Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України "Про затвердження Порядку надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації"
опубліковано 26 лютого 2015 року о 11:29

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Державного комітету

телебачення і радіомовлення України

«Про затвердження Порядку надання

державної фінансової підтримки

друкованим засобам масової інформації»

 

1. Визначення та аналіз проблем

Відповідно до чинного законодавства, на сьогоднішній день основним нормативно-правовим актом яким встановлено Порядок надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації є наказ Держкомтелерадіо України від 17.07.2009 № 254 «Про затвердження Порядку надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.08.2009 за № 734/16750.

Відповідно до листа Міністерства юстиції України від 23.01.2015 № 10.1-19/11 вищезгаданий наказ підлягає перегляду та приведенню у відповідність до Конституції та законодавства України.

У зв’язку з цим, виникла необхідність у підготовці нового проекту наказу «Про затвердження Порядку надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації».

Головною метою Порядку є запровадження основних організаційних, правових та економічних засад реалізації бюджетної програми «Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси», передбаченої Державним бюджетом України.

Реалізацію зазначеної бюджетної програми здійснює Державний комітет телебачення і радіомовлення України.

Мета досягається шляхом наділення правом на отримання державної фінансової підтримки друкованих ЗМІ загальнодержавної та регіональної сфер розповсюдження, які зазначені в статті 3 3акону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», а саме:

-   ЗМІ для дітей та юнацтва;

-   ЗМІ для інвалідів;

-   спеціалізованим науковим виданням, що видаються науковими установами та навчальними закладами не нижче третього рівня акредитації;

-   ЗМІ, які цілеспрямовано сприяють розвитку мов та культур національних меншин України;

–   періодичним виданням літературно-художнього напрямку.

 

2. Визначення цілей державного регулювання

Основною ціллю проекту наказу Держкомтелерадіо є удосконалення механізму:

–   отримання державної фінансової підтримки друкованими ЗМІ загальнодержавної та регіональної сфер розповсюдження виключно для поліграфічних послуг та закупівлю паперу як найбільш витратних складових частин виробничого процесу;

–   запровадження державного протекціонізму у національній видавничій справі з метою захисту вітчизняного ринку з дотриманням положень міжнародного права;

–   легітимність ведення суб’єктами господарювання діяльності з підготовки та виготовлення видавничої продукції;

–   а також приведення у відповідність та узгодження з чинним законодавством, з метою уточнення наказу Держкомтелерадіо.

 

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Під час підготовки проекту наказу Держкомтелерадіо було опрацьовано два альтернативних варіанти досягнення зазначеної вище цілі.

Перша альтернатива – залишити правове регулювання у визначеній сфері без змін.

Дана альтернатива є неефективною і неприйнятною, оскільки без прийняття наказу Держкомтелерадіо не буде встановлено чіткого порядку надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації, що призводитиме до непрозорого механізму реалізації бюджетної програми «Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси».

Друга альтернатива – прийняти запропоноване рішення. Прийняття оновленого наказу Держкомтелерадіо «Про затвердження Порядку надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації» передбачає заходи щодо реалізації державної політики та забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері, запровадження основних організаційних, правових та економічних засад реалізації програми, забезпечення прозорого механізму отримання державної фінансової підтримки друкованими ЗМІ загальнодержавної та регіональної сфер розповсюдження для досягнення відповідного інформаційного, освітнього, культурного рівня українського суспільства, створення позитивного міжнародного іміджу держави.

 

4. Механізм та заходи, які пропонуються для розв’язання проблем

Для досягнення вище вказаних цілей проектом регуляторного акта передбачається:

–   затвердити Порядок надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації;

–   визнати такими, що втратили чинність, накази Держкомтелерадіо від 17.07.2009 № 254 «Про затвердження Порядку надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.08.2009 за № 734/16750 та від 23.08.2012 № 219 «Про внесення змін до Порядку надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.09.2012 за № 1572/21884;

–   визначити механізм реалізації бюджетної програми «Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси», передбаченої Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік.

Для розв’язання проблеми необхідним є погодження даного проекту наказу Державною регуляторною службою України відповідно до статті 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та здійснення його державної реєстрації Міністерством юстиції України.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акту

У разі прийняття даного регуляторного акту, для досягнення цілей негативних зовнішніх факторів не може бути.

Оцінка можливості впровадження регуляторного акту та виконання його вимог суб’єктами ринку висока.

Прийняття даного регуляторного акту надасть можливість створити необхідні умови для реалізації права на інформаційний простір, забезпечить удосконалення основних організаційних, правових та економічних засад реалізації програми, забезпечення прозорого механізму надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації, створення позитивного міжнародного іміджу держави.

Контроль за дотриманням вимог регуляторного акту буде здійснювати Державний комітет телебачення і радіомовлення України.

Для реалізації бюджетної програми 1701050 «Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси» необхідним є її щорічне фінансування, передбачене Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік. Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України. Для виконання вимог запропонованого проекту наказу достатньо наявної матеріально-технічної бази та людських ресурсів.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб'єктам господарювання.

Запровадження зазначеного нормативно-правового акту забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

 

Суб’єкти

Вигоди

Витрати

Держава

запровадження основних організаційних, правових та економічних засад надання державної фінансової підтримки друкованим ЗМІ;

запровадження державного протекціонізму у національній видавничій справі з метою захисту вітчизняного ринку з дотриманням положень міжнародного права.

Додаткові витрати

відсутні

Суб’єкти господарювання

здійснення діяльності в прозорому нормативно-правовому полі;

створення сприятливих умов для розвитку і популяризації друкованих засобів масової інформації для дітей та юнацтва, для інвалідів, спеціалізованих наукових видань, що видаються науковими установами та навчальними закладами не нижче третього рівня акредитації, друкованих засобів масової інформації, які сприяють розвитку мов і культур національних меншин України, періодичних видань літературно-художнього напряму;

отримання державної фінансової підтримки друкованими ЗМІ загальнодержавної та регіональної сфер розповсюдження виключно для поліграфічних послуг та закупівлю паперу як найбільш витратних складових частин виробничого процесу

Додаткові витрати

відсутні

Громадяни

реалізація конституційного права на інформацію, максимальне задоволення культурно-освітніх, духовних потреб громадян;

доступність вітчизняних друкованих ЗМІ;

покращення інформаційного забезпечення громадян України.

Додаткові витрати

відсутні

 

Виходячи з даного аналізу вигод і витрат, витрати є меншими від вигод, що підтверджує необхідність прийняття даного регуляторного акту.

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акту

Термін дії наказу Держкомтелерадіо є необмеженим у часі до прийняття нового законодавчого акту або втрати ним чинності.

 

8. Визначеність показників результативності регуляторного акту

Основними показниками результативності регуляторного акту є:

–   наділення правом на отримання державної фінансової підтримки друкованих ЗМІ загальнодержавної та регіональної сфер розповсюдження, які зазначені в статті 3 3акону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»;

–   суб’єкти господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акту, зможуть здійснювати свою діяльність на законних підставах і у прозорому правовому полі;

–   витрачання коштів і часу суб’єктами господарювання при виконанні вимог акта – в межах встановлених чинним законодавством;

–   рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – вище середнього, оскільки наказ було оприлюднено у підрозділі «Проекти регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність» офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо (www.comin.gov.ua);

–   кількість опрацьованих документів.

 

9. Визначення заходів з відстеження результативності регуляторного акту

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом моніторингу рівня дотримання вимог вищезазначеного Порядку.

Базове відстеження здійснюватиметься після набрання чинності цим актом шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності наказу Держкомтелерадіо, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового і повторного відстеження.

У разі надходження пропозицій і зауважень, які заслуговують на увагу, або виявлення неврегульованих і проблемних питань шляхом якісних і кількісних показників дії цього акта, ці питання будуть урегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження з метою подальшого удосконалення вищезазначеного регуляторного акта.

 

 

Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко

 

«__» лютого 2015 р.

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux