Проект ПОРЯДКУ обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Державного комітету телебачення і радіомовлення України
опубліковано 23 травня 2018 року о 14:40

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету телебачення

і радіомовлення України

«_____» ________ 2018 року № ______

 

 

 

 

ПОРЯДОК

обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Державного комітету телебачення і радіомовлення України

 

1. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає послідовність дій посадових осіб Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі - Держкомтелерадіо) при отриманні, реєстрації, та розгляді повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), що надходять через спеціальну телефону лінію, офіційний веб-сайт, електронну пошту сектору з питань запобігання і виявлення корупції (далі – Сектор), іншими засобами поштового зв’язку та на особистому прийомі громадян.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають такі значення:

повідомлення про корупцію – повідомлення про порушення вимог Закону, що містить інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону особами, визначеними статтею 3 Закону;

анонімне повідомлення – повідомлення про порушення вимог Закону, здійснене працівником Держкомтелерадіо без зазначення авторства відповідно до частини п’ятої статті 53 Закону.

3. Інформація про порушення вимог Закону особами, визначеними статтею 3 Закону, наведена у повідомленні про корупцію має містити одну або декілька з таких ознак щодо:

отримання неправомірної вигоди, подарунка;

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

одержання пільг, послуг і майна органом державної влади;

спільної роботи близьких родичів;

сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

недотримання правил етичної поведінки;

фінансового контролю;

організації роботи із запобігання і виявлення корупції;

проведення спеціальної перевірки.

4. Реквізитами повідомлення є:

1) прізвище, ім’я, по батькові, адреса та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення);

2) прізвище, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;

3) текст повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інше порушення Закону, яка може бути перевірена.

Повідомлення, які надходять через офіційний веб-сайт Держкомтелерадіо, електронну пошту Сектору, направляються з електронним підписом автора повідомлення.

Повідомлення, які не містять зазначених реквізитів, залишаються без розгляду, а викладена у них інформація може використовуватися Держкомтелерадіо під час реалізації ним своїх повноважень.

5. Вимоги до анонімних повідомлень про корупцію та порядок їх розгляду визначаються Законом.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

6. Повідомлення, що надійшли через спеціальну телефонну лінію, офіційний веб–сайт Держкомтелерадіо, електронну пошту Сектору, приймаються працівниками Сектору.

Прийняття повідомлень, що надійшли іншими засобами поштового зв’язку та на особистому прийомі громадян, здійснюється загальним відділом адміністративно-господарського управління апарату Держкомтелерадіо (далі – Діловодна служба).

 

2. Порядок отримання повідомлень, які надходять через

спеціальну телефону лінію

 

1.    З метою прийому телефонних дзвінків від осіб, які бажають повідомити про можливі факти порушення вимог Закону, в Держкомтелерадіо створена спеціальна телефонна лінія.

2.    Номер телефону, за яким працює спеціальна телефонна лінія, та графік роботи спеціальної телефонної лінії підлягає опублікуванню на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо.

Спеціальна телефонна лінія працює у робочі дні з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00 та в п’ятницю з 9:00 до 16:45 (з перервою з 13:00 до 13:45).

3. Повідомлення, що надійшло на спеціальну телефону лінію Держкомтелерадіо, вноситься працівником Сектору, який прийняв повідомлення, до Форми повідомлення про корупцію (додаток 1) із зазначенням таких реквізитів:

1) інформація про заявника (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи; найменування юридичної особи; контактний номер телефону; реквізити для листування: поштова адреса та/або адреса електронної пошти);

2) детальна інформація про факти порушення вимог Закону особами, визначеними у статті 3 Закону, що стала підставою для повідомлення на спеціальну телефонну лінію;

3) інформація про те, чи звертався заявник з аналогічним повідомленням до інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

У разі, якщо під час телефонної розмови неможливо встановити суть можливого правопорушення, працівник Сектору пропонує заявнику звернутися до Держкомтелерадіо письмово, або направити повідомлення через офіційний веб-сайт, або на електронну пошту Сектору.

При прийнятті повідомлення через спеціальну телефону лінію працівник Сектору повідомляє заявника, що вказана у повідомленні інформація буде використана Держкомтелерадіо під час реалізації ним своїх повноважень, а у разі бажання заявника отримати відповідь від Держкомтелерадіо – повідомляє заявника про необхідність направлення ним повідомлення за його особистим підписом засобами поштового зв’язку, або з електронним підписом через офіційний веб-сайт, або електронну пошту Сектору для отримання письмової відповіді від Держкомтелерадіо.

 

3. Порядок отримання повідомлень, які надходять через офіційний

веб-сайт Держкомтелерадіо та електронну пошту Сектору

 

1. Для осіб, які надають допомогу у запобіганні і протидії корупції (викривачів), на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо створена захищена поштова скринька «Повідом про корупцію», через яку здійснюється передача інформації від таких осіб до Сектору, відповідального за розгляд надісланого викривачем повідомлення.

Доступ до електронної пошти мають лише працівники Сектору.

2. Інформація про повідомлення, що надходять через офіційний веб-сайт Держкомтелерадіо в захищену поштову скриньку «Повідом про корупцію» та на електронну пошту Сектору, вноситься працівниками Сектору до Реєстру обліку повідомлень про корупцію (додаток 2).

3. Повідомлення, що надходять через офіційний веб-сайт Держкомтелерадіо в захищену поштову скриньку «Повідом про корупцію» і на електронну пошту Сектору повинні містити інформацію та відповідати вимогам, зазначеним у пунктах 3, 4 розділу І цього Порядку.

 

4. Попередній розгляд повідомлень та їх реєстрація

 

1. Повідомлення, які надійшли до Держкомтелерадіо через захищену поштову скриньку «Повідом про корупцію» офіційного веб-сайту, спеціальну телефонну лінію, електронну пошту Сектору, підлягають попередньому розгляду в Секторі.

2. Попередній розгляд повідомлень здійснюється у день їх надходження, або не пізніше наступного робочого дня за днем отримання, завідувачем Сектору або особою, яка виконує його обов’язки.

3. На стадії попереднього розгляду здійснюється відбір повідомлень, що не відповідають вимогам Закону.

Якщо повідомлення не відповідає вимогам Закону, то Сектором:

за не анонімним повідомленням – інформується викривач;

за анонімним повідомленням – інформується Голова Держкомтелерадіо.

4. Повідомлення, які відповідають вимогам Закону, не пізніше наступного робочого дня, після попереднього розгляду передаються начальнику Загального відділу або особі, яка виконує його обов’язки для реєстрації.

5. Реєстрація повідомлень, які надійшли до Держкомтелерадіо через через захищену поштову скриньку «Повідом про корупцію» офіційного веб-сайту, спеціальну телефонну лінію, електронну пошту Сектору, іншими засобами поштового зв’язку та на особистому прийомі громадян проводиться Діловодною службою відповідно до Інструкції з діловодства у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України, затвердженої наказом Держкомтелерадіо від 10.08.2012 р. № 208.

6. Після реєстрації повідомлення передаються Діловодною службою до Сектору для інформування Голови Держкомтелерадіо або особи, яка виконує його обов’язки.

7. Анонімне повідомлення про корупцію або інше повідомлення про корупцію стосовно працівників Держкомтелерадіо невідкладно передається Сектором Голові Держкомтелерадіо або особі, яка виконує його обов’язки. Голова Держкомтелерадіо приймає рішення щодо перевірки інформації, зазначеної у повідомленні, шляхом накладення відповідної резолюції. Після накладення резолюції повідомлення передається до Сектору.

8. Інформація про результати розгляду повідомлень вноситься до Реєстру обліку повідомлень про корупцію (додаток 2).

 

5. Строки розгляду повідомлень

 

1. Повідомлення, що містять обов’язкові реквізити, зазначені у пункті 4 розділу І цього Порядку, підлягають обов’язковому розгляду Сектором.

2. Сектор у термін протягом 5 робочих днів від дня, наступного за днем реєстрації повідомлення забезпечує надсилання інформаційного листа автору повідомлення про прийняття повідомлення до розгляду (крім повідомлень про корупцію, які стосуються порушень вимог фінансового контролю, строки розгляду яких встановлені у Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 р. № 56 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13.02.2017р. за № 201/30069).

3. Анонімне повідомлення про корупцію підлягає перевірці у термін не більше 15 днів від дня його отримання, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, Голова Держкомтелерадіо або особа, яка виконує його обов’язки, продовжують термін розгляду повідомлення до 30 днів від дня його отримання.

4. Контроль за дотриманням строків, визначених у пунктах 2, 3 цього розділу, покладається на завідувача Сектору або особу, яка виконує його обов’язки.

 

 

6. Прикінцеві положення

1. Повідомлення, отримані через спеціальну телефону лінію, електронну пошту Сектору та захищену поштову скриньку «Повідом про корупцію» офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо, зберігаються на електронних носіях інформації у Секторі протягом року з дня їх отримання або протягом терміну зберігання матеріалів перевірки, яка проведена на підставі такого повідомлення.

Після закінчення зазначеного строку повідомлення видаляється з електронного носія інформації, про що складається відповідний акт.

Повідомлення, які стали підставою для проведення перевірки, підлягають зберіганню протягом терміну зберігання матеріалів цієї перевірки, встановленого законодавством.

2. Право підпису інформаційного листа автору повідомлення має керівник апарату Держкомтелерадіо, а у разі його відсутності - особа, яка виконує його обов’язки.

3. Контроль за технічним забезпеченням роботи спеціальної телефонної лінії, електронної пошти Сектору, захищеної поштової скриньки «Повідом про корупцію» офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо, та зберіганням електронних носіїв інформації із записами повідомлень, отриманих через електронну пошту Сектору, захищену поштову скриньку «Повідом про корупцію» офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо здійснюється адміністративно-господарським управлінням апарату Держкомтелерадіо.

4. Доступ до зареєстрованих повідомлень в апараті Держкомтелерадіо мають:

1)           керівник апарату Держкомтелерадіо;

2)           начальник загального відділу адміністративно-господарського управління;

3)           завідувач сектору з питань запобігання і виявлення корупції.

5. Працівникам Держкомтелерадіо забороняється розголошувати інформацію, що міститься у повідомленні, а також інформацію про працівників Держкомтелерадіо, які розглядають конкретне повідомлення, особам, які не мають безпосереднього відношення до розгляду повідомлень.

6. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюється керівником апарату Держкомтелерадіо.

 

Завідувач сектору

з питань запобігання і

виявлення корупції В.І. Семенюк

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux