Проект наказу Держкомтелерадіо України Про затвердження форм звітності № 1-В (книги) (квартальна) "Звіт про випуск книжкової продукції", № 1-В (ЗМІ) (піврічна) "Звіт про випуск продукції друкованих засобів масової інформації" та інструкцій щодо їх заповненняk
опубліковано 25 жовтня 2013 року о 10:19

 

Проект

 

 

 

 

Н А К А З

 

 

__.__.2013 м. Київ № ___

 

Про затвердження форм звітності

№ 1-В (книги) (квартальна) “Звіт

про випуск книжкової продукції”,

№ 1-В (ЗМІ) (піврічна) “Звіт про

випуск продукції друкованих

засобів масової інформації” та

інструкцій щодо їх заповнення

 

Відповідно до Законів України “Про інформацію”, “Про видавничу справу”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затвердженого Указом Президента України від 07 травня 2011 року № 559,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму звітності № 1-В (книги) (квартальна) “Звіт про випуск книжкової продукції” (далі форма № 1-В (книги));

2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1-В (книги) (квартальна) “Звіт про випуск книжкової продукції”;

3) форму звітності № 1-В (ЗМІ) (піврічна) “Звіт про випуск продукції друкованих засобів масової інформації” (далі – форма № 1-В (ЗМІ));

4) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1-В (ЗМІ) (піврічна) “Звіт про випуск продукції друкованих засобів масової інформації”.

 

2. Поширити:

1) форму звітності № 1-В (книги) та Інструкцію щодо її заповнення на видавництва, видавничі організації, фізичних осіб – підприємців, які здійснюють випуск книжкової продукції та розташовані на території України;

2) форму звітності № 1-В (ЗМІ) та Інструкцію щодо її заповнення на фізичних осіб – підприємців, редакції друкованих засобів масової інформації (далі – ЗМІ) або інші установи, що виконують їх функції з випуску у світ друкованих ЗМІ, розташовані на території України.

 

3. Увести форми звітності в дію:

1) № 1-В (книги), починаючи зі звіту за ІV квартал 2013 року;

2) № 1-В (ЗМІ), починаючи зі звіту за ІІ півріччя 2013 року.

 

4. Установити такий порядок подання звітності за формами № 1-В (книги) та № 1-В (ЗМІ):

1) видавництва, видавничі організації, фізичні особи – підприємці, які здійснюють випуск книжкової продукції, подають звіт за формою № 1-В (книги) Державному комітету телебачення і радіомовлення України, Державній науковій установі “Книжкова палата України імені Івана Федорова”;

2) фізичні особи – підприємці, редакції друкованих ЗМІ або інші установи, що виконують їхні функції з підготовки і випуску у світ друкованих ЗМІ, подають звіт за формою № 1-В (ЗМІ) Державному комітету телебачення і радіомовлення України, Державній науковій установі “Книжкова палата України імені Івана Федорова”;

3) Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова” подає Державній службі статистики України та Державному комітету телебачення і радіомовлення України за узгодженими показниками зведену інформацію по Україні та регіонах за рік на підставі форм № 1-В (книги), № 1-В (ЗМІ) про випуск друкованих видань не пізніше 19 травня.

 

5. Установити, що забезпечення бланками форм та примірниками інструкцій, зазначених у підпунктах 1 – 4 пункту 1 цього наказу, покладається на Державну наукову установу “Книжкова палата України імені Івана Федорова”.

 

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомтелерадіо України від 03 червня 2009 року № 194 «Про затвердження форм звітності № 1-В (книги) (квартальна) “Звіт про випуск книжкової продукції”, № 1-В (ЗМІ) (піврічна) “Звіт про випуск продукції друкованих засобів масової інформації” та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 червня 2009 року за № 559/16575.

 

7. Департаменту видавничої справи і преси (Кононенко О.А.) разом з департаментом інформаційної політики (Червак Б.О.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо України.

 

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держкомтелерадіо України Мураховського А.Л.

 

 

Голова

Держкомтелерадіо України О.В. Курдінович

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

телебачення і радіомовлення України

«__» _______ 2013 року № _____

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 1-В (книги) (квартальна)

«Звіт про випуск книжкової продукції»

 

І. Загальні положення

1. Форму звітності № 1-В (книги) (квартальна) «Звіт про випуск книжкової продукції» подають респонденти: юридичні особи (видавництва, видавничі організації) та фізичні особи – підприємці, які здійснюють випуск книжкової продукції, щокварталу не пізніше 5 числа після звітного періоду.

2. Якщо у звітному періоді респондент не випустив жодного книжкового видання й не було доздавання тиражів, це відображається у звіті.

3. Не включають до звіту видання у разі здачі тільки сигнальних та обов’язкових примірників видань.

4. В адресній частині форми зазначають повне найменування / прізвище, ім’я, по батькові та місцезнаходження / місце проживання респондента відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи / фізичної особи – підприємця.

 

ІІ. Заповнення показників форми

 

1. У графі 2 «Стислий опис видання» нижче рядка 1 «Видання, що вийшли, усього» зазначають перелік неперіодичних книжкових видань, які вийшли у звітному періоді (текстових, образотворчих, картографічних, нотних).

Щодо кожного видання зазначають такі відомості:

повна назва, назва або номер тому, частини, книги, порядковий номер видання (2-е, 3-є тощо);

автор, колектив авторів (не більше трьох авторів), перекладач, укладач, організація,

від імені якої випущено видання;

мова оригіналу (у перекладних виданнях);

країна (для зарубіжних авторів);

видавництва-партнери (два і більше видавництв, які спільно випустили видання) та процентний розподіл тиражу між ними.

Каталоги устаткування, запасних частин; паспорти до машин; інструкції з експлуатації машин та устаткування; алфавітні списки (наприклад, підприємства зв’язку та ін.); деякі нормативні, інструктивні, довідкові та інші матеріали обмеженої сфери і строку дії; розклад руху транспорту; плани семінарських занять; збірники типових програм для підготовки спеціалістів у навчальних закладах і на виробництві; програмно-методичні матеріали для підвищення кваліфікації; рекламні проспекти тощо є дрібнодрукованою книжковою продукцією, яка до звіту не включається і обраховується Державною науковою установою «Книжкова палата України імені Івана Федорова» окремо за даними обов’язкового примірника.

Назву кожного видання зазначають в окремому рядку. Щодо кожного видання заповнюють графи 4—12.

Видання однієї тематики, що мають спільну палітурку, спільну суперобкладинку або футляр із зазначенням загальної назви видання, а також видання, частину тиражу якого випущено в палітурці, а частину — в обкладинці, та видання, що випущене в палітурках різних типів, є однією назвою. Спільне видання та видання, тираж якого виготовлено різними виготовлювачами або одним виготовлювачем, але кількома випусками, є однією назвою. Додрукування тиражу будь-якого видання у звітному році окремою назвою не вважається.

2. У графі 4 «Міжнародний стандартний номер книги, нотного видання (ISBN, ISMN)» зазначають Міжнародний стандартний номер книги, нотного видання чи номери (у багатотомних, спільних виданнях, у виданнях з різними палітурками тощо).

3. У графі 5 «Мова видання» зазначають, якою мовою вийшло видання.

4. У графі 6 «Обсяг в обліково-видавничих аркушах» зазначають загальну кількість обліково-видавничих аркушів в одному примірнику видання (заповнюється тільки державними видавництвами).

5. У графі 7 «Обсяг у друкованих аркушах, приведених до формату 60х90 см» зазначають загальну кількість приведених друкованих аркушів в одному примірнику видання. За один приведений друкований аркуш видання (умовний друкований аркуш) прийнято друкований аркуш формату 60х90 см, площею 5400 см2, до якого за допомогою коефіцієнтів переведення фізичних аркушів в умовні прирівнюють друковані аркуші інших форматів.

Коефіцієнти переведення:

 

60х84 см 0,93

60х90 см 1,0

70х90 см 1,17

75х90 см 1,25

70х100 см 1,30

70х108 см 1,40

84х108 см 1,68.

 

У разі друкування на папері інших форматів коефіцієнт переведення визначають співвідношенням площі одного боку аркуша до площі облікової одиниці — 5400 см2.

Обкладинку, суперобкладинку, форзаци в обсяг видання в друкованих аркушах не включають.

6. У графі 8 «Тираж видання (тис. прим.)» зазначають підсумкову кількість примірників видання однієї назви у звітному періоді.

7. У графі 9 «Фактична здача тиражу (тис. прим.)» зазначають фактично зданий тираж видання у звітному періоді в торговельну мережу або замовнику.

8. У графі 10 «Найменування / прізвище, ім’я, по батькові виготовлювача книжкової продукції та його місцезнаходження / місце проживання, № замовлення» зазначають повне найменування / прізвище, ім’я, по батькові і місцезнаходження / місце проживання виготовлювача (виготовлювачів) книжкової продукції, а також номер замовлення.

9. У графі 11 «Число, місяць, рік доставки (розсилки) обов’язкового примірника» зазначають число, місяць, рік доставки (розсилки) видавництвом, видавничою організацією, фізичною особою (або виготовлювачем книжкової продукції за наявності відповідного договору) обов’язкового примірника згідно з підтверджувальними документами.

10. У графі 12 «Назва бюджетної програми» зазначають назву бюджетної програми для видань, які повністю або частково фінансуються за бюджетні кошти.

11. У графі 2 «Стислий опис видання» нижче рядка 2 «Доздавання тиражів видань, усього» зазначають перелік неперіодичних книжкових видань, тиражі яких доздали у звітному періоді в торговельну мережу або замовнику. Назву кожного видання зазначають у кожному окремому рядку, за кожним виданням заповнюють графу 9.

12. У рядку 1 «Видання, що вийшли, усього»:

у графі 3 «Кількість видань (одиниць обліку)» зазначають загальну кількість назв видань, що вийшли у звітному періоді;

у графі 6 «Обсяг в обліково-видавничих аркушах» зазначають загальний обсяг видань, що вийшли у звітному періоді, в обліково-видавничих аркушах;

у графі 7 «Обсяг у друкованих аркушах, приведених до формату 60х90 см» зазначають загальний обсяг видань, що вийшли у звітному періоді, в приведених друкованих аркушах;

у графі 8 «Тираж видання (тис. прим.)» зазначають загальний тираж усіх видань, що вийшли у звітному періоді;

у графі 9 «Фактична здача тиражу (тис. прим.)» зазначають фактично зданий тираж усіх видань у звітному періоді.

13. У рядку 2 «Доздавання тиражів видань, усього» графу 9 заповнюють аналогічно відповідній графі рядка 1.

14. У рядку 3 «Разом видань (рядки 1+2)»:

у графах 3, 6, 7, 8 наводять дані відповідних граф рядка 1;

у графі 9 зазначають фактично зданий тираж (рядки 1+2).

 

 

Заступник директора департаменту

видавничої справи і преси – начальник

відділу формування і реалізації

програми «Українська книга» Л.М. Чмель

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

телебачення і радіомовлення України

«__» _______ 2013 року № _____

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 1-В (ЗМІ) (піврічна)

«Звіт про випуск продукції друкованих засобів масової інформації»

 

I. Загальні положення

 

1. Форму звітності № 1-В (ЗМІ) (піврічна) «Звіт про випуск продукції друкованих засобів масової інформації» подають кожні півроку (не пізніше 15 січня, 15 липня) респонденти: юридичні особи (редакції друкованих засобів масової інформації (далі — ЗМІ) або інші установи, що виконують їх функції з випуску у світ друкованих ЗМІ, розташовані на території України) та фізичні особи – підприємці, які здійснюють випуск друкованих ЗМІ.

2. В адресній частині форми зазначають повне найменування / прізвище, ім’я, по батькові та місцезнаходження / місце проживання респондента відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи / фізичної особи – підприємця.

 

II. Заповнення показників форми

 

1. У графі 2 «Назва видання» нижче рядків 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 зазначають повні назви всіх періодичних і таких, що продовжуються, друкованих видань, випуск яких було розпочато, продовжено чи припинено респондентом у звітному періоді.

У розділі 1 наводять інформацію про періодичні та такі, що продовжуються, видання (крім газет), а саме: журнали, збірники, бюлетені, альманахи, календарі, дайджести та інші видання. Інформацію щодо аркушевих видань до розділу не вносять.

У розділі 2 наводять інформацію про газети.

У кожному розділі назву кожного видання наводять в окремому рядку. Відомості про кожне видання (крім припинених) подають у графах 4—11. Крім назви видання, випуск якого припинено, зазначають дату припинення. Відомості про кожне видання, випуск якого припинено, зазначають у графах 4 і 5. Періодичне видання, випущене здвоєним номером, є однією назвою. Коли видання випущено паралельно кількома мовами, зазначають стільки назв, скількома мовами воно випущено.

2. У графі 3 «Кількість видань (одиниць обліку)» зазначають загальну кількість назв видань.

3. У графі 4 «Міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN)» зазначають Міжнародний стандартний номер серіального видання (за наявності).

4. У графі 5 «Дані свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ» зазначають серію, номер, дату його реєстрації та найменування органу, який здійснив державну реєстрацію друкованого ЗМІ.

5. У графі 6 «Найменування / прізвище, ім’я, по батькові виготовлювача продукції друкованого ЗМІ та його місцезнаходження / місце проживання» зазначають повне найменування / прізвище, ім’я, по батькові виготовлювача (або виготовлювачів) тиражу видання та його місцезнаходження / місце проживання.

6. У графі 7 «Періодичність видання» зазначають періодичність виходу видання: щодня (3-6 разів на тиждень), щотижня (1-2 рази на тиждень), 1 раз на 2 тижні, щомісяця (1 раз на місяць, 5-11 разів на рік), щокварталу (3-4 рази на рік), щороку (1-2 рази на рік).

7. У графі 8 «Кількість випусків (номерів)» зазначають загальну кількість випусків (номерів) видання.

8. У графі 9 «Середній разовий тираж» зазначають середній разовий тираж видання, який обраховується діленням суми тиражів усіх випусків (номерів) видання у звітному періоді на фактичну кількість випусків (номерів) у звітному періоді.

9. У графі 10 «Мова видання» зазначають, якою мовою виходить видання чи мовами у двомовному або багатомовному виданні.

10. У графі 11 «Сфера розповсюдження видання» зазначають сферу розповсюдження видання згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію друкованого ЗМІ.

11. У рядках 1 і 5 «Видання, випуск яких розпочато, усього»:

у графі 3 «Кількість видань (одиниць обліку)» наводять загальну кількість назв видань, випуск яких розпочато у звітному періоді;

у графі 8 «Кількість випусків (номерів)» наводять загальну кількість випусків (номерів) видань, випуск яких розпочато у звітному періоді;

у графі 9 «Середній разовий тираж» зазначають підсумковий середній разовий тираж усіх видань, випуск яких розпочато у звітному періоді.

12. У рядках 2 і 6 «Видання, випуск яких продовжено, усього»:

у графі 3 «Кількість видань (одиниць обліку)» наводять загальну кількість назв видань, випуск яких продовжено у звітному періоді;

у графі 8 «Кількість випусків (номерів)» наводять загальну кількість випусків (номерів) видань, випуск яких продовжено у звітному періоді;

у графі 9 «Середній разовий тираж» зазначають підсумковий середній разовий тираж усіх видань, випуск яких продовжено у звітному періоді.

13. У рядках 3 і 7 «Видання, випуск яких припинено, усього»:

у графі 3 «Кількість видань (одиниць обліку)» наводять загальну кількість назв видань, випуск яких припинено у звітному періоді.

14. У рядках 4 і 8 «Видано разом»:

у графі 3 «Кількість видань (одиниць обліку)» наводять загальну кількість назв видань, випуск яких розпочато і продовжено у звітному періоді (рядки 1 + 2 та 5+ 6);

у графі 8 «Кількість випусків (номерів)» наводять загальну кількість випусків (номерів) видань, випуск яких розпочато і продовжено у звітному періоді (рядки 1 + 2 та 5 + 6);

у графі 9 «Середній разовий тираж» наводять підсумковий середній разовий тираж видань, випуск яких розпочато і продовжено у звітному періоді (рядки 1 + 2 та 5 + 6).

 

 

Заступник директора департаменту

видавничої справи і преси – начальник

відділу формування і реалізації

програми «Українська книга» Л.М. Чмель

 

 

Додатки до наказу дивитись тут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux