Наказ Держкомтелерадіо від 06.04.2017 № 30-к «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А»
опубліковано 07 квітня 2017 року о 12:32

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Н А К А З

«06» квітня 2017 р. м. Київ № 30-к

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А»

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246,

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А» керівника апарату Державного комітету телебачення і радіомовлення України з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.

2. Відділу роботи з персоналом (Міщенков Є.С.) Держкомтелерадіо забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору на офіційному вебсайті Держкомтелерадіо згідно з додатком та надіслати відповідну інформацію до Національного агентства України з питань державної служби.

3. Провести конкурсний відбір на посаду керівника апарату Державного комітету телебачення і радіомовлення України 25 квітня 2017 року.

Голова Держкомтелерадіо О.І. Наливайко

Додаток

до наказу Держкомтелерадіо

від 06 квітня 2017 р. № 30-к


Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника апарату Державного комітету телебачення і радіомовлення України

Загальні умови

1. Посадові обов’язки:

 • організовує планування роботи з персоналом Держкомтелерадіо, в тому числі проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В», забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»;
 • забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;
 • забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу НАДС інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;
 • призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій «Б» і «В», звільняє з таких посад відповідно до Закону України «Про державну службу»;
 • присвоює ранги державним службовцям Держкомтелерадіо, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;
 • забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців Держкомтелерадіо;
 • здійснює планування навчання персоналу Держкомтелерадіо з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, коли володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до Закону України «Про державну службу»;
 • здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Держкомтелерадіо;
 • розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;
 • приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;
 • виконує функції роботодавця стосовно працівників Держкомтелерадіо, які не є державними службовцями;
 • створює належні для роботи умови та здійснює матеріально-технічне забезпечення державних службовців та інших працівників Держкомтелерадіо;
 • видає у межах повноважень обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Держкомтелерадіо накази організаційно-розпорядчого характеру та доручення, контролює їх виконання;
 • здійснює інші повноваження, визначені законом.

2. Умови оплати праці:

 1. посадовий оклад – 13 000 гривень;
 2. надбавка до посадового окладу за ранг – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9);
 3. інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
 4. додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р.
  № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9).

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призначення на посаду строком на п’ять років з правом повторного призначення на ще один строк або подальшого переведення за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

 1. копія паспорта громадянина України;
 2. письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246, до якої додається резюме у довільній формі;
 3. заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);
 4. письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та дає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
 5. копія (копії) документа (документів) про освіту;
 6. заповнена особова картка встановленого зразка;
 7. декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»);
 8. документи приймаються до 12:00 21 квітня 2017 року.

5. Дата, час і місце проведення конкурсу – 25 квітня 2017 р., 10:00, м. Київ, вул. Прорізна, 15.

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, – Велієва Олеся Валеріївна (256-00-01, e-mail: velieva@nads.gov.ua)

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1. Освіта – вища, ступінь вищої освіти – магістр.

2. Стаж роботи:

 1. загальний стаж роботи – не менше семи років;
 2. досвід роботи на посадах державної служби категорій «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері – не менше трьох років.

3. Володіння мовами – вільне володіння державною мовою. 

Спеціальні вимоги

1. Знання законодавства:

 1. Конституція України;
 2. Закон України «Про державну службу»;
 3. Закон України «Про запобігання корупції»;
 4. Закон України «Про Кабінет Міністрів України»;
 5. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;
 6. Законодавство, що регулює діяльність Держкомтелерадіо (Закони України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», «Про видавничу справу», «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», інші акти законодавства).

2. Професійні знання:

 1. знання вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу;
 2. знання основ державного управління в галузі реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері.

3. Наявність лідерських навичок щодо:

 1. встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;
 2. стратегічного планування;
 3. вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно декілька завдань;
 4. ведення ділових переговорів;
 5. досягнення кінцевих результатів.

4. Вміння приймати ефективні рішення:

 1. аналіз державної політики;
 2. наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).

5. Комунікації та взаємодія:

 1. вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;
 2. співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
 3. відкритість.

6. Управління змінами:

 1. формування плану змін та покращень;
 2. управління змінами та реакцією на них;
 3. оцінка ефективності змін.

7. Управління організацією та персоналом:

 1. організація роботи і контроль;
 2. управління проектами;
 3. управління якісним обслуговуванням;
 4. мотивування;
 5. управління людськими ресурсами.

8. Особистісні компетенції:

 1. принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;
 2. спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;
 3. системність;
 4. інноваційність та неупередженість;
 5. самоорганізація та саморозвиток;
 6. вміння працювати в стресових ситуаціях.

9. Управління публічними фінансами:

 1. знання основ бюджетного законодавства;
 2. знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів.

10. Робота з інформацією:

 1. знання основ законодавства про інформацію;
 2. вміння працювати в умовах електронного урядування.
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux