням бюджетного та господарського законодавства, відсоток охоплення контрольними заходами внутрішнього аудиту підвідомчих підприємств через зменшення штатної чисельності відділу залишається низьким.

Враховуючи зазначене, з метою посилення рівня фінансової дисципліни, ефективного використання бюджетних коштів і державного майна колегія

УХВАЛИЛА:

1. Інформацію про стан фінансової дисципліни на підвідомчих підприємствах за результатами проведених у 2016 році внутрішніх аудитів взяти до відома.

2. Звернути увагу керівників підвідомчих підприємств на персональну відповідальність за дотримання норм фінансового та бюджетного законодавства, а також на те, що недотримання вимог законодавства та незабезпечення виконання в установлені строки законних вимог контролюючих органів передбачає кримінальну і адміністративну відповідальність та є підставою для розгляду питання про відповідність займаній посаді керівника підвідомчого підприємства та/або розірвання з ним контракту.

3. Керівникам підвідомчих підприємств:

забезпечити повне усунення виявлених внутрішнім аудитом та зовнішнім державним фінансовим контролем порушень і недоліків у веденні фінансово-господарської діяльності та вжити вичерпних заходів щодо недопущення їх у подальшій роботі;

щоквартально, до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом, надавати відділу внутрішнього аудиту інформацію з підтверджуючими документами про стан усунення виявлених внутрівідомчим контролем порушень і недоліків, до повного їх усунення;

щоквартально, до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом, надавати фінансово-економічному управлінню інформацію про проведені перевірки та інформацію з підтверджуючими документами про стан усунення виявлених органами зовнішнього фінансового контролю порушень і недоліків;

щоквартально, до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом, надавати сектору управління державним майном та корпоративними правами держави інформацію щодо об’єктів державної власності підприємств, установ, організацій, які тимчасово не задіяні в господарській діяльності та можуть бути передані в оренду; інформацію про стан використання підприємствами та організаціями нежитлових будинків та приміщень, що належать до державної власності; відомості про державні підприємства (форма № 1 – реєстр) та відомості про державне майно: відомості про нерухоме державне майно (форма № 2б(д), відомості про державне майно, що не увійшло до статутного фонду господарської організації (форма № 2б(к), відомості про державне майно, яке перебуває на балансі юридичної особи, що не належить до сфери управління відповідного органу державної влади (форма № 2б(і);

забезпечити дотримання норм законів України «Про здійснення державних закупівель», «Про оренду державного та комунального майна», «Про управління об’єктами державної власності», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про відпустки», Бюджетного, Податкового, Господарського кодексів України, Кодексу законів про працю України тощо та посилити відповідальність за дотримання фінансової дисципліни;

забезпечити своєчасне подання до органу управління фінансової звітності з обов’язковим додаванням до неї Пояснювальної записки, та, у разі необхідності, підтверджувати дані оборотно-сальдовими відомостями та іншими підтверджуючими документами.

4. Відділу внутрішнього аудиту (Степанова Н.В.):

забезпечити належний рівень організації, проведення і документування результатів внутрішнього аудиту;

підвищити рівень охоплення контрольними заходами підвідомчих підприємств та тримати на постійному контролі стан усунення порушень і недоліків, що мають місце на підвідомчих Держкомтелерадіо підприємствах, і здійснювати щоквартальний аналіз інформації до повного усунення наявних в системі порушень і недоліків фінансової дисципліни;

з метою мінімізації порушень, що мають місце під час використання державного майна та бюджетних коштів, розробити заплановані на 2017 рік Порядки та Методичні рекомендації.

5. Фінансово-економічному управлінню (Бартош Н.В.), управлінню видавничої справи і преси (Кононенко О.А.), управлінню телебачення і радіомовлення (Ободович О.О.) посилити контроль за використанням коштів, що спрямовуються підвідомчими підприємствами за бюджетними програмами, та здійснювати аналіз витрат на предмет їх відповідності чинному законодавству.

6. Фінансово-економічному управлінню (Бартош Н.В.) контролювати своєчасне подання фінансової звітності підвідомчими підприємствами та забезпечувати з метою оперативного реагування на наявні проблеми і недоліки у діяльності підвідомчих підприємств, її регулярний аналіз на предмет відповідності поданих даних.

7. Сектору управління державним майном та корпоративними правами держави (Нечаєнко Т.С.) продовжити контроль за оформленням підвідомчими підприємствами речових прав на нерухоме майно та надані в постійне користування земельні ділянки.

8. Фінансово-економічному управлінню (Бартош Н.В.), управлінню телебачення і радіомовлення (Ободович О.О.), управлінню видавничої справи і преси (Кононенко О.А.), відділу внутрішнього аудиту (Степанова Н.В.) та юридичному відділу (Мировець Т.І.) в межах повноважень активізувати поточний контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів і збереженням державного майна та продовжити роботу з надання роз’яснень та методологічної допомоги підвідомчим підприємствам з питань використання коштів, фінансової дисципліни, управління майном тощо.

9. Ректорові Укртелерадіопресінституту Правденку С.М. під час підготовки проекту Навчального плану підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті на 2017-2018 навчальний рік передбачити підвищення кваліфікації відповідних категорій фахівців підвідомчих підприємств із залученням кваліфікованих викладачів профільних міністерств і відомств.

10. Контроль за виконанням цього рішення колегії покласти на Голову Держкомтелерадіо.

 

 

Голова колегії О. І. Наливайко

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux