Звіт за результатами проведення моніторингу процесу реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій

1 січня 2016 року набув чинності Закон України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» (далі – Закон), що став одним з кроків виконання Україною Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Мета Закону – обмеження впливу держави на ЗМІ, інтеграція вітчизняного медіа сегменту до світового інформаційного простору; створення рівних умов діяльності засобів масової інформації різних форм власності; підвищення конкурентоспроможності друкованих ЗМІ.

Наразі завершується трирічний період реформування державних і комунальних ЗМІ, встановлений Законом.

Впродовж цього часу Держкомтелерадіо систематично здійснював моніторинг процесу реформування друкованих ЗМІ та редакцій з метою забезпечення їх функціонування, збереження назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості.

Згідно з вимогами статті 6 Закону Держкомтелерадіо наказом від 10.03.2016 № 65 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за № 500/28630) було затверджено Порядок формування Зведеного переліку об’єктів реформування.

Розпочате у 2016 році формування Зведеного переліку тривало впродовж 2017-2018 років з урахуванням інформації, що надходила від засновників (співзасновників) державних і комунальних друкованих ЗМІ.

Держкомтелерадіо систематично звертався до місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування з проханням активізувати свою участь у процесі реформування комунальних друкованих ЗМІ та вживати заходи з метою усунення перешкод на шляху реформи.

Впродовж 2016-2017 років проблемні питання, що виникали у процесі реалізації Закону, розглядалися колегією Держкомтелерадіо щопівріччя. Упродовж 2018 року колегія розглянула проблемні питання реформування комунальних друкованих ЗМІ у Запорізькій (березень 2018 року), Дніпропетровській (квітень 2018 року), Закарпатській (червень 2018 року), Київській (жовтень 2018 року) областях, а також питання про хід виконання Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» (грудень 2018 року).

За результатами проведених колегій місцевим органам влади було рекомендовано:

 • спільно з керівниками органів місцевого самоврядування знайти шляхи вирішення проблемних питань з проведення реформування комунальних друкованих ЗМІ відповідної області з метою неухильного дотримання вимог Закону;
 • активізувати моніторинг процесу реформування комунальних друкованих ЗМІ конкретної області та оперативне інформування керівництва облдержадміністрації та Держкомтелерадіо про факти порушення Закону;
 • активізувати співпрацю з обласними організаціями Національної спілки журналістів України з метою координації дій, спрямованих на неухильне дотримання Закону на території кожної області.

Протягом всього періоду реформування Держкомтелерадіо приділяв значну увагу підвищенню кваліфікації журналістів редакцій, що реформуються. Так, Український інститут підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси протягом 2016–2018 років забезпечив проведення навчальних семінарів для редакторів комунальних видань з актуальних питань реформування.

Дата

Назва семінару

Місце проведення семінару

1 квітня

2016 року

«Забезпечення функціонування друкованих ЗМІ в умовах реформування преси»

Укртелерадіопресінститут, вул. Б. Хмельницького, 46, м. Київ

10 червня

2016 року

«Правові, економічні та творчі особливості функціонування засобів масової інформації в період реформування»

Актовий зал філія НТКУ «Львівська регіональна дирекція»,

вул. Високий Замок, 4

м. Львів

24 березня 2017 року

«Актуальні проблеми реформування державних та комунальних друкованих ЗМІ»

офіс Одеської регіональної організації НСЖУ

пр-т Тараса Шевченка, 11,

м. Одеса

21 червня 2017 року

«Правові, соціально-економічні та творчі особливості функціонування реформованих друкованих ЗМІ»

Укртелерадіопресінститут, вул. Б. Хмельницького, 46, м. Київ

27 жовтня 2017 року

«Електронно-цифрові ресурси реформованих друкованих ЗМІ»

Укртелерадіопресінститут, вул. Б. Хмельницького, 46, м. Київ

2 березня 2018 року

«Успішне завершення реформи місцевої преси як невід’ємна складова розвитку та захисту національного інформаційного простору та свободи слова в Україні»

офіс Львівської НСЖУ, вул. Крушельницької, 5/3,

м. Львів

30 березня 2018 року

«Реформування державних та комунальних друкованих ЗМІ. Економіка та дизайн видань»

прес-центр, 2 поверх,

вул. Дубнівська, 23,

м. Луцьк

25 травня 2018 року

«Реформування преси та інформаційна безпека»

прес-центр, Держкомтелерадіо,

вул. Хрещатик, 26, м. Київ

27 червня 2018 року

«Актуальні питання фінансової, юридичної та господарської діяльності реформованих ЗМІ»

готель «Україна» (конференц-зал), вул. Інститутська, 4, м. Київ

2 листопада 2018 року

Актуальні питання фінансової, юридичної та господарської діяльності реформованих ЗМІ»

готель «Україна» (конференц-зал), вул. Інститутська, 4, м. Київ

У ролі спікерів на згаданих заходах виступали медіа експерти; представники таких громадських організацій, як Платформа прав людини, Українська асоціація медіа бізнесу, Міжнародна академія демократії, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України; юристи Інституту Масової Інформації, аудитори, бухгалтери, нотаріуси, податкові консультанти, експерти спільної програми ЄС та РЄ «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні»; юристи Інституту Медіа Права; представники регіональних організацій Національної спілки журналістів України; викладачі Укртелерадіопресінституту; редактори-учасники процесу реформування тощо.

Важливою є співпраця Держкомтелерадіо, Національної спілки журналістів України, інших журналістських організацій в рамках проекту «Підтримка сталого реформування державних та комунальних ЗМІ», який реалізувався за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Мета проекту: підвищити рівень професійної майстерності журналістів реформованих друкованих ЗМІ, сприяти застосуванню стандартів світової медійної сфери, виробництву якісного та цікавого контенту, впровадженню мультимедійності. У рамках цього проекту, зокрема, була надана методична та практична допомога 5-ом редакціям, а також розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».

Продуктивною виявилась також співпраця й в рамках проекту «Свобода медіа в Україні» за сприяння Ради Європи та Європейського Союзу. Так, з метою інформаційної та правової підтримки учасників реформування на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо під рубрикою «Реформування друкованих ЗМІ» оприлюднено онлайн-версію посібника «Юридичні аспекти реформування державних і комунальних ЗМІ», підготовлений медіа юристами громадської організації «Платформа прав людини» в рамках зазначеного проекту. На онлайн-ресурсі «Prometheus» діє курс для учасників процесу реформування – «Від комунальних до незалежних медіа: покрокова інструкція для редакторів».

Водночас у рамках проекту «Свобода медіа в Україні» наприкінці 2017 року та протягом 2018 року в Харкові, Дніпрі, Львові, Чернівцях, Чернігові проведено тренінги на тему: «Юридичні та практичні аспекти реформування державних та комунальних друкованих засобів масової інформації» за участю фахівців громадської організації «Платформа прав людини». Крім того, медіа експерти цієї організації протягом трирічного періоду реформування постійно надавали правову допомогу редакторам друкованих ЗМІ.

Окремо необхідно зазначити, що супровід процесу реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ був одним із пріоритетних напрямів діяльності Національної спілки журналістів України у цей період. Актуальні питання реформування систематично розглядалися на засіданнях секретаріату НСЖУ, а також робочої групи з питань реформування. 

ХІД РЕФОРМУВАННЯ (статистичні дані)

На сьогодні до Зведеного переліку внесено 760 державних і комунальних друкованих ЗМІ (662 – комунальних, 98 – державних). 72 видання наразі не виходять. Зведений перелік розміщено на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо в розділі «Реформування друкованих ЗМІ» та оновлюється щомісячно.  

Стан реформування державних і комунальних ЗМІ в розрізі регіонів

Область

Загальна

кількість

комунальних ЗМІ, внесених

до Зведеного переліку об’єктів

реформування

Реально 

виходять


Реформовані

комунальні друковані ЗМІ

та редакції


Відсоток

реформованих

від кількості тих, що реально виходять

%

Вінницька

35

35

24

69

Волинська

20

20

12

60

Дніпропетровська

44

33

12

36

Донецька

18

18

7

39

Житомирська

28

27

18

67

Закарпатська

32

17

1

6

Запорізька

24

23

14

61

Івано-Франківська

22

22

7

32

Київська

39

37

9

24

Кіровоградська

28

28

13

46

Луганська

17

17

8

47

Львівська

41

32

6

19

Миколаївська

26

25

19

76

Одеська

34

34

11

32

Полтавська

30

30

23

77

Рівненська

21

20

15

75

Сумська

22

20

13

65

Тернопільська

21

20

17

85

Харківська

32

32

19

59

Херсонська

24

22

15

68

Хмельницька

27

25

14

56

Черкаська

35

29

21

72

Чернівецька

14

14

9

64

Чернігівська

26

26

16

62

м. Київ

4

4

0

0

Загалом комунальних ЗМІ

662

 607

 323

 53%Державні ЗМІ:

Загальна кількість державних ЗМІ

Реально

виходять

Реформовані

державні

друковані ЗМІ

та редакції

Відсоток

реформо-

ваних

від кількості тих, що реально виходять

%


98

81

20

 25%


Загалом державних і комунальних ЗМІ:


760


693

 

343

 

49%

Слід зазначити, що спостерігається тенденція залежності інтенсивності процесу реформування від розміру дотації, яку отримують редакції з місцевих бюджетів. Як правило, редакції, що тривалий період не мали суттєвих фінансових надходжень у вигляді таких бюджетних дотацій, реформувались одними з перших.

Отже, станом на 18 грудня 2018 року реформовано 343 друкованих ЗМІ та редакцій, а саме: 323 – комунальних (що складає 53 % від загальної кількості видань, що реально виходять), 20 – державних (що складає близько 25% від загальної кількості видань, що реально виходять).

Із загальної кількості працюючих редакцій державних і комунальних ЗМІ приблизно у 7 % з різних причин не ухвалено рішень співзасновників.

Лідером процесу реформування є Тернопільська область (85% реформованих редакцій), понад 70% реформованих ЗМІ - у Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Черкаській областях.

Відповідно аутсайдерами залишились Київська, Львівська, Закарпатська області та місто Київ.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУ РЕФОРМУВАННЯ

Перші кроки з реалізації реформи виявили низку проблемних питань, що потребували законодавчого врегулювання.

Так спільними зусиллями Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики, медіа експертів, Держкомтелерадіо, Міністерства юстиції було розроблено законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» щодо удосконалення механізму реформування друкованих засобів масової інформації», зареєстрований 08.06.2017 за № 6560. Законопроектом передбачалось більш чітко окреслити можливість утворення редакції шляхом виділу, уточнити питання щодо оренди майна, мораторію на відчуження майна, що перебувало на балансі редакцій; визначались додаткові механізми захисту прав трудових колективів, які не змогли розпочати цей процес з причини бездіяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 01.03.2018 законопроект було винесено на розгляд Верховної Ради України, однак він був відхилений.

Влітку 2018 року було здійснено другу спробу внести зміни до чинного законодавства. Так, 06.06.2018 за № 8441 та 20.06.2018 за № 8441-1 було зареєстровано два законопроекти «Про внесення змін до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», якими передбачалось внести зміни, що надали б змогу вирішити основні проблемні питання реформування. Однак, обидва законопроекти не отримали необхідної кількості голосів народних депутатів і також були відхилені та зняті з розгляду.

Протягом трьох років процесу реформування існувала гостра проблема, пов’язана з перешкоджанням засновником (співзасновниками) друкованих засобів масової інформації та редакцій процесу реформування. Свідоме неприйняття засновником (співзасновниками) відповідних рішень про реформування друкованих ЗМІ призводило до порушення прав трудових колективів редакцій.

З іншого боку спостерігалася інертність багатьох редакційних колективів, які сподівались, зокрема, на пролонгацію процесу роздержавлення, а також розраховували на фінансову підтримку з боку місцевої влади.

Щодо реформування державних ЗМІ необхідно зазначити, що цей процес відбувався значно повільніше у порівнянні з реформуванням комунальної преси.

Деякі центральні органи виконавчої влади не вжили відповідних заходів, спрямованих на реформування друкованих ЗМІ, засновниками (співзасновниками) яких вони є. Наприклад, Міністерство культури не ухвалило жодного рішення про реформування культурологічних друкованих ЗМІ та видань мовами національних меншин, співзасновником яких є Міністерство. Держкомтелерадіо неодноразово звертався до Мінкультури з проханням ухвалити відповідне рішення, наголошував на неприпустимості зникнення з інформаційного поля України друкованих ЗМІ соціально значущої тематики.

Часто функції редакцій в державних ЗМІ відіграють структурні підрозділи органів влади або відповідних державних підприємств. У таких випадках відсутній трудовий колектив, який міг би використати своє право вибору способу реформування. Після реформування засновниками таких ЗМІ подекуди виступають державні установи та державні підприємства, що є єдиним шляхом збереження таких ЗМІ після виходу центральних органів виконавчої влади зі складу співзасновників.

18 травня 2017 року було ухвалено Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення друкованих засобів масової інформації Міністерством оборони України на час проведення антитерористичної операції». Як наслідок, Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» доповнено статтею 8-1, якою передбачено, що на час проведення антитерористичної операції, період якої визначено Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» право на створення друкованого засобу масової інформації має Міністерство оборони України.

Питання перетворення друкованих засобів масової інформації, засновниками або співзасновниками яких є центральні органи виконавчої влади, в офіційні друковані видання врегульовано Законом України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» (відповідно до підпункту 3 пункту 5 статті 14 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» внесено зміни, зокрема, доповнено статтею 7-1, якою визначено, що засновниками офіційних друкованих видань можуть бути центральні органи державної влади). Крім цього, передбачено, що офіційні друковані видання вносяться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації (Міністерством юстиції України), до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єкти інформаційної діяльності. Ці зміни набирають чинності з 01.01.2019.

Загалом, характерними перешкодами на шляху реформування були:

 • проблеми з укладенням угоди між засновником і правонаступником, необхідної для державної перереєстрації видання в органах юстиції;
 • проблеми з наданням редакції реформованого ЗМІ пріоритетного права на висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
 • порушення гарантованого права на пільгову оренду приміщення;
 • трудові спори;
 • майнові спори;
 • відсутність дієвого механізму впливу на засновника (співзасновників), які порушують вимоги Закону про реформування;
 • неможливість здійснити виділ редакції з комунального підприємства, що здійснює кілька видів діяльності;
 • відсутність рішень військово-цивільних адміністрацій про реформування друкованих ЗМІ, засновниками яких до 2014 року виступали відповідні місцеві органи самоврядування;
 • заборона перетворення такої організаційно-правової форми юридичної особи як установа;
 • відсутність чіткої визначеності підсудності спорів з питань реформування. Такі спори розглядались як адміністративними, так і господарськими судами.

Втрата з 1 січня 2019 року фінансування з боку органів влади та органів місцевого самоврядування є болісною для багатьох редакцій. Тому Закон надає можливість отримання редакціями місцевих ЗМІ фінансової допомоги після реформування за умови їх функціонування, збереження назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості.

З метою виконання вимог статті 12 Закону розроблено проект Порядку надання адресної фінансової підтримки реформованим друкованим засобам масової інформації місцевої сфери розповсюдження.

Відповідні пропозиції були надані Мінфіну під час формування проекту Державного бюджету України як на 2017, так і на 2018 рік. Однак Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» видатки на державну підтримку реформованим друкованим засобам масової інформації місцевої сфери розповсюдження так і не було передбачено.

Водночас у проекті Плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік передбачено подання Кабінету Міністрів України на затвердження Порядку надання адресної фінансової підтримки реформованим друкованим засобам масової інформації місцевої сфери розповсюдження. У зв’язку з цим Держкомтелерадіо надав пропозиції Мінфіну в частині передбачення в Державному бюджеті України на 2019 рік видатків у розмірі 37,2 млн. грн.

Слід також зазначити, що наприкінці процесу реформування виникли проблемні питання, вирішення яких не віднесено до компетенції Держкомтелерадіо.

Зокрема, відповідно до вимог статті 11 Закону неподання засновником (співзасновниками) друкованого засобу масової інформації центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації, у строк до 31.12.2018, заяви про перереєстрацію відповідного друкованого засобу масової інформації є підставою для визнання свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації недійсним.

Однак, необхідно враховувати той факт, що протягом трьох років існувала гостра проблема, пов’язана саме з перешкоджанням засновником (співзасновниками) друкованих засобів масової інформації та редакцій процесу реформування. Саме свідоме неприйняття засновником (співзасновниками) відповідних рішень про реформування друкованих ЗМІ призводить до порушення прав трудових колективів редакцій. Таким чином, редакційні колективи з 1 січня 2019 року можуть стати заручниками неправомірних дій своїх співзасновників.

З огляду на необхідність завершення реформування та з метою збереження періодичних друкованих видань як важливого джерела інформації для громадян України Держкомтелерадіо звернувся до Міністерства юстиції з проханням вжити заходів, спрямованих на мінімізацію можливих негативних наслідків для тих редакцій, які не встигнуть здійснити перереєстрацію друкованих ЗМІ до 31.12.2018 із зазначених вище причин. 

***

Наразі й державні інституції, й територіальні громади, й журналістська спільнота аналізують перспективи розвитку реформованих ЗМІ. Адже викликами для редакцій можуть стати нездатність застосувати нові методи роботи, невміння працювати в умовах конкуренції, незначна читацька аудиторія, застаріла технічна база.

Ефективний менеджмент залишається слабкою ланкою в діяльності комунальних видань. Цінним для журналістських колективів стане досвід реалізації заходів, спрямованих на досягнення економічної незалежності редакцій, підвищення конкурентоспроможності, досвід успішної реалізації інвестиційних проектів та залучення коштів для розвитку нових напрямів діяльності, впровадження мультимедійності.

Корисним є ознайомлення журналістів реформованих ЗМІ з основними стандартами світової медіа сфери. Необхідним є також навчання колективів публічному захисту своїх позицій у відносинах з владою, готовності до запровадження інновацій тощо.

У зв’язку із зазначеним слід наголосити на необхідності подальшої інформаційно-правової підтримки редакцій друкованих ЗМІ після завершення процесу реформування з боку держави, експертного середовища, медіа спільноти, європейських партнерів.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux