Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про план заходів Державного комітету телебачення і радіомовлення з імплементації деяких актів законодавства ЄС"
опубліковано 15 жовтня 2014 року о 11:22

Проект

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

від «____» _________ 2014 р. №___

Київ

 

Про план заходів

Державного комітету телебачення і радіомовлення

з імплементації деяких актів законодавства ЄС

 

 

Схвалити розроблений Державним комітетом телебачення і радіомовлення план заходів з імплементації деяких актів законодавства ЄС за переліком згідно з додатком.

Державному комітету телебачення і радіомовлення:

разом з іншими державними органами забезпечити виконання зазначеного плану заходів;

у разі потреби за погодження з міністерством юстиції та Урядовим офісом з питань європейської інтеграції вносити зміни до плану заходів;

подавати щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові міністрів України інформацію про стан виконання плану заходів для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності його виконання та підготовки відповідних пропозицій.

 

 

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

 

 

 

Додаток

до розпорядження

Кабінету Міністрів України

від «__»__________№____

 

ПЕРЕЛІК

актів законодавства ЄС, імплементація яких

здійснюється згідно із схваленим планом заходів

 

 

1. Європейська конвенція про транскордонне телебачення 1989 р.

2. Директива № 2007/65/ЄС від 11 грудня 2007 р. про аудіовізуальні медіа-послуги, що вносить зміни та доповнення до Директиви Ради № 89/552/ЄЕС про координацію деяких положень, визначених законодавством, нормативно-правовими чи адміністративними актами в державах-членах щодо ведення телерадіомовної діяльності, і скасовані Директивою № 2010/13/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2010 р. про узгодження деяких положень, встановлених законом, правилами або адміністративними діями у державах-членах, що стосуються надання аудіовізуальних медіа-послуг (Директива про аудіовізуальні медіа-послуги).

__________________

 

 

СХВАЛЕНО

розпорядженням

Кабінету Міністрів України

від «__»__________№___

 

 

ПЛАН

імплементації Європейської Конвенції

про транскордонне телебачення 1989 р. та

Директиви 2007/65/EC щодо аудіовізуальних медіа послуг

 

 

І. Загальна частина

 

1. Підстави розроблення плану імплементації

Згідно з Додатком XXXVIІ до глави 15 «Політика з питань аудіовізуальної галузі» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони протягом 2 років з дати набрання чинності Угодою Україна зобов’язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС:

Європейської Конвенції про транскордонне телебачення 1989 року;

Директиви 2007/65/EC щодо аудіовізуальних медіа послуг.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847 «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» було затверджено план заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки.

Відповідно до пункту 353 вказаного Плану заходів Держкомтелерадіо за участю Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації до липня 2016 року мають розробити проект Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (нова редакція).

Пунктом 2 розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847 міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям разом з іншими суб’єктами, відповідальними за виконання плану заходів, зокрема, передбачено розробити та подати до 1 листопада 2014 р. Кабінетові Міністрів України проекти планів імплементації актів законодавства ЄС, передбачених планом заходів.

У зв’язку з цим, виникла необхідність у затвердженні рішенням Уряду плану заходів Держкомтелерадіо з імплементації деяких актів законодавства ЄС.

 

2. Мета і завдання розроблення плану імплементації

Мета розроблення плану імплементації є забезпечення організації здійснення заходів з імплементації Держкомтелерадіо актів законодавства ЄС у сфері телебачення і радіомовлення.

Завданням розроблення плану імплементації є організація виконання заходів з імплементації законодавства ЄС у сфері телебачення і радіомовлення.

 

3. Короткий опис поточного стану імплементації акта законодавства ЄС в Україні та очікувані результати імплементації

У рамках спільного проекту Ради Європи та Європейського Союзу «Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі» та в межах співпраці Держкомтелерадіо України з Радою Європи проведено експертизу чинного Закону України «Про телебачення і радіомовлення» на предмет його відповідності європейським стандартам. Результати зазначеної експертизи свідчать про необхідність комплексного реформування законодавства у сфері телебачення і радіомовлення.

02.10.2012 на засіданні Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації (протокол № 72) затверджено склад робочої групи з підготовки нової редакції Закону України «Про телебачення і радіомовлення» з урахуванням європейських стандартів і рекомендацій експертів, до якої увійшли представники Держкомтелерадіо, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Зазначеною робочою групою підготовлено нові редакцію Закону України «Про телебачення і радіомовлення» з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи та європейських стандартів.

Підготовка законопроекту здійснюється за підтримки спільного проекту Ради Європи та Уряду Канади «Впровадження європейських стандартів в українському медійному середовищі», учасником та бенефіціаром якого є Держкомтелерадіо.

З огляду на наведене, виконання завдання, передбаченого планом імплементації, буде забезпечено в рамках робочої групи при Комітеті Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації.

Підготовлений робочою групою законопроект планується зареєструвати у Верховній Раді України восьмого скликання.

Очікуваним результатом імплементації є прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (нова редакція).

 

4. Головний виконавець та співвиконавці

Головний виконавець – Державний комітет телебачення і радіомовлення України, який: організовує погодження заінтересованими органами проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (нова редакція); здійснює супровід всіх альтернативних законопроектів з порушеного питання у Верховній Раді України.

Співвиконавці: Міністерство фінансів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство закордонних справ України, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (за згодою).

 

ІІ. Перелік заходів плану імплементації

Зміст заходу

Виконавці

Строк

Програми та/або проекти допомоги ЄС, інших донорів

Індикатор(и) виконання

1

2

3

4

5

6

Основне завдання 1

 

1

Звернення до спільного проекту Ради Європи та Уряду Канади «Впровадження європейських стандартів в українському медійному середовищі» з проханням надати Держкомтелерадіо остаточну редакцію проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (нова редакція), підготовленого за підтримки Проекту робочою групою при Комітеті Верховної Ради з питань свободи слова та інформації

Держкомтелерадіо

 

листопад 2014 року

 

Отримання остаточної редакції законопроекту, підготовленого робочою групою при Комітеті Верховної Ради з питань свободи слова та інформації

 

 

 

 

2

Оприлюднення законопроекту на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо

Держкомтелерадіо

 

листопад 2014 року

 

Отримання пропозицій та зауважень від інститутів громадянського суспільства

3

Проведення широкого обговорення положень законопроекту за участю інститутів громадянського суспільства та медіа експертів

Держкомтелерадіо,

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (за згодою)

травень 2015 року

1) спільний проект Ради Європи та Уряду Канади «Впровадження європейських стандартів в українському медійному середовищі»;

2) спільний проект Європейського Союзу та Ради Європи «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні»

Отримання пропозицій та зауважень від заінтересованих органів та інститутів громадянського суспільства

 

 

 

4

Організація погодження заінтересованими органами проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (нова редакція)

Держкомтелерадіо,

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (за згодою), Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін’юст

вересень 2015 року

 

Отримання матеріалів погодження заінтересованих органів

 

 

 

 

5

Внесення проекту на розгляд Уряду

Держкомтелерадіо

березень 2016 року

Схвалення Урядом законопроекту

6

Здійснення супроводу законопроекту у Верховній Раді України

 

Держкомтелерадіо

до прийняття Закону

Прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (нова редакція)

7

Здійснення супроводу всіх альтернативних законопроектів з порушеного питання у Верховній Раді України

 

Держкомтелерадіо,

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)

до прийняття Закону

Прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (нова редакція)

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux