ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235 і від 5 квітня 2017 р. № 262"
опубліковано 31 жовтня 2018 року о 10:41

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235 і від 5 квітня 2017 р. № 262»

 

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235 «Про затвердження Порядку вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу».

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 5 квітня 2017 р. № 235

 

ПОРЯДОК 
вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу

5. Уповноважені посадові особи Держкомтелерадіо (далі - уповноважені особи), перелік яких визначається наказом Держкомтелерадіо, вилучають видавничу продукцію з обігу за місцем фактичного провадження суб’єктом господарювання своєї діяльності, розташування його господарських або інших об’єктів.

6. Під час вилучення з обігу видавничої продукції складається відповідно до порядку, визначеного Держкомтелерадіо, протокол про накладення адміністративно-господарського штрафу, в якому робиться позначка про вилучення видавничої продукції.

На всю вилучену видавничу продукцію видається опис, який складається у двох примірниках. Перший примірник опису вручається суб’єкту господарювання або його представнику, а другий примірник після підписання суб’єктом господарювання або його представником залишається в уповноваженої особи, яка його склала.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 5 квітня 2017 р. № 235

 

ПОРЯДОК 
вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу

5. Уповноважені посадові особи Держкомтелерадіо (далі - уповноважені особи), перелік яких визначається наказом Держкомтелерадіо, вилучають видавничу продукцію з обігу за місцем її фактичного виявлення.

 

6. Під час вилучення з обігу видавничої продукції складається відповідно до порядку, визначеного Держкомтелерадіо, протокол про накладення адміністративно-господарського штрафу, в якому міститься опис видавничої продукції, яка вилучається з обігу.

Протокол про накладення адміністративно-господарського штрафу з описом видавничої продукції, яка вилучається з обігу, складається у двох примірниках. Другий примірник вручається суб’єкту господарювання (його посадовій особі (представнику) або особі, яка безпосередньо здійснює розповсюдження), що притягується до адміністративно-господарської відповідальності, а перший примірник після підписання суб’єктом господарювання (його посадовою особою (представником) або особою яка безпосередньо здійснює розповсюдження), що притягується до адміністративно-господарської відповідальності залишається в уповноваженої особи, яка його склала.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 262 «Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України»

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 5 квітня 2017 р. № 262

 

ПОРЯДОК

видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на

ввезення видавничої продукції, що має походження або

виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

3. Заява про видачу дозволу за формою згідно з додатком 1 подається суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою):

Заява про видачу дозволу реєструється Держкомтелерадіо в день її надходження.

Після отримання заяви та інших документів, необхідних для видачі дозволу, Держкомтелерадіо перевіряє повноту та правильність їх оформлення, а також відповідність змісту видавничої продукції критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, які затверджуються наказом Держкомтелерадіо, та в разі відсутності зауважень видає суб’єкту господарювання дозвіл за формою згідно з додатком 2.

4. Для отримання дозволу суб’єкт господарювання подає такі документи:

рецензію, складену державною мовою фахівцем (експертом), щодо оцінки та характеристики змісту видання, засвідчену підписом власника прав на видання.

 

 

8. У день прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) дозволу вноситься відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України.

 

10. Держкомтелерадіо анулює дозвіл з таких підстав:

Про анулювання дозволу вносяться відповідні записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України.

Додаток 1
до Порядку

____________________________________
(найменування органу видачі дозволу)

____________________________________
(найменування та місцезнаходження юридичної особи або
____________________________________
прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання
фізичної особи - підприємця)
____________________________________
(контактний номер телефону)

 

ЗАЯВА
про видачу дозволу

Прошу видати ______________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові

________________________________________
фізичної особи - підприємця)

дозвіл на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України:

___________________________________________________________

(повна назва видання мовою оригіналу та українською мовою,

___________________________________________________________
країна-виробник, рік виходу у світ, кількість примірників)

 
____________

(підпис)

______________________________

(ініціали та прізвище керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

МП (за наявності)

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Порядку

ДОЗВІЛ
на ввезення видавничої продукції, що має походження
або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора,
тимчасово окупованої території України

від ___ ________ 20__ р. № _____

Державний комітет телебачення і радіомовлення дозволяє
_____________________________________________________________

(найменування та місцезнаходження юридичної особи

____________________________________________________________ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, місце проживання)

ввезти на митну територію України таку видавничу продукцію:

_____________________________________________________________

(повна назва видання мовою оригіналу та українською мовою, країна-виробник, рік виходу у світ,

_____________________________________________________________.

кількість примірників)

Дозвіл дійсний до ___ ____________ 20__ р.

_____________________
(найменування посади особи, що видала дозвіл)

_____________
(підпис)

______________________

(ініціали та прізвище)

МП

Додаток 3
до Порядку

ВІДМОВА
у видачі дозволу на ввезення видавничої продукції, що має
походження або виготовлена та/або ввозиться з території
держави-агресора, тимчасово окупованої території України

від ___ ________ 20__ р. № _____

Державний комітет телебачення і радіомовлення відмовляє у видачі дозволу ____________________________________________________________

(найменування та місцезнаходження юридичної особи

__________________________________________________________
або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, місце проживання)

на ввезення на митну територію України такої видавничої продукції:

___________________________________________________________

(повна назва видання мовою оригіналу та українською мовою, країна-виробник, рік виходу у світ,

__________________________________________________________

кількість примірників)

__________________________________________________________
(підстава для відмови)

____ ____________ 20__ р.

________________
(найменування посади особи, що відмовила у видачі дозволу)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

 

МП

 

Додаток 4
до Порядку

____________________________
(найменування органу видачі дозволу)

____________________________
(найменування та місцезнаходження юридичної особи або


____________________________
прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання фізичної
особи - підприємця)
____________________________
(контактний номер телефону)

ЗАЯВА
про анулювання дозволу

Прошу анулювати дозвіл від ________ ____________________ 20__ р. № ________ на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України: _____________________________________________________________

(повна назва видання мовою оригіналу та українською мовою, країна-виробник,

_____________________________________________________________,

рік виходу у світ, кількість примірників)

виданий ______________________________________________________________

(найменування та місцезнаходження юридичної особи

_____________________________________________________________.

або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, місце проживання)

____________

(підпис)

_________________________________

(ініціали та прізвище керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

МП (за наявності)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 5 квітня 2017 р. № 262

 

ПОРЯДОК

видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на

ввезення видавничої продукції, що має походження або

виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

3. Заява про видачу дозволу за формою згідно з додатком 1 подається суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою):

Виключено

 

Після отримання заяви та інших документів, необхідних для видачі дозволу, Держкомтелерадіо перевіряє повноту та правильність їх оформлення, а також відповідність змісту видавничої продукції критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, які затверджуються наказом Держкомтелерадіо, та в разі відсутності зауважень видає суб’єкту господарювання дозвіл у спосіб, визначений пунктом 8 цього Порядку.

4. Для отримання дозволу суб’єкт господарювання подає такі документи:

рецензію щодо характеристики та оцінки змісту видання, складену фахівцем (експертом) державною мовою відповідно до рекомендацій, затверджених Держкомтелерадіо, та засвідчену підписом власника прав на видання.

8. Не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) дозволу вноситься відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України.

10. Держкомтелерадіо анулює дозвіл з таких підстав:

У разі анулювання дозволу відповідний запис із Реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України, вилучається.

 

Додаток 1
до Порядку

_____________________________

(найменування органу видачі дозволу)

____________________________________
(найменування та місцезнаходження юридичної особи або 
____________________________________
прізвище, ім’я, по батькові та місце

проживання фізичної особи — підприємця)
____________________________________
(контактний номер телефону)

 

ЗАЯВА
про видачу дозволу

Прошу видати ______________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище,

ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця)

дозвіл на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України:

повна назва видання мовою оригіналу: ______________________

повна назва видання українською мовою: ____________________

автор або колектив авторів:_________________________________

міжнародний стандартний номер книги (ISBN): _______________

кількість примірників, що ввозяться

на митну територію України: _______________________________

країна-виробник: __________________________________________

найменування (прізвище, ім'я та по батькові) та місцезнаходження видавця: _________________________________

рік випуску видання: ______________________________________

мова видання: _____________________________________________

код товару згідно з УКТЗЕД: ________________________________

 

___________
(дата)

____________

(підпис)

______________________________

(ініціали та прізвище керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

 

Виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Порядку

ВІДМОВА
у видачі дозволу на ввезення видавничої продукції, що має
походження або виготовлена та/або ввозиться з території
держави-агресора, тимчасово окупованої території України

від ___ ________ 20__ р. № _____

Державний комітет телебачення і радіомовлення відмовляє у видачі дозволу __________________________________________________________

(найменування та місцезнаходження юридичної особи

__________________________________________________________
або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, місце проживання)

на ввезення на митну територію України такої видавничої продукції:

__________________________________________________________

(повна назва видання мовою оригіналу та українською мовою, міжнародний стандартний номер книги (ISBN), країна-виробник, рік виходу у світ,

_________________________________________________________

кількість примірників)

_________________________________________________________
(підстава для відмови)

____ ____________ 20__ р.

_____________
(найменування посади особи, що відмовила у видачі дозволу)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

 

 

 

Додаток 3
до Порядку

__________________________
(найменування органу видачі дозволу)

__________________________
(найменування та місцезнаходження юридичної особи або
__________________________
прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання фізичної
особи - підприємця)
__________________________
(контактний номер телефону)

ЗАЯВА
про анулювання дозволу

Прошу анулювати дозвіл від ________ ____________________ 20__ р. № ________ на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України: ___________________________________________________________

(повна назва видання мовою оригіналу та українською мовою, міжнародний стандартний номер книги (ISBN), країна-виробник,

___________________________________________________________,

рік виходу у світ, кількість примірників)

виданий ___________________________________________________________

(найменування та місцезнаходження юридичної особи

__________________________________________________________.

або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, місце проживання)

____________

(підпис)

_________________________________

(ініціали та прізвище керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

 
Голова Держкомтелерадіо   Олег Наливайко

«26» жовтня 2018 р.

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux