Аналіз регуляторного впливу до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження механізму обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту"
опубліковано 06 червня 2016 року о 18:14

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження механізму обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту»

 

I. Визначення проблеми

Однією з основних загроз національній безпеці України з боку Російської Федерації є продовження інформаційно-психологічної війни, приниження української мови і культури, фальшування української історії, формування російськими засобами масової інформації, зокрема друкованою продукцією, викривленої інформаційної картини світу.

На сьогодні понад 70% друкованої продукції , що реалізується в Україні, є продукція РФ і більшість її - це контрафактна продукція.

Внаслідок недостатньої урегульованості в національному інформаційному просторі України нині спостерігається низка негативних явищ, які стоять на заваді, як розвитку суб’єктів ринку, так і забезпеченню інформаційних прав та свобод громадян, а подекуди й створюють загрози національній безпеці України.

Наразі, існує необхідність створення механізму контролю за імпортом видавничої продукції з метою протидії інформаційній агресії Російської Федерації, дотримання вимог законодавства України щодо заборони пропаганди ксенофобії, тероризму, сепаратизму, тощо.

11.02.2016 відбувся круглий стіл за участю народних депутатів України, представників органів виконавчої влади, видавців, експертів, на якому обговорювалося питання заборони ввезення на територію України книжкової продукції з країни агресора - Російської Федерації.

Під час засідання круглого столу було висловлено низку пропозицій щодо конкретних заходів з боку держави, спрямованих на забезпечення динамічного розвитку ринку української літератури.

При цьому абсолютна більшість видавців України підтримують необхідність запровадження законодавчих механізмів унеможливлення потрапляння на територію України українофобської та пропагандистської російської літератури. 

Політика захисту інформаційного простору від умисного зовнішнього впливу на суспільну свідомість та поширення антиукраїнських поглядів має ґрунтуватись не на тотальній забороні друкованої продукції, що імпортується в Україну, а стосуватись лише окремих видань, щодо яких буде встановлено їх пропагандистський характер виключно у передбаченому законодавством порядку та на засадах колегіальності у прийнятті подібних рішень. 

З огляду на це, нагальною стає потреба у підготовці проекту нормативно-правового акту, який б запровадив механізм обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.

 

Визначення основних груп (підгрупи), на які проблема справляє вплив: 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так


Держава

Так


Суб’єкти господарювання, 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

Так

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Метою проекту Закону України є запровадження механізму обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Збереження чинного регулювання

На сьогодні в Україні на законодавчому рівні відсутній механізм унеможливлення потрапляння на територію України видавничої продукції українофобського та пропагандистського характеру.

У зв’язку з цим, внаслідок недостатньої урегульованості в національному інформаційному просторі України нині спостерігається низка негативних явищ, які стоять на заваді, як розвитку суб’єктів ринку, так і забезпеченню інформаційних прав та свобод громадян, а подекуди й створюють загрози національній безпеці України. 

Вважаємо, що відсутність державного регулювання є неприйнятним.

 

Обраний спосіб

Розробка законодавчого акту, який би запровадив механізм обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Збереження чинного регулювання

Відсутні

Відсутні

 

Обраний спосіб

 

захист національного інформаційного простору;

дотримання вимог законодавства України щодо заборони пропаганди ксенофобії, тероризму, сепаратизму, тощо;

захист інформаційного простору від умисного зовнішнього впливу на суспільну свідомість та поширення антиукраїнських поглядів;

обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.

 

Прийняття та реалізація Закону України не потребує додаткових матеріальних та інших витрат

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Збереження чинного регулювання

Відсутні

Відсутні

 

Обраний спосіб

 

забезпечення інформаційних прав та свобод громадян;

захист від видавничої продукції антиукраїнського змісту, що загрожує моралі громадян, порушує їх права і свободи або закликають до порушення громадського порядку

 

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

Х

Х

Х

2445

2445

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

Х

Х

Х

100 %

100 %

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Збереження чинного регулювання

Відсутні

Відсутні

 

Обраний спосіб

забезпечення динамічного розвитку ринку української літератури;

підтримка книжкової торгівлі та забезпечення розвитку українського книговидання.

Витрати, пов’язані з отриманням дозволу на ввезення видавничої продукції, що походить з держави-агресора, тимчасово окупованої території України.

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Збереження чинного регулювання. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

Х

Альтернатива 2. Обраний спосіб. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

Х

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Збереження чинного регулювання

1

На сьогодні в Україні на законодавчому рівні відсутній механізм унеможливлення потрапляння на територію України видавничої продукції українофобського та пропагандистського характеру.

У зв’язку з цим, внаслідок недостатньої урегульованості в національному інформаційному просторі України нині спостерігається низка негативних явищ, які стоять на заваді, як розвитку суб’єктів ринку, так і забезпеченню інформаційних прав та свобод громадян, а подекуди й створюють загрози національній безпеці України. 

Обраний спосіб

4

Розробка законодавчого акту, який би запровадив механізм обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Збереження чинного регулювання

Відсутні

Відсутні

Відсутність механізму унеможливлення потрапляння на територію України видавничої продукції українофобського та пропагандистського характеру загрожує національному інформаційному простору України, розвитку суб’єктів господарювання, забезпеченню інформаційних прав та свобод громадян.

Обраний спосіб

Захист національного інформаційного простору;

дотримання вимог законодавства України щодо заборони пропаганди ксенофобії, тероризму, сепаратизму, тощо;

захист інформаційного простору від умисного зовнішнього впливу на суспільну свідомість та поширення антиукраїнських поглядів;

обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.

Витрати, пов’язані з отриманням дозволу на ввезення видавничої продукції, що походить з держави-агресора, тимчасово окупованої території України.

Прийняття законодавчого акту дасть можливість запровадити механізм обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту, що в свою чергу сприятиме захисту інформаційного простору України від видавничої продукції українофобського та пропагандистського характеру. 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Збереження чинного регулювання

Відсутні

Відсутні

Обраний спосіб

Причини для відмови відсутні, оскільки обрана альтернатива дасть можливість запровадити механізм обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту, що в свою чергу сприятиме захисту інформаційного простору України від видавничої продукції українофобського та пропагандистського характеру.

Відсутні

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується запровадити механізм обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.

З цією метою розробленим проектом Закону України пропонується внести зміни до законів України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про видавничу справу», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» в частині: 

1) заборони використання друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції для:

закликів до захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу або територіальної цілісності України;

пропаганди війни, насильства та жорстокості;

розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі;

пропаганди комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки;

популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України;

2) надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері, повноважень щодо прийняття рішення на підставі висновків експертної ради про віднесення видавничої продукції, що має походження (виготовлена) та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, до такої, яка заборонена до розповсюдження на території України, та накладення адміністративно-господарських санкцій у вигляді штрафу до розповсюджувачів такої продукції з подальшим її вилученням з обігу;

3) запровадження процедури видачі дозвільного документу на ввезення видавничої продукції, що походить з держави-агресора, тимчасово окупованої території України.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування додаткових витрат не зазнають.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків. Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії Закону України є необмеженим у часі до прийняття нового нормативно-правового акту або втрати ним чинності.

Термін набрання чинності регуляторним актом – з дня, наступного за днем його опублікування.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акта є обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта, - дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють розповсюдження видавничої продукції, ввезеної з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – вище середнього, оскільки проект Закону України для громадського обговорення розміщено у підрозділі «Проекти Законів України» розділу «Законопроектна діяльність» та у підрозділі «Проекти регуляторних актів» розділу «Регуляторна політика» офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо.

 

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Аналіз результативності запровадження регуляторного акта буде проводитись шляхом аналізу статистичних показників, а саме: загальної кількості виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що походить з держави-агресора, тимчасово окупованої території України.

Базове відстеження здійснюватиметься після набрання чинності цим актом шляхом аналізу статистичних даних про кількість примірників видавничої продукції, які не дозволені до розповсюдження на території України.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності Законом України, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження з метою подальшого удосконалення вищезазначеного регуляторного акта.

Цільові групи, які залучатимуться для проведення відстеження, - суб’єкти господарювання, які здійснюють розповсюдження видавничої продукції, ввезеної з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України.

 

 

В.о. Голови Держкомтелерадіо    Б.О. Червак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з «01» лютого 2016 р. по «15» травня 2016 р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Круглий стіл «Заборона ввезення російських книг» (11.02.2016)

60

Взято участь народними депутатами України, представниками органами виконавчої влади, видавцями, експертами, на якому обговорювалося питання заборони ввезення на територію України книжкової продукції з країни агресора - Російської Федерації.

Під час засідання круглого столу було висловлено низку пропозицій щодо конкретних заходів з боку держави, спрямованих на забезпечення динамічного розвитку ринку української літератури:

- розроблення механізмів кредитування видавничої галузі та залучення в неї інвестицій, підтримка книжкової торгівлі та започаткування широкої і тривалої кампанії, спрямованої на заохочення різних вікових груп населення до читання;

- боротьба проти поширення контрабандної та піратської книжкової продукції, а також піратського контенту в мережі Інтернет;

- монетизація пільг по оренді для книжкової торгівлі;

- встановлення норми (відсоткової) наявності книжок, виданих в Україні, в місцях продажу.

Пропозиції щодо запровадження ліцензування книжкової продукції, яка надходить з Російської Федерації, введення ембарго на поставку в Україну книжкової та іншої друкованої продукції, виготовленої в Росії, не знайшли однозначної підтримки серед експертів та громадськості.

При цьому абсолютна більшість видавців України підтримують необхідність запровадження законодавчих механізмів унеможливлення потрапляння на територію України українофобської та пропагандистської російської літератури. 

Політика захисту інформаційного простору від умисного зовнішнього впливу на суспільну свідомість та поширення антиукраїнських поглядів має ґрунтуватись не на тотальній забороні друкованої продукції, що імпортується в Україну, а стосуватись лише окремих видань, щодо яких буде встановлено їх пропагандистський характер виключно у передбаченому законодавством порядку та на засадах колегіальності у прийнятті подібних рішень.

2

Нарада щодо запровадження механізму обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Кириленка В.А. за участю представників органів державної влади та громадськості (26.04.2016) 

20

Підтримка ідеї розробки проекту нормативно-правового, який б запровадив механізм обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту, та створення робочої групи з його підготовки.

3

Засідання робочої групи за участю представників органів державної влади та громадськості (29.04.2016)

15

Напрацювання основних положень законопроекту, які б запровадили механізм обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.

Нарада щодо запровадження механізму обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Кириленка В.А. за участю представників органів державної влади та громадськості (12.05.2016)

20

Схвалення законопроекту щодо запровадження механізму обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 2445 (одиниць), у тому числі мікропідприємництва 2445 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 % (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
 п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

Х

Х

Х

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Х

Х

Х

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Х

Х

Х

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Х

Х

Х

5

Інші процедури (уточнити)

Одержання нотаріально засвідченої в установленому порядку копії угоди з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально від власника прав на видання, який підтверджує надання права на розповсюдження видавничої продукції на території України

 

Одержання рецензії державною мовою фахівця (експерта) щодо оцінки та характеристики змісту видання, засвідчену підписом власника відповідних прав на видання

Відправка поштою документів та матеріалів, необхідних для отримання дозволу на ввезення видавничої продукції, що походить з держави-агресора, тимчасово окупованої території України

 

 

min100 грн. (для одного примірника видання)

 

 

 

 

 

min5000 грн.

(для одного примірника видання)

 

 

min35 грн.

 

 

min: 100 грн.

(для одного примірника видання)

 

 

 

 

min: 5000 грн.

(для одного примірника видання)

 

min: 35 грн.

 

 

min: 500 грн.

(для одного примірника видання)

 

 

 

 

 

min: 25000 грн.

(для одного примірника видання)

 

min: 175 грн.

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

min5135 грн.

Х

min25675 грн.

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

2445

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

min12555075 грн.

Х

min62775375 грн.

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

Пошук за допомогою мережі Інтернет Закону та нормативно-правових актів, необхідних для його реалізації - max: 10 хв.

Пошук за допомогою мережі Інтернет Закону та нормативно-правових актів, необхідних для його реалізації - max: 10 хв.

Пошук за допомогою мережі Інтернет Закону та нормативно-правових актів, необхідних для його реалізації - max: 10 хв.

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

Х

Х

Х

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

Х

Х

Х

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

Х

Х

Х

13

Інші процедури (уточнити)

Х

Х

Х

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

Х

Х

Х

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

244516

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

Х

Х

Х

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

 

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Державний орган не визначений
 (назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

Х

Х

Х

Х

Х

камеральні

Х

Х

Х

Х

Х

виїзні

Х

Х

Х

Х

Х

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

Х

Х

Х

Х

Х

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

Х

Х

Х

Х

Х

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

Х

Х

Х

Х

Х

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

Х

Х

Х

Х

Х

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 
__________________ 
 __________________

Х

Х

Х

Х

Х

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

Х

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

Х

__________ 
    * Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу), необхідно визначити повний запланований річний бюджет нового органу (структурного підрозділу) 0 х 5 років = 0 гривень.

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять  років, гривень

________
Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Х

Х

Х

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 min12555075 грн.

min62775375 грн.

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Х

Х

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

min12555075 грн.

min62775375 грн.

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Х

Х

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

Х

Х

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачається.

 

 

В.о. Голови Держкомтелерадіо  Б.О. Червак

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux