АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання видачі (відмови у видачі, припинення дії) дозволу на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора»
опубліковано 09 січня 2024 року о 12:04

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання видачі (відмови у видачі, припинення дії) дозволу на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора»

 

I. Визначення проблеми

19 червня 2023 року Верховною Радою України за № 2309-IX прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України», яким внесено зміни до Закону України «Про видавничу справу» (далі – Закон).

Так, відповідно до статті 28¹ Закону забороняється ввезення на митну територію України та/або розповсюдження на її території видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або випущена у світ, та/або ввозиться з території держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України (крім розповсюдження видавничої продукції, що має походження або виготовлена та випущена у світ на тимчасово окупованій території України до її тимчасової окупації), а також книжкових видань, що містять твори, автори яких є або були у будь-який період після 1991 року громадянами держави-агресора, за винятком колишніх громадян держави-агресора, які є (або на момент смерті були) громадянами України і не мають (на момент смерті не мали) громадянства держави-агресора.

Видавнича продукція, випущена у світ державною мовою держави-агресора, що не підпадає під обмеження, визначені частиною першою цієї статті, та інші обмеження, визначені законодавством, може бути ввезена на митну територію України та розповсюджена на її території за умови наявності відповідного дозволу, передбаченого цією статтею.

Центральний орган виконавчої влади, що бере участь у забезпеченні формування та реалізує державну політику у видавничій сфері (Держкомтелерадіо), забезпечує реалізацію цього Закону шляхом видачі (відмови у видачі, анулювання*) дозволу на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора (далі - дозвіл).

Видача (відмова у видачі, анулювання*) дозволу здійснюється відповідно до законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

З огляду на зазначене, існує необхідність щодо реалізації положень Закону України від 19 червня 2023 р. № 2309-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України» шляхом затвердження Порядку видачі (відмови у видачі, припинення дії*) дозволу на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора.


*З набранням чинності Закону України «Про адміністративну процедуру» (15.12.2023) замість терміну «анулювання» вживається термін «припинення дії».Визначення основних груп (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

-

Держава

Так

-

Суб’єкти господарювання,

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

Так

-


ІІ. Цілі державного регулювання


Метою проекту постанови Кабінету Міністрів України є затвердження Порядку видачі (відмови у видачі, припинення дії) дозволу на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора.


III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Збереження чинного регулювання

Відповідно до статті 28¹ Закону забороняється ввезення на митну територію України та/або розповсюдження на її території видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або випущена у світ, та/або ввозиться з території держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України (крім розповсюдження видавничої продукції, що має походження або виготовлена та випущена у світ на тимчасово окупованій території України до її тимчасової окупації), а також книжкових видань, що містять твори, автори яких є або були у будь-який період після 1991 року громадянами держави-агресора, за винятком колишніх громадян держави-агресора, які є (або на момент смерті були) громадянами України і не мають (на момент смерті не мали) громадянства держави-агресора.

Видавнича продукція, випущена у світ державною мовою держави-агресора, що не підпадає під обмеження, визначені частиною першою цієї статті, та інші обмеження, визначені законодавством, може бути ввезена на митну територію України та розповсюджена на її території за умови наявності відповідного дозволу, передбаченого цією статтею.

Центральний орган виконавчої влади, що бере участь у забезпеченні формування та реалізує державну політику у видавничій сфері (Держкомтелерадіо), забезпечує реалізацію цього Закону шляхом видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора

Видача (відмова у видачі, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Відсутність нормативно-правового акту, який би визначав порядок видачі (відмови у видачі, припинення дії) дозволу на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора, є неприйнятним.

Обраний спосіб

Розробка проекту нормативно-правового акту, який би визначив порядок видачі (відмови у видачі, припинення дії) дозволу на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора.


2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей


Оцінка впливу на сферу інтересів держави


Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Збереження чинного регулювання

Відсутні

Відсутність нормативно-правового акту, який би визначав порядок видачі (відмови у видачі, припинення дії) дозволу на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора

Обраний спосіб

Захист сфери українського книговидання і книгорозповсюдження від руйнівного впливу «русского міра», сприяння зміцненню національної безпеки, утвердженню і поширенню української мови, розвитку національних культурних індустрій, державна підтримка книговидавничої справи в Україні.

Прийняття та реалізація постанови Кабінету Міністрів України не потребує додаткових матеріальних та інших витрат

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Збереження чинного регулювання

Відсутні

Відсутні

Обраний спосіб

Сприяння національно-культурному розвитку українського народу, громадян України всіх національностей, утвердженню їх духовності та моралі, доступу членів суспільства до загальнолюдських цінностей, захисту прав та інтересів авторів.

Відсутні


Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Станом на 01.01.2024 до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції внесено 8393 суб’єкти видавничої справи.

З них 511 мають право на здійснення діяльності з розповсюдження видавничої продукції.

Решта суб’єктів видавничої справи поєднують 2-3 види діяльності у видавничій справі, зокрема й і розповсюдження видавничої продукції.

Таким чином, згідно із зазначеними у Свідоцтві про внесення до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції видами діяльності:

 1338 суб’єктів видавничої справи мають право на здійснення видавничої діяльності і розповсюдження видавничої продукції;

 43 можуть займатися виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції;

 2438 планують займатись видавничою діяльністю, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції.

Таким чином, кількість суб’єктів господарювання, які займаються розповсюдженням видавничої продукції, становить 4330.


Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

Х

Х

Х

4330

4330

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

Х

Х

Х

100 %

100 %

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Збереження чинного регулювання

Відсутні

Відсутній механізм отримання дозволу на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора

Обраний спосіб

Захист прав та інтересів видавців, виготовлювачів, розповсюджувачів і споживачів видавничої продукції, стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження.

Захист сфери українського книговидання і книгорозповсюдження від руйнівного впливу «русского міра», сприяння зміцненню національної безпеки, утвердженню і поширенню української мови, розвитку національних культурних індустрій, державна підтримка книговидавничої справи в Україні.

Відсутні


Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Збереження чинного регулювання. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

Х

Альтернатива 2. Обраний спосіб. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

Х


IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Збереження чинного регулювання

1

На сьогодні відсутній нормативно-правовий акт, який би визначав порядок видачі (відмови у видачі, припинення дії) дозволу на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора.

Обраний спосіб

4

Розробка та затвердження порядку видачі (відмови у видачі, припинення дії) дозволу на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Збереження чинного регулювання

Відсутні

Відсутні

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не сприятиме її вирішенню.

Відсутність нормативно-правового акту, який би визначав порядок видачі (відмови у видачі, припинення дії) дозволу на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора, є неприйнятним.

Обраний спосіб

Захист прав та інтересів видавців, виготовлювачів, розповсюджувачів і споживачів видавничої продукції, стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження.

Захист сфери українського книговидання і книгорозповсюдження від руйнівного впливу «русского міра», сприяння зміцненню національної безпеки, утвердженню і поширенню української мови, розвитку національних культурних індустрій, державна підтримка книговидавничої справи в Україні.

Відсутні

В разі затвердження порядку цілі будуть досягнуті повною мірою, а також вирішена проблематика.


Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Збереження чинного регулювання

Зазначена альтернатива не сприятиме вирішенню проблеми.

Відсутні

Обраний спосіб

Обрана альтернатива дасть можливість затвердити порядок видачі (відмови у видачі, припинення дії) дозволу на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора, що в свою чергу сприятиме захисту інформаційного простору України від видавничої продукції антиукраїнського змісту.

ВідсутніV. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується затвердити порядок видачі (відмови у видачі, припинення дії) дозволу на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора.

Заходами, які необхідно здійснити суб’єктам господарювання, є подання до Держкомтелерадіо необхідних документів для отримання дозволу на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора.

Заходами, які необхідно здійснити Держкомтелерадіо, є реєстрація отриманих документів та їх розгляд. У разі відповідності видавничої продукції відповідним критеріям – здійснення процедури схвалення та видачі відповідного дозволу.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування додаткових витрат не зазнають.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Відповідно, розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводився. Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва (додаток 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта) не проводився, оскільки питома вага суб’єктів малого (мікро) підприємництва складає 100 %.

Проведено розрахунок витрат суб’єктів малого (мікро) підприємництва (додаток 4 – Тест малого підприємництва),

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)


1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання


Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, буде проведено розробником за результатами отриманих пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акту. За результатами опрацювання пропозицій та зауважень буде опублікований звіт про результати проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проекту регуляторного акту.


2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 4330 одиниць;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 % (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні

(за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) Формула: кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула: прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула: оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула: оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

5

Інші процедури

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

6

Разом, гривень

Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0,00

0,00

0,00

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 

4330

4330

4330

8

Сумарно, гривень

Формула: відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

0,00

0,00

0,00

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0,5 год. (час, який витрачається суб’єктом господарювання на пошук нормативно-правового акта в мережі Інтернет та ознайомлення з ним) Х 40,35 грн.* = 20,18 грн.

0,00 грн. (припускається, що суб’єкти господарювання ознайомлюються з вимогами регулювання лише в перший рік)

20,18 грн.

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула: витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

2 год. (середній час, який витрачається суб’єктом господарювання на підготовку пакету документів для подання на розгляд) х 40,35 грн* = 80,70 грн

0,00 грн.

80,70 грн.

11

Процедури офіційного звітування  Формула: витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

0,00 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула: витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

2 год. (середній час, який витрачається відповідним органом влади для здійснення перевірки) Х 40,35 грн.* = 80,70 грн.

2 год. (середній час, який витрачається відповідним органом влади для здійснення перевірки) Х 40,35 грн.* = 80,70 грн.

403,5 грн.

13

Інші процедури (уточнити)

Одержання нотаріально засвідченої в установленому порядку копії угоди, укладеної з власником прав на видання, що підтверджує надання права на розповсюдження видавничої продукції на території України, та перекладу на українську мову, засвідченим нотаріально

400,00 грн.

(для одного примірника видань)

400,00 грн.

(для одного примірника видань)

2000,00 грн.

(для одного примірника видань)

14

Разом, гривень

Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

181,58 грн.

80,70 грн.

504,38 грн.

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

4330

4330

4330

16

Сумарно, гривень

2518241,4 грн.

2081431 грн.

10843956 грн.

* У розрахунку вартості 1 години роботи (40,35 грн.) використано мінімальну заробітну плату – 7100 грн., визначену Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік».


Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва


Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Реалізація положень регуляторного акта буде здійснюватися державними службовцями відповідно до посадових обов’язків та не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0,00 грн.

0,00 грн.

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

2518241,4 грн.

10843956 грн.

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

2518241,4 грн.

10843956 грн.

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0,00 (не потребує додаткових витрат)

0,00 (не потребує додаткових витрат)

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

2518241,4 грн.

10843956 грн.


5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачається.


VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акту є необмеженим у часі до прийняття нового нормативно-правового акту або втрати ним чинності.

Термін набрання чинності регуляторним актом – через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта - надходження не передбачаються.

2. Кількість суб’єктів господарювання, на які поширюється дія акта, - 4330.

3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акта – 100%.

4. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктом господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акту.

5. Кількість поданих Держкомтелерадіо заяв про видачу дозволу на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора.

6. Кількість виданих дозволів на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора.

7. Кількість наданих відмов у видачі дозволів на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора.

8. Кількість дозволів на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора, що припинили свою дію.


IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься Держкомтелерадіо шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстежень статистичних показників результативності акта, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цім регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде проводитись через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних порівняно з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.
Голова Держкомтелерадіо Олег НАЛИВАЙКО

 

 

 

 

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux